Natrag

Baka Topola

Baka Topola

Obraun nekoliko razliitih mafija na malom, ali bogatom terenu

 

Ko je pozobao Zobnaticu?

 

Primer Zobnatice iz Bake Topole je najbolji pokazatelj kako se privatizovalo ne da bi dravi i narodu bilo bolje, ve da bi mogli da se obogate oni koji su dilu sa vlastima. U sluaju ove privatizacije je Agencija za privatizaciju desetak puta aneksirala kupoprodajni ugovor, kako bi postupanje kupca uvek moglo da bude proglaeno da je u skladu sa ugovorom

 

Arpad Na

 

Agonija akcionarskog drutva Zobnatica iz Bake Topole se nastavlja. Preduzee je prvi put bilo privatizovano 11. aprila 2008. od strane Nade Boi i Vladimira elije. Agencija za privatizaciju je ovu privatizaciju ubrzo raskinula, jer privatizacioni kupci nisu na vreme platili kupoprodajnu cenu.

Sledea aukcijska prodaja je odrana 12. decembra 2008. godine, a uslov da neko uzme uea na njoj je bio da je hotelijer koji u svom vlasnitvu ve ima hotel sa najmanje etiri zvezdice.

Osnovna delatnost AD Zobnatice je, meutim, gajenje ita i ostalih useva i zasada. Pomenuti uslov je oterao mnoge ozbiljne potencijalne kupce i preduzee je prodato firmi New Company sa Novog Beograda za samo 1,8 miliona evra. Na prvoj, kasnije ponitenoj aukciji bila je postignuta cena od ak 21 miliona evra.

Iza New Company d.o.o. stoje Milorad Stevovi (30 posto kapitala), Rajko Radulovi (20 posto kapitala) i Northgate Finance S.A, of-or kompanija iz Liberije u Africi. Liberija, jedna od najsiromanijih drava crnog kontinenta, za of-or kompanije naplauje godinju taksu od samo 150 dolara, a zagarantovana je i diskrecija kada je u pitanju identitet vlasnika.

Milorada Stevovia mnogi dovode u vezu sa kriminalnim grupama, a simptomatino je i to da je prvi komija preduzeu New Company na adresi Bulevar Arsenija arnojevia 54 a bio Darko ari.

Stevovi ima i zajedniku firmu sa sinovima Milomira Joksimovia zvanog Mia Omega, za koga se pouzdano zna da pere novac najveih kriminalaca sa ovih prostora.

Rajko Radulovi je nekada bio finansijski direktor Energoprojekt Holdinga, a danas osim suvlasnikog udela u New Company ima kapital u Zobnatici i beogradskom Inn hotelu, a suvlasnik je i prizemlja i prvog sprata novog kineskog trnog centra u novobeogradskom Bloku 70.

Uprava za spreavanje pranja novca ve godinama navodno proverava kapital vlasnika New Company, ali bez rezultata. Kod Nade Boi i Vladimira elije pomenuta uprava je u roku od samo tri dana utvrdila da se radi o prljavom kapitalu.

Da se oigledno radi o preduzeu koje ne samo da upravlja nelegalno steenim kapitalom, ve je i miljenik onih na vlasti, pokazuje i injenica da je posle privatizacije Zobnatice tadanja direktorka Agencije za privatizaciju Vesna Dini sa preko pedeset miliona dolara u torbama pobegla iz Srbije. Direktorka Centra za kontrolu pri Agenciji za privatizaciju Julijana Vukovi je vie puta zatvarana, ali je uvek putana po nareenju odozgo.

Pripremajui privatizaciju u korist poznatog kupca viegodinji direktor Zobnatice Andrija Raievi u 2007. godini iskazuje gubitak u poslovanju, prvi put u istoriji ovog preduzea. Raievia novi vlasnici zadravaju na funkciji, pa on za etiri godine pravi ukupan gubitak od 160 miliona dinara, odnosno vie od sume za koju je Zobnatica prodata. Oigledno se radi o isisavanju para u korist privatizacionih kupaca.

Agencija za privatizaciju je u meuvremenu desetak puta menjala kupoprodajni ugovor, tako da od prvobitnog ugovora nije nita ostalo. Kupcima se stalno i na svaki nain izlazilo u susret.

Tako se dozvolilo da umesto u osnovna sredstva kupac investira u obrtni kapital koji je odmah potroen za rad sa firmama koje su povezane sa vlasnicima New Company. ak i kada je ulagano u osnovni kapital Agencija je dozvolila da Zobnatica izda posebnu seriju akcija koje je otkupio New Company, a to je protivzakonito. Niko se nije uzbudio ni kada je sudski vetak utvrdio da je falsifikovan potpis nosioca konzorcijuma, Grka Petrisa Hristoforosa, na odluci o izdavanju nove serije akcija.

Agencija za privatizaciju je dva puta 2009. utvrdila da kupac ne potuje odredbe kupoprodajnog ugovora, a onda iznenada posle tree kontrole 2010. Agencija smatra da je sve u najboljem redu. Naravno, i za ovo je morao da bude aneksiran ugovor.

Po prvobitnom kupoprodajnom ugovoru New Company je morao da investira 90 miliona dinara u dalji razvoj turizma Zobnatice. Od toga oigledno nije bilo nita, jer je taj sektor u preduzeu potpuno zamro, a sada se jo rui i stari katel koji je pod zatitom drave.

Glavni ovek za obavljanje prljavog posla ispred New Company i kriminalaca koji stoje iza ove firme jeste Andrija Raievi. Mafijai oigledno imaju puno poverenje u ovog oveka koji je ve godinama generalni direktor Zobnatice, jer u preduzee svraaju najee samo kada su skuptine akcionara.

Raievi izmeu ostalog ima imanje u Karaorevu, gde mu je komija Mile Jerkovi, poznati pera mafijakih para. Njihova saradnja je poela jo dosta davno, jer je Raievi Jerkoviu i sa njim povezanim licima prepustio 1.800 hektara najkvalitetnije zemlje. Zobnatica je, naime, 2007. od ponuenih 2.600 hektara u zakup uzela samo 800 hektara, dok su ostatak uzeli Jerkovi i njegovi pajtosi. Zobnatica je ipak dala garanciju da e platiti celokupan zakup izdavi blanko menice, pa je tako njen raun bio blokiran 196 dana budui da mafija ne voli da plaa raune koje ne mora. Uprkos ovome, ili upravo zahvaljujui ovakvom poslovanju, Raievi ostaje na direktorskom mestu, a njegovo privatno bogatstvo se iz godine u godinu enormno uveava.

 

 

 

Satrapovi hajduci

 

Mali akcionari i radnici ovog nekada uspenog, a danas ruiniranog preduzea godinama vode bespotednu, ali za sada bezuspenu borbu da se sauva bar neto od Zobnatice. Do sada nisu imali nikakvu podrku ni Agencije za privatizaciju, ni sudstva i tuilatva. Dravni organi kao da ne vide da je vrednost akcija A.D. Zobnatice sa 3.600 dinara u meuvremenu pala na 900 dinara, to je oigledan znak da sa preduzeem neto nije u redu. Justicija jeste slepa, ali je u ovom sluaju i gluva i jalova, bar kada su u pitanju hajduci iz New Company i njihov satrap Raievi.

 

 

Ko je ko u pljaki Zobnatice

 

NEW COMPANY. Matini broj: 17514270.

NORTHGATE FINANCE S.A. Udeo: 50 odsto, Milorad Stevovi. Udeo: 30 odsto, Rajko Radulovi. Udeo: 20 odsto

TMT. Matini broj: 07474695. Milorad Stevovi. Udeo: 100 odsto

HIRIM CO. Matini broj: 17589083. Milorad Stevovi. Udeo: 50 odsto, Rajko Radulovi. Udeo: 50 odsto

ZOBNATICA. Matini broj: 08056951. Konzorcijum: 62.258 drutvenog kapitala - 48.49291 odsto Christoforos Petris: 5 odsto, NEW COMPANY: 95 odsto

SBM HOLDING BEOMEDICINA. Matini broj: 06683657. NEW COMPANY. Udeo: 24.94437 odsto. Broj akcija 4260. Miroljub Mileti. Udeo: 18.03490 odsto. Broj akcija 3080.

SBM CENTAR. Matini broj: 07559232. Status: Privredno drutvo brisano iz registra 06.10.2010. SBM HOLDING BEOMEDICINA. Udeo: 100 odsto.

BEOMEDICINA. Matini broj: 17174231. SBM TEAM ENTERPRISESS LTD. Udeo: 100 odsto.

OLIMPIA INVEST. Matini broj: 20175583. Rajko Radulovi. Udeo: 25.00 odsto,Milorad Stevovi. Udeo: 25.00 odsto, Petris Christoforos Udeo: 25.00 odsto. (iz Grke), Maroudas Nicolaos. Udeo: 25.00 odsto (sa Kipra).

- Christoforos Petris - NEW COMPANY. lan upravnog odbora.

ZOBNATICA. lan upravnog odbora.

OLIMPIA INVEST. Udeo: 25 odsto

- Maroudas Nicolaos - OLIMPIA INVEST. Udeo: 25 odsto

- Jasminka Banjanin - OLIMPIA INVEST. Direktor

- Petar Radulovi - OLIMPIA INVEST.

- Ruica Petrovi Dedijer - NEW COMPANY. Zastupnik ogranka - diretorka hotela IN

- Goran Kovaevi - NEW COMPANY. Podnosilac zabelebi u Agenciji za privredne registre. 13.07.2007

SBM HOLDING BEOMEDICINA. Zastupnik u sporu Privrednog suda XIV P - 7053/2007

- Novak Zekovi - ZOBNATICA. lan upravnog odbora.

- Komnen Stanii - ZOBNATICA. lan upravnog odbora.

SBM HOLDING BEOMEDICINA. Zastupnik u sporu Privrednog suda XIV P - 7053/2007 Akcionar sa 11 akcija.

- Andrija Raievi - ZOBNATICA. Generalni direktor - lan upravnog odbora.

- Miroljub Mileti - SBM HOLDING BEOMEDICINA. Generalni direktor.

BEOMEDICINA. Direktor.

- Svetlana Stankovi - SBM HOLDING BEOMEDICINA.

- SBM TEAM ENTERPRISESS LTD. Registarski broj: 46160, KIPAR Kipar

BEOMEDICINA. Udeo: 100 odsto.

- SBM HOLDING BEOMEDICINA AD. - SBM CENTAR. Udeo: 100 odsto.

- Miodrag Carevi - SBM CENTAR. Direktor.

 

 

podeli ovaj lanak:

Natrag
Na vrh strane