https://www.youtube.com/channel/UCh1byVR71-7NppEvZETaXCw

Natrag

Aran|elovac

Aranđelovac

 

Potopljeni u "Izvoru"

 

Srpski multimilioner Milorad Aleksić, vlasnik nekoliko preduzeća širom Srbije, od Subotice do Prokuplja, jači je od celokupnog srpskog pravosuđa. Već devet godina uspešno izbegava da naslednicima bivših vlasnika vrati skoro osam hektara zemljišta u centru Aranđelovca, iako je na to obavezan pravnosnažnim i izvršnim rešenjem Ministarstva finansija.

 

Milica Grabež

 

Hotel Izvor u Vrnjačkoj Banji je poslednji od velikih hotela u ovom mestu koji još uvek radi. Dana 31. jula 2003. hotel je privatizovan po ceni od 96 miliona dinara, a kupac je bio Miroljub Aleksić kao privatno lice. Uz sam hotel kupac je na poklon dobio i 7 hektara 87 ari i 90 kvadratnih metara zemljišta koje je trebalo da bude deo čuvenog Bukovičkog parka. Pomenuto zemljište je u elaboratu Agencije za privatizaciju procenjeno na vrednost od 0 (i slovima: nula dinara!).

  Ovo imanje je rešenjem Narodnog opštinskog odbora Aranđelovac od 3. oktobra 1961. oduzeto dotadašnjim privatnim vlasnicima i na trajno korišćenje dato Radnoj organizaciji Bukovička banja. Naslednici starih vlasnika dana 22. aprila 2004. podnose zahtev Odeljenju za imovinsko-pravne poslove Opštine Aranđelovac za poništaj rešenja iz 1961, jer predmetno zemljište nije privedeno nameni zbog koje je oduzeto. Spor po ovom zahtevu trajao je neverovatnih devet godina, a zemljište ni do dana današnjeg nije vraćeno.

  Pomenuti zahtev nadležni opštinski organ usvaja 29. marta 2005, ali se zastupnik preduzeća Hotel Izvor žali, pa Ministarstvo finansija predmet vraća prvostepenom organu na ponovno odlučivanje. Ovakvo šetanje spisa između Opštine, koja za pravo daje naslednicima starih vlasnika, i Ministarstva finansija, koje štiti tajkuna, nastaviće se sve do aprila 2008. godine.

Da ministarstvo zaista zastupa interese Aleksića, a ne zakonitost, pokazuje i rešenje od 5. februara 2008. gde se navodi kako se "poništava rešenje Opštinskog javnog pravobranioca opštine Aranđelovac i AD Hotel Izvor"?! Pomenuto rešenje nije izdao ni Javni pravobranilac, a još manje Hotel Izvor, ali se Ministarstvo odalo da Aleksić u suštini diktira kakva će odluka da bude doneta u žalbenom postupku.

  Uvidevši da će ova ping-pong utakmica prebacivanja predmeta između prvostepenog i drugostepenog organa potrajati do sudnjeg dana, naslednici bivših vlasnika zemljišta podnose aprila 2008. Vrhovnom sudu Srbije tužbu protiv države Srbije. Posle više od dve godine Upravni sud u Kragujevcu, kome je predmet u međuvremenu dodeljen, uvažava tužbu i poništava rešenje Ministarstva finansija, koje na osnovu te presude donosi rešenje u korist naslednika bivših naslednika.

  Ovog puta protiv rešenje Ministarstva tužbu Upravnom sudu u Kragujevcu podnosi hotel Izvor, a sud donosi neverovatnu presudu, koja je moguća jedino u Srbiji.

 Svojom presudom od 1. marta 2012. godine, Upravni sud ne samo da poništava rešenje Ministarstva finansija, već i svoju presudu iz 2010. godine. Što je još skandaloznije: obe presude donosi jedan te isti sudija!

  Mogući odgovor na pitanje zašto sud 2010. godine, donosi jednu, a dve godine drugu odluku, leži u činjenici da je u međuvremenu Novu 2011. godinu u Hotelu Izvor dočekao tadašnji premijer Srbije Mirko Cvetković. Isto je bilo i prilikom dočeka 2012. godine, tek da se potvrdi kako vlast čvrsto stoji iza svog miljenika Aleksića.

  Juna 2012. Ministarstvo finansija, postupajući po presudi Upravnog suda, ponovo poništava rešenje prvostepenog organa i ceo predmet vraća Opštini Aranđelovac na ponovno rešavanje. Opština iznova donosi rešenje u korist naslednika, Aleksić se opet žali Ministarstvu, ali se u međuvremenu promenila vlast, Mirko Cvetković i Demokratska stranka nisu više nikakav faktor u Srbiji, pa Ministarstvo finansija u novembru 2012. žalbu odbija i potvrđuje rešenje opštinskog organa iz Aranđelovca.

  Protiv ovog rešenja bila je moguća tužba Upravnom sudu, ali preduzeće Hotel Izvor ne koristi tu mogućnost, tako da su naslednici bivših vlasnika pravnosnažno vlasnici spornog zemljišta. Istina, na papiru, jer Aleksić uporno izbegava da im omogući ulazak u posed i čeka vezu i u aktuelnoj vladi, pa da ponovo pokrene neki spor.

 

 

podeli ovaj članak:

Natrag
Na vrh strane