Natrag

Skica za portret

Skica za portret

ivotni put Milije Zeevia, akademskog preduzetnika i Doktora Zapadne filozofije

Od opanaka do tompusa

Redovni profesor, grand Doktor Zapadne Filozofije, akademik i predsednik Evropske akademije nauka, Milija Zeevi, dobitnik Nagrade za ivotno delo, i vlasnik najveeg broja lanih kupljenih titula, prodavac bezvrednih diploma, samozvani voa plemena Vasojevia, samozvani voa Crnogoraca u Beogradu, zapravo je samo jedan zli, paranoini starac, zaetnik sunovrata srpskog obrazovnog sistema, koji je godinama stvarao oko sebe lanu auru moi. Od opanaka, kuice u crnogorskoj zabiti, dvojke iz matematike u gimnaziji pa do najskupljeg Burberry kaputa i jo skupljih tompusa, veleposednitva nad nekretninama i vlasnitva nad Univerzitetom, Zeevi je ostvario svoj ameriki, bolje rei, srpski san svakog Crnogorca.

..........

 Mada je uveren u svoju epohalnu drutvenu misiju, samozvani prosvetitelj, Milija Zeevi, poznat je i u Srbiji i u Crnoj Gori kao apsolutna politika nula. Meutim, kao maher da sebe prikae nesumnjivom veliinom, potrudio se da sebi dopie vie nula! Naime, svako moe da se uveri, jednim povrnim pretraivanjem na Internetu, da o imenu i delu Milije Zeevia ima vie od 14.000 lanaka! ime je ovaj bestidni ovek zasluio toliku panju? Jednostavno reeno, Milija je ogrezao lai! A lae ponajvie sebe, pa onda i sve druge. Lano se predstavlja kao akademik (neke samoproklamovane akademije), lano se predstavlja kao voa plemena Vasojevia (otpor Vasojevia prema njegovom liku i delu sve vie jaa, treba samo pogledati otvoreno pismo Ilije Bakia dostupno javnosti na Internetu), a lano  se predstavlja i kao (kolo)voa Crnogoraca u Beogradu. Istina je da je sposoban da okupi svega tridesetak penzionera poreklom iz Crne Gore. Njegovi izmeani kompleksi nie i vie vrednosti i opsesivno- kompulsivni poremeaj linosti vode ga u duboku paranoju. esto zamilja da je okruen neprijateljima koji mu rade o glavi, da je predmet praenja obavetajnih slubi Crne Gore i Brda (kako bi to bila neracionalna sluba ako bi pratila svakog ko moe okupiti tridesetak staraca i poneku pevaljku!?), u svakoj izgovorenoj rei sagovornika trai interes i skrivenu pozadinu... Bolesno je ambiciozan, a zahvaljujui fanatinoj upornosti, stekao je veliku pokretnu i nepokretnu imovinu. Zeevi je vlasnik dvadesetak stanova u centru Beograda, kue u Budimpeti, stanova u Beu i Parizu, koje je, gle uda, stekao uglavnom nakon odlaska Miloevia sa vlasti. Naravno, to je samo jo jedna u nizu njegovih lai...

Poljski klozet u elitnoj koli

Skupljeni ke u vreme Slobodana i Mire nije smeo da prikae pa je saekao najvee pljakae Srbije (demokrate) da pokae sa im raspolae. A sve je poelo sa Mirom, Markovi naravno. Nekako, opet valjda zahvaljujui ambiciji i svesnosti da dolazi iz siromane, ruralne cmogorske zabiti- Vinicke (selo kraj malenog grada Berana) u koju mu nema povratka, uspeo je da se priblii pomenutoj gospoi, da prvi otvori privatni fakultet u Srbiji, da nam tom fakultetu zaposli Miru (za mesenu platu veu od godinje plate ostalih profesora) i da krene u osvajanje i razaranje srpskog obrazovnog sistema. Kada bi pisac ovih redova bio paranoik kao Milija, rekao bi daje to radio po nalogu neke strane obavetajne slube! Naravno to nije tano... Radio je to verujui u jedinog Boga kome se klanja (Mamona, mitolokog boga novca!). Davno je bilo kad je sebe ponosito predstavljao kao "prvog crnogorskog udarnika!"...

Milija je ovek koji je vie puta tuen zbog neisplaenih zarada ili honorara. Ceo FIIM (jedan od njegovih fakulteta) nema vie od dvadesetak aktivnih studenata na sve etiri godine studije. Studenti i njihovi roditelji ne znaju koja je cena kolarine. Poinje se na prvoj godini sa ,,simbolinih"  1. 500 evra, zavrava se zavisno od Milijinih finansijskih potreba sa kolarinom u iznosu od 3.000 do 4.000 evra i cenom ispita od 100 evra, to ga svrstava u red najskupljih fakulteta u Srbiji! Oekivalo bi se da studenti zauzvrat dobijaju intenzivan rad u malim grupama, dobru praksu, eminentne predavae. Istina je da studenti sede u uionicama starim pedesetak godina (amfiteatar ne postoji), da se uglavnom pie kredom na neitljivim starim tablama, da je studentima na raspolaganju poljski WC (neverovatno ali istinito, ta prostorija jo uvek postoji u dvoritu Carigradske ulice), da praksa ne postoji, da studentski parlament ne postoji i da njegovi profesori prepisuju knjige napisane na engleskom jeziku...

Studenti polau sve ispite sa visokim ocenama (uglavnom 9 ili 10). Ukoliko je profesor ,,neposluan" Milija pozove studenta u kabinet, zameni mu predmet, odnosno poalje studenta kod nekog poslunog profesora ili sam upie ocenu (Milija ima Bogom dato pravo da ispituje i daje ocene iz svih predmeta). A ta studenti privatnih fakulteta treba da naue da bi poloili ispit? Pa maksimalno tridesetak strana teksta, koji im pripremi profesor, a vrlo esto dobiju tri pitanja i odgovore na ta pitanja, naue tri pitanja i to je kraj polaganja. To je donekle i razumljivo imajui u vidu da su Milijini studenti (verujemo daje situacija slina i na ostalim privatnim fakultetima) deca sa posebnim potrebama (ast izuzecima koji su zalutali, uvek ih ima). To su razmaena deca, bogatih skorojevia kojima je vana samo diploma.

Kako je Zeevi opstao nakon odlaska Miloevia? Troio je pare zaraene devedesetih a tekue trokove pokrivale su mu doktorske disertacije. Posebno u Budimpeti i Beu. Kako je uspeo da se infiltrira u pomenute metropole? Jednostavno- laima i upornou, kao i zahvaljujui injenici da susedne drave tite svoje nacionalne interese i time to ne dozvoljavaju otvaranje ,,smea" od fakulteta. eljni titula, stranci mu plaaju doktorate od 30.000 - 50.000 evra! Ostaje nejasno da li i kome Milija plaa porez na dobit. Dravljani Srbije ili Crne Gore koji ele da doktoriraju kod Milije, nemaju nikakvih problema! Cena doktorata, (koju e svakome ko plati napisati njegov stari kadar prof. M. Nikoli), kree se oko 20.000 evra, a za prijatelje "ini popust" pa moe i za 15.000!

ta e Miliji akreditacija?

U Srbiji se mesecima provlaila pria o rigoroznoj Komisiji za akreditaciju. Komisija je prvo odbila da akredituje Milijin univerzitet. Onda je on malo potplatio Komisiju i zaposlio par strunih osoba sa kompeticijama obeao im kule i gradove, a nakon to je dobio akreditaciju zahvaljujui njihovim kompeticijama primorao je veinu navedenih da sami daju otkaz jer im je obeane plate sa 1.000 i vie evra smanjio na 300 ili 400, a obeano poboljanje kvaliteta nastave i uvoenje kriterijuma pri polaganju ispita ostalo je samo na nivou bajke. Kada bi Komisija za akreditaciju ovih dana bila raspoloena da izae na teren i obavi svoj posao, shvatila bi da treba staviti klju u bravu Milijinog fakulteta jer na njemu nema studenata, a nema ni profesora! Svi koji su mogli pobegli su glavom bez obzira, ostao je Milija uglavnom sa svojim starim kadrovima i optom slubom.

Tipian primer "njegovih kadrova" je M. Luki, koja je diplomirala (po ko zna kojoj ceni), magistrirala (ko zna za koju lovu) i doktorirala (opet za velike pare- malkice proiren magistarski) kod Zeevia. Ima elju da i njen tata doktorira na istom fakultetu. Nema nijedan rad objavljen u referentnom domaem asopisu, a kamoli u asopisu sa SCI liste. Njen doktorat najpametniji ovek na svetu ne bi mogao da shvati. Nema cilj istraivanja, nema metod, nema diskusiju, nema zakljuak, nema celinu, ne zna ni literaturu da citira. Al' je lepa (to je vano jer Milija smatra da studenti trebaju da ,,pare" oi, a ne mozak). Jadna je ak i opta sluba pod Milijom, osobe njemu odane preko dvadeset godina, sa pravim, dravnim fakultetskim diplomama, imaju plate oko 20.000 dinara! Ali, dobili su neto zauzvrat. Teku frustraciju i terapiju sedativima, jer svakodnevno prolaze kroz njegovu tiraniju, poevi od izgleda, porekla (relativno dobro je samo Crnogorcima kod Milije Srbina) do kritika na raun brzine rada, kvaliteta uraenog pri emu gazda kontrira samom sebi, cepa na hartiji uraene zadatke i trai za pet minuta potpuno nove... Sve u svemu mobing u Zeevievim firmama je potpuno normalna i prihvatljiva stvar.  Konano, sliku o njemu treba sklopiti i ovim detaljem: veliki humanista i donator crkvi, Milija Zeevi, posebno prezire trudnice! Ukoliko se neka od zaposlenih usudi da ostane u drugom stanju (a ne pita Miliju!) suoie se sa provalama besa i nipodatavanjem. Novac za doprinose koji drava Srbija uredno isplauje na porodiljskom bolovanju, Milija e zadrati za sebe. Tako on, kao veliki patriota, doprinosi  borbi protiv bele kuge.

(Ime i adresa autora poznati redakciji)

 

 

podeli ovaj lanak:

Natrag
Na vrh strane