Natrag

Otvoreno pismo predstavnika Demokratske stranke Gradskoj izbornoj komisiji

 

Otvoreno pismo predstavnika Demokratske stranke Gradskoj izbornoj komisiji

 

Demokratska partija postala hartija

 

Demokratska stranka 8. juna održava izbore za predsednika Gradskog odbora u Beogradu. Kandidat koga podržava Dragan Đilas je Balša Božović, dok je drugi kandidat Dragan Šutanovac čiji su se predstavnik i zamenica predstavnika u Gradskoj izbornoj komisiji 4. juna obratili predsedniku, potpredsednicima, članovima predsedništva, članovima Glavnog odbora, Političkom savetu, Statutarnoj komisiji i Izvršnom odboru Demokratske stranke pismom u kome su se žalili na niz nepravilnosti koje prate ove partijske izbore. Od svih žalbi, usvojena je samo ona koja se odnosi na višednevne izbore i isti će biti održani u jednom danu. Ekskluzivno, Tabloid objavljuje pomenuto pismo u celosti i bez ikakvih izmena.

 

Poštovani,

 

 Obraćamo Vam se u svojstvu člana i zamenice člana Gradske izborne komisije Gradskog odbora Beograd Demokratske stranke, u proširenom sastavu ispred kandidata Dragana Šutanovca na izborima za predsednika Gradskog odbora Beograd raspisanih na osnovu Odluke o raspisivanju neposrednih izbora za predsednika/icu i članove/ice Gradskog odbora broj 10-300/02-225 od 24.4.2013. godine Izvršnog odbora Demokratske stranke.

Obavljajući dužnost članova Gradske izborne komisije suočili smo se sa brojnim nepravilnostima koje prate izborni postupak u svim fazama, a koje u svom sadržaju predstavljaju povrede izbornog postupka kojima se čine povrede odredaba člana 12. stav 1. tačka 1 Statuta Demokratske stranke, kao i člana 2. Pravilnika o izborima u Demokratskoj stranci prvi deo Pravilnik o neposrednim izborima za predsednika/icu i članove/ice opštinskog odbora , i to u pogledu prava člana da bira i da bude biran/a po isteku šest (6) meseci od prijema u članstvo u sve organe Stranke.

Gradska izborna komisija, donela je Odluku o kriterijumu za članstvo u stalnom i proširenom sastavu biračkih odbora u koje jedino mogu biti imenovani članovi koji su upisani u bazu članstva Gradske organizacije DS u Beogradu, zaključno sa datumom 8.5.2013. godine sa statusom ispravan/verifikovan. Odluku je Gradska izborna komisija izglasala većinom glasova uz jedan glas protiv. Ukazujemo da je članom 11. Stav 2. Pravilnika o izborima u Demokratskoj stranci prvi deo Pravilnik o neposrednim izborima za predsednika/icu i članove/ice opštinskog odbora, striktno propisano, da svaki kandidat/kinja ima pravo da imenuje predstavnika/icu u prošireni sastav biračkog odbora. Statut naše Stranke kao i svi opšti akti ne ograničavaju pravo kandidata/kinje, u imenovanju svojih predstavnika/icu ni po kojem osnovu, pa tako ni u pogledu njihovog prebivališta. Time je Gradska izborna komisija grubo prekoračila granice svojih ovlašćenja i nadležnosti, te kao organ za sprovođenje izbora svojim pojedinačnim aktom derogirala prava učesnika u izbornom postupku, koja su ustanovljena najvišim pravnim aktima naše Stranke.

Izborna komisija je svojom Odlukom od 1.6. 2013. godine da se glasanje vrši 5,6 i 7. Juna 2013. godine van biračkih mesta (u prostorijama Gradskog odbora Beograd), takođe grubo prekoračila granice svojih ovlašćenja i  dovela u pitanje osnovne postulate demokratskih izbornih procesa.

Naime, dan za glasanje može da bude samo jedan i u odnosu na taj dan teku sve izborne radnje. Glasanje izvan biračkog mesta je moguće samo i jedino, na dan izbora i to zbog zaštite izbornog, odnosno biračkog prava zaštićenih lica, pod posebno propisanim uslovima. Ovo je opštepoznato te je time nejasna namera predlagača pri predlaganju i donošenju ovakve Odluke.

Ukazujemo da je Odlukom Izvršnog odbora broj 10-300/02-271 od 3.6.2013. godine utvrđen prestanak članstva u Stranci za ukupno 1407 članova/ica. Ovakva Odluka doneta je četiri (4) dana pre sprovođenja izbora, a na volšeban način,   predstavljena je kao osnov za primenu odredbe člana 2. gore pomenutog pravilnika, koje predstavljaju pravni osnov za aktivno i pasivno biračko pravo u izbornim postupcima za organe Stranke. Sve ovo, dešava se nakon što je zaključen birački spisak, čime je dovedena u pitanje jedna od osnovnih presumpcija poverenja u izborni proces.

Ujedno, ukazujemo da je ispravku biračkog spiska nakon zaključenja, na osnovu odredbe člana 5. Stav 4. pomenutog Pravilnika, moguće sprovesti samo na osnovu odluke Statutarne komisije.

Statutarna komisija, i posle sprovedene rasprave po Žalbi na gore navedenu Odluku Izvršnog odbora nije donela odluku.

Takođe, pored navedenog, izborni postupak do poslednje faze, prati niz odluka koje nam daju za pravo da sumnjamo u namere organa za sprovođenje izbora u pogledu ravnopravnosti svih kandidata u izbornom postupku.

Na izborima za predsednika Gradskog odbora Demokratske stranke Beograd učestvuju dva kandidata. Obe kandidature potvrđene su od strane Izborne komisije, na osnovu predloga 5% članova/ica gradske organizacije za svakog od kandidata. Gradski odbor je dužan da na osnovu člana 15. istog Pravilnika preko svojih službi, svakom članu/ici gradske organizacije dostavi materijal u kome su na ravnopravan način predstavljeni svi kandidati/kinje.   Suprotno ovoj odredbi Gradski odbor Beograd  članovima/icama gradske organizacije, dostavio je materijal kojim je predstavljen samo jedan od kandidata i to Balša Božović, čime je kao po pravilu, od momenta raspisivanja Izbora, po ko zna koji put narušen princip ravnopravnosti kandidata u izborima za predsednika gradske organizacije Demokratske stranke u Beogradu. 

Ujedno, članovi gradske organizacije od strane Gradskog odbora Beograd, ovim Dopisom, nisu obavešteni o osnovnim informacijama bitnim za ostvarivanje njihovog biračkog prava,  kao što je na primer adresa biračkog mesta na kojem bi oni trebalo da glasaju.

Sa sve iznetog, u svojoj nemoći da utičemo da izborni proces bude sproveden u skladu sa najvišim standardima demokratije, kao i u skladu sa Statutom i opštim aktima o sprovođenju izbora u Stranci, predlažemo da Izvršni odbor sagleda sve prethodno iznete okolnosti i činjenice, te obustavi izborni proces za izbore zakazane za 8.6.2013. godine.

 

S poštovanjem,

 

Igor Jovičić, dipl. pravnik

Iva Đinđić Ćosić, dipl. pravnica

U Beogradu 4.6.2013. godine

 

 

 

 

 

podeli ovaj članak:

Natrag
Na vrh strane