https://www.youtube.com/channel/UCh1byVR71-7NppEvZETaXCw

Natrag

Beli kriminal

Beli kriminal

 

Vojnomedicinski centar Novi Sad u rukama trupnog oficira

 

Bratoljublje pukovnika Brkljae

 

Vojnomedicinski centar u Novom Sadu, skoro da je ostalo bez pacijenata zbog loih usluga koje je pruao. Naelnik ove vojne ustanove, pukovnik Bratoljub Brkljaa, naao je nain da oprvada ovakvo stanje tako to je poetkom jula meseca 2012. godine, skoro sveano saoptio javnosti da "Vojno-medicinski centar  vie ne prima pacijente koji nisu vojni osiguranici i da ne moe primati civilne pacijente, odnosno da Fond vie nee snositi trokove njihovog leenja...".  Ovo, naravno, nije ni jedini ni najvaniji razlog zbog kojih ova najstarija zdravstvena ustanova danas ima jedva pet-est pacijenata dnevno. Da bi javnost saznala istinu, Tabloidu se obratila grupa zaposlenih u VMC Novi Sad. Pismo objavljujemo bez skraivanja...

 

...

 

U prolim brojevima Tabloida bavili ste se stanjem u vojnim zdravstvenim ustanovama, pre svega stanjem u Vojnomedicinskoj akademiji. Meutim, stanje u Vojnomedicinskom centru u Novom Sadu, popularno nazvanom "Vojna bolnica", po svemu je posebna pria i na alost primer ogromnog troenja budetskih sredstava bez ikakvog pokria. O emu se radi?

Konkretno, prema podacima iz Uprave vojne bolnice u ovoj zdravstvenoj ustanovi je trenutno zaposleno oko 200 ljudi, a prosek broja pacijenata je verovali ili ne, oko 4-5 bolesnika dnevno!

 Sve to plaaju graani ove zemlje. Vojna bolnica je pre nekoliko meseci imala dozvolu da lei i civilne osiguranike meutim, zbog loeg kvaliteta usluga i marifetluka uprave poslednjih meseci, to zbog zabrane civilnog socijalnog osiguranja, to zbog loeg iskustva pacijenata bolnica zvrji prazna.

Upravnik Vojne bolnice pukovnik Bratoljub Brkljaa na sva usta preko lokalnih medija puta naivnu propagandu o stanju u bolnici. Te postoje specijalisti ove i one struke, te ne eka se ne red, te lee sve mogue itd.

Novi Sad je mali grad i nita se ne moe sakriti. Informacije radi, navodimo da je rentgen star nekoliko decenija tako da nije sigurno ni u ekaonici biti zbog zraenja. Pre nekoliko godina je jedan majstor bio ozraen, daje morao da se lei. Urinokulturu ne mogu uraditi. Zbog banalnih intervencija bolesnici se alju na VMA.

Zbog intervencija u vojnoj bolnici bolesnici su esto prisiljeni vriti ,,popravke" u oblinjim privatnim ordinacijama koje su pune vojnih lica i njihovih lanova porodice. Gradom vlada kletva:"Dabogda te leili u vojnoj bolnici"!

Istina je samo, da je gospodin Brkljaa, pukovnik najstarije zdravstvene ustanove na ovim prostorima. Ali, gospodin Brkljaa je doao iz vojne kole gde je postrojavao bolniare, bez trunke iskustva u zdravstvenom menadmentu!

U meuvremenu je, preko svojih veza i za vreme rata zavrio specijalizaciju iz opte medicine, tako da s obzirom na nivo obrazovanja, ne moe ni deurati u sopstvenoj ustanovi, nego deura u sasvim drugoj ustanovi tj. u garnizonskoj ambulanti, gde se deurstvo vikendom plaa oko 15000 dinara!?

 Kako je zavrio specijalizaciju, to zna njegova medicinska sestra u ijim je rukama bio njegov indeks, vie nego kod njega, dok je za vreme bombardovanja obilazila profesore i upisivala mu ocene.

 Drugo, opte je poznata injenica da je vie medicinskog osoblja na sudovima zbog kojekavih sporova, meusobnih, sa bolnicom, iskonstruisanih uz pomo vojne policije itd. Krivini sporovi se vode protiv doktora Kurtievia (ovih dana se privodi kraju izmeu njega i dr Popina), Branke Risti, dr Mijovia, dr Damia, dr Nikoli itd.

 Spisak je dugaak. Vojna bolnica ima vie doktora pod optubama nego pacijenata. Osim toga vojna bolnica je donedavno bila poznata po aferi ,,plavih knjiica". Naime, vojni osiguranici su tancovali vojne zdravstvene knjiice koje su donedavno bile plave boje i leili su se preko njih na teret vojske, tate, svastike, dede i babe i druga svojta.

 Komisija koja je ispitivala sluajeve nije videla ono to je svaki pripadnik vojske gledao svakodnevno. Afera sa pregledima radnika jedne graevinske firme je takoe zatakana. Radnici su pregledani za cenu od 3000. dinara, a realna cena je oko 100 evra.

 Otkuda tolika razlika u ceni? Ovaj cenovnik je izazvao gnev civilnih zdravstvenih ustanova. Pregledani su, a da nisu imali ni lekara medicine rada to je zakonska obaveza, da u ovim sluajevima daje zakljuak, ali sve je to gospodin Brkljaa obavio sa svojom upravnom svitom. Nabavili su peat specijaliste medicine rada, ko zna za koje pare i od koga, ali je vano da je posao ,,odraen".

Ostala je pria da je sin upravnika bolnice za jeftine pare dobio stan u ,,sirovom stanju", to je iva istina. Inae kada odete u Vojnu bolnicu da izmerite krvni pritisak, izmerie vam i novanik. Leie vam koleno kod naelnika onog odeljenja, koji je inae otorinolaringolog (!?), zatim e vam toplo preporuiti, kad ste ve u najstarijoj zdravstvenoj ustanovi na Balkanu, da bi trebali od glave do pete da se pregledate.

Kada izaete iz bolnice sleduje zabrana socijalnog osiguranja da se dalje leite, jer je raun dostigao nekoliko stotina evra!?

Ono to se ovih dana pria u Novom Sadu, a istina je iva, a sa aspekta lekarske etike za svaku osudu. Hipokrat se verovatno okree u grobu!

 Pria se, primeri dokazuju, da su vojnopolicijski organi ozvuili i postavili pijunke kamere po ordinacijama, tako da pacijenti i bolesnici ni krivi ni duni se izlau snimanju iz svih uglova. Po gradu se pria, i to je javna tajna, kakav i koje boje ve nose pacijenti i od kojih bolesti boluju bolesnici koji posete vojnu bolnicu! Sve se to opravdava meu policijom da cilj opravdava sredstvo. Ili, kako ree jedan vojni policajac:"...Uostalom, kako bi uhvatili lekare koji su uzeli (navodno) mito"?!

Prava je trka meu vojnim policajcima da deuraju u komandnom centru, da se naslauju ,,skrivenom kamerom". Bilo je i smenih sluajeva...Na primer, u jednom sluaju se umesto karti za utakmicu, koje je poklonio pacijent doktoru, policiji priinilo da se radi o evrima. Sada su u cirkuskom sudskom procesu. Gledaju na sve naine da se otarase ovog promaaja. U poslednje vreme je bolnicu napustilo vie lekara'.

 Upravnik vojne bolnice, gospodin Brkljaa, sve to objanjava injenicom da je re o najstarijoj ustanovi tog tipa i da je on pukovnik!

Dodue, bio je jo jedan pukovnik, koga je upravnik vojne bolnice unapredio u in pukovnika, na odreeno vreme za samo par dana, uz pomo svog vrsnog ,,vojnog pravnika", artiljerijskog potpukovnika gospodina Media, koji je alfa i omega vojnog prava, pa se eto u sluaju potenog doktora, inae onog lekara, malo ,,zaleteo".

Posle, samo dva dana, je pozvao njegovom grekom, novoproizvedenog pukovnika i debelo ga izribao to se eta sa novim inovima. Ovaj jadni ovek, ni kriv ni duan, posle slavlja, vrati se svom ,,starom" inu, ali bruka i stres ostavie posledice na njegovo zdravlje. Ubrzo je otiao u penziju, naravno.

 Niko ko je u okruenju ovog neobinog pukovnika najstarije zdravstvene ustanove nije pozvan na odgovornost. Eto, na ta spade nekada ugledna vojna zdravstvena ustanova, a iz Ministarstva odbrane ni traga a ni glasa o ovoj rupi bez dna.

 

Novi Sad, 6. decembra, 2012. godine.

 

(imena i adrese grupe autora poznati redakciji)

 

podeli ovaj lanak:

Natrag
Na vrh strane