https://www.youtube.com/channel/UCh1byVR71-7NppEvZETaXCw

Natrag

Novi Sad

 

Novi Sad

 

Ima li kraja neverovatnim prevarama i pljakama u novosadskom graevinarstvu

 

ardak ni na nebu ni u katastru

 

Graevinska mafija u Novom Sadu je postala sastavni deo ivota vojvoanskog administrativnog centra. Zvui neverovatno koliko ima naivnih ljudi koji bi da kupe stan u izgradnji ispod svake realne cene i to jo od fantomske firme koja nema nikakve preporuke. Na kraju ostanu i bez para, a i bez stanova.

 

Arpad Na

 

U Novom Sadu se lepe pare zarauju od prodaje stambenog i poslovnog prostora, a jo se bolje zarauje kada se prodaje iluzija da e zgrada ikada da bude gotova. Mnogi graevinari su nauili kako je isplativije zidati Skadar na Bojani nego radove privesti kraju. Konano, skoro sve te graevine niu bez ikakvih dozvola uz preutnu saglasnost Zavoda za izgradnju grada, tako da bi kupci brzo shvatili prevaru kada bi se uselili u zgradu bez upotrebne dozvole. Sve je jo lepe, kada se stanovi i lokali viestruko prodaju.

O Sranu Areini, vlasniku preduzea AS-gradnja iz Novog Sada, javnost tek netgo malo zna ili uopte ne zna. Ovaj neuhvatljivi prevarant je danas u bekstvu, negde na relaciji vajcarska - Nemaka. U novosadskoj ulici andora Petefija 182.a poeo je da zida zdanje sa 14 stambenih jedinica, iako je reenjem Uprave za urbanizam i stambene poslove dozvoljena gradnja porodinog objekta sa samo etiri stambene jedinice. ak ni po pomenutom reenju Areina niti je traio niti dobio dozvolu za izgradnju, budui da u Zalonoj izjavi vlasnika hipotekarne nepokretnosti potpisane 27. maja 2010. godine izmeu Areine i  Milana Galia iz Beograda, stoji kako je pomenuto zemljite - njiva prve klase!

Ni do danas pomenuta zgrada nije gotova, a ni kupci nemaju emu da se nadaju, bar dok je Areina u bekstvu.

Jedan od takoe poznatih neimara zdanja koja nikada nisu gotova jeste i Juraj Franko. Preko jedne od svojih firmi SZR Mima iz Bakog Petrovca on juna 2006. godine prodaje garsonjeru od 27 kvadrata na adresi Bele Njive 28 jednoj Tabloidovoj itateljki koja je zamolila za anonimnost.

Istu tu garsonjeru, kao i neke druge stanove, Franko zatim prodaje i treim licima, a da prvobitni kupci o tome uopte ni ne bivaju obaveteni. Tek su sluajno, obilazei gradilite, oni saznali da su "suvlasnici" istih stanova i lokala u zgradi koja ni do danas nije zavrena, iako su Franku svi  uredno platili.

Franka je prole godine na kratko boravio u pritvoru, to mu je dalo povoda da otvori duu i istranim organima ispria sve o marifetlucima graevinske mafije Novog Sada. Iako su dati veoma precizni i nedvosmisleni podaci, do danas istraga nije mrdnula sa mrtve take. Oigledno je da nekome monom ne odgovara da se sazna istina i poinioci kazne.

Sve pomenute muke nikako ne bi bile mogue da ne postoji jaka sprega ne samo izmeu samih investitora, koji su svi meusobno povezani kroz koloplet razliitih zajednikih poslova, ve i njih na jednoj i advokata na drugoj strani.

Kupac jednog od stanova u ulici Bele Njive 28 Mia Avramovi u svojoj krivinoj prijavi protiv Juraj Franka navodi kako mu je za stan, u koji se nikada nije uselio, dao ukupno 18.170 evra preko izvesnog advokata Braneta Rakovia iz Novog Sada.

Videvi da se izgradnja zgrade ne privodi kraju, prevareni kupac telefonom zove advokata Rakovia koji mu savetuje: "Pustimo Franku jo malo, pa emo videti ta dalje." Poto je vreme  i dalje prolazilo, a da se na gradilitu nita nije deavalo, Avramovi odlazi do kancelarije Rakovia koju zatie zakljuanu, bez advokatove table na vratima. I advokat i pare su jednostavno nestali.

U Optinskom javnom tuilatvu u Novom Sadu svojevremeno se pod brojem KT 2741/07 vodila istraga protiv Zdenke Krikovi, advokata iz Novog Sada, Dragana Lakia, vlasnika agencije Speed Company, Jove, Sae i Emilije Karanovi i Jasne Tubi.

Po izjavi oteenog Zdravka Vidia, advokat Krikovi je prevarom od njegovog oca Ostoje za raun investitora Jove Karanovia preuzela plac za izgradnju. U krivinoj prijavi stoji: "Osumnjieni su kao dobro organizovana kriminalna grupa, uz strunu pomo advokata Zdenke Krikovi, prevarama i falsifikatom sainili est drugih ugovora o zameni nepokretnosti udruivanjem sredstava sa fizikim licem Brankom Mrda, navodno kao investitorom (koga navodno zastupa Zdenka Krikovi), uz falsifikovanje line karte. Ovim falsifikovanim dokumentom, a uz posredovanje agencije Speed Company vlasnika Dragana Lakia, prvoosumnjiena je sainila u ime i za raun Branka Mrde ugovore o zameni nepokretnosti i ugovore o udruivanju sredstava radi izgradnje vie stambenih objekata sa sledeim licima: Atila Galamb, Milica Popovi, Zora Gostovi, Sneana Macanovi, Tomislav Adamovi i drugi."

U istoj krivinoj prijavi se zatim objanjava kako je Speed Company uz uee porodice Karanovi, inae privatnih investitora, intenzivno vrila reklamiranje prodaje stanova u nepostojeim zgradama, izmeu ostalih i na lokaciji koja je na prevarni nain od porodice Vidi pokuala da preuzme advokat Krikovi.

I istrani organi su na strani graevinskih mahera. Krivine prijave se izuzetno sporo procesuiraju, a povremeni odlazak u pritvor ovejani mafijai graevinske struke doivljavaju kao svojevrsni povremeni odmor od svakodnevnog stresa.

ak i kada se desi da prevareni kupac doivi kraj maratonskog sudskog spora presuda je po pravilu neizvriva, jer lanovi graevinske mafije nemaju sopstvenu imovinu, a i ugovori su potpisivani u ime firmi koje se preko noi gase da bi se otvorile nove...

 

 

A 1.

 

Pedeset ovakvih  prevaranata, a drave nigde!

 

U meuvremenu je istraivaki tim Tabloida uz pomo Udruenja graana za borbu protiv graevinske mafije i korupcije iz Novog Sada doao do spiska preko pedeset investitora koji su lakoverne kupce prevarili bilo tako to su im prodavali stanove koji nikada nisu zavreni, bilo da su objekte prodavali po vie puta. Neki od njih su: SZ Eto vlasnika Babi Save (u pritvoru), SZ i DOO Si-Partner Slavka Jankovia, SZ Primogradnja - Meridijan Jovice Koutia, A Gradnja Invest doo Aleksandra Drae i M. Zeljkovia, Frenky doo, Panzalovi Radojice (u zatvoru), NS Bouilding doo istog vlasnika, AS Investbilding doo i AS Gradnja doo Areine Srana (u bekstvu), SZ i DOO Magma Roberta Borovia, Mrmoti doo (SZR) ora Kostia, SZ Rafinerija  Stanka Jovia, Zim Invest Horota Mirka i Peji Zlatka, Press Commers doo Slavka Puia, Imperijal Nacional doo Radovana Peruniia, GZP Udarnik Milutina Vidovia, SZR Petri Gradnja Petri Svetlane i Marka (u zatvoru), Dominus Gradnja doo Dragana Antunovia, Novak doo Darka Novaka iz Bakog Petrovca, DIP Commerce doo Petra Trbojevia, Osa doo Roksi Slobodana, Milovanovi Sae, Ivanovi Dragoljuba i pokojnog Milana Zaklana, SZR FZM Mima Franka Juraj, PP Mozaik Tikve Ramiza, Tehnouniverzal doo Milievi Spasoja, NS pogled doo Stankovi Zorana (u bekstvu) i ivkovi Neboje, Home sweet home doo ugi Vojislava, Profit Gradnja  doo urii Nikole i Miomira, Deko gradnja doo Devi Gorana, Ipon Gradnja doo Aleksi Miloa, Mig doo Milankovi Gorana (u bekstvu), Lucky land doo i Speed doo Laki Dragana (u bekstvu), Euro coop Invest doo Kosti ora, Elektromonter plus doo Gluevi Srana i tako dalje...

Takoe je otkriveno i vie lokacija gde investitori ili nisu poznati ili ih vie nema. Danila Kia 21, Paieva 18, Jevrejske 12 (14), Temerinska 111, Slobodana Bajia 20, 26, 28 i 30, Laze Nania 1, 1a i 1b, Patrijarha arnojevia  2, 11, 15, 24 i 27. Na mnogim od ovih lokacija izgradnja nije ni poela, dok se na pojedinima nalaze nedovrene zgrade koje se u istom stanju nalaze ve godinama.

 

 

podeli ovaj lanak:

Natrag
Na vrh strane