https://www.youtube.com/channel/UCh1byVR71-7NppEvZETaXCw

Natrag

Plja~ka

Pljaka

 

Najbolji posao u Srbiji: podela tuih para uz pomo korumpiranih direktora

 

Pranje para u Dunavu    

 

Ve skoro pola veka Dunav osiguranje postoji na ovim prostorima,  i lider je, ali je poslovanje u plusu najee obezbeivano prevarama, kako klijenata, tako i same drave Srbije. Sa druge strane, milionske sume su na voleban nain zavravale na raunima preduzea koja nemaju nikakve reference, osim to se "tale" sa direktorima Dunava.

 

M. Glamoanin

 

 

Kompanija Dunav osiguranje a.d. je jedan od najveih i najstarijih osiguravajuih zavoda no ovim prostorima. Osnovana je 1963. godine, a od 2004. godine, njen uplaeni novani kapital iznosi 74.259.279,97 evra. U 2011. godini je Dunav ostvario ukupne poslovne prihode od 17.172.890.000 dinara. Pitanje je jedino koliko je od toga zaraeno legalnim putem, a koliko prevarama.

   Krajem 2011. godine je Dunav napravio dogovor sa vladom Republike Srbije po kome drava preuzima potraivanja kompanije od odreenih dravnih firmi u restruktuiranju.

 Na spisku od oko 100 firmi ija dugovanja je preuzela drava nalazi se i odreen broj onih koji su redovno izmirivali svoje obaveze, kao na primer: Mostogradnja, Tehnohemija, Internacional CG...

 Uplate ovih preduzea su preknjiena na primljene avanse u ukupnom iznosu od oko 40 miliona dinara, a kasnije je deo tih uplata rasknjien na nove fakture.

   Tako uzimajui pare i kada je to po zakonu i kada nije, Dunav je ostvario prihode koje je posle mogao da ari kako se efne rukovodstvu. Znaajno su tako poveani trokovi poslovanja koji za prva tri kvartala tekue godine iznose 6.696.994.000 dinara, to je poveanje u visini od 174,23 odsto u odnosu na isti period 2008. godine. Rast trokova reklame i propagande je u odnosu na isti period 2008. u prva tri kvartala ove godine iznosio ak 381,63 odsto.

   esto se deavalo da kompanija zakljui ugovore vredne i po vie desetina miliona dinara sa preduzeima koja su nedavno osnovana, nemaju zaposlene i imaju minimalni osnivaki ulog. Tako je na primer Mikrofilm sistem registrovan za fotografske usluge sa upisanim kapitalom od 160.000 dinara, a samo za prvih devet meseci ove godine Dunav mu je za usluge mikrofilmovanja dokumentacije platio 24 miliona dinara. Pri tome, u finansijskom izvetaju Mikrofilma za 2011. njegova ukupna aktiva iznosila je 24 miliona dinara, a samo od Dunava je naplatio 69 miliona dinara.

   MFC Komerc je registrovan za raunarsko programiranje sa novanim kapitalom od 333 hiljada dinara, a za prvih devet meseci ove godine od Dunava je za usluge mikrofilmovanja naplatio 18 miliona dinara, dok je u celoj 2011. naplatio ak 81,5 miliona dinara. Firmi igin je plaeno 60 miliona dinara na ime organizacije putovanja delegacije Dunava u Brisel.

   Isti je sluaj i sa firmama sa kojima kompanija zakljuuje ugovore o promotivnim aktivnostima, a u pozadini stoje isplate provizije za poslove iz prodaje osiguranja (na primer Mix&Solo d.o.o. iz Beograda, Trio Xenic...)

   Korporativne obveznice se esto daju firmama koje su u odreenim finansijskim problemima ili su pred samom blokaadom, odnosno steajem. Tako je Europolis 011 d.o.o. dobio ukupno 110 miliona dinara zajma, pri emu je njegov osnivaki kapital iznosio samo 500 evra?! MB Pelikan d.o.o. iz Nia, koji je u meuvremenu otiao u steaj, imao je upisani novani kapital u visini od 39.750 dinara, a od Dunava je dobio pozajmicu vrednu 60.000.000 dinara. Milenium Grup iz Beograda je raspolagao osnivakim ulogom od 500 evra, ali je bez obzira na to od Dunava dobio pozajmicu od 35 miliona dinara... Najveu pozajmicu je, meutim, dobila Galenika, ak 320 miliona dinara,

   Dunav je za vei broj komintenata dao garancije Dunav banci kako bi im ova odobrila kredite (tu su bila preduzea: Galenika, Valjaonica bakra, Zastava, Vitro grupa). Valjaonica bakra nije izmirila svoje obaveze prema banci, pa se Dunav banka namirila iz namenskog depozita Dunav osiguranja. Inae, provizije koju Dunav banka zaraunava svojoj matinoj kui Dunav osiguranju nekoliko puta su vee od onih koje naplauju druge banke.

   Dunav osiguranje ima vozni park od ak 350 vozila, a samo u 2010. je za nabavku novih automobila plaeno 90 miliona dinara. Znaajna sredstva se ulau i u razvoj informacionih sistema, ali i pored toga kompanija jo nema centralizovani sistem koji bi zadovoljio moderne standarde. Tako je firmi Fadata u periodu od 31. jula 2009. do 29. februara 2012. plaeno 287 hiljada evra za usluge odravanja licenciranog softvera za sistem koji je delimino poeo sa radom tek 1. februara 2012. Za prvih devet meseci ove godine Fadata je Dunavu fakturisala 119 miliona dinara, dok je u 2011. naplatila 58 miliona dinara.

   Pare se u Dunavu peru i preko stalnih, beskonanih renoviranja odmaralita na Zlatiboru. U rekonstrukciju i nabavku opreme za to odmaralite Dunav je od 2011. uloio 220 miliona dinara iako je ono kao obnovljeno u rad puteno u oktobru prethodne godine. Zakup odmaralita Dunav osiguranje fakturie Dunav turistu u iznosu od jednog evra po kvadratnom metru. Posle toga Dunav osiguranje svom Dunav turistu daje novane pozajmice da bi preiveo. U ovoj godini je ukupno dato 16,8 miliona dinara.

   Poto je 2011. kompanija dobila sudski spor sa Avala filmom u vrednosti od 65 miliona dinara, ona odmah zakljuuje ugovor sa Steco-m, preduzeem koje je u vezi sa Avala filmom, pa preko fiktivnih ugovora o zakupu poslovnih prostorija Avala firmu vraa novac dobijen po sudskoj presudi.

 

A 1.

 

Koliko fotelja za ovoliko direktora

 

   Bord direktora Dunav osiguranja ine: Milenka Jezdimirovi, generalni direktor, Rajko Tepavac, Milica Devi, Dejan Drljaa, Vladimir krbi, Toma Bueti i Sinia Eri.

   U nadzornom  odboru sede: Tatjana Matija, Neboja Burgi, Zoran Debeljkovi, Milorad Ivanievi, Marko ulibrk, Stanimirak Mijailovi, Goran Maki, Danica Radosavljevi

  

 

podeli ovaj lanak:

Natrag
Na vrh strane