https://www.youtube.com/channel/UCh1byVR71-7NppEvZETaXCw

Natrag

Novi Sad

Novi Sad

 

Prevare, pljake, manipulacije, prodaja nepostojeih stanova, izigravanje zakona...

 

Graditelji lanih ardaka

 

Jedna od najveih pljaki graana u Vojvodini odvija se preko stanogradnje, i to se po prirodi stvari najvie deava u sred Novog Sada. Ali, i od ovog pravila ima izuzetak. Naime, oni koji su u dogovoru sa vlastima i pravosuem, nemaju o emu da brinu. Poteni kupci stanova i po dve decenije ne mogu niti da dobiju plaene stanove, niti svoje pare nazad, a srenici koji nekako uspeju da se usele plaaju reket Javnom komunalnom preduzeu koje sredstva deli sa sauesnicima: predsednicima Skuptine stanara. S obzirom na duinu spiska rizinih investitora u Novom Sadu kao da nema potenih graevinaca!

  

Arpad Na

 

   U Novom Sadu je bez ikakve dozvole izgraeno oko 35.000 stanova, kua i poslovnog prostora. Manje od 5.000 tih objekata je do 11. marta 2009. legalizovano, a za jo njih oko 3.500 postupak je u toku. Za ovakvo stanje, pored investitora, odgovorni su i nadleni organi, kao to su Gradska uprava za urbanizam i stambene poslove, graevinska inspekcija, Zavod za izgradnju grada, katastar i drugi.

   Od strane Slube za borbu protiv organizovanog kriminala otkrivena je do sada samo jedna grupa od 113 osoba iz Novog Sada, Sremske Mitrovice, Futoga i Beograda, koja je prevarila pedesetak kupaca prisvojivi oko 50.000.000 dinara. Takvih, nesavesnih investitora, samo u Novom Sadu ima preko 50, a prevarenih kupaca oko 1.000, i to raunajui samo one koji nikada vie nee videti ni novac koji su dali, niti objekte koje su poteno platili. Pojedini od njih su sve svoje obaveze izmirili jo 1991. godine!

   Rekorder je, verovatno, jedna porodica koja je kod tri razliita investitora uplatila kupovinu razliitih objekata koji su trebali da budu gotovi pre tri do etiri godine i bila prevarena za ukupno 100.000 evra!

   Postoje investitori koji nisu jo ni pripremili teren za novu izgradnju, a ve su krenuli u prodaju stanova (ukupno se radi o 18 starih kua koje jo nisu sruene i to na 14 lokacija). Rauni investitora" su odavno blokirani, a 200 kupaca prevareno je od 11 investitora.

   Deset investitora" je prevarilo 250 kupaca tako to su na 11 lokacija sruili ukupno 14 kua i krenuli sa izgradnjom, a zatim stali. I njihovi rauni su blokirani. Postoje investitori" koji koriste jednostavan trik, tako to zavretak radova predaju drugima, bez da iste obaveste da su zapoeti objekti prodati i naplaeni. Drugi investitor tako objekte ponovo prodaje, a to rade i podizvoai koji cenu svojih usluga naplauju kroz dobijanje stambenog ili poslovnog prostora.

   Pojedini objekti na 12 lokacija prodavani su dva, tri ili ak i sedam puta. Tako imamo prevaru oko 350 kupaca sa duplim ili viestrukim ugovorima, a nadleni organi se najee prave neveti stavljajui se tako na stranu prevaranata. Sudski postupci u ovim sluajevima traju ekstremno dugo, a postoje sluajevi gde su prijave podnete i pre vie od pet godina, a da postupak ni do danas nije poeo.

   Na 21 lokaciji 17 investitora" je zapoelo izgradnju i otilo u steaj, a pojedini objekti se zidaju 10, 15, pa ak i 19 godina.

   Poznati su i sluajevi gde su neovlaena lica (lanovi porodice ili podstanari) prodavali objekte koristei fotokopije linih dokumenata pravih vlasnika, naivnost kupaca i korumpiranost odgovornih. Tako su Milenkovi Dragica i suprug kupili stan od Zorana Mirkovia iz Rume koji je, meutim, samo bio podstanar kod prave vlasnice, Smiljane Mili.

   U sitnije prevare spadaju obeanja prodavca da e on da izmiri dug za porez na prenos apsolutnih prava (ranije pet odsto, danas 2,5). Od toga, naravno nikada nije bilo nita, a pojedini investitori duguju dravi i po nekoliko stotina miliona dinara. Da bi izbegli plaanje poreza mnogi kupci i prodavci su sklapali ugovore koji nisu overavali na sudu. Vie stotina kupaca je prevareno na ovaj nain i to ne samo od strane prodavca, ve i neozbiljnih agencija za posredovanje u prometu nekretninama.

   Zavod za izgradnju grada Novog Sada objavio je podatak da je do 2011. bilo 62 investitora koji nisu izmirili svoje obaveze za komunalno opremanje zemljita, a Toplane su odbile da prikljue preko 40 objekata zbog neimirenih dugova. Istovremeno, JKP Informatika opomenulo je 40.000 Novosaana da plate porez, iako je njih 7.000 mrtvo?!

   Neki kupci su i sami neozbiljni, pa veruju da u Novom Sadu moe da se nae objekat u novogradnji gde kvadrat kota 250 evra. Naravno da se radi o prevari vetih manipulanata koji tako samo uzimaju pare od naivnih, a stanove nikada ne zavravaju. Jedan takav investitor sam ima preko 100 tubi za prevaru najmanje 80 kupaca.

   Na stranu kriminalnih investitora stavljaju se i nadleni u Novom Sadu, pa su tako poteni graani jedine rtve. Poznat je sluaj u kome prvi investitor od Gradske uprave dobija dozvolu za poetak izgradnje i to etiri puta: 14. novembra 2003., 29. novembra 2006. (tri dokumenta), 25. septembra 2008. i 5. decembra 2008.

Zatim u celu priu ulazi drugi investitor, koji od prvog preuzima izgradnju na toj lokaciji koristei dokumenta njemu izdata. Drugi investitor gradnju zavrava 1. novembra 2008, a prvi za isti objekat dobija novu dozvolu za poetak izgradnje 5. decembra iste godine, da bi zatim nadleni drugom investitoru 22. decembra 2008. naloili ruenje objekta koji je ve bio sazidan i tehniki primljen?! Da bi galimatijas bio potpun, sudije u postupku koji je usledio prihvataju postojea dokumenta kao graevinsku dozvolu iako se radilo o privremenim dokumentima.

   Tabloid je u prethodnom broju objavio spisak investitora koji su na prevaran nain doli do para od kupaca koji e teko ikada vie da vide svoj novac ili kupljene objekte, koji se dopunjuje sledeim pravnim i fizikim licima po stanju na dan 26. decembra 2012. godine:

   Elektromonter plus d.o.o, ZR Elektromonter SG i SZR Elektrotim GS, svi u vlasnitvu Srana Gluevia, koji je bio i glavni i u SZR Elektroproduktu kome je fiktivni vlasnik bio Stevica Gavrilov. Tu su i Press Commerc d.o.o. Slavka Puia, koji je vlasnik i Panorama inenjeringa d.o.o, kao i Novak d.o.o. Darka Novaka.

Zoran Stankovi je na vreme digao sidro i pobegao istranim organima kojima je dostupan Neboja ivkovi, drugi vlasnik NS Pogleda d.o.o. U bekstvu je i Goran Milanovi, vlasnik Miga d.o.o.

   Slede Deko gradnja d.o.o. Gorana Devia, Ipon gradnja d.o.o. Miloa Aleksia, Verting d.o.o. Aleksandra i Rade Mijanovi, SS i d.o.o. Magma Roberta Borovia i Prizma inenjering d.o.o. koji je radio u saradnji sa Magnat nekretnine d.o.o. i Koala d.o.o.

   Porodica Karanovi (Jovo, Saa i Emilija) vlasnik je Bk Grup graevine d.o.o. i Bk Grup kompani d.o.o. Tu su i Pro gradnja d.o.o. Jovice Koutia, Home sweet home d.o.o. Vojislava ugia, Gat promet d.o.o. Zorana Pajia, Kovaevi GP d.o.o. Ranka Kovaevia, Kruna d.o.o. Milorada Krtole, Turkovi gradnja d.o.o. Ise Turkovia i SZR Lako emo Gorana Boroje.

Za sledee investitore nisu poznati pravi vlasnici: Piramida d.o.o, Srbomont invest d.o.o, Colosseum d.o.o, Nijagara d.o.o. i Lykos d.o.o, dok se za Veselinovi gradnju d.o.o i Veselinovi d.o.o. zna jedino da je vlasnik izvesni Veselinovi.

   Fizika lica kao investitori koje treba izbegavati su: Stojan Stole Mari, Dragan M. Vojnovi, Sneana Barai, Dragan Muicki (u zatvoru), kao i ve pominjana porodica Karanovi iji lanovi znaju da se pojavljuju i kao fizika lica, pored toga to su istovremeno i vlasnici graevinskih preuzea.

 

A 1.

 

Podmiivanje legalno, sve ostalo ilegalno

 

   Ni kada se usele u svoje stanove stanovnici Novog Sada nisu zatieni od krae, koju tada na sebe preuzima Informatika, Javno komunalno preduzee zadueno za ubiranje para za komunalne trokove.

   Prikupljanje prihoda za skuptinu stanara je hvale vredna ideja, jer bi time mogla da se prikupe sredstva za radove na odravanju i obnovi objekata. Sve bi bilo u redu, da ovo nije Balkan na kome vae neka druga pravila nego u civilizovanom svetu, pa tako dolazi do este zloupotrebe prikupljenih sredstava.

   Poreskoj upravi regionalnog centra u Novom Sadu obratili su se stanari zgrade u Stevana Hristia 31 sa zahtevom za kontrolu finansijskog poslovanja Skuptine stanara u periodu od 1. januara 2004. do 31. oktobra 2012.

Povod za ovaj zahtev je sumnja da je predsednik Skuptine stanara otuio sredstva, poto za ukupno oko 800.000 dinara podignutih sa rauna nema kompletne evidencije na ta su utroeni. Pri tome, da bi pospeila prikupljanje sredstava Informatika plaa predsednike skuptina stanara meseno i po 8.000 dinara da svoje komije ubede kako je uredno plaanje u optem interesu, ali i da prikupljena sredstva preusmeravaju na neki od besmislenih, ali skupih projekata koje sprovode preduzea u vlasnitvu funkcionera grada ili Informatike.

   U Novom Sadu je tako legalizovano podmiivanje.

 

podeli ovaj lanak:

Natrag
Na vrh strane