https://www.youtube.com/channel/UCh1byVR71-7NppEvZETaXCw

Natrag

Ku~evo

Kuθevo

Urota Hrvata, u ataru Vlaha

 

Glavnom uredniku Milovanu Brkiζu

U ime nacionalne zajednice Vlaha, na ovaj naθin želimo da se sazna istina o stanju JP „Srbijašume" gazdinstvo Kuθevo, a ujedno i sebe da zaštitimo od bahatosti rukovodstva gazdinstva koje predvodi direktorka Mira Vender kao i njeni sateliti šef šumske uprave Kuθevo Petar Mrmoš i tehniθki direktor Miroslav Ševiζ.

Vreme je da se zna istina o lopovki iz Kuliθa, Miri Vender, tadašnjem ševu ŠU Požarevac, a na potezu sela Kuliθ. Komisija je bila u sastavu diplomiranih inženjera šumarstva, Miša Barniζ, Jovan Joviζ i Maja Životiζ.

Navedena komisija je svoj posao obavila savesno gde je pronašla ogromnu kraπu drvnih sortimenata (topole) što je svojim zapisnikom, a koji nikada nije ugledao svetlost dana iz razloga što Mira Vender, tadašnji šev ŠU Požarevac bira se na funkciju direktora gazdinstva. U to vreme Maja Životiζ je bila zamenik direktora gazdinstva koju Mira dekretom smenjuje kako bi zataškala svoj lopovluk zbog θinjenice da bi trebala biti uhapšena.

U ŠU Požarevac radi i njen suprug Ilija Vender na radnom mestu traktoriste, koji je primljen kao težak invalid u radni odnos bez lekarskog uverenja i koji upravlja šumskom upravom. U meπuvremenu zapošljava i svog sina Zorana koji iz školske klupe seda na mesto magacionera i zajedno sa svojim ocem krade naftu i ostale delove koje može unovθiti. Pored toga naplaζuju i putne troškove za odlazak na posao na relaciji Požarevac-Kostolac. A da za odlazak na posao koriste službeno vozilo.

 Za svog zamenika postavlja tehniθkog direktora Miroslava Ševiζa koji je poznat u Majdanpeku kao osoba koja radi na procenat. Miroslav je ranije bio ŠU Majdanpek a sada taj Miroslav svakog dana putuje novom "Ladom Niva" na relaciji Kuθevo-Majdanpek i obratno, kao da je on vlasnik vozila, a ne gazdinstvo.

Mi Vlasi želimo da kroz ovaj vid izjavimo protest, jer se na θelu gazdinstva nalaze Hrvati i verovatno zbog njihove "arijevske krvi", maltretiraju Vlahe.

Takoπe lopovka iz Kuliθa živi u Požarevcu u kuζi koju je kraπom napravila i svakodnevno luksuznim vozilom Škoda Oktavija dolazi na posao i obratno, što godišnje troši za putne troškove 30.000 evra. U vremenu kada je potrebno štedeti ona troši novac na vozikanje. Svom sinu Zoranu kupuje najnovijeg pasata za 18. Roπendan od jedne inženjerske plate.

Svog ljubavnika Petra Mrmoša, Hrvata iz Virovitice - Tuπmanovog roπaka, nagraπuje putnim troškovima na relaciji Kuθevo-Beograd i obratno, tri puta nedeljno, iako taj mali θovek živi u Kuθevu. Petar Mrmoš dobija stan od JP „Srbijašume" ŠU Požarevac u samom centru Požarevca. Taj stan prodaje i kupuje kuζu u Beogradu.

Petar „Kvržica" ima podebeo policijski dosije kao lovokradica. O njemu je i o njegovom poštenju pisala štampa koju vam dostavljamo. Njihova ljubavna veza zapoθeta je još kada je Petar živeo u Požarevcu i dalje traje te on maltretira nas Vlahe a jedan od primera je i postavljanje Mihajloviζ Lepe, šumarskog tehniθara za stražara na stovarištu Brodica.

Naime, Lepa na mestu stražara radi bez rešenja, bez plaζenog noζnog radi i po 48 sati neprekidno bez prava glasa gde Petar sa svojom Maricom vrši mobing. Sramota, jeste Vlajna ali θasna! Drugi sluθaj direktorka smenjuje šumara Rajiζ Ljubišu iz Voluje, izmišljenom kraπom koja nema utemeljenje niti dokaz a na njegovo mesto postavlja šumara Pantiζ Nebojšu protiv koga gazdinstvo vodi sudski spor zbog kraπe, taj Nebojša dobija to mesto jer direktorkinom sinu završava šumarsku školu u Kraljevu, nagrada za  lopova ipak postoji.

U gazdinstvu niko ne sme ništa da kaže od Tuπmanovih bojovnika, jer oni odmah daju otkaze kako bi prikrili sebe i svoje zloθine. Kada se tiθe ŠU Žagubica ne žele da prime u radni odnos šumarskog inženjera koji je položio pripravniθki u „Srbijašume" našeg Šζepuloviζa, koji sada šeta ulicama oθekujuζi da osvane još jedan Hrvat. Inženjerima Srbima iz ŠU Požarevac zakida stimulativni deo zarade, θak i trudnicama uskraζuje pravo na materinski dodatak. Petar Mrmoš je pre godinu i po dana samovoljno uzeo službeno vozilo "Škoda Fabija" i krenuo kuζi za Beograd, te u požarevcu izazvao svojom krivicom saobraζajni udes i navedeno vozilo uništio sto posto. Njegova Marica stopira traženje štete i zbog pritiska pravnice Jelice Trifunoviζ koja je želela da se šteta naplati šalje dekretom u penziju.

Mi Vlasi ovo više neζemo trpeti i tražiζemo internacionalizaciju navedenog problema i obavestiζemo Rumunsku ambasadu da ona štiti nas od ove najezde Tuπmanovih bojovnika.

Uz pozdrav: nuζe ζeme - nuje gros! Ne boj se da kažeš da si Vlah!

 

podeli ovaj θlanak:

Natrag
Na vrh strane