https://www.youtube.com/channel/UCh1byVR71-7NppEvZETaXCw

Natrag

Podsetnik

Podsetnik

 

Uspon tatinog sina, i "posinka" tatinog partnera, tokom strave i užasa srpske privatizacije

 

Spašavanje redova Dušana

 

Pravo je vreme, tvrdi dugogodišnji Tabloidov izvor iz vrha ministarstva finansija, da neko konačno istraži delovanje bivšeg predsednika vlade Srbije Mirka Cvetkovića, koji je prethodno bio ključni partner u konsultantskoj firmi "Ces Mekon", i da utvrdi kako je i kome prodavao akcije u vreme kad je bio postavljen za direktora Agencije za privatizaciju, kome je sve pomogao da ostvari nezakonitu dobit, koga je zapošljavao i ko je njemu komandovao...

 

M.G.

 

 

Doskorašnji predsednik vlade Srbije Mirko Cvetković, u vreme kad je postao direktor Agencije za privatizaciju, sa sobom je "u bolji život" poveo i Dušana Nikezića, sina svog partnera iz konsultantske firme Ces Mekon, Zvonka Nikezića, postavivši ga za ličnog savetnika. Bio je ovo početak jednog neobičnog "očinstva", u kome je pravi otac bio režiser te predstave, a "poočim" izvršitelj njegove volje. Vreme je pokazalo da je šetnja jednog mladog, "porodičnog kadra", prilično potrajala...

Naime, ubrzo nakon dolaska u Agenciju za privatizaciju, "poočim" Cvetković postavlja svoga "posinka" Dušana Nikezića za izvršnog direktora Agencije za privatizaciju, koji počinje da upravlja celokupnom politikom i administracijom i odlučuje kojoj će se konsultantskoj firmi dodeliti poslovi privatizacije velikih sistema, a to je podrazumevalo izradu procene vrednosti kapitala, izradu programa privatizacije, izradu programa restruktuiranja...

Najveći deo ovih poslova dobio je, naravno, "Ces Mekon" - firma njegovog oca Zvonka! Svako ko bude istraživao šta se u to vreme dešavalo u računovodstvu Agencije za privatizaciju (po godinama - koliko je ukupno isplaćeno Ces Mekonu za te konsultantske usluge), lako će utvrditi da se radi o stotinama hiljada evra.

 Čim je postao predsednik Vlade Srbije, Mirko Cvetković sa sobom je poveo "posinka" Dušana Nikezića, sina svog partnera iz Ces Mekona, i postavio ga za ličnog savetnika. Odatle pa do nečuvenibh napredovanja nije bilo daleko...

 Dušan Nikezić je postavljen i za predsednika Upravnog odbora Energoprojekta u koji je država Srbija ušla nezakonitim putem i preuzela rukovođenja i upravljanje (Energoprojekt je naše najveće projektantsko i izvođačko građevinsko društvo koje najvećim delom radi u inostranstvu, a dosta i u zemlji: Prokop, Tunel Straževica, obilaznice oko Beograda i Novog Sada, hale Pionir i Beogradska arena, Pančevački most-Veterinarski fakultet dužine 3,5 km, podzemna žel. stanica Vukov spomenik i Veterinarski fakultet i još puno toga...).

 Kad je preuzeo i Ministarstvo finansija Mirko Cvetković opet sa sobom vodi svoga "posinka"   Dušana Nikezića, i postavlja ga  za državnog sekretara Ministarstva finansija, praktično za ministra finansija, jer on nije mogao da vodi ni Vladu, a kako bi još uz to vodio i Ministarstvo finansija! Naravno, nije se na tome završilo. na vrhuncu vladarskog ludila, Cvetković postavlja mlađanog Nikezića i za koordinatora radne grupe za problematiku Železare Smederevo, kao i za koordinatora radne grupe Vlade i za problematiku ekonomske krize!

Da je još malo potrajalo, ko zna gde bi se sin Zvonka Nikezića i "posinak" Mirka Cvetkovića našao! Možda i na samom vrhu države!

Vreme će pokazati pravo lice takozvanih novih vladara, i da li će Mirko Cvetković, zbog "očinskog" odnosa prema sinu Zvonka Nikezića, odgovarati za njegove prestupe i prestupe njegovog oca. Pojedini strani ekonomski posmatrači, zapravo ekonomski špijuni instalirani u Srbiji, smatraju da Cvetković može da preživi krivičnu odgovornost i saučesništvo u pljački države, samo uz pomoć "političke volje" nove vladajuće koalicije.

 

podeli ovaj članak:

Natrag
Na vrh strane