https://www.youtube.com/channel/UCh1byVR71-7NppEvZETaXCw

Natrag

Otima~ina

Otimaina

 

Kako do tue imovine uz pomo kriminalizovane drave i korumiranog pravosua

 

Falsifikovani potpis, originalna pljaka

  

 Jo 1991. godine, izvesna Viktorija Todorovi je na osnovu prevare i falsifikata, otela kompletno opremljen stan od 62 kvadrata u centru Beograda. Od tada do danas prava vlasnica stana, Nevena uri, bije bitku pred srpskim pravosuem da joj se vrati imovina. Uzaludno, jer protivna strana ima jae prijatelje koji uspeno utiu na sudiju Biljanu Cvetkovi da ignorie i dokaze i zakon i pravdu.

 

Mersiha Hadi

 

Jedino jo u Srbiji jedan sudski spor u kome je sve jasno moe da traje 17 godina bez da je kraj uopte na vidiku.

   Tabloid je ve pisao o nesrei koja je zadesila Nevenu uri kada 1991. je svojoj "prijateljici" Viktoriji Todorovi predala kljueve od svog stana u ulici ora Jovanovia kod Bajlonijeve pijace. Gospoa uri je u to vreme esto putovala u Temivar i tamo dugo boravila budui da joj je majka ivela u tom rumunskom gradu, pa je tako svoj stan u Beogradu poverila Todoroviki na uvanje. Iz toga, uz pomo nekoliko falsifikata i uticajnih ljudi, izrodila se otimaina stana kakve nema ravne u srpskoj prestonici.

   Prvo se pojavljuje navodni ugovor o kupoprodaji stana od 17. septembra 1991. godine u kome stoji da je gospoa uri stan otkupila od optine Stari Grad 6. septembra, ali se iz njenog pasoa jasno vidi da je ona u to vreme bila u Rumuniji. U ime gospoe uri zato nastupa Marija iri, erka navodnog kupca stana Viktorije Todorovi. Sve je odraeno uz pomo beogradskog advokata Branka Riikog koji je umro pre neku godinu, te tako nije u mogunosti da pomogne rasvetljavanju ovog sluaja.

   I sama Viktorija Todorovi pred Prvim osnovnim sudom u Beogradu 2. aprila 2012. priznaje da je sve ugovore u ime gospoe uri potpisivala njena erka, bez konsultacija sa navodnim davaocem punomoja. Dakle, majka i erka su izmeu sebe trgovale tuim stanom i to bez da su o tome uopte obavetavale stvarnog vlasnika, odnosno gospou uri.

   Postoji jo jedan detalj koji ukazuje na to da se sa sudskim postupkom namerno odlae kako bi se doekalo da gospoa uri umre i da tako ceo postupak padne u zaborav. Sudski vetak je bez ikakve sumnje utvrdio da je potpis gospoe uri na punomoju kojim ovlauje Mariju iri da proda stan - falsifikovan!

   U svakoj normalnoj pravnoj dravi u tom trenutku bi se donela presuda u korist gospoe uri, a Viktorija Todorovi bi iza reetaka dobila priliku da objasni ko je i kako uradio falsifikate.

   Umesto toga, podmieno srpsko pravosue nastavlja maratonski postupak u kome je sve jasno. U meuvremenu je predmet dospeo u kande Biljane Cvetkovi, sudija Prvog osnovnog suda u Beogradu, koja vri stalnu opstrukciju redovno se oglaavajui nenadlenom. Tako na kraju roita od 2. aprila 2012. ona donosi sledee reenje: "Sledee roite bie zakazano naknadno pismenim putem, nakon to Vrhovni kasacioni sud u Beogradu odlui o sukobu nadlenosti izmeu ovog suda i Apelacionog suda u Beogradu."

   Stranka koja nema dovoljno uticajne prijatelje u Srbiji teko da moe da doivi kraj nekog sudskog spora, pa makar ivela trostruko due od kornjae sa Galapagosa.

 

podeli ovaj lanak:

Natrag
Na vrh strane