https://www.youtube.com/channel/UCh1byVR71-7NppEvZETaXCw

Natrag

EPS

EPS

 

Dobavljai se žale na velika potraživanja od EPS-a, a da li je EPS izmirio obaveze prema državi i gde su nestale pare?

 

Stanje o่aja, izme๐u kredita i ste่aja

 

Ovih dana mnogi novinari su u medijima preneli senzacionalistike izjave generalnog direktora EPS-a, a da se ni najmanje nisu zapitali šta iza takvih izjava stoji i da li je to baš sve tako. Šta je sa istraživakim novinarstvom? Zašto niko ne pokušava da proveri zašto je svaka nova rukovodea garnitura u EPS-u gora od prethodne. Da je ova najgora uverili bi se kada bi proverili sve injenice u vezi sledeih dešavanja.

 

Piše: Insajder E-6

 

Nova ministarka energetike, gospoa Zorana Mihajlovi, im je stupila na dužnost, odmah je EPS-u zabranila kupovinu elektrine energije od trgovaca i osvojila znaajne politike poene. Kada su ubrzo posle toga zapretile nestašice, naložila je ukljuenje Panonskih elektrana, koje elektrinu energiju proizvode na gas i koja košta duplo više od one koja se mogla nabaviti od trgovaca. Šteta po EPS, zbog ovakvog ministarkinog poteza je 5 do 6 miliona evra.

Ovo niko nije objavio, pa su prethodno osvojeni poeni za ministarku ostali netaknuti, a nije bitno što e taj ceh na kraju platiti gra๐ani.

Da bi ministarka sakupila još neki politiki poen, nalaže rukovodstvu EPS-a da na tenderu kupi elektrinu energiju od Republike Srpske. Novinari beleže to kao ministarkin uspeh, a šta je ustvari preutano? Kupljene su negarantovane koliine. Da bi dobio ugovor, EPS je ponudio veu cenu od tržišne i ko zna kakve uslove plaanja...

Svi koji se razumeju u cene i trgovinu elektrinom energijom znali su da je EPS na gubitku, samo je bilo pitanje koliko e taj gubitak iznositi. Ovih dana se nazire da e u ovom sluaju EPS imati veu štetu nego što je imao od letošnjeg ukljuivanja Panonskih elektrana. Zašto?       Ova zima je blaža od prosene, a posebno od prošlogodišnje. Vode na Dunavu ima znatno više nego prošle godine. EPS nema manjak, pa kupljene koliine od Republike Srpske trenutno prodaje trgovcima po ceni nižoj za 15 - 20% od one koju je platio Republici Srpskoj. Sada je ve izvesno da e ova zima biti blaga a vode na Dunavu više nego obino, što znai da se može oekivati da EPS u martu trgovcima prodaje elektrinu energiju po ceni nižoj za više od 30% od nabavne!

 Ako je tano da je EPS od Republike Srpske kupio elektrinu energiju za 30 miliona evra, onda nije teško proceniti visinu oekivanog gubitka. Obrnuta situacija je nemogua. Kada EPS ima manjak elektrine energije, taj manjak ima i Republika Srpska. Pošto su ugovorene koliine negarantovane, to znai da bi u takvoj situaciji EPS nedostajue koliine, umesto od Republike Srpske kupio na tržištu po znatno višoj ceni. Za oekivati je da ministarka radi na tome da preduzea koja su u njenoj nadležnosti posluju što uspešnije, a da protivzakonita dešavanja prijavljuje nadležnim istražnim organima.

Nažalost, ministarku uopšte ne interesuje u kojim uslovima, i kako posluju ova preduzea. Ministarka bi da se bavi iskljuivo istražnim radnjama, ali samo do nivoa koji obezbeuje senzacionalistiko izveštavanje. Danas skoro svi novinari, ast izuzecima, a pogotovu vlasnici medija, jedva ekaju da bez ikakvog kritikog osvrta plasiraju što bombastije lanke. Eto ministarki novih poena, pa šta košta da košta, i tako e to narod da plati.

 Samo iz do sad iznetog vidi se da je za EPS, a i za stranku, ministarka velika štetoina. Ko li joj drži ogledalce? Vui? Od kada je, verovatno na predlog ministarke, Vlada RS imenovala za generalnog direktor EPS-a Obradovia na skoro sve važne funkcije primljeni su novi Ijudi, i oni u JP EPS ine skoro 10% svih zaposlenih!

 Najavljuje se da ovih dana sledi prava ofanziva partijskih lanova (bojim se da mi sve više lie na Savez nesposobnih Srbije), a bojim se da neki svesno pripremaju pljakašku privatizaciju EPS-a po principu uruši i jeftino prodaj (1 evro po elektrani lli možda ceo EPS?), a onda novi gazda isecka jednu elektranu, recimo Panonske, proda u staro gvož๐e i namiri neke na vlasti, a narodu ujutro duplira cenu.

Kad nema jeftinog šeera, ulja,... zašto bi bilo i jeftine elektrine energije. Ako su diplome stekli s konca i konopca, i ako su željni da ozbiljno ušiare, navedeni scenario nam ne gine. A sad o hitnom kreditu od 50 milijardi dinara lli steaju EPS-a.

 Ukoliko je neko od novinara pratio tendere, verovatno je primetio da je EPS od dolaska novog generalnog direktora do danas raspisao tendere za kredite verovatno od najmanje 20 milijardi dinara, i verovatno te kredite i iskoristio. Dobavljai se i dalje žale da imaju velika potraživanja od EPS-a, a EPS se ne hvali da je izmirio sve obaveze prema državi. Gde su pare? Da li je neki deo otišao za finansiranje partijskih aktivista, ili je sklonjen na tajne raune za finansiranje potencijalnih izbora, a možda i za brzo rasturanje EPS-a?

Uz zaduživanje od dodatnih 50 milijardi dinara kredita, to je dodatni trošak za EPS, na godišnjem nivou samo za kamatu desetak milijardi dinara. Gle uda!? Priali su kako e smanjiti troškove u EPS-u, a ovim ih poveavaju. Možda su  ove pijavice zamenile stare, pa ne treba više pominjati smanjenje troškova, a za kamate ko da pita narod da li da se sad malo povea cena ili da se uzme kredit, a onda da se, u dogledno vreme, duplira cena kako bi se vratile zelenaške kamate, a ako to ne ide, lako e se privatizovati EPS, a novi gazda e bez problema duplirati cene.

 Kad smo ve kod kredita, treba se zapitati da li možda još nešto stoji iza senzacionalistikih izjava - il' kredit ili steaj. Ako se uporede kamate u Srbiji sa onima u okruženju ili Evropi, videe se da je za kreditore, pogotovu iz inostranstva, a u veini naših banaka je strani kapital, veoma privlano da srpskoj državnoj kompaniji daju kredite po veoma visokim kamatnim stopama, jer e, i bez državnih garancija, to narod sigurno morati da vrati.

Državna kompanija je najbolja garancija, a za kreditore zelenaške kamate su najslae pare. Ko pita narod da li mu se ovakvi aranžmani sviaju. Sad o izjavi generalnog direktora EPS-a ,,kralj je go i mi smo pred bankrotstvom". Mnogi koji su dugo godina u EPS-u upozoravaju ljude na vlasti da EPS ne može da brine o socijalnom miru i da zbrinjava partijske finansijere i monike, ali Ijudima na vlasti su uvek bili bitniji jeftini politiki poeni i šiardžijsko ponašanje. Šta mislite, koliko EPS može da izdrži sa jeftinom cenom elektrine energije, a da snabdeva državna i privatna preduzea ija rukovodstva, uz podršku monika na vlasti, kažu - moje preduzee e uspešno poslovati samo ako radnicima ne isplaujem platu, državi ne plaam obaveze, državnim preduzeima ne plaam vodu, struju, komunalije itd.?

Da li su takvi pljakaši i uzurpatori dobri za državu Srbiju?

Na žalost, nema dovoljno kvalitetnih ljudi na vlasti koji bi Srbiju oslobodili od takvih. EPS je izdržao sankcije i NATO bombardovanje. Spoljne udare je preživeo. Neko je izgleda shvatio da EPS može biti urušen samo iznutra. Zato je izabrao ekipu na elu sa Obradoviem. Niko od njih nije radio u iole ozbiljnijem preduzeu (jer je odatle najuren). Poneko u malo jaoj STR, a veina u firmama koje imaju od jednog do ่etvoro zaposlenih. Ne pokušavaju da upoznaju EPS. Mnogi nisu ni sposobni da to uine. Ali zato imaju gotove recepte kojima e urušiti EPS. Zato treba postaviti pitanje aktuelnoj vlasti, dok je kralj go, a carica gleda samo u ogledalce, da li je sposobna da smeni ministarku energetike, a iz EPS-a najuri Obradovia, sa svom bulumentom koju je doveo sa sobom, a na elo EPS-a dovede stvarno strune, sposobne i spremne da od EPS-a, naravno uz pomoVlade, naprave profitabilnu i uspešnu kompaniju. To je, uz malo dobre volje, lako izvodljivo, ako se biraju najbolji od preko 30.000 zaposlenih u EPS-u, a ne od par stotina nesposobnih i zlonamernih lanova partija na vlasti.

 

podeli ovaj ่lanak:

Natrag
Na vrh strane