Natrag

Beli kriminal

Beli kriminal

 

Dabe, za milion evra: kako firma Seneco preko ETF-a prazni dravnu kasu

 

Besplatno je najskuplje

 

Samo je u Srbiji mogue da se za neto oznaeno kao besplatno godinje plaa milion evra, jer i od "besplatnog", prodrljivi vlastohlepci i njima bliski, ele da zarade. Zbog toga svi domovi zdravlja u Srbiji koriste "besplatan" Heliant health softver za koji se iz budeta godinje plaa kako bi novac iao u privatne depove

 

M. G.

 

U vreme dok je ministar jo bio Tomica Milosavljevi, Ministarstvo zdravlja je sa beogradskim Elektrotehnikim fakultetom (ETF) potpisalo ugovor, po kome e svi domovi zdravlja u Srbiji dobiti besplatni softver za voenje kartona pacijenata i druge usluge koje se pruaju. Koliko moe da se sazna glavna karika izmeu Ministarstva i fakulteta bio je profesor Zoran Jovanovi, eminentni strunjak sa ETF.

Nabavka softvera je usledila bez tendera, jer je po sporazumu on deljen besplatno, a besplatnije od besplatnog ne postoji. Onda se pokazalo kako je "besplatno" u Srbiji skupo, jer i od toga neko mora da zaradi.

Preuzimajui softver domovi zdravlja su se obavezali da koriste tehniku podrku koju prua vlasnik programa, a koja meseno kota 500 evra po domu zdravlja. U Srbiji ima 159 domova zdravlja, tako da se samo za usluge pruanja tehnike podrke iz republikog budeta godinje izdvoji neto manje od milion evra. Ovome treba dodati i druge medicinske ustanove, koje takoe preuzimaju pomenuti zdravstveni informacioni sistem nazvan Heliant health, tako da je godinja svota izdvojena za tehniku podrku daleko via od milion evra. Da li bi bilo jeftinije da je odmah kupljen neki program uz koji tehnika podrka ide besplatno? Mogue, ali bi onda morao da se proe tender.

Heliant health program moe da se nae na internetu. Zanimljivo je da na njegovoj zvaninoj prezentaciji nema nikakve informacije koja bi ukazivala na to ko je proizvoa i promoter tog softvera. Kao vlasnik domena upisan je Elektrotehniki fakultet iz Beograda, a kao kontakt osoba naveden je profesor Zoran Jovanovi. Jo jedna neobinost je da se nigde na pomenutom domenu ne nalazi informacija da je jedna tako eminentna institucija kao to je ETF izradila softver koji se nudi. Nema ni uslova poslovanja, ni skoro obligatorne rubrike "o nama". Jednostavno, nema ni jednog podatka koji bi upuivao na to ko raspolae programom za ije korienje se samo iz budeta Ministarstva zdravlja godinje izdvaja vie od milion evra.

Ova tajnovitost postaje jasna kada se zna da ETF ne raspolae ljudskim resursima kako bi mogao da 24 sata dnevno sedam dana u nedelji prua tehniku podrku za 159 domova zdravlja irom Srbije, plus za ostale medicinske ustanove. ETF, u stvari, slui samo da bi njegov dekan Miodrag Popovi potpisivao ugovore sa korisnicima i fakture po kojima ovi plaaju tehniku podrku. Sve ostalo je preputeno podizvoau radova, kome ide i deo para uzetih za "besplatni" informacioni sistem.

Podizvoa je, prema informacijama dobijenim od upuenih, privatno preduzee Soneco d.o.o., koje ima osam vlasnika i oko pedesetak zaposlenih smetenih na adresi Alekse Nenadovia 19/4 u Beogradu. To su, otprilike, sve informacije koje su dostupne javnosti.

Iako je ovo preduzee registrovano za "projektovanje i izradu informacionih sistema i raunarskih mrea" ono nema zvaninu internet-prezentaciju, a u telefonskom imeniku ne moe da se nae ni broj telefona registrovan na ime ovog preduzea.

Dana 2. marta 2012. osvanuo je oglas ovog preduzea da se trae dva izvrioca za posao "implementator Zdravstvenog informacionog sistema" u Uicu. Zainteresovani su sa buduim poslodavcem, odnosno predstavnicima Sonecoa mogli da obave razgovor 9. marta u prostorijama - Opte bolnice u Uicu. Na zvaninoj prezentaciji Heliant health programa, meu ustanovama koje su ve prihvatile ovaj softver nalazi se i Dom zdravlja u Uicu, tako da je Opta bolnica sledea rtva. Bivi zaposleni Sonecoa verodostojno tvrde kako ovo preduzee najtenje sarauje sa Elektrotehnikim fakultetom u Beogradu, tako da je jasno da upravo Soneco upravlja Heliantom i preko ETF-a uzima pare iz dravnog budeta

Oigledno je da je celokupni cirkus oko dodele "besplatnog" softvera napravljen samo da bi se izbegle zakonske obaveze tenderske nabavke, a onda je u tiini i daleko od oiju javnosti posao "tehnike podrke" vrednosti od preko milion evra godinje, opet bez tendera poveren privatnom preduzeu koje je, najverovatnije, od samog poetka bilo u igri. Tako, umesto da novac ide na zdravstvenu negu pacijenata ili bar na podrku nadarenim studentima Elektrotehnikog fakulteta, on se iz republikog budeta odliva u privatne depove.

 

 

podeli ovaj lanak:

Natrag
Na vrh strane