https://www.youtube.com/channel/UCh1byVR71-7NppEvZETaXCw

Natrag

Su(l)udovanje

 

Su(l)udovanje

 

Tadićeve sudije sve bahatije i opasnije

 

Porodični sud

 

Promena vlasti, i odlazak žute mafije koja je reformu pravosuđa dovela do nokdauna, nije ugrozio položaj onih koji su dovedeni na ključne pozicije u tužilaštvima i sudovima.Već dve godine i 11 meseci na čelu sudova u Srbiji su vršioci funkcije predsednika! Toliko dugo žuta mafija je u neizvesnosti držala one koje je postavila da privremeno rukovode sudovima.

 

M. Grabež

 

 

Izbor sudija i tužilac bio je naročito važan za vlast Borisa Tadića. Nakon odluke Ustavnog suda Srbije da poništi odluke Visokog saveta sudstva i Državnog veća tužilaca kojima je nekoliko stotina sudija, a skoro ito toliko i zamenika javnih tužilaca i tužilaca ostalo bez posla, građani Srbije i međunarodna strukovna udruženja i komisije iz Brisela, očekivali su da će nova vlast vrlo brzo i efikasno udaljiti iz pravosuđa one koji su učestvovali u donošenju kriminalnih odluka. Ali...

Ministarka pravde Nikola Selaković, koja nema ni 30 godina života, ispunjavajući naloge lidera svoje stranke Aleksandra Vučića, izjavio je da od promena u pravosuđu nema ništa! Nikoga ministarka Selaković ne želi da menja!

Sudije i zamenici javnih tužilaca koji su, po odluci Ustavnog suda Srbije vraćeni na rad, izloženi su novom šikaniranju i poniženju od vršilaca funkcija predsednika sudova i tužilaca koje je postavila Tadićeva mafija.!

Prvi podpredsednik Vlade Srbije Aleksandar Vučić obećao je Tadićevom šefu kabineta Miodragu Rakiću- : "Brat moj, nemoj da brineš za Snežu (Malović) i Slobodana (Homena). Ništa neću menjati u pravosuđu''. I bi tako...

Primer koji opisujemo, pokazuje ko rukovodi srpskim sudovima.

Za teritoriju osam prigradskih opština Beograda osnovan je Drugi osnovni sud u Beogradu. Za vršioca funkcije predsednika postavljena je Ljiljana Brkić, dotadašnja predsednica Opštinskog suda u Mladenovcu. Čime se sudija Ljiljana Brkić preporučila onima gore?

 Osoba koja je trebalo da bude trajno uklonjena iz pravosuđa, zbog propusta i malverzacija, postavljena je za v.d. predsednika suda.

U vreme kada je bila predsednik suda u Mladenovcu, naneta je šteta budžetu Republike Srbije, materijalna, a pravosuđu je narušen ugled. Način na koji je ona vršila funkciju predsednika suda u Mladenovcu dovela je do toga da radnik krivične pisarnice Aleksandar Arsić ne postupa po predmetima, zbog čega je došlo do zastarelosti naplate kazni i troškova koji su pripadali državi.

Ona je bila upozorena da radnik pisarnice ne postupa po predmetima, ali nije preduzimala bilo šta da spreči nastanak štete. Iz kog razloga? Radnik pisarnice je mogao da iznese činjenicu da je uz znanje Ljiljane Brkić javni tužilac stavljen u privilegovan položaj u odnosu na druge učesnike u krivičnom postupku, na taj način što su u tužilaštvu zadržavali dostavnice i žalbene presude su pisane kada je tužilac hteo, pa se dešavalo da presudu pre dobije okrivljeni iz Kruševca nego tužilac koji je u istoj zgradi, a koji je svakodnevno dobijao poštu iz suda.

Arsić je mogao da posvedoči i da nije poštovan sudski poslovnik, tako što predmeti nisu raspoređivani sudijama hronološki.Kada postao nepodnošljivo stanje u krivičnoj pisarnici, Ljiljana to zataškava, a  Arsiću nudi sporazumni raskid radnog odnosa, što je ovaj i prihvatio, jer umesto krivičnog progona, to je premija.

Sledeća afera otkrivena je u oktobru 2006. godine, kada se saznalo da je radnik izvršne pisarnice Aleksandar Lazarević proneverio novac koji je primio od dužnika u predmetu izvršenja. Kako je Lazarević bio jedan od miljenika Ljiljane Brkić, ona je pokušala da zataška otkriveno, a kada je neko od oštećenih obavestio policiju, ona nalazi rešenje, opet sporazumni raskidu radnog odnosa. Da se tako nešto dogodilo u bilo kom drugom sudu, radnik izvršenja bi najpre dobio pritvor, a potom krivični progon. A, Aleksandar Lazarević je oštetio više desetina ljudi.

Ljiljana Brkić je  kao radnika Vladana Simića, koga je ubrzo postavlja na mesto predsednika sindikata. Rukovodstvo sindikata uz odobrenje njeno donosi odluku o osnivanju kase uzajamne pomoći. Kako su se radnici bunili da im se od ionako malih plata novac odbija novac, Ljiljana nalaže računovodstvu da se svima od plate odbija određeni procenat.

Novac koji se slio u tu kasu niko od radnika nije video, a kada je stigao izvod, videlo se da je sav novac u jednom danu podigao Vladan Simić i zadržao za sebe, ona je i to zataškala.

 Usred reizbora 2009. neko je podneo prijavu protiv šefa računovodstva Mirjane Gavrilović, zbog toga što je budžetske pare prebacivala na svoje račune.Kada su prvi put došli policijski inspektori Mirjana  je ovo negirala, a potom je pokušala da prikrije učinjeno tako što je sačinila lažna rešenja  da je postupala kao veštak u sudskim predmetima i da je po tom osnovu prebacivan budžetski novac na njen račun. Tako falsifikovana rešenja bila su overena pečatom predsednika suda. Šteta naneta budžetu je 30.000 evra, Mirjana Gavrilović je osuđena i upućena na izdržavanje kazne od četiri godine i šest meseci, a Ljiljana Brkić je - unapređena.

Umesto da zauvek bude udaljena iz pravosuđa, gospođa Brkić i dalje hara u sudu koji pokriva teritoriju osam prigradskih opština. Iako je kupila stan u Beogradu, u kojem živi njen sin,  a ona živi u kući u Mladenovcu, konkurisla je i za stan na konkursu Ministarstva pravde, navodeći da nema stan! Njen sin je pripravnik-volonter u njenom sudu!

Ljiljana je unapređena na zalaganje bivšeg podpredsednika SO Mladenovac Ivana Jankovića, funkcionera DS-a.čijeg bratanca Runeta je zaposlila kao izvršnog radnika suda, a njegovog brata Srbislava kao ekonoma! Njen zamenik Nebojša Bajić na službenom pečatu se predstavlja kao istražni sudija, šef istražnog odeljenja i zamenik predsednika suda! I on je sud shvatio kao porodični biznis.

Sve službene odbrane gospodin Bajić poverava advokatu Ljubici Trgovčević, a veštačenje psihijatru Svjetlani Nikšić i Ivanki Baralić, specijalisti sudske medicine. Naknade za veštačenje istražni sudija Bajić višestruko uvećava i odmah isplaćuje. Da li će neko privesti pravdi ovo dvoje ljudi, koji pravdu godinama rasprodaju za velike pare?

 

 

podeli ovaj članak:

Natrag
Na vrh strane