Natrag

Mafija

Mafija

Svi donovi srpskog pravosuđa: prava mafija sedi u državnim institucijama (15)

 

Kad magarac rikne kao lav

 

Doba partijskog jednoumlja vratilo se punom žestinom u sve institucije Srbije, a posebno u pravosuđe i tužilaštvo, koje je dosledno pratilo sunovrat režima lažnih demokrata i njihovih vođa u čijim kabinetima su donošene ili povlačene optužnice, vršena postavljanja sudija i tužilaca, donošene odluke o njihovim smenama i tumačena pravila lojalnosti njihovoj stranci. Došlo je vreme da se uz punu saradnju sa međunarodnim udruženjima sudija i tužilaca i uz stručnu pomoć komisija OSCE-a, a uz puno poštovanje zakonitosti, utvrdi krivična odgovornost "reformatora" pravosudnog sistema, počev od ministarke pravde Snežane Malović, potom predsednice Vrhovnog kasacionog suda Nate Mesarović, do republičkog javnog tužioca Zagorke Dolovac i njihovih saučesnika i nalogodavaca, te da se po hitnom postupku rehabilituju sudije i tužioci koji su zbog oholosti vlasti ostali bez posla 

 

Milan Glamočanin

 

Bivši predsednik Srbije je svakim danom bliži preseljavanju u pritvorsku jedinicu Specijalnog suda u Ustaničkoj ulici. On je napušten i zapušten.

Koristeći se ustavnim ovlašćenjima, bivši predsednik Boris Tadić je 2007. godine predložio Narodnoj skupštini pet kandidata za sudije Ustavnog suda Srbije. Parlament je mogao da predloži svojih pet kandidata, ali  su poslanici obavestili gospodina Tadića da može da predloži još pet kandidata!

Na sednici Ustavnog suda Srbije, ustavne sudije su odlučile da uvaže 124 ustavne žalbe sudija koje nisu reizabrane odlukom Visokog saveta sudstva, nalažući ovom pravosudnom organu da u narednih dva meseca donese pojedinačna rešenja kojim će navedene sudije vratiti u sudnice, u sudove za koje su konkurisali, ili su u njima radili. Sudije su, takođe, najavile da će po hitnom postupku odlučiti i o ostalim ustavnim žalbama bivših delilaca pravde, a za očekivati je da će i njih, po istom osnovu, vratiti na rad.

Ustavne sudije su svojom odlukom udarile žestok šamar bivšem predsedniku, koji je, i pored svih osuda stručne javnosti i kritika iz Evropske komisije, bio ponosan na reformu pravosuđa koju je, na bestijalan način sprovela ministarka pravde Snežana Malović, podržana predsednicom Vrhovnog (i) Kasacionog suda Natom Mesarović i javnim tužiocem Zagorkom Dolovac. Bio je to dan, kada je, što bi se reklo, magarac riknuo ko lav!

Nova Vlada Srbije je na potezu, i može, posle odluke ustavnog suda Srbije, već na prvoj sednici doneti odluku da narodna skupština na vanrednom zasedanju, po hitnom postupku, razreši predsednicu Vrhovnog (i) kasacionog suda Natu Mesareović i sudije, članove Visokog saveta sudstva, kao i javnog tužioca Zagorku Dolovac i članove Državnog veća tužilaca, i da predloži da na istoj sednici, parlament imenuje državnog tužioca, predsednicu Vrhovnog kasacionog suda i da ''slučaj reforme pravosuđa'' prosledi tužiocu za organizovani kriminal radi pokretanja daljeg postupka. Na istoj sednici, a na predlog ministra pravde, Narodna skupština, treba da razreši tužioca za organizovani kriminal Miljka Radisavljevića, radi njegovog hapšenja i procesuiranja.

Pomenuti tužilac Miljko Radisavljević je desna ruka bivšeg predsednika Srbije i njegove ministarke pravde, sa kojom je, inače, planirao da pobegnu u SAD-e, jer im je mafija u Vašingtonu kupila stan.

Mafija oko ministarke pravde (tužilac Radisavljević, Nata Mesarović, Slobodan Homen...) potrošila je miliona evra na kupovinu stanova i kuća koje su sami sebi dodeljivali, a zadržavajući prethodno dobijene stanove na prestižnim lokacijama, a novi ministar pravde bi morao da bez odlaganja pozove budžetsku inspekciju i da se članovima mafije privremeno, odlukom nadležnog suda, zabrani otuđenje nepokretnosti, dok inspekcije ne ustanove po kom osnovu su ovi kriminalci dobijali po nekoliko stanova od po trista kvadrata.

Savetnik predsednika Srbije Tomislava Nikolića, profesor Oliver Antić, nedavno je izneo kao svoj predlog, da bi nova vlast trebalo da ukine teritorijalnu organizaciju osnovnih sudova, i vrati je u pređašnje stanje, jer su građani izloženi velikim problemima, materijalnim troškovima putujući do novih sedišta sudova, i to uglavnom iz siromašnih opština.

Novi ministar pravde dobro će postupiti, ako, bez odlaganja, pozove na saradnju Društvo sudija Srbije i Udruženje javnih tužilaca Srbije, i u saradnji sa njima, pokuša da obezbedi da se stvore uslovi za nezavisno sudstvo i tužilaštvo u Srbiji, i da ove institucije, koje su garant demokratije u svakom društvu,  nastave sa radom u uslovima koji sudijama, tužiocima i  zaposlenima omogućavaju egizstenciju koja ne bi dovodila u pitanje njihovu koruptivnost.

Odluka Ustavnog suda Srbije, koje su dodele sudije bišeg predsednika Srbije, pokazuje da se posledice reforme koju j sprovela  mafija oko bivše ministarke Snežane Malović, mogu otkloniti brže nego što je bilo ko očekivao, jer je odluka Ustavnog suda Srbije konačna, neopoziva, i obavezujuća, a osnovu ovih odluka po kratkom postupku se mogu odstraniti iz pravosuđa, bez povrede procedure, članovi pravosudne mafije.

A o kakvoj mafiji, bezakonju i nasilju  članova Visokog saveta sudstva  je reč, svedoči i slučaj neizabrane sudije Opštinskog suda u Valjevu Vide Brdarić. Ona se našla pred komisijom Visokog saveta sudstva 2. avgusta 2011. godine, radi preispitivanja odluke o njenom nereizboru.

Iz stenograma sa ove sednice, koji je dostavljen Tabloidu, gospođa Vida je odgovarala na pitanje članove komisije Visokog saveta sudstva ( predsednik komisije Mirjana Ivić, izvestilac sudija Branka Bačević, član Blagoje Jakšić) o svojim rezultatima rada. Kao nesporni, i za članove komisije, bili su izveštaji o broju njenih potvrđenih odluka, i veoma malom broju preinačenih odluka.

 Komisija, na ovoj sednici, prema stenogramu koji je sasatavni deo dokumentacije Visokog saveta sudstva, odlučuje da, zbog potrebe pribavljanja dokaza na koje se pozivala gospođa Vida Brdarić, odloži sednicu, da će, nakon toga zakazati novu na koju će  ona biti pozvana, a potom će se doneti odluka o njenom prigovoru na nereizbor.

Čim se vratila u Valjevo, nakon nekoliko dana, gospođa Vida je dobila odluku Visokog saveta sudstva da je njen prigovor na nereizbor odbijen kao neosnovan! Na isti, prevaran način, još stotinu sudija je odbijeno, a njihovi prigovori označeni kao neosnovani.

Kolovođe iz Visokog saveta sudstva, koje treba privesti pravdi su predsednica Nata Mesarović, ministarka Snežana Malović, advokat Boško Ristić - Manulać, član VSS po funkciji, kao predsednik Odbora za pravosuđe bivše Narodne skupštine Srbije, advokat iz njegove kancelarije Dejan Ćirić, kao predstavnik Advokatske komore Srbije, i  profesor Predrag Dimitrijević iz NIša, koji predstavlja u VSS profesore pravnih fakulteta. Njihovi glasovi su ostavili mnoge časne sudije bez posla, osramotivši ih i u javnosti, i među kolegama, samo zato što se nisu dopadali političkim centrima moći.

Nova pravosudne vlasti moraće da reše i slučaj oko 800 sudija koji su primljeni na ''određeno'', kojima, krajem ove godine, ističe ''period provere''. većina njih su mladi i časni ljudi, i prema njima, i njihovom dosadašnjem radu, treba se odnositi s posebnim osećanjem mere, kloneći se ishitrenih rešenja koja mogu da im, zauvek, unište karijere, pa i živote.

Mandatar za sastav Vlade Ivica Dačić najavio je da će njegova Vlada odmah pristupiti rešavanja ''problema u reformi pravosuđa''. Trba to početi prvog dana, od polaganja zakletve novih ministara. Nema se vremena za čekanje.

 

 

Jedno rekli, pa porekli

 

(Izvod iz stenograma o radu komisije u slučaju sudije Vide Brdarić)

...

 

Branka Bančević: Evo čim ovo pribavimo mi ćemo Vam zakazati i tako dalje.

Vida Brdarić: U redu,

Branka Bančević: Dobićete ponovo poziv.

Vida Brdarić: Dobro.

Mirjana Ivić; Hvala Vam.

Branka Bančević: Tamo negde ili krajem avgusta ili početkom septembra to neće

ranije biti, ovaj ako planirate nekakav odmor ili nešto da znate.

Vida Brdarić: Ne, ne.

Branka Bančević: Dobro.

Vida Brdarić: Hvala.

Mirjana Ivić: Prijatno.

 

 

 

 

 

 

 

 

podeli ovaj članak:

Natrag
Na vrh strane