https://www.youtube.com/channel/UCh1byVR71-7NppEvZETaXCw

Natrag

Beogradski univerzitet

 

Beogradski univerzitet

 

Ko su dugovečni korisnici akademskih fotelja i kakve su njihove dalje ambicije

 

Jasmina i sedam katedri

 

Koliko je srpsko visoko školstvo u ozbiljnom problemu i koliko je moral na univerzitetima postao prevaziđena kategorija, najbolje pokazuje slučaj Fakulteta za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju (bivšeg Defektološkog fakulteta) i njegovog dekana prof. dr Jasmine Kovačević. Iako je ovaj fakultet mesecima unazad tema novinskih natpisa zbog potpunog bezakonja, dekan Fakulteta se sada prisetila da krene sa poštovanjem zakona, ali ovoga puta, naravno, na štetu studenata.

 

M. Hadžić

 

Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju i njegov dekan prof. dr Jasmina Kovačević, već mesecima su  tema brojnih novinskih natpisa. Ovaj fakultet se u novinama povezivao sa mnogobrojnim aferama, počevši od naplaćivanja sastanaka sa dekanom, naplaćivanja taksi i usluga koje su zakonom oslobođene plaćanja, pa do međunarodnog skandala sa iznošenjem studentskih dosijea iz zemlje. Nijedan od ovih protivzakonitih postupaka, dekan do sada nije rešio, niti postoje ikakve naznake o njihovom rešavanju.

  Ista situacija se na ovom Fakultetu ponavlja već godinama, ali je svoj vrhunac doživela izborom prof. dr Jasmine Kovačević na mesto dekana 2009. godine, čime je bezakonje potpuno legalizovano. Iako je poštovanje zakona na ovom fakultetu davno prevaziđeno, dekan daje krajnje licemerne izjave u dnevnim listovima, pokušavajući na taj način da minimizira štetu i obmane javnost.

Tako se, dekan ovog fakulteta u oktobru 2012. godine, nakon tri godine svog mandata, dosetila da krene sa "poštovanjem" zakona, koji naravno, ide na štetu studentima. Mada je Narodna Skupština Republike Srbije, krajem septembra meseca usvojila izmene Zakona o visokom obrazovanju, kojim se predviđa održavanje apsolventskih rokova svakog meseca, dekan ignoriše te odredbe i odbija njihovo ispunjavanje.

 

Zbog toga je krajem oktobra meseca, veliki broj studenata ovog fakulteta, krenuo u generalni štrajk i blokadu nastave, kako bi im bio omogućen nesmetan završetak studija. Umesto da, kao i na drugim fakultetima, studentima produžene godine naplati samo troškove upisa, Fakultet od studenata traži kupovinu zaostalih ESPB bodova, što će neke studente koštati preko 100.000 dinara.

Iako se po Zakonu o visokom obrazovanju iz 2005. godine, ne propisuje kupovina ESPB bodova i bezuslovni sistem studija, dekan ovog fakulteta pokušava da to primeni na studentima ranijih generacija, rušeći prava studenata i pravni sistem Srbije. U pravu je dobro poznato načelo, da se nijedan zakon ne može primenjivati retroaktivno, ali je FASPER odlučio da bude izuzetak i upravo to uradi.

Zanimljivo je da se ovako nešto ne primenjuje niti na jednom fakultetu beogradskog Univerziteta, ali FASPER želi da primeni, samo njima poznate propise.

Koliko je situacija alarmantna i koliko su nadležni na fakultetu izgubili dodir sa realnošću, pokazuje činjenica da se tokom osam dana protesta, ova žena nijednom nije obratila studentima, koju su zbog dužine protesta u potpunosti iscrpljeni, fizički i psihički onemoćali, bez grejanja tokom noći i osnovnih uslova za boravak na fakultetu.

Studenti noćima spavaju po kabinetima, na stolicama, iscrpljeni su konstantnim pritiscima fakulteta, ali ne žele da odustanu od ispunjenja svojih ciljeva. Dekan je pretila krivičnim prijavama studentima- iako je pravo na iskazivanje stav osnovno ljudsko pravo. Prećeno je i gubljenjem statusa studenta, iako na to nema pravo i pozivanjem policije, kako bi zastrašila studente.

Vrhunac je upad pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova na fakultet, dva puta u toku prethodne nedelje, što je grubo kršenje Statuta i autonomije Univerziteta, kao i Zakona o visokom obrazovanju. Tako nešto nisu radili ni okoreli diktatori u nekim komunističkim zemljama, ali to dekanu ovog fakulteta, nije bio problem.

Fakultet je pokušao da izađe u susret studentima, osnivanjem tzv. "Pregovaračkog tima", koji vodi prof. dr Zorica Matejić Đuričić.

 U nameri da osujete protest, od studenata je traženo popunjavanje ankete sa podacima poput imena, prezimena, broja indeksa, kako bi imali evidenciju studenata koji protestuju, da bi nakon toga mogli da kazne sve studente u protestu. Pošto ovaj podmukli potez nije uspeo, traženo je I upisivanje studenata, kako bi navodno postojala evidencija, čime se skrivala stvarna namera.

Zastrašujuć je podatak da ova žena, bez ikakvog zakonskog osnova, pokušava da skoro 600 studenata, prevede na sistem "plaćanja bodova", čime bi ojadila budžete studenata, a fakultetu privremeno donela dobit. Jer nema tih para koje studenti mogu da uplate, a da fakultet ne može da ih potroši (odavde bi i Rokfeler otišao osiromašen!).  Ovo je podatak zbog koga bi morala reagovati cela akademska javnost, kako bi ova štetočina bila sklonjena sa tog mesta i konačno bila procesuirana zbog svih svojih mahinacija.

Prof. dr Jasmina Kovačević ove poteze pravda minusom u fakultetskoj kasi, pa sada pokušava da ga popuni, udarcem po džepu studenata. Iako se pravila studija ne mogu promeniti na samom kraju i primeniti propisi koji su usvojeni na kraju studiranja, dekan se dosetila da pod plaštom "poštovanja zakona", studentima naplati zaostale poene i tako  popuni fakultetski minus.

Fakultet dve godine unazad, traži i potpisivanje tzv. "Ugovora o studijama", koji bi zbog svog sadržaja, mogli biti predmet istrage nadležnih. Iako je svrha ugovora regulisanje obaveza dveju strane, tim "ugovorima" se definišu samo obaveze studenata, tj. plaćanje, a obaveze fakulteta, u smislu održavanja nastave i vežbi, nisu definisane. Dakle, novac je preko jednog legalnog pravnog akta, uziman na nelegalan način, bez ikakve specifikacije gde je utrošen.

Sakriva se činjenica, da je minus u budžetu nastao zbog enormnog povećanja nastavnika i saradnika, iako je fakultet i sa postojećim kadrom, mogao da podmiri svoje potrebe.

 Iako ni na jednom ovakvom fakultetu u okruženju, ne postoji sedam katedri, Fakultet za specijalnu edukaciju ih ima. Na fakultetu u Tuzli, postoje samo tri katedre, u Zagrebu takođe, ali ih u Beogradu ima sedam, što izuzetno povećava troškove, uključujući i nadoknade za sedam šefova tih katedri. Dekan pokušava da očuva postojeći sistem, uzimanjem novca od studenata, iako se pokazuje kao preskup i neefikasan. Fakultet ima 22 redovna profesora, što je za fakultet ove  veličine i više nego dovoljno.                                

Novac se godinama rasipa, bez ikakve potrebe. Za fakultet se kupio novi auto, iako mnogi fakulteti ni nemaju svoj; sredinom septembra su promenjeni prozori na fakultetu, pa se ti troškovi sada žele nadoknaditi od studenata.

Dok pokušava da sprovede"zakon" na studentima, dekan fakulteta ignoriše zakon kada su u pitanju nastavnici. Iako je mnogim šefovima katedri, poput Nadice Jovanović Simić, Zorice Matejić Đuričić i Nadežde Dimić, mandat šefa istekao još 2009. godine, one i dalje sede na tim mestima, čime grubo krše propise. Ovo dekan već godinama ignoriše, čime pokazuje koliko joj je stalo do poštovanja zakona.

Na ovom fakultetu je već sedam godina šef katedre i prof. dr Nadica Jovanović Simić, koja je poznata po izuzetno "bogatom naučnom opusu" i "referentnosti", sa napisanim 21 radom, za petnaest godina rada na fakultetu. Još je poznatija po deljenju skandaloznog bedža bivšem dekanu prof. dr Dobrivoju Radovanoviću na kome je pisalo: "Jebeš zemlju u kojoj je Biba najbolji dekan".

Šta još treba se dogodi, pa da studenti  i Univerzitet odgovore na jedini preostali način, i ovu ženu izopštili  iz akademske zajednice.

 

 

 

GLOSA

 

Hoće li dekan ovoga puta, umesto fakultetskog budžeta, popuniti ćeliju Centralnog zatvora?

 

 

 

 

podeli ovaj članak:

Natrag
Na vrh strane