Natrag

Teror

Teror

 

Bivi zatvorenik ne moe da dokae da je bio u zatvoru       

 

Pero na slubenom putu

 

Da bi se neiji ivot potpuno upropastio dovoljno je da taj dopadne aka svemogue i potpuno nesposobne birokratije, sakrivene u odajama Ministarstva pravde. Sluaj Pera . Iz Beograda pokazuje ta sve moe da zadesi osobu nepravedno liene slobode.

 

M.G.

 

Dana 28. marta 2011. Pero . (puno ime poznato redakciji) lien je slobode i tada poinju njegove muke sa domaim pravosuem koje se otelo svakoj kontroli logike i pravde. Optunica na osnovu koje mu je sueno u procesu K. br. 651/2011 glasila je - obljuba nad maloletnim licem. Teko krivino delo, koje ravnodunim ne ostavlja ni najokorelije kriminalce sa kojima je Pero delio eliju u beogradskom Okrunom zatvoru, poznatijem kao Centralni zatvor (CeZe). Samo on i Bog znaju kroz ta je sve prolazio tokom svog esnaestomesenog boravka u pritvoru. U meuvremenu mu je i poslodavac dao otkaz.

   Konano, 28. jula 2012. godine, Vii sud u Beogradu ga oglaava nevinim po pitanju navodne obljube maloletnog lica, ali ga istovremeno oglaava krivim za posedovanje oruja i osuuje na 16 meseci zatvora, tano onoliko koliko je proveo u pritvoru. Pri tome, elei da nekako zataka odgovornost drave za Perov boravak u pritvoru, sud u urbi zanemaruje injenicu da se kod pronaenog "oruja" radi o neprofesionalno prepravljenom starteru koji najveu opasnost predstavlja za samog vlasnika.

U normalnoj dravi bi Pero za ovo dobio nekoliko meseci uslovno, budui da nikada ranije nije imao nikakav sukob sa zakonom.

   U njegovom sluaju, meutim, pokazalo se da je sloboda tea od robije. Prilikom otputanja iz CeZe-a nije dobio nikakvu potvrdu o putanju sa izdravanja kazne, odnosno iz pritvora iako je istu tri puta traio od slubenika koji mu je na potpisivanje poturao razliita dokumenta i tvrdio da se takve potvrde ne izdaju.

   Sledeeg dana Pero odlazi u slubu za Socijalni rad kako bi traio novanu pomo, jer nije imao od ega da ivi. Tamo mu trae pomenutu potvrdu, koju nema. Nita bolje nije proao ni u mesnoj policijskoj stanici gde je pokuao da prijavi boravak. Najzad, Pero odlazi do CeZe-a da ponovo zatrai potvrdu kako je puten iz zatvora. Neljubazni slubenik ga vraa ve sa kapije!

   Nekoliko dana kasnije Pero ponovo odlazi do CeZe-a, ovog puta da bi na pisarnici predao pismeni zahtev da mu se izda potvrda. Ni ovoga puta nije stigao dalje od kapije, a pomenuti zahtev nisu hteli ni da pogledaju, kamo li da uzmu.

   Danas, vie od tri meseca poto je puten na slobodu i osloboen optube da je silovao maloletno lice, Pero sedi nad srom svog ivota, bez posla, stalnog prebivalita, porodice i bilo kakvih prihoda. Nema pravo ni na novanu pomo koju dobijaju lica putena sa izdravanja kazne, jer nema dokaz da je uopte i bio na izdravanju kazne. Posao ne moe da dobije, jer nema potvrdu o prijavi prebivalita, koju ne moe da dobije dok policiji ne donese potvrdu da je puten iz CeZe-a. Ovo uasno kruenje slomilo bi i najjaeg oveka. Pero se bori, ali, dokle?

 

podeli ovaj lanak:

Natrag
Na vrh strane