Kucni lijekovi za astmu elicea 10 mg Lijekovi za garavicu
Lijekovi za upalu grla ivermectin gdje kupiti Lijekovi za garavicu
Lijekovi za valunge Lijekovi za lijecenje oteklina. lexilium cijena Lijekovi za tinitus
lijekovi protiv raka. Lijekovi za trovanje hranom lorsilan cijena prirodni lijekovi za prehladu
prirodne tablete za spavanje lunata bez recepta Proizvodi za njegu masne koe
organizirati modafinil hrvatska Lijek za morsku bolest
lijek za suha usta normabel bez recepta lijek za artritis
lijekovi za zatvor Lijek za akne rivotril cijena sredstvo za zadravanje vode
Lijekovi za rast kose. Sredstva za suhi kaalj xanax cijena Lijekovi za bolesti zuba.
lijek koji spaava ivot Lijecenje akni kod kuce. zaldiar bez recepta pojedinacni cvjetovi

  https://www.youtube.com/channel/UCh1byVR71-7NppEvZETaXCw

Natrag

Pogledi

 

Pogledi

 

Kome u novom veku ponovo treba egejsko - vardarsko -moravsko - dunavska dolina

 

Strepnja od sadanjosti

 

Predugo trajanje krize, ofanziva islamskog faizma izvana i islamska faistika okupacija Evrope jasan su znak besa kojim se bankari, ti vladari iz senke bacaju na na stari svet. O ovom i drugim dogaajima epohe,  pie sociolog Goranko api, jedan od najistaknutijih jugoslovenskih disidenata i nezaobilazni suorganizator, strateg i ideolog studentske pobune 1968. godine.

 

Goranko api

 

 

Uveliko traje kriza. Kraja joj jo ne vidimo. Kada emo - ne zna se. Zna se da je zlo krenulo na jake. To vidimo svakoga dana , svuda oko sebe i sve vie i u sebi samima. Poinjemo da osjeamo strepnju. Ona raste sve vie i vie, obuzima nas i na javi i u snu. Ona postaje neodvojiva od nas, kao neprolazna bolest na koju se nevoljko navikavamo. Pa, imamo li za  to toliko razloga? Naalost i te kako imamo! Uz to svakim danom otkrivamo sve novije i dosada nepoznate. Ovo svakako nije doba vladavine dobra i spokoja. Ovo je doba vladavine Kahrimana (antihrista). Da vidimo i neke primjere!

Ovih dana uli smo kako smo nepotrebno dizali dva ustanka protiv turskih okupatora. uli smo kako Turska umjeno i prefinjeno vodi vanjsku politiku, te kako je ta moderna drava u naponu koja svuda prua ruku suradnje i sporazumijevanja. Njoj je osobito na srcu stabilnost na Balkanu; konano i ona je balkanska zemlja itd. Pogledajmo paljivije to je dananja Turska i kakova joj je  prava priroda, te kakova e joj u blioj budunosti biti vanjska i unutranja politika...

to se tie unutarnje - politikih kretanja, Turska ve dvije decenije postojano naputa sekularnu politiku Kemala Ataturka. Taj proces nije nagao, ve je na izgled umjeren i postepen, ali zato je temeljan i postojan. Tursko drutvo, jednom rijeju  svakim danom postaje sve islamistikije. Moglo bi se rei da je za zadnjih etvrt stoljea Turska polako postala najvea islamska sila na Bliskom Istoku, ali i mnogo ire. U pogledu odnosa prema manjinama  npr. Kurdima; Turska se drava dri surovo i rigorozno. Porie im se svaka samosvojnost i etnika i jezika. I premda su Kurdi indoeuropska skupina, za tursku dravu oni su samo Turci! Toliko o prefinjenostima. To valja strogo imati na umu. Budunosti radi.

U prirodi je islamistikih despotija da im je vanjska politika, najblae reeno - ekspanzivna. To je apsolutno tendecija svih rastuih islamistikih despotija, veoma uznapredovanih u arapskom proljeu" uz Alahovu i ameriku pomo i podrku. Islamski faizam poslao je u prolost sve atribute sekularne drave i postaje svesvjetski islamski trend. Na elu parade je nesumnjivo islamistika Turska, spona Azije i Europe koja je naalost i dalje okupator na Galipolju i u samom Konstantinopolisu (okupacioni naziv - Istambul). Sve ovo je zarad golemog britanskog trenda da se spasi i spaen je bolesnik sa Bosfora. Tri stoljea zbog takove britanske politike frustrirani su britanski narodi, a Rusiji se usporava pravo da izae na topla mora.

Sada biva imperijalna Turska poinje svoje sve vre korake, da bude sadanja imperijalna Turska. Iza te neoosmanistike renesanse uveliko umjesto Britanije stoje Sjedinjene drave, koje tom politikom dre no na vrata Europe; naeg doma. Govori li nam neto pojam egejsko - vardarsko- moravsko - dunavska dolina?!

Ovo piem ponukan vjenim izlivima turskofilstva tekueg predsjednika Tomislava Nikolia. Takoer piem, ponukan prodajom srpske zemlje i strategijskih taaka Abu Dabiju i Kataru. Kada je vladajua ekipa, a to su kadrovi komunistikih uzurpatora iz 1944 g. u liku vjekovih nasljednika  KOS-ovih unuia; pokupili sav novac Srbije; sada valja prodati svu dravu i sav narod prefinjenim neosmanistima! Da li vam to lii na Kahrimanovo djelo?

Takoer, ovih dana, svojem odlukom, svoje mjesto na papskom tronu napustio je Benedikt XVII i ponovo postao kardinal  Racinger. Ovo nije esta pojava u historiji Vatikana i kanonski je predviena. Navedeni su lini razlozi i svakako da ih ima, pa ipak jasno je da je u pitanju mnogo krupnija stvar i da po znaaju prevazilazi zidine Vatikana.

Sve govori da se iza utljivosti te male drave, a velike duhovne pa i ekonomske sile, kriju rastue pukotine, djelo svijeta u krizi, poput talasa oceana. Takozvano moderno doba" - izvrnog djela vladalaca u sjenci, vrsto je pokucalo na dvije tisue godina historije Vatikana. to slijedi? Moda e se Crkva modernizirati" i treesvjetizirati", moda e i ene biti sveenici, moda e i u obredu vjenanja uestovati tri enske osobe; dvije istospolne mlade i trea - sveenica. Moda. A celibat? Ma, netragom e nestati!

Pitat ete se to bi se to nas ticalo. Itekako e nas se ticati, jer je u pitanju jo jedini preostali stub (kakav- takav) nae kranske civilizacije; tog spoja Isusa Krista i grko - rimske kulture i rimskog prava....

Daleke 1453 g. pao je Konstantinopolis , stalni grad Istonog Rimskog Carstva, grad pao, zatitom majke Boije. Bio je  to prvi stub koji je pao. Istina, ove dvije situacije udaljene su stoljeima, ali akteri koji su umijeani uglavnom su isti.

Papa u ostavci je zaradio epitet tvrdog konzervativca, osobito u posljednim godinama. Odmah se moe zakljuiti da je pokuao da se postavi kao brana razuzdanom svijetu oko sebe i van zidina Vatikana. Taj razuzdani svijet  Kahrimanovo je djelo.

Dakle ivimo u vremenu svjetske tranzicije iz poluropstva ka istom ropstvu; onome dunikom. Glavnicu emo zaboraviti, ali kamate - nikada. Vladaoci u sjenci, londonski i njujorki bankari sprovode projekat preureenje svijeta po planu. Projekat je meutim posljednih godina ubrzan. Stvorena je kriza i mnoge tajne odluke su na stolu ranije nego se oekivalo. Za projekat istog ropstva, potrebno je jo mnogo uraditi. Prije svega razoriti Europu i Rusiju. Nakon promovisanja treesvjetskog barbarstva, lako e biti vladati novcem i ekskluzivnom vojnom moi nad razbijenim svijetom.

Svjedoci smo, nema sumnje lomnih i presudnih vremena. Kada se slomi dua i nada bit emo na nultoj taci" historije. Ona e od tada tei samo Vladaocima iz sjenke. Naalost, moram ponoviti stranu priu o nesrenoj Rusiji. Zato? Zato to je to tragian primjer uspjenog uruenja jednog drutva u usponu. Kada je Suvorov preao Alpe i uao u Lombardiju, londonski bankari su shvatili da njegov dolazak iz Treeg Rima nije prolazna pojava, niti incident, ve da je u pitanju raanje kontinentalne sile silnih mogunosti. Od tada traje zavjera  da se mo Rusije obuzda, a po mogunosti i potpuno uniti.

 Slijede Napoleonov pohod, Krimski rat i Berlinski ugovor. Rusija se iscrpljivala, samo je pohod 1812. godine uinio od Rusije pustinju do Moskve. Slijedile su glad i studen, a reforme Petra Velikog su fatalno zastale. Pa, ipak zahvaljujui velikim prirodnim i ljudskim potencijalima Rusija je napredovala, da bi pod  Stolipinom poela ubrzanu industrijalizaciju i veoma dinamiku izgradnju eljeznica. Napredak nauke i tehnike , i veliki kulturni potencijal zauvijek je postao batina europske i svjetske kulture. Mir i ubrzani napredak, podstakao je porast optimizma i poduzetnitva. A onda je zloduh Antante, promiljeno pogurao zahuktalo rusko drutvo u ambis stranog unitenja. Dvije najdinaminije drave toga doba, Njemaka i Rusija, planski su sukobljene i unitene. Ali Rusija jo, mnogo, mnogo vie. U zapeaenim vagonima pristigao je Lenjin sa veinom budue vlade narodnih komesara. Komesara, ega? Komesara, izvrilaca Kahrimanovog djela

Nacija je gurnuta u zapanjajui haos. Sve civilne institucije, sve proizvodnje, sva obrada njiva, sva kultura i sva budunost nacije gurnuti su u nezamislivo unitenje. Neobuzdani boljeviki teror bukvalno je desetkovao narod, a ostatke inteligencije svjetskog formata pretvorio je u emigraciju. Ma ta da su boljevici dodirnuli pretvaralo se u pusto. Ruska pravoslavna crkva, najvea pojedinana kranska crkva u svijetu, bila je unitena i pretvorena u tanku sjenku negdanje moi. Sam car, supruga i sva njegova djeca razbojniki su pobijeni u jednom jekaterinoburkom podrumu. Onda je uslijed suludog projekta kolektivizacije pomrlo od gladi vie ljudi nego u Domovinskom ratu. Poslije toga eksperimenta uslijedio je teror u komu je svako mogao biti rtva. Epilog ove drame kolosalnih razmera je da je od 1914 g. do 1945 g. nasilno umrlo oko sto miliona Rusa.

Da li je ikada netko zamislio i sproveo straniju dramu nad nekim narodom, za vremena poznate povijesti? Jedini zloin tog naroda bilo je njegovo vlastito postojanje i mogunost da jakom kontinentalnom moi ospori politiku londonskih i njujorkih bankara i njihovo ekskluzivno pravo na mo.

Eto, zato me mui strepnja. Zato zloin, jo mnogo, mnogo vei zloin ne bi ponovo bio mogu? Odvie je znakova koji ukazuju da se na tome ubrzano radi. Pojedinani dogaaji, as ovdje, as tamo daleko, nisu nepovezani ve su dio zbivanja koje e obiljeiti ovu sadanju epohu. Predugo trajanje krize, ofanziva islamskog faizma izvana i islamska faistika okupacija Europe jasan su znak bijesa kojim se bankari, ti vladaoci iz sjenke bacaju na na stari svijet. Krajnji rezultat, trebalo bi da bude ieznue nae arijevske rase, potomaka hrabrih i slobodarskih predaka koji su kroz 3000 godina stvarali nau grko - rimsko kransku civilizaciju.

Zato nikada nije suvino pitati govori li nam neto; egejsko - vardarsko -moravsko - dunavska dolina?

 

 

 

 

 

podeli ovaj lanak:

Natrag
Na vrh strane