Natrag

Dokumenti

 

Dokumenti

 

Kako je smederevski Sartid i pod kojim okolnostima skoro poklonjen kompaniji US Steel

 

Srpska donacija, američkoj naciji

 

Ni sedam godina posle obavljenih istražnih radnji UBPOK-a o skandaloznoj prodaji smederevske železare (SARTID a.d.), tužilaštvo još nije pozvalo nikoga na odgovornost. Umesto toga, tragikomični srpski Eliot Nes, Aleksandar Vučić, bavi se formiranjem novih policijskih "timova" koji nanovo trebaju da istraže, ovaj već istražen slučaj. Sa kakvim ciljem? Treba li nekoga izostaviti, neke činjenice zaobići? Upravo zbog ovih dilema, Tabloid objavljuje deo izveštaja potpukovnika UBPOK-a, Dragomira Trninića, koji je još 2005. godine predat tužilaštvu, a koji do današnjeg dana nije bio razlog za postupanje. Ko je od tužilaštava zahtevao da predmet bude "u fijoci"?

 

...............

 

Prodajom Koncerna crne metalurgije SARTID a.d. iz Smedereva DOS-ova vlast pokazala je svoje pravo lice. Da je korumpirana, da je podanička prema američkoj vladi i njenim kompanijama, da je zločinačka u odnosu na nacionalne interese, i da je dug Koncerna od preko milijardu dolara prenela na pleća poreskih obveznika, zamerajući se vladi Savezne republike Nemačke, čije su kompanije imale velika potraživanja od našeg Koncerna, ostale kratkih rukava.

Okružno javno tužilaštvo u Beogradu je, pod pritiskom iz Brisela, u više navrata zahtevalo istragu o spornoj prodaji Sartida, nalažući MUP-u Srbije - Upravi za borbu protiv organizovanog kriminala, da prikupi potrebne dokaze, radi preuzimanja krivičnog gonjenja onih koji su se, na bezočan način, uz podršku tadašnjeg premijera Srbije Zorana Đinđića, odlučili da prodaju smederevsku železaru i prateće firme za samo 23 miliona dolara, američkoj kompaniji, te tako, praktično, poklone njenu imovinu vrednu pedeset put višu od prodajne cene!

Ovih dana i nova Vlada Srbije, po nalogu iz Brisela, preispituje 23 sporne privatizacije u Srbiji, među njima i smederevskog giganta, a potpredsednik Aleksandar Vučić najavljuje obračun sa onima koji su učestvovali u prevarnoj prodaji.

Tabloid objavljuje izveštaj koji je Služba za borbu protiv organizovanog kriminala MUP-a Srbije podnela još 29. decembra 2005. godine Okružnom javnom tužilaštvu u Beogradu na 66 stranica, u kojem se istražuje ova kriminalna prodaja. Naravno, ova prijava je i dalje u fijoci tužioca, što je dokaz više koliko je besmisleno formiranje novih policijskih timova, koje najavljuje Vučić. Policija je, dakle, svo vreme radila svoj posao. Samo od tužioca treba uzeti te fascikle, i utvrditi po čijem su nalogu držane u fijoci.

Na žalost, nova Vlada Srbije, po nalogu Aleksandra Vučića, nije promenila nijednog tužioca, čak se nije ni ogradila od njihovog prećutkivanja nezapamćenog pljačkanja Srbije.

Verujemo da izveštaj, koji je sačinio potpukovnik Trninić, pokazuje da u Srbiji ne postoji nezavisno sudstvo i tužilaštvo.

 

IZVEŠTAJ MUP R SRBIJE - RJB - UKP SBPOK  od 29.12.2005. godine

 

Na osnovu zahteva Okružnog javnog tužilaštva u Beogradu za prikupljanje potrebnih obaveštenja vezano za prodaju SARTIDA AD i ostalih zavisnih preduzeća kompaniji "US  Steel Balkan" DOO, KTR br. 2997/03 od 27.11.2003. godine, KT.br. 1710/04 od 08.02. 2005. i 09.05.2005. godine, a nakon izvršenih provera utvrđeno je sledeće:

 

I. SARTID AD

 

Dana 18.07. 2002. godine od strane ZOP-NBJ Filijala Smederevo podnet je predlog Trgovinskom sudu u Požarevcu za pokretanje stečajnog postupka protiv SARTID-a A.D. Koncern crne metalurgije iz Smedereva a zbog neprekidne nelikvidnosti u roku od 60 dana.

Dana 22. 07. 2002. godine od strane ZOP-NBJ Filijala Smederevo podnet je Višem trgovinskom sudu u Beogradu, a preko Trgovinskog suda u Požarevcu predlog za delegaciju mesne nadležnosti (br. 141/02 od 22.07.2002. godine).

Viši trgovinski sud u Beogradu kojim je predsedavao Rulić Mihajlo doneo je dana 25.07.2002. godine Rešenje kojim se određuje Trgovinski sud u Beogradu za postupanje u predmetu otvaranje postupka stečaja nad preduzećem SARTID.

Dana 29.07.2002. godine generalni direktor SARTID-a Živomir Novaković dao je saglasnost na predlog za otvaranje stečajnog postupka. Dana 30.07.2002. godine donosi se Rešenje o otvaranju stečajnog postupka nad SARTID-om A.D. Istim rešenjem u stavu II za stečajnog upravnika određen je Ignjatović Branislav iz Beograda.

Posebnim rešenjem, istog dana, za stečajnog sudiju određen je Milan Marković (br.P-st-7035/2002). Na oglasnoj tabli Trgovinskog suda u Beogradu istaknut je 30.07.2002. godine oglas kojim se pozivaju svi dužnici da ispune svoje obaveze prema SARTID-u u roku od 60 dana.

DOKAZ:.. (izostavili smo navođenje dokaza, prim. red.)

Na napred navedene okolnosti obavljeni su razgovori sa odgovornim licima u ZOP-NBJ i to sa Časlavom Ilićem koji je tom prilikom izjavio: 'Da je stečajni postupak pokrenut po prethodnom nalogu direktora ZOP-NBJ Beograd, Živka Nešića i pravnika ZOP-NBJ Veljka Nikolića i da su oni to uradili po nalogu šefa kabineta u Vladi Srbije Nemanje Kolesara, koji im je dostavio obrazac po kome će se sastaviti predlog za delegaciju mesne nadležnosti sa Trgovinskog suda u Požarevcu na Trgovinski sud u Beogradu.

DOKAZI...

PRILOG: Službene beleške o obaveštenju primljenom od Časlava Ilića, Živka Nešića, Veljka Nikolića i Dragice Perić- Lazić.

Napominjemo da je pre postupka otvaranja stečaja nad preduzećem "SARTID" AD, dana 8. marta 2002. godine, generalni direktor SARTIDA AD Novaković Živomir je sklopio Ugovor o saradnji i preradi između "USSK" (US Steel Košice u Slovačkoj, prim. red.) i SARTIDA AD.

Ovaj Ugovor je definisao preradu proizvoda i asortimana SARTIDA kao i ekskluzivni položaj USSK u snabdevanju sirovinama, kupovini gotovih proizvoda kao i istraživanje buduće kupovinu dela ili celokupne SARTID-ove aktive.

Na osnovu navedenog Ugovora od 8. 3. 2002. godine, sklopljen je dopunski Ugovor o saradnji i preradi između USSK i SARTID AD juna 2002. godine. Ugovorom su definisane poverene isporuke sirovina USSK prema SARTID-u kao i povećanje proizvodnje i isporuke SARTID-ovih proizvoda USSK.

Dopisom US Steel Košice od 7. 11. 2002. godine, stečajnom upravniku SARTIDA Branislavu Ignjatoviću je ponuđen Ugovor o komercijalnoj i tehničkoj pomoći. Ugovorom bi US Steel Košice preuzela odgovornost za prihode, rashode, obrtni kapital i investicione izdatke. US Steel Košice je ovim popisom izrazilo spremnost da krene sa komercijalnom i tehničkom podrškom od 18.11.2002. godine.

Stečajni upravnik je 8. novembra 2002. godine stečajnom veću predložio zaključenje Ugovora o poslovnoj i tehničkoj saradnji sa partnerima US Steel Košice i  US Steel Košice Beograd, ovaj dopis primljen je tek 11.11.2002. godine u Trgovinskom sudu u Beogradu.

Stečajno veće je 11.11. 2002. godine donelo Rešenje o usvajanju predloga stečajnog upravnika za zaključenje Ugovora o poslovno- tehničkoj saradnji sa US Steel Košice i US Steel Košice Beograd, iako je ugovor zaključen već 08.11.2002. godine bez saglasnosti Stečajnog veća, saglasnost je stigla tri dana nakon potpisivanja ugovora.

Stečajni upravnik je stečajnom veću 13.12.2002. godine dostavio predlog za određivanje stručnih lica radi utvrđivanja opravdanosti poslovno tehničke saradnje, da bi Trgovinski sud u Beogradu dana 19.12.2002. godine doneo Rešenje br. P-St-7035/02, kojim određuje za veštaka Gradski zavod za veštačenje.

Istog dana (05.11.2002.) istaknut je oglas za ročište za ispitivanje prijavljenih potraživanja.

...

U toku stečajnog postupka osporeno je glavno potraživanje nemačkog poverioca "Raku Handels GMBH" u iznosu od 291.661,80 evra, dok je priznato potraživanje ovog poverioca iznosilo samo 6.043.014,99 evra. Žalba poverioca na ovakvo rešenje Trgovinskog suda je odbačena.

Takođe, prijava potraživanja br. 526 poverioca "Bank Austria kreditanstalt"  na ročištu za ispitivanje potraživanja od 25.12.2002. godine u iznosu od 106.910.740,37 USD, 1.562.317,77 USD i 79.045,83 evra u potpunosti je osporena. I pored više žalbi, pritužbi na rad Trgovinskog suda, kao i zahteva za zaštitu zakonitosti potraživanja su ostala osporena.

...

U novembru 2002. godine stečajni upravnik Branislav Ignjatović je u telefonskom razgovoru sa direktorom Ekonomskog instituta, Draganom Šagovanovićem zahtevao ponudu za procenu vrednosti kapitala matičnog preduzeća SARTID A.D. Nakon toga, Ekonomski institut mu je dostavio ponudu.

Dana 22.11.2002. godine zaključen je ugovor između SARTID A.D. i Ekonomskog instituta. Izveštaj o proceni vrednosti kapitala matičnog preduzeća SARTID A.D. urađen je 02.12.2002. godine.

Takođe, treba naglasiti da se na 150. sednici Vlade Republike Srbije održanoj 06.03.2003. godine u tački 17 govorilo i o SARTIDU, i tom prilikom je premijer Zoran Đinđić istakao da najbolja ponuda treba i da opredeli budućeg vlasnika ovog preduzeća.

DOKAZ: Audio kaseta sa zapisnikom sa 150. sednice Vlade R Srbije održane 06.03.2003. godine.

Dana 11.03.2003. godine održano je drugo ročište za ispitivanje prijavljenih potraživanja a u međuvremenu stečajni poverioci zahtevaju formiranje odbora poverilaca, jer je još na prvom ročištu podneta inicijativa za njegovo formiranje 27.03.2003. godine formiran je Odbor poverilaca, a u međuvremenu stečajni upravnik poveriocima šalje izveštaj sa predlogom za prodaju dužnika kao pravnog lica, a sve u cilju povoljnijeg namirenja poverilaca.

...

U vezi datih saglasnosti izvršene su sledeće provere:

Izvršene su provere u ŽTP "Beograd" i obavljeni su informativni razgovori sa odgovornim licima ŽTP-a Beograd u vezi mišljenja o predlogu za prodaju stečajnog dužnika preduzeća SARTID a.d. Smederevo, kojom prilikom je utvrđeno sledeće: Nevenka Pandurov, šef kabineta generalnog  direktora ŽTP-a je objasnila da je 28.03.2003. godine kontaktirala Irena Đukanović sekretar u Kabinetu predsednika Vlade RS i obavestila je da će po kuriru poslati poštu u vezi SARTIDA.

PRILOG: Službena beleška Nevenka Pandurov.

Po prijemu, pošiljka je prosleđena direktoru Direkcije za robni saobraćaj Zoranu Bundalu koji je objasnio da je u svom odgovoru na predlog o prodaji zatražio podatak na koliko je procenjena imovina stečajnog dužnika nad čijom stečajnom imovinom ovaj poverilac ima potraživanje i da će se nakon toga saglasiti sa predloženom prodajom.

PRILOG: Službena beleška Zorana Bundala.

Nakon toga, odgovor, odnosno mišljenje vraćeno je u kabinet generalnog direktora ŽTP-a, gde je poštu preuzeo kurir i odneo sekretaru Kabineta predsednika Vlade RS.

...

Po otvaranju stečaja nad preduzećem SARTID a.d. iz Smedereva, banke u stečaju u nadležnosti Agencije, podnele su prijave potraživanja i zahteve za priznanje razlučnih prava (prava na odvojeno namirenje iz prodajom tačno određene nepokretne i pokretne imovine). Ove prijave sa zahtevima podnete su od strane posrednika Agencije i to: u Investbanci - Gordana Dinić, Beogradskoj banci - Milorad Džambić i Jugobanci - Rada Divac.

Decembra 2002. godine, odnosno, početkom 2003. godine, po pozivu iz Vlade Republike Srbije, izvršni direktor Agencije Vesna Džinić, delegirala je pravnog konsultanta Agencije Rajnu Andrić, na sastanak sa šefom kabineta predsednika Vlade R Srbije, Nemanjom Kolesarom.

Na pomenutom sastanku g-din Kolesar je ukazao da je od strane Vlade ovlašćen za koordinatora u postupku stečaja SARTIDA, njegove prodaje u stečaju, kao i namirenja poverilaca SARTIDA iz nadležnosti Agencije, navodeći da je stečajni upravnik SARTIDA, g-din Branislav Ignjatović, a njegov pomoćnik g-din Rade Miljković.

U svojstvu koordinatora, izneo je stav - preporuke Vlade Srbije i to: SARTID treba da se proda kao lice u pravu, jer se radi o jednoj tehnološkoj celini, nužno je održati proces proizvodnje, punu zaposlenost i postojeće ugovore na snazi, - takođe je neophodno da se pre prodaje SARTIDA skinu postojeće hipoteke i zaloge banaka u nadležnosti Agencije, obzirom da prodaja u suprotnom neće biti moguća, banke - poverioci, u zamenu za skidanje hipoteka i zaloga, dobile bi odgovarajući deo kupoprodajne cene i to u visini tržišne vrednosti imovine koja je bila obezbeđena hipotekama i zalogama, prodaju SARTIDA predstavlja svojevrsnu privatizaciju u stečajnom postupku i treba da bude što pre obavljena.

Pravni konsultant Agencije Rajna Andrić iznela je stav da stečajni postupak pretpostavlja zakonom utvrđenu proceduru, pa se ista mora ispoštovati, što znači da se stečajni dužnik, pre svega, mora izjasniti o podnetim prijavama potraživanja i razlučnim zahtevima, da se SARTID i njegova imovina opterećena hipotekama i zalogama moraju proceniti i da svaka odluka Agencije kao stečajnog upravnika banaka poverilaca podleže odobrenju stečajnog veća Trgovinskog suda koje vodi stečajeve banaka poverilaca.

O sadržaju navedenog sastanka informisan je izvršni direktor Agencije Vesna Džinić, kao i predsednik stečajnog veća banaka u stečaju, predsednik Trgovinskog suda Goran Kljajević.

Sledeći sastanak održan je na inicijativu Branislava Ignjatovića, stečajnog upravnika SARTIDA, kome je takođe, po nalogu izvršnog direktora Agencije Vesne Džinić, prisustvovao pravni konsultant Agencije Rajna Andrić...

 I stečajni upravnik SARTIDA Branislav Ignjatović je na ovom sastanku izneo stav - konstatovao da se u predmetu SARTIDA vodi tzv. radni stečaj, održavanje procesa proizvodnje i postojećih ugovora, uz zadržavanje radnika na radu, a sve u cilju omogućavanja prodaje SARTIDA kao jedne tehnološke celine, odnosno lica u pravu (iznoseći iste argumente koje je predstavnik Vlade Nemanja Kolesar već izneo).

Ukazao je: da je neophodno pristupiti hitnoj prodaji SARTIDA kao lica u pravu, da je pre prodaje neophodno skidanje hipoteka i zaloga kojima raspolažu banke u stečaju, obzirom da u suprotnom prodaja neće biti moguća i da će stečajna uprava SARTIDA ponuditi Agenciji poseban sporazum o namirenju kojim bi se, pre prodaje SARTIDA kao lica u pravu, izvršilo skidanje hipoteka i zaloga u zamenu za deo kupoprodajne cene koji bi se utvrdio imajući u vidu tržišnu vrednost imovine opterećene sredstvima obezbeđenja.

...

U tom smislu dogovoreno je da predstavnici (stručne službe) banaka u stečaju i SARTIDA odmah pristupe usaglašavanju svojih međusobnih poslovnih odnosa.

O obavljenom razgovoru informisan je izvršni direktor Agencije Vesna Džinić i predsednik stečajnog veća banaka poverilaca sudija Goran Kljajević.

Agencija je izdala nalog svojim poverenicima u bankama (Investbanka Gordana Dipić, Beogradska banka - Milorad Džambić i Jugobanka - Rada Divac) da pristupe usaglašavanju potraživanja i obaveza sa SARTIDOM, s tim što je poverenik Agencije u Beogradskoj banci - Milorad Džambić određen za koordinatora ispred Agencije.

U toku februara i marta meseca obavljano je ovo usaglašavanje.

Na ročištu održanom 11.03.2003. godine pred Trgovinskim sudom u Beogradu, Rešenjem stečajnog veća SARTIDA (predsednik veća sudija Dušan Marčević) u skladu sa Izveštajem stečajnog upravnika SARTIDA Branislava Ignjatovića, utvrđena su, odnosno u određenom delu osporena, potraživanja banaka u stečaju.

Po prijemu gore navedenog sudskog Rešenja, banke u stečaju su podnele tužbene zahteve u odnosu na deo svojih potraživanja koja ovim Rešenjem nisu priznata.

Kako Izveštajem stečajnog upravnika SARTIDA Branislava Ignjatovića, a ni Rešenjem, stečajnog veća SARTIDA  od 11.03.2003. godine nisu razmatrani zahtevi banaka za priznavanje razlučnih prava, pristupilo se usaglašavanju konstituisanih hipoteka i zaloga na opremi SARTIDA radi obezbeđenja određenih potraživanja banaka. Koordinator ovog usaglašavanja ispred Agencije bila je Direktor sektora naplate potraživanja Gordana Đurić. To usaglašavanje, na nivou stručnih službi, završeno je nakon desetak ili više dana na taj način što je utvrđeno da su sve postojeće hipoteke i zaloge konstituisane u korist banaka u stečaju u nadležnosti Agencije prihvaćene i priznate od strane stečajne uprave SARTIDA.

Stečajno veće SARTIDA svojim rešenjima od 26.03/2003. godine priznalo je Investbanci i Beogradskoj banci sve prijavljene hipoteke i zaloge.

A 25. ili 26.02.2003. godine stečajni upravnik SARTIDA Branislav Ignjatović i njegov pomoćnik Rade Miljković obratili su se Agenciji zahtevajući da ista HITNO odobri prodaju SARTIDA kao lica u pravu, s tim da se između SARTIDA i banaka u stečaju u nadležnosti Agencije sačini poseban Ugovor o namirenju potraživanja obezbeđenih hipotekama i zalogom.

Tokom sastanka koji je potom usledio pomoćnik stečajnog upravnika SARTIDA Rade Miljković priložio je pravnom konsultantu Agencije Rajni Andrić nepotpisani Izveštaj stečajnog upravnika SARTIDA Branislava Ignjatovića sa predlogom stečajnom veću SARTIDA za prodaju dužnika kao pravnog lica i Ugovora o regulisanju isplate potraživanja banaka u stečaju u nadležnosti Agencije obezbeđenih hipotekama i zalogama, uz informaciju, usmenu i nezvaničnu, da je kupac firma US Steel Košice, a planirana kupoprodajna cena 23.000.000 USD.

O svemu napred navedenom pravni konsultant Agencije Rajna Andrić odmah je obavestila Direktora sektora stečaja i likvidacije u okviru Agencije Oliveru Trikić, a odmah sledećeg jutra i Izvršnog direktora Agencije Vesnu Džinić.

Izvršni direktor Agencije Vesna Džinić naložila je da o gore pomenutom pravni konsultant Agencije Rajna Andrić pripremi pismenu Informaciju za Savet Agencije, kao jedini organ nadležan da donosi odluke po ovakvim zahtevima.

Sačinjena Informacija predata je izvršnom direktoru Agencije 23.03.2003. godine ujutro sa svom dokumentacijom kojom je Agencija u tom trenutku raspolagala, s tim što je deo ove dokumentacije u međuvremenu (26. i 27.03.2003.g.) dostavljen od strane stečajnog upravnika SARTIDA Branislava Ignjatovića (Procena SARTIDA izvršena od strane Ekonomskog instituta u Beogradu, Predlog izjave kojom se banke kao poverioci saglašavaju sa prodajom SARTIDA kao lica u pravu neposrednom pogodbom).

U ovoj Informaciji za Savet Agencije Pravni konsultant Rajna Andrić navela je sledeće: da visina utvrđenih i priznatih potraživanja banaka u stečaju prema SARTIDU iznosi cca 1,2 milijardi američkih dolara (sa priloženim Izveštajem stečajnog upravnika SARTIDA Branislava Ignjatovića o priznatim potraživanjima banaka od 11.03.2003. godine), da je deo ovih potraživanja obezbeđen hipotekama i zalogom koje su sve priznate od strane stečajne uprave SARTIDA (sa priloženom specifikacijom stečajne uprave SARTIDA), da postoje određene hipoteke i zaloge radi obezbeđenja potraživanja drugih poverilaca (sa priloženom specifikacijom ovih sredstava obezbeđenja od strane stečajne uprave SARTIDA), da postoji procena veštaka o vrednosti SARTIDA (sa priloženim stručnim nalazom i mišljenjem Ekonomskog instituta iz Beograda i procenom vrednosti SARTIDA, u rasponu od 28,8 do 51,9 miliona američkih dolara), da u dosadašnjem stečajnom postupku SARTIDA na kojoj su konstituisane zaloge i hipoteke u korist banaka kao poverilaca, da je dobijena usmena i nezvanična informacija od stečajne uprave SARTIDA (Branislava Ignjatovića i Radeta Miljkovića) u toku razgovora od 25. ili 26.03.2003. godine o potencijalnom kupcu (US Steel, Košice) i visini eventualne prodajne cene (23 miliona američkih dolara), da postoji Ugovor o poslovno tehničkoj saradnji između SARTIDA i potencijalnog kupca koji je zaključen u postupku stečaja i kojim je konstituisana hipoteka u korist potencijalnog kupca na najvrednijem delu imovine SARTIDA, sa napomenom da takvo ugovaranje, po pozitivnim propisima, nije dozvoljeno, a da sadržaj ugovora nije poznat (te su činjenice navedene u pomenutom nepotpisanom predlogu stečajne uprave SARTIDA), da su određeni poverioci podneli tužbu sudu radi pobijanja ovih pravnih radnji SARTIDA (napred navedenog ugovora o poslovno tehničkoj saradnji).

Istog dana, dakle, 28.03.2003. godina, u toku prepodneva, Agencija je primila: zvaničan Zahtev stečajnog upravnika SARTIDA Branislava Ignjatovića od 28.03.2003. godine za davanje Saglasnosti za prodaju SARTIDA kao lica u pravu putem neposredne pogodbe sa Izveštajem stečajnog upravnika SARTIDA Branislava Ignjatovića predatim Trgovinskom sudu u Beogradu 26.03.2003. godine, kao i četiri rešenja stečajnog veća Trgovinskog suda u Beogradu koje vodi stečaj Investbanke i Beogradske banke (predsednik stečajnog veća sudija Goran Kljajević).

Ova rešenja su doneta 27.03.2003. godine, a na osnovu zahteva stečajnog upravnika SARTIDA Branislava Ignjatovića za dobijanje saglasnosti na Sporazum o namirenju banaka kao razlučnih poverilaca koji su zahtevi za obe banke predati sudu 26.03.2003. godine, sve bez učešća i obaveštavanja Agencije.

Stečajno veće (predsednik stečajnog veća Goran Kljajević) je navedenim rešenjima, a postupajući po zahtevima stečajnog upravnika SARTIDA Branisalva Ignjatovića od 26.03.2003. godine: izvršilo brisanje svih postojećih hipoteka i zaloga kojima su određena potraživanja banaka u stečaju prema SARTIDU bila obezbeđena, odobrilo zaključenje Ugovora između banaka u stečaju i SARTIDA kojim se reguliše namirenje obezbeđenih potraživanja ovih banaka, s tim da se banke za ova svoja potraživanja namiruju iz kupoprodajne cene koja će se ostvariti prodajom SARTIDA kao pravnog lica i to u visini tržišne vrednosti imovine opterećene hipotekama i zalogom. Prema tom ugovoru tržišna vrednost ove imovine utvrdiće se naknadno u toku stečajnog postupka nad SARTIDOM putem odgovarajućeg veštačenja.

Stečajno veće (predsednik stečajnog veća sudija Goran Kljajević) je istovremeno naložilo Agenciji, kao stečajnom upravniku banaka, da bez odlaganja pristupi zaključenju napred navedenog Ugovora.

Na 32. sednici (nastavak) Saveta Agenciji koja je održana 28.03.2003. godine u popodnevnim časovima dopunjen je dnevni red predlozima stečajnog upravnika SARTID Branislava Ignjatovića.

Toj sednici prisustvovali su ispred Vlada Republike Srbije, g-din Nemanja Kolesar, a ispred stečajne uprave SARTIDA, g-din Branislav Ignjatović, stečajni upravnik.

U dopuni podnete Informacije, Savet Agencije je od strane pravnog konsultanta Agencije Rajne Andrić usmeno obavešten o, u međuvremenu donetim i od strane Agencije primljenim rešenjima stečajnog veća Trgovinskog suda od 27.03.2003. godine.

Nakon rasprave Savet je doneo jednoglasnu odluku: da Agencija, kao stečajni upravnik banaka poverilaca, daje saglasnost za prodaju SARTIDA kao lica u pravu, ali ne neposrednom pogodbom i bez ikakvog prejudiciranja načina (metoda) prodaje, što se vidi i iz transkripta održane sednice, i da Agencija odobrava zaključenje Ugovora predloženog od strane stečajne uprave SARTIDA (čije je zaključenje prethodno već odobrio stečajno veće banaka - poverilaca, posebno nalažući Agenciji da bez odlaganja pristupi zaključenju tog ugovora).

Ugovor o namirenju banaka i SARTIDA potpisan je po završetku sednice Saveta, kada je i sačinjena Izjava o saglasnosti Agencije za prodaju SARTIDA kao lica u pravu.

Oba dokumenta potpisao je Predsednik Saveta Agencije, profesor Miroljub Labus, zahtevajući prethodni paraf pravnog konsultanta Agencije Rajne Andrić, i ista su zavedena u delovodni protokol Agencije.

Nakon svih ovih izvršenih radnji, a saglasno Odluci Saveta Agencije od 28.03.2002. godine, kontaktirana je u više navrata od strane pravnog konsultanta Agencije Rajne Andrić stečajna uprava SARTIDA i to kako stečajni upravnik Branislav Ignjatović, tako i njegov pomoćnik Rade Miljković, sa zahtevom da se započne procedura utvrđivanja tržišne vrednosti imovine opterećene hipotekama i zalogom u korist Investbanke i Beogradske banke.

U vezi istog, oni su informisali Agenciju da je Ugovor o kupoprodaji SARTIDA zaključen, ali da stupa na snagu tek po pribavljanju odobrenja Antimonopolske komisije EU, te se nisu stekli uslovi za stupanje na snagu Ugovora o namirenju, odnosno započinjanje postupka procene vrednosti imovine.

...

Posle više usmenih kontakata pravnog konsultanta Agencije sa stečajnom upravom SARTIDA - pomoćnikom stečajnog upravnika Radetom Miljkovićem, jer je stečajni upravnik Branislav Ignjatović u međuvremenu smenjen, a sve u cilju provođenja postupka veštačenja (prilikom kojih je Agencija obaveštena o objektivnim poteškoćama koje opterećuju postupak stečaja nad SARTIDOM), Agencija se januara 2004. godine i pismeno obratila stečajnom veću SARTIDA zahtevajući da se veštačenje što pre obavi i time omogući bankama namirenje njihovog potraživanja.

...

PRILOZI: Izjava Lidije Perović br. 1725 od 02.03.2004. godine, Izjava Milorada Pambića br. 2239 od 04.06.2004. godine.

U sklopu provera vezanih za kupoprodaju preduzeća SARTID AD iz Smedereva, izvršen je uvid i izuzimanje fotokopija dokumentacije, i obavljeni su informativni razgovori sa odgovornim licima u sledećim preduzećima, odnosno ustanovama: "Metalex" iz Beograda, ul. Krunska 50, Fond za razvoj R Srbije, ul. Kneza Mihaila 14, RFPIO - Filijala Smederevo, "Dunav osiguranje" AD Beograd, Makedonska 4, ZOP NBJ - Smederevo, "Tehnogas" AD Beograd, ul. R.Vujovića Čoče br. 30

U preduzeću ''Metalex" je obavljen informativni razgovor sa Radivojević Žikom, vlasnikom i direktorom, koji je tom prilikom izjavio da je početkom aprila 2002. godine u zgradi Vlade R. Srbije održan sastanak koji je u ime Vlade organizovao g-din Nemanja Kolesar, ispred SARTIDA prisustvovali su Žika Novaković, Inđić Ivica i Polomac, dok su na strani poverilaca bili predstavnici "Metalservis" iz Beča, "Raku" iz Nemačke, "Klekper", kao i predstavnici rudnika Ljubija i još neki drugi ljudi čijih se imena ne seća.

Tom prilikom je, po rečima Radivojevića, sugerisano od strane predstavnika Vlade R. Srbije i SARTIDA da nastave poslovnu saradnju i da će SARTID uz pomoć Vlade izmiriti dugove u potpunosti. Saradnja je nastavljena, pa je iznenađenje bilo otvaranje stečaja 30.07.2002. godine, jer se tom niko od poverilaca nije nadao. "Metalex" je svoja potraživanja prijavio Trgovinskom sudu u Beogradu, gde je deo dugova priznat a deo osporen.

Krajem marta 2003. godine, u "Metalex" je iz Trgovinskog suda Beograd stiglo Rešenje o obrazovanju odbora poverilaca, iz koga je Radivojević i saznao da su članovi tog odbora. Nekoliko dana nakon toga, po njegovim rečima, dostavljen je izveštaj stečajnog upravnika sa predlogom o prodaji dužnika kao pravnog lica, koji je u dopisu tražio da "Metalex", kao poverilac, da mišljenje o prodaji dužnika, Radivojević napominje da izveštaj nije sadržavao kupoprodajnu cenu SARTIDA, već samo informaciju da je procenu izvršio "Ekonomski institut" iz Beograd i mišljenje da bi se ovakvom prodajom SARTIDA postigla bolja cena

...

Izvršene su provere i u Fondu za razvoj Srbije u Beogradu, ul. Kneza Mihajla br. 14 gde je Olivera Božić, direktor Fonda, objasnila da je Fond bio poverilac SARTID-a A.D. u stečaju pa je prijavio svoja potraživanja, dok je Rešenjem suda N-G.7935/2002 od 25.12.2002. godine potraživanje u celosti priznato - glavni dug 43.381.301,85 eura i zakonska zatezna kamata 1.304.608,71 eura.

Gospođa Božić dalje je objasnila da je Rešenjem suda obrazovan Odbor poverilaca 27.03.2003. godine a 28.03.2003. godine Fondu je dostavljen izveštaj stečajnog upravnika u kome je predloženo da se "stečajni dužnik proda kao pravno lice u celini".

Dana 31.03.2003. godine, tri dana nakon donošenja rešenja o prodaji, data je saglasnost Fonda da se dužnik proda neposrednom pogodbom, u skladu sa zakonom, a po prethodno utvrđenoj proceni vrednosti. Tekst saglasnosti, po rečima g-đe Božić identičan je tekstu koji je kao model stigao faksom 31.03.2003. godine u 11,58 časova, najverovatnije iz Trgovinskog suda ili Kabineta premijera.

Fond je o navedenoj proceni dao svoje pozitivno mišljenje dopisom br. 883 od 09.05.2003. godine, koji je upućen stečajnom upravniku SARTID A.D. u stečaju....

S obzirom da se radilo, pre svega, o potraživanju koje ima realno obezbeđenje, kao i o nedovoljnim podacima, Fond je dao negativno mišljenje dopisom br. 1600 od 15.07.2003. godine, koji je upućen

Dopis stečajnog upravnika od 07.07.2003. godine. Odgovor Fonda br. 1600 od 15.07.2003. godine.

Dana 19.12.2003. godine primili su zahtev br. 333 stečajnog upravnika stečajne mase SARTID A.D. u stečaju, Dušana Đorđevića, za davanje mišljenja o prodaji osnivačkih prava stečajne mase SARTID A.D. u preduzeću "Sartid Limprodukt" d.o.o. Novi Sad.

Fond je na navedeni zahtev, dopisom br. 3420 od 24.12.2003. godine, koji je upućen stečajnom veću stečajnog dužnika, dao odgovor da je saglasan da se predložena prodaja izvrši na način i po postupku koji je predviđen zakonom.

....

Takođe smo izvršili tražene provere u RFPIO - filijala Smederevo kojom prilikom je obavljen informativni razgovor sa načelnikom za finansijske i opšte poslove Draganom Damjanovićem i utvrđeno je sledeće:

Nad AD SARTID Smederevo pokrenut je stečajni postupak objavljen u Sl.listu SRJ br. 43/02 od 03.08.2002. godine.

Po objavljivanju stečaja kontaktirao sam načelnika kontrole i obračuna doprinosa Olgu Andrić i dogovorili da se obavi kontrola doprinosa u SARTIDU.

Dana 27.08.2002. godine, pismeno sam se obratio stečajnom upravniku i izvršenom rukovodiocu stečaja da omoguće rad kontrolorima Fonda PIO u prostorijama SARTIDA kako bi se iz njihove dokumentacije utvrdila potraživanja Fonda po osnovu doprinosa.

Kontrola je vršena u periodu od 09-12.septembra 2002. godine, a kontrolu je vršilo šest kontrolora iz četiri Filijale.

Po obavljenoj kontroli uručeni su zapisnici i rešenja za deset obveznika, koji su poslovali u okviru Nakon toga, izvršena je prijava u stečaju za:

Koncerna crne metalurgije SARTID a.d. iz Smedereva.

-  SARTID a.d. u stečaju

-  Stara železara DOO

-  SARTID - Spin DOO

Dana 31.03.2003. godine SARTID - Spin DOO dostavlja dopis za davanje mišljenja o predlogu stečajnog upravnika o prodaji dužnika, koji sam prosledio faksom Direkciji u Beogradu. Napominjem da je na dopisu u pečatu omaškom stavljen datum 31.04.2003. godine što potvrđuje izvod iz delovodnika da je isti primljen i zaveden 31.03.2003. godine, pod red.br. 141 (u prilogu).

Dana 03.04.2003. godine, kada je već sklopljen ugovor o kupoprodaji, od predsednika Stečajnog veća dobili smo rešenje o obrazovanju Odbora poverioca od 27.03.2003. godine, koje je stavljeno van snage 27.03.2003. godine, a nama dostavljeno 04.12.2003. godine (u prilogu).

Dana 10.04.2003. godine od predsednika Stečajnog veća primili smo rešenje o priznavanju potraživanja od 25.12.2002. godine u kome su nam priznata potraživanja u celosti. (u prilogu)

Upitan o davanju saglasnosti za prodaju SARTID a.d. izjavljujem da ovoj filijali nije upućen zahtev za davanje mišljenja o prodaji dužnika, a shodno čl. 3. Statuta Fonda (Sl.glasnik br. 34/97) svojstvo pravnog lica ima Fond (ne Filijala), pa je i nosilac svih prava obaveza i odgovornosti u pravnom prometu u odnosu ia sredstva kojima raspolaže.

...

Kompanija "Dunav osiguranje' AD Beograd, Makedonska br. 4 je dobila preko svojih glavnih filijala Smederevo, Šabac i Požarevac pismeni zahtev radi davanja saglasnosti za prodaju SARTID-a AD kao i nekih njegovih zavisnih preduzeća. Od stečajnog upravnika SARTID-a AD. Naime, "Dunav osiguranje " AD od početka je vršilo osiguranje imovine i lica zaposlenih u SARTID-u AD pošto su o tom osnovu imali potraživanja dali su saglasnost stečajnom upravniku da može izvršiti prodaju SARTID-a AD neposrednom pogodbom ali pod uslovom da se oni namire od prodaje

Ovlašćena službena lica MUP-a R Srbije - UBPOK-a izvršili su provere u ZOP - NBJ filijala Smederevo i tom prilikom su utvrdili da se SARTID AD sa svojih šest zavisnih preduzeća od 1996. godine, neprekidno nalazi u blokadi.

U informativnom razgovoru obavljenim sa direktorom filijale Smederevo ZOP - NBJ utvrdili smo da je do pokretanja stečajnog postupka SARTID- a AD došlo po prethodnom nalogu Živka Nešića i Veljka Nikolića a po prethodnom nalogu Nemanje Kolesara šefa kabineta u Vladi Srbije.

...

Kada je reč o celom postupku privatizacije SARTID-a treba pomenuti i ostala zainteresovana pravna lica za privatizaciju Sartid-a. Najzainteresovaniji ponuđač bila je korporacija "LNM" koja je kontinuirano pokazivala zainteresovanost za privatizaciju SARTID-a obraćajući se kako organima upravljanja tako i Vladi Republike Srbije i premijeru Đinđiću, ministru Aleksandru Vlahoviću u Ministarstvu za ekonomiju i privatizaciju, ministru Pitiću u Ministarstvu za ekonomske odnose sa inostranstvom i Vladimiru Čupiću, direktoru Agencije za privatizaciju.

Krajem 2002. godine, savezni ministar za privredu i rad Nemačke, Volfgang Klement uputio je pismo predsedniku Vlade R. Srbije dr. Zoranu Đinđiću u kome između ostalog navodi da iz perspektive njegove vlade može zbog postupanja u slučaju "Sartid" doći do negativnih posledica na bilateralne privredne odnose SRJ i Nemačke, i da bi moglo biti narušeno poverenje međunarodnih poslovnih partnera i stalnih investitora što bi moglo da naškodi privrednoj politici Srbije.

Dana 08.01.2003. godine "Bank Austria kreditenanstalt" šalje dopis premijeru Đinđiću preko šefa kabineta Nemanje Kolesara i ministra Aleksandra Vlahovića u kome se osvrće na osporena potraživanja u ročištu od 25.12.2002. godine smatrajući da je stečaj SARTID-a izazvan od strane US Steel i da se u ovom slučaju mora sprovoditi pravda. Na kraju ovog dopisa, naglašeno je da su o svemu obaveštene Nemačka i Austrijska vlada jer je u toku kršenje međunarodnih propisa.

Na pisma "Bank Austria kreditenanstalt"  i saveznog ministra Volfganga Klementa odgovorio je šef kabineta predsednika Vlade Srbije Nemanja Kolesar koji je u svojim dopisima od 23.01.2003. godine naveo da je nad SARTIDOM AD u toku stečajni postupak pred Trgovinskim sudom u Beogradu i da se zbog nezavisnosti sudova na njega ne može uticati!

Prema pisanju dnevnog lista 'Politika" od 24.07.2003. godine, u nemačkim sredstvima informisanja protumačeno je kao skandal čin Nemanje Kolesara koji je dao sebi za pravo da odgovori na pismo nemačkom ministru.

I posle ubistva premijera Zorana Đinđića nastavljena su obraćanja "Bank Austria kreditenstalt" Vladi Republike Srbije, pa je tako 12.11.2003. godine premijeru Živkoviću poslato pismo u kome se ponovo navode činjenice i navodi podrška Vlade R. Srbije koja je u ranijem periodu data "Bank Austria kreditenanstalt"  i moli se premijer da ponovo razmotri događaje koji su doveli do stečaja, ali odgovora na ova obraćanja nije bilo.

Dana 10.07.2003. godine, iako nije bio predsednik Stečajnog veća predsednik Trgovinskog suda u Beogradu, sudija Goran Kljajević doneo je Rešenje o obustavljanju stečajnog postupka nad SARTID AD iako u vezi tog zahteva stečajni sudija Vera Đurišić nije dala svoju saglasnost...

 

(Napomena redakcije: objavljeni materijal iz istražnih radnji inspektora UBPOK-a, samo je deo celukupnog izveštaja koji se i danas nalazi u fijoci tužilaštva)

 

 

podeli ovaj članak:

Natrag
Na vrh strane