Natrag

Tabloid je pozvan

Tabloid je pozvan

Kako je Galerija RTS postala privatni biznis direktora Televizije Beograd Nikole Mirkova

 

Izlažem po kućama

 

 

Skrećemo vam pažnju na osnovane sumnje da Galerija RTS služi za pranje novca, a i na relativno poznatu činjenicu da je njen upravnik, direktor Televizije Beograd Nikola Mirkov formirao veliku i bogatu privatnu kolekciju slika, koje su raspoređene u nekoliko stambenih objekata na njegovo ime i na imena članova njegove porodice!

Zaposlenima u RTS i široj javnosti nepoznate su činjenice o statutarnim i finansijskim uslovima pod kojima radi Galerija RTS. Na pitanja Sindikata, nikada nije bilo odgovora, tako da je to čvrsto čuvana tajna. Na razuđenom i detaljnom portalu RTS ima svega o svemu, ali nema ni reči o Galeriji, čime se podgrejavaju sumnje i učvršćuju istine koje se šire od uva do uva.

Predstavljamo vam nekoliko takvih činjenica u nadi da ćete vi sa ovlašćenjem da istražite pravo stanje i dođete do odgovora.

Statutom RTS predviđeno je pedesetak delatnosti kojima se bavi RTS- programska, izdavačka, producentska...Na tom širokom spisku nema izlagačke delatnosti. Da li ona onda može da se legalno obavlja? Kojim aktom je osnovana i koji je akt na osnovu koga se vrši? Zato se ta dokumenta ne objave na Internetu?

Sredstva koja su potrebna za Galeriju sa ovako obimnim programom su veoma velika. Posebne investicije zahteva osiguranje slika koje se pozajmljuju iz raznih muzeja, galerija i privatnih kolekcija. Potrebna su velika sredstva i za luksuzne kataloge. Izložbe postavljaju i otvaraju dr. Nikola Kusovac i Đorđe Kadijević, koji su poznati kao ljudi koji rade samo za velike pare.

Ko su izvori finansiranja Galerije? Koliko košta godišnji program i svaka pojedina izložba?

Koliki su honorari za spoljne eksperte? Da li se Galerija finansira iz pretplate građana i kako, ako to nije predviđeno javnim aktima RTS i Skupštine Srbije? Zašto se ta dokumenta ne objave na Internetu, a toliko je malje važnih dokumenata objavljeno? Koliko od Galerije zarađuju dr. Nikola Kusovac i Đorđe Kadijević?

Koliko košta Zlatiborska kolonija RTS koja se održava svake godine sa petnaestak umetnika? Da li se i ona finansira iz pretplate građana?

 Zna se da je i za nju glavni Mirkov, ali da li i nju vode isti drugi ljudi? Zašto ni o Zlatiborskoj koloniji nema nijednog podatka na portalu RTS, kao ni o Galeriji? Zašto se ne objave imena dosadašnjih učesnika, osnivača, program i profil kolonije, spisak učesnika za sledeću godinu, istorijat po godinama? Zašto dokumenata i podataka o koloniji nema na Internetu?

Ko se članovi Saveta Galerije i kolike honorare primaju? Odakle ta sredstva? Na osnovi koga akta je formirano to telo i zašto se taj dokument ne objavi na Internetu?

Normalno bi bilo da sve to postoji na Internetu, pored tolikih drugih stvari, kada se nešto krupno ne bi krilo, i to baš u uslovima teškog finansijskog stanja u RTS...

Zaposleni primaju neredovno plate i primaju manje plate od republičkog proseka za javna preduzeća. Trebalo bi već jednom stati na kraj štetnom delovanju upravnika Galerije i Direktora Televizije Beograd Nikole Mirkova. Činjenica je da on ima kuću u Belegišu i tri stana u Beogradu na ime žene, kćerke i pokojnog sina.

 U tim objektima drži jednu od najbogatijih zbirki slika u Srbiji, do kojih je došao raznim putevima, a pre svega tražeći od svakog izlagača po jedno umetničko delo. Čuvene su njegove reči: "...Mogao si da daš i neki veći format!"

Korisne stvari o njemu poznate su vozačima, koji ga svakog dana dovoze iz Belegiša u RTS i obratno.

 I to sve u uslovima bede većine radnika RTS. Poziv za Belegiš znači ulazak u moćni klan i napredovanje na poslu. Saradnja dr. Nikole Kusovca ne da nije besplatna, nego je on poznat kao glavni trgovac umetničkim radovima u Srbiji, a čak je i pred sudom zbog prodaje falsifikovanih slika. Da li je on jedini koji zaslužuje istragu i optužnicu?

Ako sumnjate u ove navode, pogledajte portal RTS na kome ima svega, čak i zapisnika sa sastanaka upravnih organa i čitavih obimnih osnivačkih dokumenata. Samo o ovome nema ništa, pa čak ni najmanjeg informativnog sadržaja koji bi sadržao neku reklamu! Šta vam to govori?

 

                             S poštovanjem, grupa radnika RTS

                             (imena i adrese poznate redakciji)

 

 

podeli ovaj članak:

Natrag
Na vrh strane