https://www.youtube.com/channel/UCh1byVR71-7NppEvZETaXCw

Natrag

(Ovaj tekst nije u {tampanom izdanju)

(Ovaj tekst nije u štampanom izdanju)

 

ŠOKANTNO: Aleksandar Vučić prodao zemljište firmi kosovskog Albanca Bedžeta Pacolija

 

Šeik iz Prištine

 

Mersiha Hadžić

 

U utorak, 15. januara, kada je broj 276. već bio u štampi, dobili smo podatke koji osvetljavaju angažovanje potpredsednika srpske vlade Aleksandra Vučića da proda najplodnije srpsko i vojvođansko zemljište firmi iz Abu Dabija, iza koje, ustvari, stoji kosovski Albanac Bedžet Pacoli, nastanjen u Švajcarskoj! Ovaj  link:
http://www.ipic.ae/en/Menu/index.aspx?MenuID=3&CatID=2&mnu=Cat govori o predsedniku Borda direktora IPIC fonda.

Predsednik borda direktora IPIC fonda je Šeik Zajed (Zajeb) koji je nedavno boravio u Beogradu. Link broj dva: http://www.ipic.ae/en/Menu/index.aspx?MenuID=4&CatID=7&mnu=Cat govori gde IPIC ima akcije, ako sačekate skalu dole doćićete do 24. 9% akcija koje IPIC poseduje u Austrijskoj kompaniji OMV. A OMV u Srbiji, dakle Bedžet Pacoli, ima benzinske pume na najeskluzivnijim mestima.

Zanimljivo je da su ove akcije IPIC a u OMV položene u korist Bedžeta Pacolija. Vlasnički udeo Bedžeta Pacolija u OMV, je pokriven akcijama IPIC fonda. Šeik od Abu Dabija je, inače, i jedan od bližih prijatelja Bedžeta Pacolija.

Zanimljivo je teza da iza zakupa sedam kombinata u Srbiji, zapravo stoji Bedžet Pacoli, a da je kompanija Al Dahra samo pokriće za investicije ovog kontraverznog biznismena. Al Dahra će po izuzetno povoljnim uslovima dobiti hiljade hektara najplodnije zemlje od Srbije, a proizvodi iz ovih kombinata završavaće na Kosovu i Albaniji, a ne u Abu Dabiju, tvrde dobro upućeni izvori Tabloida.

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije i Nova kompanija  (Emirati 80%-Srbija 20%) će zaključiti ugovor o zakupu poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini (Ugovor o zakupu) površine od 2.982 ha. Treba naglasiti da je ministar poljoprivrede, Goran Knežević, iz Srpske napredne stranke, tek oslobođen u prvom stepenu od optužbi za organizovani kriminal.

Poljoprivredno zemljište koje je predmet zakupa, a koje je navedeno u stavu 1. ovog člana, daće se u zakup po početnoj ceni od 250 evra po hektaru godišnje, što će se primenjivati tokom prvih 10 (deset) godina trajanja zakupa.

 

Akcionarska društva u restrukturiranju čija imovina ulazi u Novu kompaniju:

 

1. Akcionarsko društvo Agrobačka, Bač - u restrukturiranju, koje zastupa izvršni direktor Dragan Gutić;

AD Agrobačka, Bač - u restrukturiranju i Nova kompanija se obavezuju da će zaključiti Ugovor o prodaji poljoprivrednog zemljišta, objekata i opreme kojim će se definisati da AD Agrobačka, Bač - u restrukturiranju prodaje poljoprivredno zemljište površine od oko 791 hektara, zgrade i opremu u svom vlasništvu, pri čemu je prodajna cena za poljoprivredno zemljište 10.000 evra po hektaru. Ukupna cena zemljišta iznosi 7.910.000,00 evra. Procena vrednosti navedenih objekata i opreme će biti predmet nove nezavisne procene od strane savetnika koga ugovorne strane zajednički odaberu.

 

2. Akcionarsko društvo za poljoprivrednu proizvodnju Bratstvo Jedinstvo Neuzina -u restrukturiranju, koje zastupa izvršni direktor Nevenko Pajić;

AD za poljoprivrednu proizvodnju "Bratstvo Jedinstvo Neuzina - u restrukturiranju" i Nova kompanija se obavezuju da će zaključiti Ugovor o prodaji poljoprivrednog zemljišta, objekata i opreme kojim će se definisati da će AD za poljoprivrednu proizvodnju Bratstvo Jedinstvo

Neuzina - u restrukturiranju prodati poljoprivredno zemljište površine od oko 595 hektara, objekte i opremu u svom vlasništvu, pri čemu je prodajna cena za poljoprivredno zemljište 10.000 evra po hektaru. Ukupna cena zemljišta iznosi 5.950.000,00 evra. Procena vrednosti navedenih objekata i opreme će biti predmet nove nezavisne procene od strane savetnika koga ugovorne strane zajednički odaberu.

 

3. Akcionarsko društvo za proizvodnju, preradu i promet poljoprivrednih proizvoda "Dragan Marković - u restrukturiranju", koje zastupa generalni direktor Dragan Milivojčević;

AD Dragan Marković, Obrenovac - u restrukturiranju i nova kompanija se obavezuju da će zaključiti Ugovor o prodaji poljoprivrednog zemljišta, objekata i opreme kojim će se definisati da AD Dragan Marković, Obrenovac - u restrukturiranju prodaje poljoprivredno zemljište površine od oko 1.253 hektara, zgrade i opremu u svom vlasništvu, pri čemu je prodajna cena za poljoprivredno zemljište 10.000 evra po hektaru. Ukupna cena zemljišta iznosi 12.530.000,00 evra. Procena vrednosti navedenih objekta i opreme će biti predmet nove nezavisne procene od strane savetnika koga ugovorne strane zajednički odaberu.

 

4. Jadran, akcionarsko društvo za ratarstvo Nova Gajdobra - u restrukturiranju, koje zastupa izvršni direktor Branko Zorić;

Jadran akcionarsko društvo za ratarstvo Nova Gajdobra - u restrukturiranju i Nova kompanija se obavezuju da će zaključiti Ugovor o prodaji poljoprivrednog zemljišta, objekata i opreme kojim će se definisati da Jadran akcionarsko društvo za ratarstvo Nova Gajdobra - u restrukturiranju prodaje poljoprivredno zemljište površine od oko 518 hektara, zgrade i opremu u svom vlasništvu, pri čemu je prodajna cena za poljoprivredno zemljište 10.000 evra po hektaru. Ukupna cena zemljišta iznosi 5.180.000,00 evra. Procena vrednosti navedenih objekta i opreme će biti predmet nove nezavisne procene od strane savetnika koga ugovorne strane zajednički odaberu.

 

5. Poljoprivredno-proizvodno preduzeće "Mladi borac ad Sonta" - u restrukturiranju, koje zastupa izvršni direktor Stevan Živković;

Poljoprivredno-proizvodno preduzeće "Mladi borac Sonta - u restrukturiranju" i Nova kompanija se obavezuju da će zaključiti Ugovor o prodaji poljoprivrednog zemljišta, objekata i opreme kojim će se definisati da Poljoprivredno-proizvodno preduzeće Mladi borac Sonta - u restrukturiranju prodaje poljoprivredno zemljište površine od oko 307 hektara, objekte i opremu u svom vlasništvu, pri čemu je prodajna cena za poljoprivredno zemljište 10.000 evra po hektaru. Ukupna cena zemljišta iznosi 3.070.000,00 evra. Procena vrednosti navedenih objekta i opreme će biti predmet nove nezavisne procene od strane savetnika koga ugovorne strane zajednički odaberu.

 

6. Poljoprivredno društvo Omoljica akcionarsko društvo Omoljica - u restrukturiranju, koje zastupa generalni direktor Donko Rajković;

Poljoprivredno društvo Omoljica akcionarsko društvo Omoljica - u restrukturiranju i Nova kompanija se obavezuju da će zaključiti Ugovor o prodaji poljoprivrednog zemljišta, objekata i opreme kojim će se definisati da Poljoprivredno društvo Omoljica akcionarsko društvo Omoljica - u restrukturiranju prodaje poljoprivredno zemljište površine od oko 1080 hektara, zgrade i opremu u svom vlasništvu, pri čemu je prodajna cena 10.000 evra po hektaru. Ukupna cena zemljišta iznosi 10.800.000,00 evra. Procena vrednosti navedenih objekata i opreme će biti predmet nove nezavisne procene od strane savetnika koga ugovorne strane zajednički odaberu.

 

7. Akcionarsko društvo Vojvodina Starčevo - u restrukturiranju, koje zastupa generalni direktor Slobodan Slović;

AD Vojvodina Starčevo - u restrukturiranju i Nova kompanija se obavezuju da će zaključiti Ugovor o prodaji poljoprivrednog zemljišta, objekata i opreme kojim će se definisati da AD Vojvodina Starčevo - u restrukturiranju prodaje poljoprivredno zemljište površine od oko 580 hektara, objekte i opremu u svom vlasništvu, pri čemu je prodajna cena za poljoprivredno zemljište 10.000 evra po hektaru. Ukupna cena zemljišta iznosi 5.800.000,00 evra. Procena vrednosti navedenih objekata i opreme će biti predmet nove nezavisne procene od strane savetnika koga ugovorne strane zajednički odaberu.

 

8. Poljoprivredna korporacija Beograd ad Padinska Skela - u restrukturiranju ("PKB"), koju zastupa generalni direktor Rajko Mandić.

PKB i Nova kompanija će zaključiti Ugovor o prodaji poljoprivrednog zemljišta, oko 2.329 hektara poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu PKB, po prodajnoj ceni od 12.000 evra po hektaru, što ukupno iznosi 27.948.000,00 evra.

 

 Poslovno- tehnička saradnja sa Vojnom Ustanovom Morović-Pogon Karađorđevo

 

Ugovorom o saradnji Nova kompanija će dobiti pravo da koristi površinu od 3.664 hektara poljoprivrednog zemljišta koje trenutno koristi Vojna ustanova Morović- pogon Karađorđevo, na period od trideset (30) godina, a koje je u vlasništvu države dok Ministarstvo odbrane ima upisano pravo korišćenja ovog zemljišta, kao i zgrada i resursa Vojne ustanove Morović - pogon Karađorđevo, sve u skladu sa Ugovorom o saradnji. Nakon isteka Ugovora o saradnji, strane mogu sporazumno dogovoriti produžetak saradnje na isti ili sličan vremenski rok u budućnosti.

Nova kompanija će davati Vojnoj ustanovi Morović- pogon Karađorđevo dvadeset procenata (20%) godišnjeg prinosa ostvarenog na zemljištu koje je navedeno u stavu 1. ovog člana.

 

 

Prevod teksta linkova sa engleskog na srpski

 

Uspon Abu Dabija i Ujedinjenih Arapskih Emiratima počeo je godinama ranije i zasnivao se na vizijama budućnosti pokojnog Šeika Zajed bin Sultan Al Nahijana, osnivača i prvog predsednika Ujedinjenih Arapskih Emirata, koji je mudro podsticao svoj narod da koristi blagoslov naftnog bogatstva i da izgradi modernu, raznorodnu ekonomiju, za dobrobit budućih generacija. Ovaj element njegovih ambicija, ukorenjen u dugom nasleđu, gurao je napred ovu zemlju sve do neverovatnog razvoja Abu Dabija, kao ekonomske sile.

Međunarodna Petroleum Investment Compani (IPIC) ponosno nastavlja da igra ulogu u razvoju i prosperitetu Abu Dabija. Kao UAE, tako i samu IPIC, osnovao je Šeik Zajed, i ona je od 1984. godine fokusirana na investiranje u energetske, petrohemijske i druge srodne industrije širom sveta.

 IPIC je u kombinaciji sa dugoročnim investicionim strategijama i jakim korporativnim upravljanjem, uspeo da stigne do najvišeg portfolija rasta i finansijskog potencijala. Za manje od trideset godina, imovina IPIC-a narasla je do blizu 60 milijardi dolara, i ima investicije na pet kontinenata...

Podjednako je važno i to da su ulaganja IPIC-a pomogla da se izgrade Abu Dabi i Ujedinjeni Arapski Emirati i njihova ekonomija, sa snažnom industrijom i velikim brojem radnih mesta.

Centralni deo poslova IPIC-a, danas je razvijanje dugoročnog industrijskog partnerstva koja donose znanje, tehnologiju i najbolju praksu iz celog sveta leđa. IPIC je postao globalno preduzeće, ali ostaje odano svojim osnivačkim ciljevima i poboljšanju života naroda Abu Dabiju i njihovo budućnosti.

Pod vođstvom Šeika Kalifa bin Zajed Al Nahijana, predsednika Ujedinjenih Arapskih Emirata i prestolonaslednika Abu Dabija, UAE su se razvili u veliki investicioni centar u regionu i svetu. Na tako čvrstim temeljima, ja sam uveren da će naša zemlja nastaviti svoj dugoročni rast u budućnosti...

 

 

 

 

 

 

podeli ovaj članak:

Natrag
Na vrh strane