https://www.youtube.com/channel/UCh1byVR71-7NppEvZETaXCw

Natrag

Vrbas

Vrbas

Sivi grad na dnu Crnog mora, ili, ta se pria u udbakoj birtiji "Jadran"

Svinjoglavi u Drami, penzioneri u Kairu

Vrbas nije Beograd. On je sivi grad. A od sivog grada do sivog doma samo je jedan korak... Ovim reima Tabloidov izvor iz ove prilino zaboravljene kolonistike arije, opisuje svoje impresije, zalazei u meuvremenu u sutinu jednog provincijskog duha koji ve dugo potkopava svaku nadu u napredak

......

Pisali ste da je Vrbas od nekad perspektivnog industrijskog grada pretvoren laima, lopovlukom i enciklopedijskim neznanjem vlasti, uz biblijsko poltronstvo graana-seljaka, u najobiniju palanku, provinciju, ariju i beznadnu varoicu. U pravu ste. Tako zavravaju sva mjesta u kojima su oni gore na rubu pameti, a oni dolje na rubu propasti.

Vrbas nije samo na dnu Panonskog mora. Tanije je rei da je na dnu Crnog mora. Njim decenijama vlada pohlepna neznalaka koalicija politikanata-trgovaca, koju podrava interesna koalicija utologa u optinskim klupama. Narod to im ljubi skute od straha za debelo crijevo je preplaen. Mozak mu je u gipsu. Obezlieni i nepostojei ljudi tumaraju trotoarima i ivotima. Bivi ljudi. Samo vam na oku jo prosjaci mogu pruiti ruku.

Sjednice Skuptine optine su grobljanski tihe i diletantske. Radikali poneto jedini zbore, ali se ne pamti da su kritiki turili u usta aktuelnog predsednika Optine i DS. Pria se da su sreno udomljeni. I drugo to se uje, a nije jo demantovano, sluajno moete saznati po kafanama gde se uori u pola glasa. Recimo u Pikovoj dami ili kod Sokanovia, gdje se inae okupljaju vlast i lana opozicija, ko to je i ranije injeno nou na salau ekskradonaelnika Rusovskog, ili Muikia. Valjda su i ovi zajedno jai u nekoj od 25 banaka.

Elem, tako u douniko-policijskom bifeu Jadran" apu da je predsjednik Vidovi, miroija za sve zaprene orbe, ve na poetku mandata nazidao sprat na oevoj kui. Tvrde da su mu nekretnine, i ne samo one, opsesija, te da je odluujue uticao ko e i gdje da izgradi privatnu zgradu sa velikim poslovnim prostorom u centru grada.

U kafiu Drama" spominju v.d. direktora Opte bolnice Pera Gregorinskog, kako je ovijeh godina sjajno i brzometno stao na stabilne materijalne noge, ba kao i njegov zamjenik Predrag Radovi, u generaciji omiljen pod nadimkom Svinjoglavi.

Penzioneri bojaljivo apu da se ak i socijalna pomo, umjesto ljutoj sirotinji, dijeli situiranim lanovima utog kartela" pod naredbom glaveina iz lokalnog DS. Njegova filijala SPS stavila je katanac na usta. Moraju, jer njihov znameniti kadar vodi Vrbas-gas.

U restoranu Kairo, penzionisani andari tvrde da je taj ovjek preprodavao optinske placeve i nou otvarao tendere za javne nabavke da bi isforsirao fiktivne poslove svojim kompanjonima uz dobru proviziju. Zatita njemu i lanom diplomcu Miljaniu iz SPS su doivotni kandidat za ljekara - predsjednici SO Vrbas Mara Marijana, gas iz pasulja i bankar kupovine glasova i poslanika Bajatovi, te brzometni diplomac Bei, obojica poslanici republike skuptine.

Glavom tvrde u bifeu Sindikat da su sve troje bliski roaci, a Bei i Miljani su jo i vjenani kumovi. Bahati su i samovoljni. Bez njih se ne moe dobiti ni sezonski posao u polju. A trajna zaposlenja mogua su ako ima evre da to plati, ko da je u pitanju invalidska penzija. Slino se ponaaju i u drugim feudalnim partijama vladajue koalicije, ali i glumljene opozicije.

U optinskoj kancelariji kod Delia, komentariu graani-stranke, okuplja se skorojeviki kadar iz Bakog Dobrog Polja, iz milote zvan najezda skakavaca" na optinsku kasu i lokalne nagrade. Povezani su ko ranije Peanci, ili Bjelopoljci. Cilj je da ih je to vie u vlasti ko nekad u Vitalu".

 Moda je zato i ova fabrika zavrila tamo gdje jeste. Oni su kulturnog radnika izlobirali da predsjedava Ekonomskim savetom optine, iako se u ekonomiju struno razumije ko Mara u krivi crveni Ban. Potvruju u bifeu Memento" da to koordinira doivotni odbornik i koordinator za kulturu. O kulturi nikada niko ozbiljno nije raspravljao iako je kultura dno dna drutvenih delatnosti po svom statusu jo od 1988. godine.

Isti8 su i odbornici SNS. Ne ulaze u zapisnik sjednica SO Vrbas, ba kao ni odbornici privatne Krkobabieve ili Daieve stranke. Drutvu mutavaca-glodara prikljuuju, u bifeu Mozaik", odbornike-funkcionere Cicmila (LDP) i Maara (LSV).

Skitaju o trku budeta po svijetu i mlate praznu slamu. A Savjetnik predsjednika Koprivica, s nadimkom umurdija jer prodava uz funkciju penzionerima ogrjev, angauje izbjeglice za privatan posao i lae ih da e im zauzvrat isposlovati neku korist od optine. Kako, kad je u njoj broj zaposlenih porastao sa 76 na oko 200, pa se i broj konobara i kuvara morao poveati. Kuvari i konobari su krivi za to i prvi e letjeti sa posla kad se uvede u red u kui, jer samo oni znaju koliki su trokovi reprezentacije u optinskim slubama na raun graana, to je ravno dravnoj tajni.

Eto razloga da se republika budetska inspekcija zaputi u Vrbas i sve prihode i trokove preispita od 2.000 godine do danas. To se ne moe saznati u lokalnim medijima, jer svaki funkcioner u njima ima svog omiljenog novinara-pudlicu.

 

 

 

podeli ovaj lanak:

Natrag
Na vrh strane