Natrag

RTV Svetac

RTV Svetac

 

Zloupotreba partizana

 

pie Rajko Roki Dvizac

 

 

U Titovo vreme partizanski filmovi su se prikazivali na televiziji uglavnom u okviru nekog prigodnog crvenog praznika. Ideoloki obojeni, sluili su kao prigoda, neophodan zain prazniku a gledaoci su ih doivljavali kao simbol pobede. Ukratko - glavni zadatak im je bio izazivanje pozitivnog efekta kod naroda i narodnosti. Vremenom, kod gledalaca, a bogme i jednog dela tadanje filmske kritike, stvoreno je uverenje da su pratizanski filmovi, ustvari, komunistiki vesterni. Odgovor Istoka na kauboje Zapada. Samim tim popularnost im je bila velika, gledanost takoe, a gledaoci su ih gledali sa izrazitim simpatijama, navijaki opredeljeni, bez obzira na scene uasa rata i iskrivljene istorijske istine.

Dolo je novo vreme, nova vlast i nova ideologija. Pa se i uloga partizanskih filmova promenila. Od raspada Jugoslavije oni imaju potpuno drugaiju svrhu, namenu i cilj. Ne treba biti neki svestrani filmofil da bi se primetilo koju su ulogu dananje televizije dodelile partizanskim filmovima. Kad god je neka frka u dravi (ili regionu), krizni period, trajkovi, afere ili najava talasa nezadovoljstva gladnog i opljakanog naroda - odmah se na televizji pojave partizani. Prvo zapucaju na jednom kanalu a posle se kao stihija sele sa kanala na kanal. Da sluajno nekom ne promakne njihova opomena. Hvala drugu Titu, partizanskih filmova ima koliko hoe i kakvih hoe (samo nema kakvih nee), pa kanali sa nacionalnom frekfencijom mogu da biraju odakle e partizani da zapucaju. Da li na Sutjesci, Neretvi, Kozari ili Zelenogri A cilj im je jedinstven - da se gladni narod to vie zaplai !!! Nema slavlja i euforije, ve samo goli strah ! Po sistemu: bolje biti gladan i jadan, nego da se opet zarati u ovoj napaenoj zemlji. Namerno se preutkuje da ni jedan narod na svetu, pa ni ovaj na, nikad nije izazivao rat. Uvek su to inili pojedinci, zatieni beli medvedi kojima je rat bio (i ostao) ist ar. A narod je bio tu samo da bi postojao neko kome e se ispostaviti njihov ratni raun. Zna to narod, osetio je to na svojoj koi, zato se opravdano i plai im na televiziji, niim izazvani poinju da paradiraju partizani irei nepostojee bratstvo-jedinstvo.

Dananja deca se ne igraju ni partizana i Nemaca a ni kauboja i indijanaca. Na internetu su u modi neke nove igrice, novi junaci, nova ideologija. Oni ne gledaju ak ni iz radoznalosti partizanske filmove a pogotovo ne reprize repriza. Televizije to znaju i ne mare mnogo. Njima se i ne obraaju. Mladi nisu ciljna grupa repriziranih partizanskih vesterna. Televizije niane u druge mete, jo uvek ranjive i osetljive - njihove oeve i dedove koje pamenje jo uvek slui. Sve one koje su poslednju deceniju vlastodrci opljakali do gole koe, ponizli, napravili od nih graane drugog reda. I to, bez ijednog ispaljenog metka. Umesto njih, to su inili filmski partizani. E zbog njih i samo njih partizani su zloupotrebljeni. Pucaju sa malih ekrana gde god su i kad god su vlastodrci prisutni. Znaju oni dobro da ak i ako ne gledate partizanske filmove, dovoljno je da znate da su na programu tog i tog dana, u to i to vreme, na toj i toj televizji. I - strah e sam uiniti svoje.

Ovakvu "vampirsku" ulogu partizanski filmovi, to jest komunistiki vesterni, ipak nisu zasluili. Naravano, da meu njima i totalnih gluposti, obmana i lai ali ima i onih sa umetnikom notom. Niko nema prava, pa ni televizija, da zloupotrebljava partizanske filmove iskljuivo u propagandne svrhe vlastodraca - zastraivanje naroda! Kako to da se ni jedan ameriki vestern nije prikazao u vreme trajkova ili kriza vlade? Samo partizani i "domai izdajnici". Ja u sluajnosti ne verujem, a vi ?

Da se razumemo: nemam nita protiv prikazivanja partizanskih filmova ali u nekom prigodnom terminu i bez aluzija, kao deo odreenog filmskog ciklusa. A ne, kao do sada, samo u okolnostima kada se lopovima tresu gae. Titovi pioniri koji su nam odavno zagorali ivot, zajaili nas, uporno insistirajui na krilatici - "I posle Tita, Titovi pioniri" poruuju nam putem televizije : "A ko tako nee, poslaemo im strane partizane na male ekrane"!!!

Valter je, bar na filmu, odbranio Sarajevo. Ali, postoji li uopte neko ko e ovaj narod odbraniti od alavih Titovih pionira? Ne znam. Ali znam da je sve blii dan kada e Kruevac postati prestonica ma kako se to ilasu ne svialo. Kada se to dogodi - dobiete odgovore na sva pitanja.Tada e i partizanski filmovi,ba kao i ameriki vesterni, najzad ui i programsku emu koja im prilii.Vie nee sluiti polugama vlasti za sejanje straha u narodu.

Partizan sam tim se diim

To ne moe biti svak.

Zaplaiti gladan narod

Moe sam tv junak!!!!!.

podeli ovaj lanak:

Natrag
Na vrh strane