Kucni lijekovi za astmu elicea 10 mg Lijekovi za garavicu
Lijekovi za upalu grla ivermectin gdje kupiti Lijekovi za garavicu
Lijekovi za valunge Lijekovi za lijecenje oteklina. lexilium cijena Lijekovi za tinitus
lijekovi protiv raka. Lijekovi za trovanje hranom lorsilan cijena prirodni lijekovi za prehladu
prirodne tablete za spavanje lunata bez recepta Proizvodi za njegu masne koe
organizirati modafinil hrvatska Lijek za morsku bolest
lijek za suha usta normabel bez recepta lijek za artritis
lijekovi za zatvor Lijek za akne rivotril cijena sredstvo za zadravanje vode
Lijekovi za rast kose. Sredstva za suhi kaalj xanax cijena Lijekovi za bolesti zuba.
lijek koji spaava ivot Lijecenje akni kod kuce. zaldiar bez recepta pojedinacni cvjetovi

  https://www.youtube.com/channel/UCh1byVR71-7NppEvZETaXCw

Natrag

Feljton

Feljton

 

Nepoznata istorija okupirane Srbije- Nezavisna drava Hrvatska u Beogradu (5)

 

Neprovereni glasovi beogradske arije

 

Zagrebaki novinar i publicista Aleksandar Vojinovi, istraujui faistiki i marionetsku Nezavisnu dravu Hrvatsku, napisao je izmeu ostalog i knjigu pod naslovom "NDH u Beogradu", koja do dananjeg dana nije ni stigla do italaca u Srbiji (mada je tampana jo 1995. godine), i u kojoj autor detaljno opisuje kako je "endehazija" imala svoje diplomatsko predstavnitvo u Beogradu, i da je vodila mnogo drugih, diplomatskih i nediplomatskih poslova u Srbiji tokom kratkotrajne vladavine Milana Nedia i u vreme okupacije nacistike Nemake. Tabloid u nekoliko nastavaka objavljuje najvanije delove iz ovog istraivanja

   

Aleksandar Vojinovi

 

 

 

Budimpetanski dopisnik pod naslovom 'Novi experiment u Hrvatskoj' i podnaslovom 'Izkljuenje (Ausschaltung) marala Kvaternika'.

U vicarskom novinstvu i u dobro obevjetenim njemakim krugovima se priznaje Nedieva ostavka. Nedi je po istim informacijama prosvjedovao protiv odvoenja ita iz Srbije i protiv postupka prema Srbima u Hrvatskoj. Traio je odstup Eugena Kvaternika osobito zbog dogadjaja u Sriemu. Westdeutscher Beobachter, novine, koje privremeno vodi poznati Srbofil Petvajdi, inae ravnatelj Transcontinent- presse'-a objavile su viest o promjeni na mjestu hrvatskog ravnateljstva za javni red i sigurnost jedan dan prije, nego to je to bilo slubeno objavljeno u Hrvatskoj.

 Neki privatni, ali sa ovdanjim hrvatskim politikim krugovima uzko povezani krugovi ire glasove, da bi Eugen Kvaternik trebao doi u nekom svojstvu u Njemaku. Inae se u inozemnim novinskim krugovima Berlina govori, da je Berlin traio od Poglavnika svrgnue Kvaternika, da bi zadovoljio Nedia.

 U novinskim krugovima Berlina se govori, da je poslije razrjeenja dunosti mladoga Kvatemika u Novoj Gradiki pronaeno nekoliko stotina strojnica i nekoliko hiljada puaka u velikim skladitima, koja ne pripadaju oruanoj sili nego U. N. S. (isti arhivski izvor kao prethodno, op.). Prije nego to e dunost generalnog konzula NDH u Beogradu preuzeti novoimenovani diplomatski predstavnik, nepotpisani pouzdanik dr. Nikia - dr. Niki je sada ministar unutarnjih poslova NDH - alje potanko razraeni pregled dogaaja i prilika u Srbiji, naroito naglaavajui pri tome okolnosti koje je dotadanji generalni konzul dr. Ante Niki smatrao od posebnog znaenja (preporuka dr. Nikia ministru vanjskih poslova na kraju ovoga "Izvjea iz Srbije": "Dostavlja se  naslovu izvjetaj osobe koja je dosada samnom suraivala na teritoriju Srbije" - HDA, MVP NDH).

 

 

Izvjee iz Srbije, Beograd, dne 7. studenog 1942.

 

Svi napori nekih lanova srbske vlade da bar naoko prikriju ozbiljnost poloaja, koji se svakog dana pogorava, ostaju bezuspjeni. Englezka promiba obilno izkoriuje sadanje stanje na ratitu, pa je nastalo pravo vrenje grozniavog doaptavanja kako meu graanstvom tako i meu seljatvom, koje luaki vjeruje u skoru propast saveznika, pa se zadnjih dana skoro o niem drugom i ne govori do o odmazdi nad okupatorima i Hrvatima.

Brojna ubojstva izvrena nad pripadnicima srbske dravne strae za posljednja dva tjedna dokazuju, da srbski narod niti sada kad je na rubu ne samo dravne nego i narodne propasti, nema osjeaja sviesti jednog naroda prema sebi, a kamo prema Ijudskoj zajednici o kojoj je toliko govora u srbskom novinstvu.

Zasjedanja u predsjednitvu vlade u Beogradu, okupljanje naroda na zborovima, je i ostaje puka obmana okupatora, koji, po miljenju krugova bliskih vladi, nije htio dozvoliti da vidi i sada nakon vojnike propasti Srbiju organiziranu i jaku, nego je pokuavao hotimino nedovoljnim sredstvima odrati mir i izkoristiti haos u narodu, 'drago se milim vraa'! kau oni.

 Dragi Jovanovi, predsjednik srbske dravne strae nastavlja organizaciju dravne strae. Svakim danom prima se veliki broj priuvnih astnika iz posebnikih poziva, daju se izvanredna unapredjcnja svakom iole iztaknutijem pristupniku, ne bi li se na taj nain pokualo zadobiti i ostale, koji se jo nekaju da pristupe tom toliko omraenom resoru.

Uslied slabog odaziva bio je Dragi Jovanovi prisiljen izvriti pritisak na lanove vlade, da se svi inovnici ministarstva vanjskih poslova i ministarstva unutranjih poslova imaju staviti na razpoloenje, a zatim e biti primljeni u srbsku dravnu strau. Interesantno je iztaknuti, da je u svom pozdravnom govoru novopridolim inovnicima Jovanovi naglasio vanost  njihove slube i ta se sve oekuje od njih, a za nagradu e njihove plae kudikamo premaiti plae ostalih dr. inovnika.

 Do sada je primljeno oko 700 inovnika, koji su preli iz raznih ministarstava gdje su bili sklonjeni nakon likvidacije njihovih ustanova. Ovi inovnici trebali bi sainjavati 'Odjel tajne politike policije'.

Pokret za obnovu Srbije se ovih dana razputa radi pomanjkanja novanih sredstava, a svaki daljni kredit bio je najenerginije od strane njemakih vlasti odbijen. Pokret za obnovu Srbije trebao bi nastaviti rad tek sliedee godine kad e za pokret biti odobrena suma od 60,000.000 dinara.

Zanimljivo je naglasiti, da pokret za obnovu Srbije vode sami astnici i da omladinci primaju uglavnom vojnu obuku, a praktini radovi na obnovi Srbije su samo prividni.

 Zadnjih dana postale su 'trojke' (izvrioci presuda po londonskom krugovalu) jako agilne. Meu uglednijim Ijudima ubijen je i Ljotiev privrenik etniki vojvoda Vujan.

 Nedavnom govoru predsjednika maarske vlade Kalaya (Benjamina)posvetili su Srbi osobitu panju. Naroito iztiu onaj dio govora u kom on naglaava, da je Maarska meu svim ostalim srednjeeuropskim narodima (malim) jedina u stanju po svojim kulturnim tekovinama i dravnoj spremnosti, osigurati red u Podunavlju.

Ovu njegovu slubenu izjavu dovode u vezu sa tajnim maarskim pretenzijama na Hrvatsku.

 

 

Beograd je pijan

 

 Po beogradskoj ariji ire se zadnjih dana viesti o zaposjedanju hrvatskih otoka u Jadranu po njemakoj vojsci. Uzrok za to je navodno nepovjerenje u izpravnost kontrole na Jadranu po talijanskim pomorskim snagama. Srbi tvrde, da su se englezke podmornice smjestile u svojim bazama na Jadranu.

Govor predsjednika turske republike tumaen je na razne naine, ali svi se slau u tome da je njegova izjava o neutralnosti Turske u ovom ratu jako 'uvijena' i da takva izjava nije nita drugo do jo jedan dokaz uzke suradnje izmeu Turske i Englezke.

 Iztiu da govor nije donesen u cjelosti niti u ovdanjoj niti u njemakoj tampi.

 'Dobro obavijeteni' politiari Beograda uvjeravaju o podpisu tajnog sporazuma Turske i Englczke, kojim Turci dozvoljavaju ulaz englezke flote u Crno More.

 Drago Miloradovi, porunik srbske dravne strae sada u Beogradu, uvjerava da se u iztonoj Bosni bore srbski etnici u odorama talijanskih vojnika. On sam borio se je takoe u talijanskoj uniformi nedaleko Foe pred nepunih dva mjeseca dana.

 General Nedi posjetio je pred dva dana Dimitriju Ljotia u Smederevu. Iz njegove pratnje saznaje se, da je na tom sastanku general Nedi pokuao utjecati na vou Zbora da bi ovaj svoje dobrovoljake odrede pripojio srbskoj dravnoj strai, ali da je to Ljoti najodlunije odbio. Zadnja dva dana tj. 8 i 9 o.mj. moe se rei da itav Beograd gori od veselja, pa se naroita panja ni ne posveuje rekonstrukciji vlade. Zastoj na iztonom bojitu i izkrcavanje amerikih trupa u zapadnoj i sjevernoj Africi proslavljuje Beograd javno.

Za stolovima u kavanama kao i u radnikim svratitima otvoreno se razpravlja o poetoj ofanzivi Englezke i Amerike, kao i o vojnikoj likvidaciji Njemake najkasnije za nekoliko mjeseci. Ne pretjeruje se kad se kae: Beograd je pijan! ak i oni, koji su se do sada podpuno povueno drali, vjerujui da bi se ipak moglo sluajno dogoditi da Njemaka u ratu pobjedi, juer su se u svojim eljama i miljenjima pridruili ostalima.

 

Srpski ministri, potpuno beznaajne osobe

 

 Munjevito se proniela viest o navodnoj kapitulaciji francuske vojske u Maroku i Aliru, koja da je usliedila u noi (u 12 sati) od 8-og na 9-tog o.mj. Prema ugovoru o kapitulaciji francuska vojska mora se pod orujem povui u svoje kasarne. Navodno je obkoljeno est talijanskih divizija ije unitenje se oekuje svakog asa.

 U porodici biveg opunomoenog ministra Milojevia, koja je u rodbinskim vezama sa preanjim talijanskim poslanikom u Beogradu, a u vrlo prisnim odnosima sa osobljem talijanskog poslanitva ovdje uvjeravaju, da je Italija ve zatraila posebno primirje s tim, da se njena vojska zadri u njenim predratnim granicama.

Rooswelt da je odbio svaku diskusiju o primirju ve trai podpunu kapitulaciju Italije. Oni -vjeruju, kau, prema podatcima kojima razpolau, da je kapitulacija Italije samo pitanje dana. Italija je navodno primirje zatraila preko Sv. Stolice.

 Neprikriveno veselje povodom posljednjih dogaaja nije se dalo uguiti niti danas kad su beogradski oglasni zidovi ponovno izljepljeni upadno utim plakatima, kojima se upozorava Srbe na mir i red, jer e od sada jedina kazna ak i za pasivne sudionike u svakoj novoj pobuni, biti streljanje.

Graanstvo se okuplja pred plakatima dobacujui jedno drugom najpogrdnije ale na ime okupatora i podpisnika samog oglasa (generala Badera).  Rekonstrukcija srbske vlade je bez ikakvog veeg znaaja.

U predsjednitvu tvrde, da je elja generala Nedia koliko i njemakih vlasti, da nova srbska vlada bude podpuno osloboena od uticaja raznih stranaka.

Uklanjanjem ministra Aimovia uvruje se poloaj Dragog Jovanovia, koji je izgleda stekao povjerenje njemakih vojnih vlasti, pa su mu pri reorganizaciji svih vojnih frakcija u Srbiji i njihovom fuzioniranju stavljeni na raspoloenje nekoliko viih njemakih astnika.

Novi lanovi kabineta su, osim Tase Dimia, podpuno beznaajne osobe. Polovicom studenoga 1942. u Zagrebu su obavijeteni o brouri Nedjela Ustaa, koja se navodno tajno rasparava po Beogradu i hitno je naruuju...

 

Draine trojke

 

 Sadanja srpska vlada u kojoj uestvuju sve politike skupine osim Ljotieve bez uspjeha nastoji, da zemlji povrati mir i staloenost. Prilike sc svakog dana pogoravaju. Svijet je gotovo obezumljen vjerujui viestima o navodnim uspjesima Sovjeta na istonoj fronti. Tomu razpoloenju doprinaaju vijesti iz sjeverne Afrike i krenje asne rijei francuskih asnika i admirala.

Po Beogradu se govori o ustanku, ije se pripreme vre kao nikad prije. Centar takovog rada je sjeverna Crna Gora i Sandak. Kau, da tamo ima ve zgotovljenih zletilita. Kakovo je stanje u zemlji najbolje se vidi iz brojnih skupnih strijeljanja u drugoj polovici studenoga...  Ubijstva sa strane Z trojki (Drae Mihajlovia) su esta, osobito slubenika Nedieve Vlade, opinskih  naelnika i funkcionera. Stoga je glavnokomandujui General Bader izdao proglas, u kojem odreuje za takove sluajeve strijeljanje 5, 10, 100 osoba taoca.

 Kae se, da ba radi takovih dogaaja, a i radi toga to e navodno njemake posade bit smanjene, da njemake vlasti trae novu listu od 1000 taoca.

uje se, da srpske vlasti namjeravaju u tu listu staviti veinom Slovence i Hrvate. Poto ovo konzularno predstavnitvo nije jo izvrilo popis hrvatskih dravljana Hrvata, pazit emo, da u tu listu ne bude unesen koji ispravan Hrvat, a ako se to dogodi, zatrait emo sredstvom njemakih vlasti, da se iz liste takov izbrie.

 

 

 Kriomarenje zlata iz Srbije u Hrvatsku

 

Sijeanj, veljaa i oujak 1943. prolaze po istraenoj i dostupnoj dokumentaciji Konzularnog predstavnitva Nezavisne- Drave Hrvatske u Beogradu - koju dr. Ivan Gligo preteito potpisuje kao "glavar konzularnog predstavnitva" - u kroniarskom biljeenju raznoraznih pojava i dogaaja, kratkim . porukama u stilu brzojava (pogotovu ako se ima na umu ranija opirnost dr. Ante Nikia).

Svaki od tih dopisa, mahom na pol stranice, nosi uglavnom oznaku - "vrlo tajno" (V.T), i veoma slikovito reda sasvim nepoznate ratne dogodovtine neobino dragocjene za poimanje tadanjih prilika - s ove i s one savske obale.

Kroz mjesec prosinac iz Beograda je otilo u Hrvatsku u zlatnim novcima vriednost najmanje 50,000.000 dinara. Nepoleondori se poetkom prosinca plaali 5000 dinara a koncem 11000.

 

 

 

 Glasnik Srpske dravne strae

 

astim se priposlati u prilogu br. 5-6. Glasnika srpske dravne strae. Njen sadanji komandant je general Borivoj Joni, bio je prije rata komandant divizije u Sarajevu. esto govori o Bosni, i za nju kae 'opet e biti naa'.

Neprijateljski je razpoloen prama Hrvatskoj. Njegov je pomonik Boko Pavlovi. Taj ima in pukovnika, a bivi je policijski inovnik. Bio je u Zagrebu na slubi. Poznat sa svojim progonima Hrvata. Veliki je hrvatofob. U njegovoj kui dre se sastanci i ruje se protiv Hrvatske.

 Kako njegova ena kae, iz njene se kue se dirigira akcijama u Bosni. ena Boka Pavlovia je sestra nekadanjeg policijskoga' inovnika u Zagrebu pilera, koji je sada u slubi u Velikom Bekereku.

U kabinetu Jonia radi kapetan Jefti, ali je u graanskom odjelu. Isti doekuje stranke. Isti je za Sivu knjigu rekao slijedee: Lorkovieva Siva knjiga je ogledalo hrvatskog duevnog siromatva i diplomatskog nestaluka. Hrvatska e nakon likvidiranja ovog rata biti pusta. To e pogoditi naroito krajeve katolike i muslimanske. Prokleti latinski fratri osjetit e odmazdu. Njihova nagrada za klanje Srba mora ih zatei ongje gdje se sada bane i ire. Kad dogje vrijeme njihove glave padati e kao zrele kruke. 'Drim, da Srbija ima pravo na ivot, to e pravo repektovati svi nai neprijatelji. Hrvatskoj je odzvonilo, nad njenim ruevinama nee nitko zaplakati. Ona se brie sa evropskog lica, kao da nije ni postojala'. 'Srbija ostaje, Hrvatska prestaje, deviza je svakog srbskog patriote, nosio on palicu ili sablju' zakljuile su te rijei govor Jeftia.

 

 

Sreskim naelnicima u pogledu izbjeglica

 

 'Iz pouzdanog izvora doznao sam da je na poslednjoj ustakoj sjednici bilo govora o prelazu i prelaenju Srba izbjeglica t. j. o povratku sa svrhom da se stvori razdor i nered izmegju ovdanjih Srba i pridolih Srba. No na toj sjednici je utvreno, da to do sada nije uspjelo.

S razloga toga pojavili su se destruktivni elementi u unutranjosti, koji idu za tim da postignu gornje. Shvaa se panja, da se izbjeglicama kao i do sada tako i nadalje prua puna podrka. Upozoravam i molim sreske naelnike, da u sluaju da se u njihovom (srezu) pojave takovi destruktivni elementi ili slino, da odmah mene izvijeste o istome.

 Kad bi ovo konzulamo predstavnitvo imalo na raspolaganje jedan fotografski aparat i osobu vjetu tom poslu, ja bi imao mogunost, da fotografiram mnogo spisa, koji nas zanimaju. Iste bi mogao dobiti za par sati, ali kroz takav kratki rok nije mogue proitati a kamo li prepisati. Tu bi se dalo pomoi samo fotografiranjem. Jedan spis koji nas zanima ima 140 stranica a mogu ga dobiti samo za dva sata. Toliko mi je obeano.

 

Zabeo Maria-Pia i njena sestra

 

 

 Stanuje u Zorinoj ulici br. 10 (brzoglas 40-901). Ta je kua bila vlastnitvo kerke Gece Kohna. Kua je arobno namjetena. Grofica je prije rata ivila u Mariboru udata za Fichera (jevreja), od kojeg se je rastavila.

Isti je bio direktor tvornice 'Doktor i drug' (fabrika svile). Rastavila se je prije rata a njen mu otputovao u Tursku. Prole godine bila je zatvorena dva dana navodno pod sumnjom, da je engleska pijunka.

Prima brojne posjete, prireuje skupove, ajanke, na koje dolaze mnogi njezini prijatelji, veinom intelektualci. Mnogo je posjeuje osoblje talijanskog konzulata. Pred kratko vrijeme bila je neko vrijeme u Italiji. Ona ima jednu sestru u Zagrebu. Ista stanuje u zgradi gdje se nalazi njemaki obavijetajni ured. Navodno je prijateljica jednog funkcijonera tog ureda.

 Poto mi je grofica u  Beogradu sumljiva, a sluaj, da njezina sestra stanuje ba u zgradi gdje je obavijetajni ured njemaki, bilo bi dobro pripaziti na tu gospou u Zagrebu.

 

Proputovanje Dunavom djece i ena Njemaca iz Bugarske za Njemaku

 

 

 Noas su prole Dunavom za Njemaku tri lae pune ena i djece Njemaca iz Bugarske. U Beogradu se tumai to predstojeim akcijama na Balkanu. Po Beogradu se govori o dolasku silne njemake vojske u Beograd, o evakuaciji graanskog stanovnitva ne samo iz Beograda nego i iz Zemuna.

Do sada na podruju Srbije i Beograda postoji ovoliko vojske u Srbiji tri divizije Bugara, u Beogradu u blioj okolini dvije divizije njemake vojske, u Banatu jedna krnja divizija SS trupa.

Nedieve oruane snage i to andarmerije (orunika) i pripadnika srpske dravne strae, broje kojih 25000 momaka. (Glavar konzularnog predstavnitva dr. Ivan Gligo, HDA).

 

 

Prilike u Srbiji

 

 

 U unutranjosti Srbije neredi su u porastu. Napadaji i ubijanja su svakodnevna. Napadaju se vojnici njemaki i bugarski, kao to i graanska lica bilo to muka ili enska 'koja surauju sa okupatorima. Napadaju se i pripadnici Srpske dravne strae. Neki dan je na pruzi u blizini aka zaklan jedan kapetan S.D. strae. U njegov kupe ula su tri naoruana mukarca, izvrili  umorstvo i iskoili iz vlaka.

 Radi tih ina strijelja se na veliko, ali se to ne objavljuje kao prije javnim oglasima. Kod takovih strijeljanja uzimlju se lica iz popisa taoca. Mjesne vlasti u Srbiji, kad se trae taoci najprije davaju Hrvate, ako takovih u mjestu ima, pa Slovence, zatim Srbe preane, a ostatak kad drugih nema popunjuje se sa Srbijancima. Obavijcten sam, da su tako prole godine bila strijeljana u Kraljevu kao taoci 13 Hrvata, koji su radili u tvornici aviona. Veljae mjeseca ove godine bio je uhapen i stavljen u logor Hrvat iz Dalmacije prof. Oskar Mari, brat naeg sudskog pukovnika Maria.

 Intervencijom je bio puten iz logora. Puten je bio u 10 sati u jutro. Istog dana iz tog logora bilo je strijelano 150 lica, i to svaki etvrti od poredanih. (Glavar konzularnog predstavnitva dr. Ivan Gligo, HDA-MVP NDH).

 

(Kraj)

 

podeli ovaj lanak:

Natrag
Na vrh strane