Natrag

Tabloid istra`uje

Tabloid istražuje

 

Centralni registar hartija od vrednosti vodi više ugašenih preduzeća kao aktivna

                                                               

Mrtve duše u zatvorenom društvu

 

U državnoj administraciji vlada toliki haos da je gotovo nemoguće znati koje su kompanije još uvek na prodaju, bilo putem privatizacije, bilo na slobodnom tržištu hartija od vrednosti. Kontrolore nema ko da kontroliše, tako da Agencija za privatizaciju još uvek prodaje davno ugašena preduzeća, a u Centralnom registru hartija od vrednosti svoje mesto imaju i akcionarska društva kojih godinama više nema. S obzirom na razmere ovog haosa, opravdano se postavlja pitanje da li je sve to, moguće, zamišljeno ne bi li se prevario još koji investitor.

 

Piše: major Gioran Mitrović

 

Tabloid je u prošlom broju objavio deo spiska preduzeća koja Agencija za privatizaciju još uvek nudi na prodaju iako su ona odavno nepostojeća. Daljim pregledom registara utvrđeno je da tih slučajeva ima daleko više, pa se postavlja pitanje da li ovo Agencija namerno radi kako bi prevarila neoprezne kupce. Sledeća preduzeća su na dan 15. januara 2013. još uvek bila predviđena za privatizaciju iako ih više nema u registru Agencije za privredne registre (APR):

Mlekara Negotin (mat.broj 07279523) brisana je iz Registra APR 18.03.2009. godine, a u Agenciji za privredne registre vodi se kao privredno društvo sa društvenim kapitalom za dalju prodaju.

Jugoremedija, AD, Zrenjanin (08000034) u Agenciji za privatizaciji vodi se kao privredno društvo sa društvenim kapitalom i kao takvo izloženo je na sajtu Agencije za privatizaciju za dalju prodaju, iako je u stečaju od 27.12.2012. godine

Pobeda, poljoprivreda iz Vladimirovca (08047588), na sajtu Agencije za privatizaciju vodi se kao privredno društvo za prodaju društvenog kapitala, sa 168 zaposlenih, iako je u stečaju i ima samo jednog zaposlenog.

Vrelo Holding Kompanija iz Bujanovca (07334923) na satu Agencije za privatizaciji vodi se da ima 160 zaposlenih, a prema godišnjem obračunu nema zaposlenih i u stečajnom je postupku.

Kožara iz Lebana, kao društveno preduzeće (07147376) nije dostavila APR-u ni jedan obračun za 2011, 2010 i 2009. godinu, nema ni jednog zaposlenog, a Agencija za privatizaciju ga izlaže prodaji. Zar u toj Agenciji  nema stručnih kadrova na izrade bilans stanje vrednosti nepokretnosti i eventualno opreme, jer pošto fabrika ne radi nema ni zaposlenih, pa nema ni bilansa uspeha. Poznato je da je siromašna opština Medveđa sama iz svojih oskudnih sredstava plaćala 20 lica koja su danonoćno čuvala četiri napuštene fabrike koje ne rade, jer Agencija za privatizaciju nije htela da plati tu nadoknadu, iako je ona dužna da brine o svim neprodatim preduzećima sa društvenim kapitalom.

Agencija za privatizaciji vodi sledeća privredna društva sa društvenim kapitalom za dalju prodaju, a za njih nije dostavljen APR-u ni jedan godišnji obračun za 2011, 2010 i 2009. godinu: Javna veterinarska stanica Guča (07712018), JP Centar za informisanje Novi Kneževac (08758069), JP Novi put, Jagodina (07114931), JP Informativni centar Tutin (17425242), JP Radio Medveđa (17363751), JP Radio Bačka, Bač (08223467), JP Radio Bujanovac (17032917), JP Radio Novi Pazar (17384244), Dizajn iz Kragujevca (17025333). Postavlja se pitanje kakva je ažurnost i briga Agencije za privatizaciju da javnosti izloži tačne podatke o subjektima privatizacije.

Agencija za privatizaciju nije obezbedila stručnu pomoć da se pre pet godina usklade sa Zakonom o privrednim društvima akta, između ostalih i sledećih devet privrednih društava: Naučni institut, Temerin (08521387),  JP Radio Lazarevac (17061259), JP Reč naroda, Aleksinac (07187564), DP Velepromet, Mali Zvornik (1701989), PAN TOM, Pančevo (08248346), Altas turs, Beograd (07745320), Unipromet SM, Sremska Mitrovica (08360138), Beomerkat, Beograd (07763816), TPK Energo, Beograd, (07562900)... Kako Agencija za privatizaciju, sa ogromnim brojem visokostručnih kadrova brine o poštovanju zakonskih obaveza, kada nije u stanju da jednim aktom uskladi poslovanje ovih privrednih subjekata sa zakonom?

Sledeći pravni subjekti u Agenciji za privatizaciju vode se kao osnivači samih sebe i na sajtu Agencije za privatizaciji ne vidi se visina društvenog kapitala koji se izlaže prodaji. Takvih primera je više, a ovde navodimo samo neke:

 Fabrika konditorskih proizvoda Ravanica iz Ćuprije (07166419), za koju na sajtu Agencije za privatizaciju piše da zapošljava 508 radnika, a na kraju 2011. godine, prema zvaničnom godišnjem obračunu ovo preduzeće ima 268 zaposlenih. Prvi maj Standard iz Babušnice (06376142) na sajtu Agencije za privatizaciju ima 360 zaposlenih, a u predatom godišnjem obračunu nema nijednog zaposlenog. Građevinsko preduzeće Rad iz Vrnjačke Banje (07177534) na sajtu Agencije za privatizaciju ima 19 zaposlenih, a prema godišnjem obračunu za 2011. godinu ima samo jednog zaposlenog. Nova Osanica iz Osanice, kao preduzeće iz oblasti drvne industrije, u Agenciji za privatizaciju vodi se da ima 101 zaposlenog, a prema predatom godišnjem obračunu nema ni jednog zaposlenog, a RTV Invest iz Bora (17432826) vodi se kao sam svoj osnivač-

U Centralnom registru hartija od vrednosti vodi se na desetine firmi da su aktivna akcionarska društva, i da su njihovi akcionari po imenu i prezimenu, ili nazivu pravnog lica, vlasnici akcija, a ta akcionarska društva su, nakon sudskog postupka obrisana iz Registra aktivnih privrednih društava.

Već letimičnim pregledom našli smo u Registru Hartija od vrednosti više ugašenih preduzeća koja se (kao i mnoga druga) još uvek vode kao aktivna privredna društva:

                                                               

09021678 - PIK Kikinda, AD, Kikinda datum brisanja 06.08.2007.

07274424 - Zlatar, AD, Nova Varoš datum brisanja 11.12.2008.

06418546 - Smederevka, AD, Beograd datum brisanja 06.10.2010.

07479662 - Novi Beograd, AD, Beograd datum brisanja 07.10.2010.

07162383 - Nikola Krga, AD, Smederevo datum brisanja 21.12.2010.

17064142 - Livnica, ad, Ralja datum brisanja 28.06.2011.

07008953 - Tempo, AD, Beograd datum brisanja 25.07.2011.

08607702 - PIK Bečej - Pivara, Bečej datum brisanja 14.11.2011.

 

Dok više desetina preduzeća koja su u stečaju i restruktuiranju u ovom Centralnom registru hartija od vrednosti, gde bi tačnost morala biti nesporna, akcionarska društva u stečaju vode se kao normalni poslovni subjekti.

Direktori Centralnog registra odgovoriće na ove optužbe, da to nije njihov zadatak nego brokera, ali ako broker napravi jednu takvu grešku oduzima mu se dozvola za rad. A ako je broker raskinuo ugovor sa komitentom, morao je o tome da obavesti Centralni registar, pa da poseban referat u tom registru nastavi da prati život tog komitenta, jer je svaki akcionar dužan da plaća godišnju naknadu.

Centralni registar je zatvoreno akcionarsko društvo i u 2011. godini sa 35 zaposlenih ostvario je 108,5 miliona dinara prihoda, što tačno iznosi milion evra. U proseku svaki zaposleni imao je bruto sredstava 28.600 evra. Sa tim iznosom zaposleni su se uživeli u svojim luksuznim prostorijama i pokrivaju svoj nerad i nekoordinaciju sa drugim  republičkim organima. To što je osnivač i jedini akcionar u ovom zatvorenom akcionarskom društvu Republika Srbija, sa upisanim i uplaćenim kapitalom od 2003. do 2008. godine od 2.041.106,17 evra ne pravda direktorku Veru Uzelac, JMBG: 2903951719010 i predstavnike u upravi ovog zatvorenog akcionarskog društva, imenovane od strane Vlade Republike Srbije: Bogdana Popovića, Vidu Uzelac, Aleksandra Kovačevića, Tijanu Ječmenicu i Dijanu Montiljo Mihajlović.

Činjenicom da je Centralni registar hartija od vrednosti član međunarodnih organizacija: ISSA iz Švajcarske, koja okuplja različite organizacije od značaja za funkcionisanje tržišta hartija od vrednosti i  ECSDA, Međunarodne organizacije, još više zaoštrava ovakvu neažurnost i haos. Postavlja se pitanje, da li bi se ovo moglo naći u bilo kojoj drugoj evropskoj zemlji? To su, slikovito rečeno, Gogoljeve „mrtve duše"!

 

 

 

 

podeli ovaj članak:

Natrag
Na vrh strane