https://www.youtube.com/channel/UCh1byVR71-7NppEvZETaXCw

Natrag

Zakonopravila

Zakonopravila

Kako država oštri svoje birokratske zube na onima koji su platežno najslabiji

 

Isterivanje pravde sa neizvesnim završetkom

Koliko je bivša vlast satirala mala i srednja preduzeća, najbolje govore podaci o onima koji su prestali sa radom zbog blokade računa, što je, opet, posledica blokada od strane poreske uprave i nemogućnosti izmirenja poreskih obaveza. Ovo se naročito odnosi na izmirenja PDV-a na fakturisanu vrednost robe i usluga a ne na naplaćenu vrednost, konstatuje Tabloidov urednik Josip Bogić, bivši pukovnik Uprave za borbu protiv organizovanog kriminala i stalni konsultant OEBS-a

Josip Bogić

 

Mnogi su najavljivali izmene pogrešnih zakonskih odredbi koje nisu pratile realan život i sve one probleme koji prate rad naročito malih i srednjih preduzeća.

Pored ovih i ovakvih zakonskih prepreka i problema mala i srednja preduzeća naročito "muče" bahati poreski inspektori, koji u nedostatku "adekvatne nagrade" od strane države za svoj rad često posežu za bezobraznim metodama ucena kako bi mogli "pristojno" da žive od svoga rada.

 Mnogi su slučajevi gde većina ucenjenih privrednika pristaju na ucene i plate tražene sume jer ako slučajno uđu u isterivanje pravde čeka ih mukotrpan put do iste uz nažalost ostvarenu Pirovu pobedu. Usput je javna tajna da postoji sprega poreskih inspektora sa određenim knjigovodstvenim agencijama koje "peglaju" određene nepravilnosti koje pronađu inspektori.

Modus operandi je sledeći... Najpre poreskom obvezniku šalju kurira sa ponudom, a ukoliko ne pristane na te uslove, sledi kontrola poslovanja, da li u vidu redovne ili vanredne, najčešće ove druge. Pored ovakvog zakonodavstva svaki privrednik je u nekoj vrsti prekršaja jer su i pojedine odredbe zakona jedne sa drugima u koliziji. Nakon sačinjenog zapisnika sledi podnošenje prijava. Ukoliko se tu stvar ne završi sledi sud. Ukoliko sud nađe za shodno da je privrednik u pravu i vrati na ponovno odlučivanje privrednik je opet u teškoćama. Kao spasioci se sada pojavljuju razne agencije koje su opet u vezi sa poreznicima, pa ukoliko želi da budeš u pravu mora da se njima obrati da bi bilo sve u redu. Ako kojim slučajem ne angažuje te prijatelje sledi upravni spor. I ako tu uspe ni to nije znak da je uspeo. Račun firme je sve vreme u blokadi, a kamate teku. Odluke suda ništa ne znače. Začarani krug je neizbežan. 

Uništavanje za primer

Početkom decembra 2010. godine inspektori poreske uprave Novi Beograd najavljuju kontrolu preduzeća koje se bavi uvozom građevinskih mašina i koje je predstavnik jedne američke kompanije za Srbiju i okolne zemlje. Kontrola preuzeća se odnosi na izmirenje uplata PDV-a za 2007 godinu. Vlasnik i direktor firme se uredno odazvao  pozivu i prisustvovao kontroli. Pošto vlasnik nije posedovao dokumentaciju za 2007 i 2008 godinu, predočio je činjenicu da je podneo krivičnu prijavu protiv bivše knjigovođe koji mi je istu protivpravno zadržao bez osnova i odbija da istu vrati. Objasnio je da nije u mogućnosti da istu predoči. Inspektorima je dao adresu i telefone knjigovođe kako bi inspektori mogli da izvrše uvid u istu.

Arogantne inspektorke su počele svoj pir pretnjama, da one neće da pribavljaju dokumentaciju čak i privođenjem te da je on dužan da obezbedi tu dokumentaciju iako je već objasnio u čemu je problem. Na uporno insistiranje da on lično obezbedi dokumentaciju vlasnik i direktor preduzeća, zahvaljujući dobrim poslovnim odnosima uspeva da pribavi deo dokumentacije u fotokopiji od špeditera, poslovnih banaka pošto se bavim spoljnotrgovinskim prometom robe i usluga.

Kada su videle da je uspeo da pribavi potrebnu dokumentaciju sledi dalji pritisak na njega tako što mu inspektorke pronalaze "nepravilnost" naplate poreza na dodatnu vrednost za robu koja je reeksportovana iako je dokumentovao činjenicu da promet robe nije ostvaren u Srbiji i da za te slučajeve nije predviđeno plaćanje PDV-a. Na uporno insistiranje obračuna poreske obaveze i pod pretnjom privođenja on odbija da potpiše zapisnik. Nakon toga sledi ponuda da će uz "pravičnu novčanu naknadu" od 5.000 evra to biti "ispeglano" i da će njegovi gresi prema državi biti "oprošteni".

 Naravno, on na to ne pristaje jer ništa što nije u suprotnosti sa zakonom nije uradio. On se tim poslovima bavio preko 20 godina, veoma dobro poznaje svu zakonsku regulativu i nikada nije prekršio zakon...

Nakon odbijanja ponude sledi sačinjavanje zapisnika u kome mu se stavlja na teret da je utajio porez na dodatu vrednost u iznosu od 15.000 eura što je za poslovanje male firme veliki iznos i plaćanje takve obaveze bi istovremeno značilo smrt odnosno gašenje.

Vlasnik ulaže u roku prigovor na zapisnik, prilaže svu potrebnu dokumentaciju uz konsultaciju veštaka ekonomske struke i advokata po kojima je dokazao da je sve rađeno po zakonu. Inspektorke nisu uopšte razmatrale priložene dokaze već sledi blokada računa preduzeća i faktičko onemogućavanje daljeg rada. Pošto  vlasnik nema drugih sredstava za život to je značilo izbacivanje na ulicu i ostavljanje bez sredstava za život njega i njegove porodice. Nakon toga pokreće upravni spor pred nadležnim sudom koji traje više od dve godine. Na kraju on dobija presudu u upravnom sporu i gde se potvrđuje da su njegove tvrdnje tačne a da inspektorke nisu u pravu.

Birokratija uzvaraća udarac 

Istovremeno dobija i rešenje ministarstva finansija kao drugostepenog organa kojim se poništavaju nezakonita rešenja uprave prihoda Novi Beograd i nalaže im se da se predmet vrati u pređašnje stanje i da se račun odblokira. Advokat se na osnovu tako donetih odluka i rešenja obraća poreskoj upravi da se račun odblokira i da se postupi po njima jer je u međuvremenu pokrenut predstečajni postupak. Poreska uprava se na to oglušuje, ne poštuje odluke suda i ministarstva finansija, i bez ikakvog osnova drži blokadu sve do juna meseca 2012 godine, kada je račun odblokiran.

Od juna meseca pa do sada u toku je ponovljeni postupak. Vlasnik ponovo dostavlja isto što je već dokazao i što je sud a i ministarstvo finansija potvrdio. Međutim poreska uprava prihoda i dalje krši sve zakonske rokove i ne dostavlja zapisnik. Advokat se više puta obraćao sa zahtevom da se dostavi zapisnik ali bez uspeha. Pošto je firma bila u dužem vremenskm periodu u blokadi, njen rad je doveden u pitanje. Zbog takvog stanja njegovi bilansi su "sporni"  jer ne može da dobije kredite od banka, pošto su mu bilansi loši, potencijalni novi poslovni partneri sa rezervom ulaze u poslovni odnos, a pored svega ostaloga ne može da učestvuje na tenderima. Osim toga na to su se nadovezali i mnogi drugi problemi.

Bez epiloga

Jedan od inspektora poreske uprave se hvalio nekim svojim prijateljima da je ceo slučaj njemu namešten i da nema šanse da ostvari svoja prava te da je bilo bolje da je platio traženi novac nego što se upustio u isterivanje pravde sa neizvesnim završetkom. Sada sledi ponovno sudski postupak po kome će najverovatnije cenu platiti poreski obveznici a ne bahati državni službenici.

Pored toliko afera u ovoj državi, tajkuna koji nemilice pustoše ovaj narod, poreski inspektori isteruju pravdu na "sitnoj ribi". Na kraju, kada se sve to završi, jedinu korist ostvaruju pojedinci a pričinjene štete privrednicima plaćaju poreski obveznici. Izgleda da su korupcijske omče državnih činovnika jače od države.

U kakvom su teškom i neravnopravnom položaju mala i srednja preduzeća govore i mnogi drugi primeri. Jedan od njih je i slučaj kada firma duguje državi određene novčane obaveze tada na docnju u plaćanju teku redovne i zatezne kamate. Sa druge strane, ukoliko privrednici pretplate svoje obaveze, a one su najčešće kod akontacionih uplata poreza, tada ne teku nikakve kamate! Ukoliko pokušaju da traže da se izvrši kompenzacija tada sledi mukotrpno dokazivanje nečega što je golim okom vidljivo. Sledi kontrola da li je baš tako. Mnogi državni organi se ponašaju kao da je stanje u privredi idealno kao da ne postoji svetska ekonomska kriza.

Nedavno mi se požalio moj poznanik kome je poreska uprava blokirala račun jer nije platio neke poreske obaveze. Sa druge strane on je određene poreske obaveze pretplatio. Kada je zatražio da je sve to preknjiži i da se izvrši kompenzacija dobio je odgovor koji ga je naterao da plati svoju obavezu a da se odrekne svojih uplata, jer mu je pretilo gašenje preduzeća. Dok bi se izvršila kontrola sud bi doneo odluku o stečaju i kakva mu je to satisfakcija.

Jednom je neko napisao: "...Neprestano osuđujete one koji imaju uspeha i kojima je pošlo za rukom da se izdignu iz mase...".

 

Da li je posao poreskih radnika da u ime države ubiru prihode od poreskih obveznika za državu ili pak da, krijući iza države, ubiru prihode za sebe i svoje prijatelje?

 

podeli ovaj članak:

Natrag
Na vrh strane