Natrag

Zrenjanin

Zrenjanin

Veliki povratak slavljenog i osporavanog Gorana Kneevia

ovek koga su prerano otpisali

etrnaestogodinja vladavina "demokratije" u Zrenjaninu, moderna kola varanja graana, okonana je 7. jula 2012. godine bez ijednog ispaljenog metka iz anca Demokratske stranke, do jue apsolutnog gospodara svega to je mrdalo i (u)stajalo u banatskoj prestonici. Goran Kneevi, sadanji i bivi gradonaelnik, lider ovdanjeg SNS i nekadanji demokrata. - Od ponedeljka, 9. jula ove godine, sa poetkom u 06,30 asova, gradska kasa, jedini rudnik u kojem su kopali bivi funkcioneri demokratije, postaje svetinja za sve izvrioce vlasti u Zrenjaninu, kae Kneevi stavljajui taku na najavu osvetnikog ponaanja prema bivima

Zoltan Horvat

Verifikovana veina od 35 u odnosu na ukupno 67 odbornika u gradskom parlamentu (u meuvremenu narasla na celih 40), na voleban nain se jednostavno morala oteti "veitim" i "nedodirljivim" mediokritetima u Zrenjaninu. Sudei po odjeku na (dugo oekivanu) promenu vlasti, demokrate i njihov prvi satelit, ligai, imali su u reklamnoj izbornoj kampanji najjeftini nain (ras)prodaje svoje jedine "robe" na tritu, veitih funkcionera ogrezlih u kriminalu, korupciji, nepotizmu i preostalim demokratskim tekovinama. Na kraju se "najlepa roba iz izloga" pokazala kao bezvredna. Graani Zrenjanina bi u mandatu koji traje, trebali biti poteeni izjava i ponaanja bahatih i osionih funkcionera.

Biljana Gligi, smenjena direktorica JKP istoa i zelenilo u podobne mikrofone je javno saoptavala da (niim izazvana) vie nego izvanredno obavlja svoju funkciju, Marina Martinov, smenjena direktorica Turistikog centra zaposlenima nije estitala ni praznike, ali je zbog zahteva za poboljanje uslova rada redom kanjavala oduzimanjem od plate, Branislav Kneevi - Prca, smenjeni direktor Direkcije isticao se, do neukusa, vozikanjem slubenog automobila uz diskriminaciju svih zaposlenih koji su samo pomisili da on nije jedan, jedini, neponovljivi, bogom dan, Radovan ivanki, smenjeni (u vie navrata) direktor Savremene galerije pokazao je da je on jedini ivi slikar u Zrenjaninu koji dobro unovava svoja platna (lokalna vlast je od njega kupovala slike angro), Tatjana Paska, smenjena direktorica Narodnog pozorita bezobrazno hrabro je izjavljivala, uprkos repertoaru bez repertoara, da ovdanji najstariji hram kulture postie odline rezultate (usput je i odlino razvila negativan odnos sa ogromnom veinom zaposlenih)...

ta rei za odlazee predsednike upravnih odbora, nadzornih tela (bez nadzora), jednih te istih veitih putnika po seminarima irom sveta...Bili su sretni, za njih je demokratija bila zabava pri emu se nije moralo misliti na sugraane (da su bar imali ime). Do kancelarija veine direktora i njihovih pomonika nije se moglo mesecima, godinama, jer je ljubazna sekretarica uvek srdano saoptavala da su monici na veoma vanim sastancima, to bi u prevodu znailo, ne smetaj im, svakodnevno sastane uz cevenje viskija sa saradnicima iza zakljuanih vrata u 10 asova pre podne.

Smenjenom gradonaelniku Mileti dr Mihajlovu, nije bilo teko da potpisuje reenja o poveanju plate iz meseca u mesec uvek istima za, opet, izvanredne rezultate u razvijanju blagodetnog ivota parazitske i nedodirljive demokratske birokratije. Nije mu bilo mrsko ni da potpie reenje o ulupavanju 100 miliona dinara na predizborne aktivnosti "ute armade" namenjenih razvoju ovdanje poljoprivrede, a ostae upamen i kao "uspean suprug" medicinske sestre, jo uvek straha i trepeta zaposlenih u ovdanjoj Regionalnoj bolnici u veitoj izgradnji.

U mrsku opoziciju otiao mu je i njegov verni saradnik (da se ne laemo, oima jedan drugog nisu mogli videti) Goran Kauri, smenjeni zamenik gradonaelnika, istaknuti vlasnik vie funkcija od kojih je trenutno aktivno predsednikovanje rukometnim klubom Proleter - Agroiv (tavori u drugoj ligi). O tavorenju u drugoj ligi grada (itaj opoziciji) razmiljaju i dojueranje nezamislive demokratske gromade poput Aleksandre Mak - Odavi, smenjene naelnice gradske uprave (autorice bezbrojnih sistematizacija radnih mesta prilagoenih demokratskom upoljavanju podobnih al retko nesposobnih), Vojislava Doena, Dragane Grgi, Branke Ljiljak, Zlatimira Momirova...

Dosadanji kolekcionar visokih funkcija, Predrag Grgi - Grga, retko originalna centralna dua etrnaestogodinjeg demokratskog al neodgovornog uivanja pajtaa i pajtaica mu po stranci DS u Zrenjaninu, jo uvek ima (ne)monog zatitnika u Bojanu Pajtiu. Odgovornost za poraz Zrenjanina i njegovih sugraana u prethodnih 14 godina mu ne pada na pamet da prizna (o njegovoj aktivnoj ulozi jo aktivnije razmiljaju nadleni organi), ali je bio veoma agilan u predizbornim pregovorima gde se nije libio da svoju demokratiju podupre jo veom demokratskom silom, radikalima. Gospodinu Grgiu je pre neki dan ikica sa naselja Gradnulica saoptio da su on i njegovi najobiniji trgovci i da su izdali grad.

- Svi ive od nekakve trgovine danas, ali vi ste naa najvea sramota jer ste nam prodavali samo maglu, ree mu u brk iica i baci mu na sto demokratske kancelarije lanske karte svih lanova njegove porodice.

 

 

Batenske cveke

 

Novi - stari gradonaelnik, Goran Kneevi, je prvi (drugi, trei...) radni dan zapoeo tano u 6,30 sati. Istovremeno, smenjeni funkcioneri i direktori su prvi (ne)radni dan iskoristili da se drue po centralnim gradskim batama gde su, uz kvalitetnu cugu crpili snagu za povratak u fotelje i novu odlunu opozicionu borbu. Ako im je verovati na re, oni su uvek tu iskljuivo u interesu sugraana, ako se izuzmu uestala dobacivanja i podsmesi, tih istih sugraana. O izrazima tipa demokratska bagro, kako vas nije sramota koji su pljutali u njihovom pravcu, moda nekom drugom prilikom.

 

 

podeli ovaj lanak:

Natrag
Na vrh strane