https://www.youtube.com/channel/UCh1byVR71-7NppEvZETaXCw

Natrag

Prosveta

Prosveta

Sindikalci u moralnoj kanalizaciji, kurvanju i pljaki, a kole i aci u bedi i beznau

Uz stan, ide i valer

Za sindikalnog lidera Slobodana Brajkovia tvrde da je vlasnik bar dva dravna stana, da mu erke studiraju u Americi od sindikalnih para, kao i da duguje zelenaima 60.000 dolara za adaptacije stanova. Optuuju ga i da podvodi nastavnice funkcionerima sindikata i ministarstva prosvete. Gradonaelnik ilas i dalje reketira prosvetne radnike u Beograda da moraju da kupe BUS- plus pretplatne karte, a  Nenad anak iz sindikata ''Nezavisnosti''godinama blokira Odbor za utvrivanje reprezentativnosti , pravdajui se petooktobarskim zaslugama

Nikola Lipnik

 

Prosveta je uz politike stranke i zdravstvo jedan od najkorumpiranijih sektora u naoj zemlji navodi se u novom izvetaju dostavljenom i ministru arku Obradoviu, nakon istraivanja dve relevantne meunarodne antikorupcijske organizacije po narudbini Vlade Srbije. U ovom izvetaju na 140 stranica, kako saznajemo, posebno je naglaena korumpiranost i bahatost sindikalnih voa u prosveti sa sve dramatinim primerima iz Sindikata radnika prosvete Srbije ( SRPS).

O funkcionerima SRPS i njihovom sindikalnom lideru Slobodanu Brajkoviu krue gotovo urbane legende o sumnjivim dodelama dravnih stanova, kao i kolovanju dece u inostranstvu i adaptacijama prostora a sve to sindikalnim novcem. U samom Sindikatu radnika prosvete Srbije nije problem nai sagovornika, jer se lanstvo vremenom osipa ozlojeeno korupcijom i pritiscima koji se vre nad njima.

- Vie nam je preko glave da uestvujemo u ovom privatnom Brajkovievom sindikatu, ali iz njegovih kandi nije jednostavno ni otii, jer on u svakoj vlasti ima pokrovitelja, pa se ljudima ne ostaje bez posla pod stare dane. Javna je tajna da mu se erke koluju u Americi, da je prisvojio bar dva dravna stana i da keom plaa adaptacije nekih poslovnih prostora. uli smo da i zelenaima duguje 60.000 evra zbog tih adaptacija, ali njega uvek politiari uvaju,- pria nam ozlojeena i dobro upuena lanica Sindikata radnika prosvete Srbije. Tek kroz razgovor sa naom sagovornicom, nastavnicom kole sa beogradskog Savskog Venca, saznajemo i za konkretne primere bahatosti ali mehanizme kako funkcionie ovaj svemogui prosvetni sindikalni lider.

- Sa mnom u koli, isto kao nastavnica, ali funkcioner Brajkovievog sindikata, radi i S. P. Godinama smo bliske prijateljice. Primetila sam da je nedeljama zabrinuta i potitena, i tek nedavno mi se poverila, to se kae, u etiri oka. Njena porodina situacija mi je odavno poznata jer u svekrovom stanu, od pedesetak kvadrata, ivi njih estoro. Priznala mi je, u linom oaju, da je od Brajkovia i ekipe dobila takozvanu nepristojnu ponudu da napreduje na republiki nivo i dobije trosoban dravni stan - ali i valera u paketu ! Nisu joj jo rekli ko je taj ovek konkretno, ali je logino da je re o nekome iz vrha sindikata ili ministrastva prosvete. Zgodna je ena, ali nije do sada imala vanbrane avanture. Priznaje da se lomi, jer ne eli da joj dvoje dece rastu u loim uslovima kao do sada. Kako mi ree u svojoj muci  da bi moda i ''zamurila malo'' ali strah je da je posle ''ne preporue'' i drugima iz ekipe, jer teko je izai iz tog ucenjivakog valerskog kruga ,- pria nastavnica kole na Savskom Vencu. 

Do famoznog Brajkovia nije lako doi ni novinarima ali ni njegovim lanovima, jer je kad ga god pozvali ''ba sad kod ministra'' ili je ''upravo poao u ministrastvo''.                     Reporter ''Tabloida'' je ipak ima sree da ga sretne lino izmeu ''poseta ministru i ministarstvu''. Pitali smo ga direktno i bez okolianja, da ga ne bi zadravali dok reava ta ''vana dravna pitanja sa ministrom'', o stanovima, adaptacijama ali i erkama koje se koluju u Americi od njegove sindikalne platice.

- Poznati su moji rezultati u prosveti Srbije i ta je udno ako sam reio stambeno pitanje dravnim stanom. O privatnim stvarima ne elim da priam, sem da je sve po zakonu i propisu. Znam ja da sitne due plasiraju razne lai o meni ali to je samo puka zavist i njihova nemo da naprave bolji sindikat od mene. Dravni organi imaju uvid u moje poslovanje, sve se moe proveriti i ja zato mirno spavam, - vidno uznemireno nam je objasnio svoj sluaj Slobodan Brajkovi, lider Sindikata radnika prosvete Srbije. Bivi Brajkoviev partner u Sindikatu obrazovanja Srbije, Branislav ( ''onaj sa bradom'') Pavlovi, tvrdi da se sa njim rastao jer se nije bila mogua dalja saradnja.

- Sa Brajkoviem nemam nikakvih dodatnih taaka, on je otiao od nas i osnovao svoj sindikat. Neka o njemu brine onaj ko je za to plaen. Mene vie brine to Rasim Ljaji nije uinio nita da se ispita koji uopte sindikati imaju reprezentativnost. On je bio najgori od 5.oktobra, a ta tek oekivati od vremenog Milana Krkobabia. Potujem ja njegove godine ali on ima 83 godine i katastrofa je da jer on uvek spreman kako vidimo da probleme prosvete stavi ispod svojih ispisnika penzionera. A tek ta nam radi gradonaelnik ilas jer smo primorani da prosvetnim radnicima kupujemo te BUS plus kartice, ali to se nee promeniti dok ne ode ova gradska vlast. To su problemi, a Brajkovi ne radi ta hoe, dokle mu dozvole, -  pria Branislav Pavlovi, predsednik Sindikata obrazovanja Srbije.

 O ''BUS plus reketu'' nad prosvetnim radnicima reporteru ''Tabloida'' pria i Miodrag Skrobonja, generalni sekretar Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije.

- Stvari su nametene tako da prosvetni radnici imaju trojicu gazda. Prvo, to je onaj republiki gazda koji nam daje plate ali i svoje uslove. Drugo, gradska vlast zaduena za materijalne trokove, gde nam gradonaelnik ilas namee da od privatne firme BUS plus kupujemo markice za prevoz i da ne smemo da biramo drugo. Tree, su direktori kola i njihove kombinacije. Tuili smo beogradsku samoupravu da nam omogui da sami biramo a ne da finansiramo ilasov BUS plus, - pria Skrobonja.

Od generalnog sekretara Unije sindikata prosvetnih ujemo i da druge probleme prosvetnih radnika izazvanih bahatou prosvetnih vlasti:

- Nenad anak, predsednik Granskih sindikata ''Nezavisnosti'', ve godinama blokira rad Odbora za utvrivanje reprezentativnosti sindikata, jer je oigledno da njegovi ne ispunjavaju osnovne uslove za taj status. Odbor odluuje konsenzusom a anak je uvek protiv i odmah pone sa priom kako je on sruio Miloeviev reim, kako je on ideolog petooktobarskih promena. I niko mu nita ne moe, a utvrivanje reprezentativnosti je klju za borbu protiv korupcije u sindikatima. Mi naim sindikatima uzimamo 32 dinara po zaposlenom od plate  a ostali 300 dinara, pa vi vidite koliki je to novac na oko 125.000 radnika u prosveti.

 Poseban mafijaki posao je sa izdavanjem udbenika, to je rekao i ministar Obradovi, kao i da su mu neki nudili mito od 30 odsto od prodaje knjiga ! I gde je tu policija i istrani organi. ta tek rei o Brajkoviu i njegovom klanu u ministarstvu prosvete- objanjava  generalni sekretar i bivi predsednik Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije.       

 Mediji korumpirani  od strane beogradskog gradonaelnika Dragana ilasa, nezvaninog vlasnika kompletnog reklamnog prostora u Srbiji, ogluuju se kako saznajemo od lanova sindikata u prosveti o njihova saoptenja za javnost u vezi sa ucenama i malverzacijama sa Bus plusom. Navode da niko nee da objavi informaciju o zabrani Rodoljuba abia, poverenika za informacije od javnog znaaja, da se obrauju odreeni lini podaci uenika osnovnih kola prilikom izdavanja kartica za prevoz BUS plus.

Poverenik za informacije od javnog znaaja, Rodoljub abi je Drutvu za marketing i usluge  ''Apeks solun tehnolodi'' zabranio da obrauje podatke koji sadre adresu stanovanja, broj mobilnog telefona i imejl adresu koji su deo spornog obrasca. Naloio im je da te podatke izbriu jer za njihov obradu nema pravnog osnova. I biva po onoj poznatoj da ono to se nije objavilo da se nije i dogodilo. ta rei, ve da je ovo samo jo jedan od inih razloga koji govore o tome koliko je ministar Obradovi dorastao svom ve drugom mandatu u dramatinom stanju u srpskoj prosveti. A i kada bi, poteno reeno, i ako bi i hteo neto od svojih obaveza predavaa na privatnom fakultetu, pa mestu zamenika predsednika Socijalistike partije Srbije, ali i podmirivanja elja veito gladnih prosvetnih sindikalnih lidera, kada bi to i stigao.

 

Antrfile 1

 Nema klozeta, ima kukuruza

Od 150 kola u Srbiji nema ni osnovnih higijenskih uslova za rad, a pre svega nema takozvanih mokrih vorova i toaleta. Tu sramnu injenicu konstatovalo je  Ministarstvo prosvete Srbije koje je konstatovalo da je to posledica problema sa vodosnabdevanjem i nepostojanjem kanalizacionih mrea u srpskim kolama. Oni to hladno birokratski konstatuju i prebacuju odgovornost na lokalne samouprave. Prepucavanje i dalje traje a deca u tim kolama esto koriste umesto klozeta, oblinje kukuruze!

 

Antrfile 

Kula peva, ministar se elja

Ne proe dan a da u crnim hronikama naih medija ne osvanu i vesti sa akterima iz prosvete. Policija je tako podnela krivinu prijavu protiv uiteljice beogradske osnovne kole ''Vod Karaore'' zbog sumnje da je znala da je direktor kole Slavia Peri, uhapen malo pre toga, primio mito od 1.500 evra da zaposli nastavnika geografije. Jasmina urkovi, direktorka Srednje ekonomsko - trgovinske kole u Kuli zaposlila je preko ''potenog konkursa''  svog sina, mua i kuma ! I nikom nita. Kula peva, ministar se elja. Dalje, policija je podnela krivinu prijavu protiv nastavnice osnovne kole ''Vasa Pelagi'' u Leskovcu jer je proneverila novac uenika za ekskurziju i rekreativnu nastavu u iznosu od 280.00 dinara. A za direktora nekada ugledne este beogradske gimnazije izabran je Rade Zejak, koji se svojevremeno, kao direktor Karlovake gimanzije, proslavio kada je izdao sveane prostorije kole za snimanje lascivnog spota Jelene Karleue. I opet nita, samo sad Karleua peva a ministar se elja. 

 

podeli ovaj lanak:

Natrag
Na vrh strane