Natrag

Novi Kne`evac: slobodna procena partizanskog suda

Novi Kneevac: slobodna procena partizanskog suda

 

Slamanje Parokog 

 

U sudskoj praksi ne postoji sluaj da je neki sudski spor okonan, da albe nisu uloene, ali da je isti i pored toga obnovljen, onako po inerciji sudije. Upravo to se desilo u Osnovnom sudu u Novom Kneevcu, akteri ovakve ujdurme nisu reizabrani, ali je njihova sramna odluka potvrena od viih instanci, ak i od Ustavnog suda Srbije iji predsednik, poznato je, ne boluje previe od robovanja zakonima.

 

A. Na

 

 Milan Paroki, devedesetih godina prolog veka poznati politiki aktivista iz Vojvodine, i HK Lepenka zakljuili su 2. oktobra 1992. godine ugovor po kome je Paroki dobio traktor u zamenu za isporuku balirane slame. U meuvremenu je dolo do nesporazuma u realizaciji, slama nije isporuena ve je traktor plaen novcem koji usled hiperinflacije gubi vrednost, tako da je u sve moralo da se umea srpsko pravosue. Bolje da nije!

   Iako je bio jedan od najeih kritiara reima, Paroki 16. juna 1994. godine, od "Miloevievog pravosua" dobija za pravo, ime bi proces trebao da bude okonan. Onda se menja vlast, pa nastupa era "demokratskog" pravosua, tako da sud pod uticajem "Alko kartela" (Crvenka, Subotica, oka, Novi Kneevac) 2001. sklanja iz predmeta presudu iz 1994. i zapoinje suenje kao da nije ni bilo presude na koju se, uzgred budi reeno, ni jedna strana nije alila.

   Tada nastupi sudija Vlasta Jovanovi, predsednica vea Vrhovnog kasacionog suda, (koje jo ine Zvezdana Lutovac i Lidija uki), i da 22. decembra 2010. falsifikujui injenice, presudi na tetu Parokog i to i za ono to uopte nije bilo predmet spora.

   Od kako je prava i pravde nikome se nije dva puta sudilo za istu stvar i to u predmetu u kome se niko nije alio. Ali, u Srbiji je sve mogue, pa i ovo. Valjda uspostavljajui kontinuitet sa 6. Likom, 7. Banijskom i 8. Crnogorskom brigadom "demokratsko" pravosue nastavlja deljenje "revolucionarne" pravde u kojoj sudije "ne treba da se dre zakona kao pijan plota".

   Posle izvesnog vremena Ustavni sud Srbije po albi Milana Parokog donosi odluku kojom utvruje da mu je povreeno ustavno pravo na suenje u razumnom roku, ali istovremeno se uopte ne izjanjava o samoj sri problema, a to je da je postupak okonan 16. juna 1994. godine reenjem Optinskog suda u Novom Kneevcu, kao i da je reenje o ponovnom otvaranju postupka doneto samo forme radi, jer nikakvog novog utvrivanja injeninog stanja nije bilo. Predsednik Ustavnog suda, zloglasni Dragia Slijepevi u odluci od 22. decembra 2011. godine, obrazlae "kako je i sam podnosilac ustavne albe delimino kriv za ovako dugo trajanje postupka". Pri tome Slijepevi ne eli da vidi injenicu da od 4. jula 1995. do 16. novembra 2004. godine, nikakva radnja suda nije sprovedena.

   Jo interesantnije je da je tada postupajui sudija Milica Leskovac 16. juna 1994. donela presudu koja je od stranaka bila dobro sakrivena i za koju je Paroki sluajno saznao. Kako god, donoenjem presude postupak je bio okonan i nije mogao da bude ponovo pokrenut, a i odluku o otvaranju ve zakljuene rasprave doneo je sudija pojedinac, bez saglasnosti vea, koja je obavezna.

   Sve ovo pokazuje kako domae pravosue sebe ne vidi vezano zakonima, ve potrebom da se udovolji strani koja ima vie para ili jae veze.

 

podeli ovaj lanak:

Natrag
Na vrh strane