https://www.youtube.com/channel/UCh1byVR71-7NppEvZETaXCw

Natrag

Reagovanja

Reagovanja

Povodom teksta "Britanska mreža i u srpskom blatu"

Malo (samo)ubistvo među prijateljima

U prošlom broju započeli smo serijal pod naslovom ''Kriza opreza i morala'', u kojem su se autori teksta, kako smo naknadno saznali, kada je tekst već bio u štampi, obračunavali sa prijateljima iz kompanije čije pismo objavljujemo u ovom broju. Reagovanja povodom prvog nastavka teksta su bila žestoka. Autori pisma su pokušali da sa dve hiljade evra podmite odgovornog urednika da iz broja koji je bio u štampi, izbaci već prelomljen tekst. Dobili smo i nekoliko pisama uglednih ljudi, koji dobro poznaju prilike koje se u tekstu pominju, kao svoje lično svedočanstvo. Odlučili smo da u ovom broju ne štampamo najavljeni nastavak koji je rezultat obračuna među prijateljima koji se bave poslovima obezbeđenja lica, imovine i objekata, ali ćemo sa ''pažnjom primerenom okolnostima'' proučiti šta iza obračuna stoji, i o tome ćemo naknadno obavestiti čitaoce. U ovom broju objavljujemo pismo direktora švedske kompanije g. Đorđa Vučinića,  a li ne zbog pretnji koje su nam upućene, već zbog  - njegovog srdačnog pozdrava, upućenog višegodišnjem prijatelju - glavnom uredniku ovog lista.

 

......

 

Magazin TABLOID

odgovornom uredniku Milovanu Brkiću

Poštovani gospodine Brkiću,

Obraćamo Vam se ovim putem povodom objavljivanja dela teksta "Kriza opreza i morala" pod naslovom "Britanska mreža i u srpskom blatu" u magazinu Tabloidu na naslovnoj strani, kao i na stranama 22, 24, 26. i 27. dana 23. maja 2013. godine. Objavljivanjem odnosnog teksta višestruko je prekršen Zakon o javnom informisanju. Imajući u vidu da pre objavljivanja odnosnog teksta niste, sa pažnjom primerenom okolnostima, proverili istinitost odnosnih informacija, to ste objavljivanjem teksta u Tabloidu prekršili jedno od osnovnih načela Zakona o javnom informisanju - obavezu novinarske pažnje predviđenu članom 3. Zakona o javnom informisanju (dalje u tekstu: "Zakon").

Da ste pre objavljivanja postupili u skladu sa obavezom novinarske pažnje, sa lakoćom bi utvrdili netačnost iznetih informacija koje isključivo imaju nameru da omalovaže određene pojedince, kao i da naruše poslovni ugled, između ostalih i, privrednog društva Securitas Services doo Beograd (dalje u tekstu: "Securitas").

Pažljivim čitanjem odnosnog teksta mogli ste zaključiti da je autor teksta izvršio niz krivičnih dela protiv privrede kao i protiv časti i ugleda. Pored mnoštva neistinitih informacija o Securitas-u i određenim pojedincima koje su navedene u odnosnom tekstu, Securitas i određeni pojedinci su odnosnim tekstom označeni kao učinioci ozbiljnih kažnjivih dela i pored činjenice da u vezi takvih navoda ne samo da ne postoji pravnosnažna odluka suda, već ne postoji bilo kakav postupak u toku, čime je prekršena pretpostavka nevinosti i što je direktno u suprotnosti sa članom 37. Zakona.

Imajući u vidu gore pomenuto, jasno je da ste objavljivanjem odnosnog teksta objavili neistinite i nedopuštene informacije te su objavljivanjem pomenutog teksta prekršene, između ostalih, odredbe člana 3, 37. i 43. Zakona o javnom informisanju. Usled navedenog, stekli su se uslovi za pokretanje raznih postupaka protiv Tabloida i Vas kao glavnog i odgovornog urednika uključujući ali se ne ograničavajući na, pokretanje prekršajnog postupka i postupaka za nadoknadu kako materijalne tako i nematerijalne štete. Imajući u vidu gore navedeno, kao i Vašu nameru da nastavak objavite u sledećem broju Tabloida, te usled toga i postojanje ozbiljne opasnosti od ponovnog objavljivanja neistinitih, nepotpunih ili drugih nedopuštenih informacija, ovim putem ZAHTEVAMO od Vas da obustavite svako dalje objavljivanje sličnih informacija kojima se pored kršenja Zakona, potencijalno čine i određena krivična dela prema Securitas-u i ostalim odnosnim licima koja se pominju u odnosnom tekstu, kao i da već objavljene informacije opozovete.

Kako je jasno da ste objavljivanjem teksta prekršili obavezu novinarske pažnje, takođe ZAHTEVAMO da se u sledećem broju Tabloida izvinite kako Securitasu tako i odnosnim pojedincima pomenutim u odnosnom tekstu u vezi kojih ste suprotno Zakonu o javnom informisanju objavili netačne i nedopuštene informacija.

Takođe, ZAHTEVAMO da u narednom broju Tabloida objavite ovaj dopis u celosti. Najzad, i imajući u vidu da su odnosnim tekstom izvršena krivična dela, neophodno je da nas u najkraćem mogućem roku, a u skladu sa članom 32. Zakona o javnom informisanju, obavestite o identitetu lica koja su sporni tekst dostavili Vašoj redakciji. Upozoravamo Vas da postupanje suprotno zahtevima iznetim u ovom dopisu, neminovno vodi pokretanju pomenutih postupaka protiv Tabloida i Vas kao glavnog i odgovornog urednika.

 

Srdačan pozdrav,

U Beogradu, dana 27. maj 2013. godine

Securitas SE doo

Đorđe Vučinić, direktor

podeli ovaj članak:

Natrag
Na vrh strane