https://www.youtube.com/channel/UCh1byVR71-7NppEvZETaXCw

Natrag

Druga strana

 

Druga strana

 

Dok čekaju da ih Vučić pokloni šeiku Zajedu

 

Partizan posrće,  Zveda pala

 

Dva najveća sportska društva u Srbiji, Crvena Zvezda i Partizan, u finansijskoj su dubiozi od ukupno 64 miliona evra. Izlaz iz ove prezaduženosti nije na vidiku, pa će kao slamka spasa jednog dana da se nametne privatizacija, odnosno prodaja samo po ceni nepokrivenih dugovanja. Izgleda da je to i bio cilj onih koji su ova dva sportska društva dovde doveli.

 

Milica Grabež

 

Finansijsko stanje u Fudbalskom klubu CRVENA ZVEZDA nimalo ne odaje pozitivnu sliku, bar ne, na bazi izvedenog stanja iz godišnjih obračuna ovog pravnog lica, u periodu 2008 do 2011. godine. Prema nalazu Instituta za ekonomsko-pravne ekspertize iz Beograda finansijsko stanje ovog fudbalsko - sportskog društva je izuzetno kritično.

U bilansu stanja stoji ukupna vrednost poslovne imovine od 4,7 milijardi dinara, ili na bazi srednjeg kursa evra na dan 31. decembra 2011. godine, od 104,6409 dinara za evro, što iznosi 45,2 miliona evra.

Ta ukupna vrednost poslovne imovine pokrivena je sopstvenim kapitalom od tek 6,27 odsto, ili samo sa 296,9 miliona dinara, odnosno 2,8 miliona evra, dok je razlika od 4,4milijarde dinara, ili 42,4 miliona evra pokrivena obavezama prema drugim, i to: četiri miliona evra obaveza po dugoročnim kreditima, 17,9 miliona evra obavezama po kratkoročnim kreditima i drugim kratkoročnim obavezama, 12,1 milion evra tekućih obavezama i prenetih obaveza iz poslovanja ranijih godina, 5,6 miliona evra ostalih kratkoročnih obaveza, 2,6 miliona evra obaveza po osnovu PDV i ostalih javnih prihoda i pasivnih vremenskih razgraničenja i 0,2 miliona evra dugoročnih rezervisanja.

Ove obaveze formirane su na bazi ukupnog ostvarenog poslovnog prihoda u 2011. godini od samo 6,9 miliona evra, ili 727 miliona dinara, što predstavlja vrednost šest puta manju od ukupnih obaveza ovog sportskog društva, a to je, ipak, veoma visoki, i slobodno rečeno, nepodnošljivi teret za Klub.

Iskazani gubitak u poslovanju u poslednje četiri godine bio je u milionima dinara sledeći:

 

 

Dakle, ukupni poslovni rashodi, koji su u ovom četvorogodišnjem periodu ostali u celosti nepokriveni, skoro su isti u tom periodu ostvarenim ukupnim poslovnim prihodima. Dakle, svi ostvareni ukupni poslovni prihodi u periodu od 2008. do 2011. godine jedva su bili dovoljni za pokriće iskazani gubitaka, pa se redovni tekući izdaci u ove četiri godine pokrivaju iz dodatnog zaduženja, radi finansiranja izdataka za 152 zaposlena, koliko ih je bilo u radnom odnosu na kraju 2011. godine. Imajući u vidu ukupnu vrednost poslovne imovine i ostvarenog ukupnog poslovnog prihoda Fudbalski klub „Crvena zvezda" svrstan je u velika pravna lica.

Gubici iskazani u Fudbalskom klubu Crvena zvezda, bili bi znatno veći, i iznosili bi znatno iznad vrednosti ukupnog kapitala, čak 1,1 milijardu dinara, da ovo sportsko društvo nije uvećalo vrednost nepokretne imovine za oko 1,3 milijarde dinara.

Treba ovde napomenuti da su finansijski rashodi, po osnovu kamate i kursnih razlika na devizno preuzete obaveze, u milionima dinara u protekle četiri godine bili sledeći

 

 

Prekomerna zaduženost uticala je da se na ove izdatke u Fudbalskom klubu „Crvena zvezda" u poslednje četiri godine na finansijske rashode usmeri više od 39,3 odsto ukupno ostvarenih poslovnih prihoda. Uočljivo je da je prosečan godišnji rast izdataka za ove rashode veći svake godine za više od 50 miliona dinara.

Sa finansijskim teškoćama Crvena zvezda bori se i blokadom tekućeg računa koji je u poslednjih godinu dana bio blokiran 172,3 miliona dinara i to više od 341 dana.

Finansijsko stanje u Fudbalskom klubu PARTIZAN nimalo ne odaje pozitivnu sliku, bar ne na bazi izvedenog stanja iz godišnjih obračuna ovog pravnog lica, u periodu 2008 do 2011. godine. Prema nalazu Instituta za ekonomsko-pravne ekspertize iz Beograda finansijsko stanje ovog fudbalskog sportskog društva u odnosu na Fudbalski klub „Crvena Zvezda" je podnošljivije, jer su prihodi znatno veći, a obaveze znatno manje..

U bilansu stanja stoji ukupna vrednost poslovne imovine od  2,7 milijardi dinara, ili na bazi srednjeg kursa evra na dan 31. decembra 2011. godine, od 104,6409 dinara za evro, što iznosi 25,8 miliona evra.

Ta ukupna vrednost poslovne imovine pokrivena je sopstvenim kapitalom od 14 odsto, ili samo sa 377,2 miliona dinara, odnosno 3,6 miliona evra, dok je razlika od 2,3 milijarde dinara, ili 22,2 miliona evra pokrivena obavezama prema drugim, i to: 1,5 miliona evra obaveza po dugoročnim kreditima, 4,6 miliona evra obavezama po kratkoročnim kreditima i drugim kratkoročnim obavezama, 8,4 milion evra tekućih obavezama i prenetih obaveza iz poslovanja ranijih godina, 2,2 miliona evra ostalih kratkoročnih obaveza, 5,1 miliona evra obaveza po osnovu PDV i ostalih javnih prihoda i pasivnih vremenskih razgraničenja i 0,4 miliona evra obaveze po osnovu odložnih poreskih obveza.

Ove obaveze formirane su na bazi ukupnog ostvarenog poslovnog prihoda u 2011. godini od 10,2 miliona evra, ili 1 milijardu i 65 miliona dinara, što predstavlja vrednost  2,2 puta manju od ukupnih obaveza ovog sportskog društva, a to je visoki stepen zaduženosti.

Iskazani neto dobitak u poslovanju u poslednje četiri godine bio je 98 milionima dinara (za 2010/11. godinu), a iskazani gubitak u poslovanju bio je 565 miliona dinara (za 2008/9. godinu).

Obzirom da je  Fudbalski klub Partizan,  u 2011. godini imao 169  stalno zaposlenih, te je na osnovu imovine i ukupnog prihoda, svrstan u velika pravna lica.

Sa finansijskim teškoćama bori se i Fudbalski klub Partizan čiji tekući račun je u poslednjih godinu dana bio u blokadi 85 dana.

 

podeli ovaj članak:

Natrag
Na vrh strane