https://www.youtube.com/channel/UCh1byVR71-7NppEvZETaXCw

Natrag

Vrbas

Vrbas

 

Trideset oevidaca nema kome da ispria istinu o zloinu

 

Za koga policija uva tajnu

  

Prolo je ve vie od decenije kako je u Vrbasu ubijen mladi po imenu Marko Markovi, a da se u sutini ne zna ko ga je i zato ubio. Policija se jo uvek brani utanjem, jer je Marko ubijen kako ne bi progovorio na kakve zloine su ga nagovarali iz vrha PS Vrbasa.

 

A. Na

 

Za ubistvo dvadesetdvogodinjeg Marka Markovia u Vrbasu pravnosnanom presudom Okrunog suda u Novom Sadu osueni su Atila Magoi i Ivan Krsti, ali majka ubijenog tvrdi da su oni nevini i da iza likvidacije njenog sina stoje kriminalizovani krugovi policije u Vrbasu.

   Marko je ivota lien u noi 11. februara 2001. godine u tada popularnom kafiu u Vrbasu "Bob Rok". Na uviaj su doli skoro svi policajci PS Vrbas, pa su ak u pomo zvali i kolege iz Novog Sada. Sudei po tome, za vrbaku policiju ovo nije bio rutinski zadatak. Nasuprot tome, uviaj je odraen uz niz propusta.

   Kao prvo uopte nisu legitimisane osobe koje su se u vreme ubistva nalazile u kafiu. Nikome od njih, pa ni samom pokojnom Marku nisu uzete parafinske rukavice. Policija kao da je odmah znala ko je izvrilac. Znala je, tvrdi danas Markova majka, jer je ubica iz njihovih redova,

   Uviaj je vrio sudija Optinskog suda u Vrbasu Vojislav Jovovi koji je napravio itavu seriju kardinalnih propusta. U zapisniku o uviaju sudija navodi kako su na licu mesta naene i obezbeene etiri aure metaka kalibra 7,65 mm i jedno zrno, da bi istog jutra balistiaru Dejanu Beliu bila dostavljena tri zrna i etiri aure na vetaenje. Odakle su se pojavila ona dva zrna vika? Iz tela pokojnog Marka sigurno nisu, jer ona nikada nisu izvaena, poto se policija plaila da bi na taj nain mogla da bude otkrivena istina, a to je da je Marko ubijen iz dva razliita pitolja.

   Uopte se ne zna po ijem nalogu je Markov automobil marke Nisan odvezen u policijsku stanicu i iz kog razloga. Takoe se ne zna ni ta se desilo sa pitoljem koji je pokojni Marko u vreme usmrenja imao kod sebe. U izvetaju sa uviaja pitolj se ne pominje, isto kao ni Markov mobilni telefon, u krivinoj prijavi se navodi kako je pitolj naen kada je Marko prebaen na obdukciju u zdravstveni centar, dok u izvetaju samog medicinskog centra stoji kako osoblje te ustanove nije nita pronalo kod pokojnog Marka. Pitolj ni do dana dananjeg nije pronaen, a majka pokojnog Marka, ije je vlasnitvo pomenuto oruje, i dalje dobija da plaa porez za isti.

   U zapisniku o uviaju nema ni slova o tome da je slobode lien osumnjieni Magoi, iako je on uhapen pola sata pre zavretka uviaja. Ni postupajui sudija Okrunog suda u Novom Sadu Savo uri nije bio nita bolji od svog kolege sa uviaja. Ni on nije traio vetaenje zrna iz Markovog tela, ali ni rekonstrukciju dogaaja koja bi otkrila mnoge interesantne detalje.

   I jedan od oevidaca zloina, Dragan Rukavina, pred istranim sudijom je potvrdio da Atila Magoi lii na osobu koju je video u kafiu i za koju veruje da je pucala u Marka, ali da to definitivno nije ista osoba, jer je ona iz kafia imala duboku boru na elu koju Magoi nema.

   Nekoliko dana pre ubistva na Marka je ve izvren neuspeli atentat, a on se roditeljima alio kako policija na njega vri pritisak da za nju obavi neke poslove koje on nije eleo da radi. Komandir policijske stanice u Vrbasu Saa Barjaktarevi o svemu ovome ima odreena saznanja, ali jo nije spreman da progovori. On je, inae, lino nadzirao uviaj na mestu ubistva Marka, kako tvrdi u svojoj izjavi datoj Slubi generalnog inspektora Igor Stijepovi radnik OUP-a Vrbas. Na tom uviaju, policija je namerno propustila da saslua ili makar identifikuje tridesetak prisutnih oevidaca ubistva.

 

podeli ovaj lanak:

Natrag
Na vrh strane