https://www.youtube.com/channel/UCh1byVR71-7NppEvZETaXCw

Natrag

Tabloid je pozvan

 

Tabloid je pozvan

 

Prilog tvrdnjama da  je srpska policija u rasulu

 

Doivotni naelnici

 

Imajui u vidu da ste jedini list koji se ne ustruava da napie ono to drugi ne smeju, i koji je posveen razotkrivanju istine i objavljivanju onoga o emu drugi ute, ovim dopisom elim da Vam ukaem na zloupotrebe pojcdinih aktuclnih rukovodilaca Policijskih uprava za K i M, protiv kojih se vode vie krivinih postupaka za krivina dela zloupotrebe slubenog poloaja pred osnovnim sudovima Republike Srbije, kao i za njihovu ogromnu koncetraciju moi i vlasti.

Voleo bih da se nakon izvrenih provera ovaj dopis objavi, kako bi narod Srbije mogao da se upozna kakvi ljudi rukovode u kosovskim policijskim upravama, i da li je takvim naelnicima koji su pod krivinin istragama, mesto na tako odgovornim funkcijama. Aktuelni naelnik Koordinacione uprave za KiM, gospodin Dragan Terzi, obavlja istovremeno etiri funkcije u razliitim gradovima, na poprilinoj geografskoj udaljenosti od Beograda preko Kurumlije do Novog Pazara i to : funkciju naelnika Koordinacione uprave za Kosovo i Metohiju, rukovodioca taba za KiM, naelnika Policijske uprave za Novi Pazar, i funkciju pomonika direktora policije. Voleo bih kada bi mogao neko da nas ubedi da li je mogue da je pomenuti natprirodno sposoban da istovremeno moe obavljati toliki broj odgovornih funkcija, ili je u pitanju neka druga pozadina, u koju ne elimo da se uputamo. Osim po ogromnoj koncentraciji moi i vlasti, Terzi je poznat i po tome, to je Nezavisni policijski sindikat Srbije takoe vie puta javno iznosio, i po krivinom postupku za tei oblik zloupotrebe slubenog poloaja koji je pokrenut od strane Osnovnog javnog tuilatva u Prokuplju, a koji i dalje, najverovatnije po fijokama.

Na elu PU za akovicu, izmetene u Jagodini, nalazi se ezdesetogodinji naelnik, Milan Stanojevi, koji je jo pre deset godina ispunio uslov za penzionisanje i protivu koga se pred Osnovnim sudom u Jagodini vode etiri krivina postupka, za vie krivinih dela. I to po optunom predlogu KT br.644/11. za dva produena krivina dela zloupotrebe slubenog poloaja iz lana 359/1 KZ R Srbije, krivini postupak K. br 90/12 za Krivina dela zlostavljanje i muenje. krivini postupak K.br.565/12 zbog zloupotrebe slubenog poloaja i Ktr.br.678/12 za KD lano svedoenje.

 I pored ovih brojnih krivinih postupaka i davno ispunjenih uslova za penzionisanje, i po osnovu godina starosti, i po osnovu radnog staa, njemu se od 2003. neprestano svakih est meseci odlae penzionisanje, na taj nain to se uraeno reenje o penzionisanju Uprave za Ijudske resurse MLJP-a Republike Srbije na osnovu pribavljene saglasnosti svemogueg gospodina Dragana Terzia, stavlja van pravne snage. Taj isti naelnik nema ni poloen struni ispit za rad u dravnim organima, ali je oigledno da je kao takvo kadrovsko reenje potreban Draganu Terziu, iako je za rad u policiji davno zaao u pozne godine ivota, i verovatno je najstariji radnik MUP-a sa ovlaenim statusom. U njegovoj Policijskoj upravi deavale su se, i deavaju se brojne zloupotrebe sa  koruptivnim elementima, a 2007. godine hila su i hapenja nekih slubenika zbog  primanje mita, koji su kasnije i pravnosnano osueni, o emu Vam dostavljam i jedan od izvetaja Sektora unutranje kontrole MUP-a i nalog Koordinacione uprave za KiM. U tom izvetaju se osim zloupotreba i primanja poklona, takoe navodi da je davno ispunio uslove za penzionisanje, a ko ga i zbog ega dri treba utvrditi. Inae, ovaj ovek u Jagodini vai za velikog zemljoposednika i vlasnika vie nekretnina. Isti pred oima zaposlenih u svojoj kancelariji prodaje svojim potinjenima, strankama i advokatima koji zastupaju lica albanske nacionalnosti, med i ostale proizvode od meda, pa je kancelariju pretvorio u prodavnicu zdrave hrane. U upravama za KiM izgleda da je sve normalno i mogue.

Prema Zakonu o policiji i Uredbi o disciplinskoj odgovornosti u MUP-u, propisano je da svako pokretanje krivinog postupka prati i disciplinski postupak za teku povredu slubene dunosti, koji se automatski pokree, ali obojica naelnika su iznad zakona i nikada protiv njih nije pokrenut disciplinski postupak, a u izvetaju koji Vam dostavljam naloeno je da se protivu Milana Stanojevia pokrenu disciplinski postupci, ali to nikada nije uraeno, jer uiva zatitu nadlenih stareina. Svi ovi navodi su tani i mogu se proveriti u svakom trenutku pred nadlenim organima. Jedino bih molio da se moj identitet zatiti kako ne bih pretrpeo odmazdu i strane posledice, jer su pomenuti poznati kao osvetnici, a s obzirom da imaju jaku koncentraciju moi i vlasti, plaim se za moj dalji opstanak na poslu i uopte ivotnu egzistenciju.

S potovanjem u nadi da e se moj dopis nakon provere i objaviti, radnik Koordinacione uprave za KiM, PU za akovicu iz Jagodine.

(Ime i adresa poznati redakciji)

 

 

podeli ovaj lanak:

Natrag
Na vrh strane