Kucni lijekovi za astmu elicea 10 mg Lijekovi za garavicu
Lijekovi za upalu grla ivermectin gdje kupiti Lijekovi za garavicu
Lijekovi za valunge Lijekovi za lijecenje oteklina. lexilium cijena Lijekovi za tinitus
lijekovi protiv raka. Lijekovi za trovanje hranom lorsilan cijena prirodni lijekovi za prehladu
prirodne tablete za spavanje lunata bez recepta Proizvodi za njegu masne koe
organizirati modafinil hrvatska Lijek za morsku bolest
lijek za suha usta normabel bez recepta lijek za artritis
lijekovi za zatvor Lijek za akne rivotril cijena sredstvo za zadravanje vode
Lijekovi za rast kose. Sredstva za suhi kaalj xanax cijena Lijekovi za bolesti zuba.
lijek koji spaava ivot Lijecenje akni kod kuce. zaldiar bez recepta pojedinacni cvjetovi

  https://www.youtube.com/channel/UCh1byVR71-7NppEvZETaXCw

Natrag

Albanci nastavljaju da kopiraju list Tabloid, da falsifikuju i vode intrige protiv akademika Burovi}a

 

 

Albanci nastavljaju da kopiraju list Tabloid, da falsifikuju i vode intrige protiv akademika Burovia

 

Ivan Lovreni

 

Na web stranama albanskog dnevnog lista Mapo (Tirana 14. VI. 2013),  objavljen je lanak RR Nohet kulla prej falsifikimesh (Rui se kula od falsifikata), koji je potpisan Prof. Kapllan Resuli Buroviq".

Uzesmo na telefon akademika, prof. dr Kaplana Burovia i upitasmo ga je li on poslao taj lanak tom listu. Ree nam da im ga on nije poslao, ponajmanje sa tim potpisom, ali on zna da taj list intrigira i falsifikuje protiv njega sve i svata, jer je u rukama socijal-faistike klike Envera Hode. Profesor Burovi nam je tom prilikom stavio na znanje i za mnoge druge stvari u vezi te klike i tog lanka...

Kako moete vidjeti, redakcija lista mistificira kao da je taj lanak poslao profesor Burovi njima i da oni - eto, ne persekutiraju ga, dozvoljavaju mu da objavljuje u njihovoj tampi. Ovime bi hteli da pobiju ono to se od vremena zna, da oni ne samo to ga persekutiraju, ve mu ne dozvoljavaju ni da demantuje lai i falsifikate, koji se u toj tampi objavljuju protiv njega, za to su stigmatizirani i od francuske javnosti.

Gdje su uzeli ovi Albanci taj lanak - ne kau. Zato? Prije svega da bi mistificirali kao da im ga Profesor poslao, a zatim i da ga itaoci ne bi uporedili sa originalom i vidjeli falsifikate, koji su mu uinili prilikom prijevoda sa srpskog na albanski.

Preko svega, i da ne bi saznali za djelo iz kojeg je to uinjeno, jer to djelo je izuzetno tabu za Albance, poto su ga upravo ovi enverovci, sred Tirane, u tampariji, zajedno sa druga tri djela profesora Burovia, im je zavreno tampanje i stigao tamo profesor da ih podigne - izgoreli na njegove oi, vrei tako na njega mobing i provokaciju da pretrpi drugi infarct miocardis. Spaeno je samo nekoliko primjeraka, od kojih je jedan povjeren Nacionalnoj biblioteci u Tirani da ga uvaju, a drugi biblioteci crnogorske akademije nauka i umjetnosti u Podgorici.

Rije je o djelu Istorija Ulcinja, ije je prvo izdanje, kako rekosmo, spaljeno 1.VII.2009. Poslije nekoliko mjeseci, upravo u decembru 2009, profesor Burovi je uinio drugo izdanje ovoj knjizi, van granica Albanije, poto se ni ma koja druga privatna" tamparija ove zemlje nije prihvatila toga. Oigledno je da su dobile nareenje od vlasti da profesoru Buroviu ne objave nita, ako ih i zlatnicima plati za to.

Mi ovo drugo izdanje imamo u ruke i svjedoimo da, pretampani lanak od lista MAPO, uzet je iz poglavlja te ISTORIJE Albanci Ulcinja", koje zaprema stranice 267-283. Uzeti su samo neki odlomci (svega jedno 3-4 stranice) i pretampani ne kako su u knjizi, bez podvuenih rijei, bez novog reda, bez odjele pasusa, pa i bez fusnota. Objavljeni su linearno, kao jedan pasus, i naslovom koji nas podsjea na prvo izdanje ove studije u listu Tabloid god. V, Br. 170, Beograd, 25.XII.2008, str. 30-31. Nije ovo prvi put to ovi Albanci pretampavaju sa Tabloida dopise profesora Burovia, falsifikujui ih svakako i komentirajui ih kako se to njima svia.

Da bi tom mistifikacijom ubjedili svoje itaoce u ta ciljaju, ne samo to ne kau oklen je uzet, ve ne kau ni da je preveden od njih na albanski. A nisu ga preveli na slubeni jezik Albanije, ve na geginski dijalekat, na kojemu je nekada pisao profesor Burovi i poznat je po tome, jer su upravo taj jezik i taj pravopis, jo 1966. godine, prije hapenja profesora, traili za slubeni opte-albanski jezik i pravopis. Naravno da ga nisu preveli dosledno, ve sa puno jezinih i pravopisnih greaka, to je sigurno namjerno uinjeno, da bi Albancima, koji jo uvijek trae jezik i pravopis profesora Burovia, rekli: Evo vam jezik Kaplana !".

Sem niskih, antidrutvenih, oigledno neprijateljskih ciljeva, koje su demostrirali ovim prijevodom i pretampavanjem, redakcija lista je propratila ovaj lanak i sa etiri komenta", toboe od italaca.

Protuha Ibushi pretendira da Profesor Burovi od patoloke mrnje prema Albancima promjenio je vjeru i nacionalnost i postade Srbin, prihvatajui pseudonauku Garaanina, Cvijia, ubrilovia, Deretia i svih onih patolokih nacionalista, ovinista, falsifikatora istorije iz Srbije. Mrnja, netrpeljivost, potcjenjivanje i odvratnost koju on osjea za Albance, ini ga paranoikom, ini ga pomahnitalim, psikopaton u granicama izofrenije...".

 Da moda ova protuha ne misli da je ovim njegovim ovinistikim i rasistikim uvredama i laima dokazao da su Albanci autohtoni, Iliri, pa i Pelazgi?!

Zna li on kakav su stav drali (i dre!) prema porijeklu Albanaca Garaanin, Cviji, ubrilovi, Dereti, koje nam spominje kao da je sa njima uvao koze, a sigurno nije video ni korice njihovih djela?!

Zna li on da Jovan Dereti pretendira da Albanci-ipetari vode porijeklo od Albana, kako to pretendira i sm on sa svom bagrom albanskih falsifikatora istorije i nevinim Albancima, koji su od njih indoktrinirani tako?! On nema pojma o albanolokim problemima, a upada u diskusiju kao da je pozobao sva znanja ovog svijeta! Ono to je pseudonauka kod Garaanina, Cvijia, ubrilovia i Deretia, profesor Burovi ne samo to nije prihvatio, ve im se i suprostavio!

Sa druge strane, profesor Burovi nije promjenio ni vjeru, niti nacionalnost. Njega je i presjednik vlade Albanije, Fatos Nano, izvinjavajui mu se javno, u svoje ime, u ime njegove partije i albanskog naroda za sve zloine koji su uinili nad njim i njegovom porodicom Ibushi sa njegovom crnom bandom, priznao ga je za konstruktivnog graanina, istiui da je vjera ovog profesora nauna istina!

to se tie nacionalnosti, profesor Burovi nikada nije porekao nacionalnost svojih roditelja, djedova i pradjedova, za koje sada i albanski huligan Brisku Bahrija, koji nema te apsurdnosti koju nije izlajao protiv profesora Burovia u svojim kilometarskim paskvilama, najzad je priznao da vodi porijeklo od veleslavnih bokokotorskih hrianskih, crnogorskih grofova Burovia!

Jako znaajni doprinos profesora Burovia u albanskoj prosvijeti, kulturi, nauci, pa i u borbi albanskog naroda za slobodu i demokratiju, ne govori nam ni o njegovoj ma kakvoj mrnji prema  albanskom narodu, niti o bilo kakvoj njegovoj paranoji. Naprotiv, ovo to je napisao ovaj Ibushi protiv profesora, govori nam da je ne samo on, ve i itava redakcija tog lista spala na najnie grane ovinizma i rasizma, pa i patoloke mrnje i netrpeljivosti prema naem profesoru.

Protuha Flutura, oplakujuje krokodiljskim suzama patnje profesora Burovia po albanskim zatvorima, a zatim ga optuuje pseudonaune halucinacije. Njegova shvatanja u vezi porijekla Albanaca i albanskog jezika su smijena...za patnje, koje je pretrpeo u zatvor, elji da ini krivim sve Albance i njegova bolesna mrnja prema Albancima uinila ga da mogue jednog dana konstruie da Albanci nisu ljudska stvorenja, da su oni jedna vrsta posebnih stvorenja koji nemaju porijeklo, nemaju istoriju, nemaju civilizaciju, nemaju etiku i moral".

U vezi porijekla Albanaca profesor Burovi nije rekao nita vie do samo ono to su prije njega rekli poznati svijetski albanolozi, akademici, profesori i doktori nauka, a to su prihvatili i najvei albanski albanolozi, akademici Eqrem abej, Aleks Buda, Shaban Demiraj i puno drugih albanskih istoriara, posebno dr Ardian Kljosi, koga su ove albanske protuhe mobingom naterale na samoubistvo, upravo zato to se sloio sa albanolokim tezama profesora Burovia. Da moda i ovi nisu smijeni i bolesni od mrnje prema Albancima?! Da moda i oni nemaju pseudonaune halucinacije?! Ova sorta Albanaca stvarno nam dokazuju da su bez elementarne etike i morala.

Protuha Paul Tedeschini pretendira da je proitao njemakog istoriara, balkanologa, akademika, prof. dr Georga Stadtmlera, ali da kod njega nije nigdje naao ono to citira profesor Burovi, odnosno da je u ranom srednjem vijeku Sjeverna Albanija bila nastanjena od Srba.

On nas poziva da proitamo ono to su od akademika Stadtmlera preveli i objavili njegove kolege u Pritini, poznati kao falsifikatori. Mi ga ne pozivamo da on proita to su od Akademika Stadmlera objavili nae kolege u Beogradu, ali mu preporuujemo da proita studiju Akademika Stadtmlera Periudha e hershme shqiptare (rreth 600-1018)" Rana albanska perioda (oko 600-1018), prevedena na albanski i objavljena od albanskih istoriara, asopis PRPJEKJA God. II, Br. 5, str. 95, Tirana, decembar 1995, gdje doslovno pie: Malsia e Alpeve t veriut shqiptar, e cila sht e rrethuar nga tri an (Mali i Zi, Sandak, Novipazar, Metohi) prej krahinash gjuhsore serbe, nuk mund t ket qen pra edhe n Mesjetn e hershme, n shekujt e paszaptimit sllav, e banuar prej shqiptarh. (Kt e vrtetojn edhe toponimet sllave me trajt srbe q ndeshen n Alpet shqiptaroveriore)". Malesija albanskih Sjevernih Alpa, koja je sa tri strane okruena oblastima jeziki srpske (Crna Gora, Sandak, Novi Pazar, Metohija), nije mogla biti znai i u Ranom srednjem vijeku, u vrijeme poslije slovenske okupacije, nastanjena od Albanaca". Ovoj se studiji i referie profesor Burovi...

Navodimo i barskog nadbiskupa Marina Bicija (Bizzi), za koga ovi Albanci pretendiraju da je njihov ovjek, Albanac.

On je 1610 godine obilazio Srbiju polazei od Draa, dolinom Drima, prema Kosovu, i pisao da je Crni Drim i Veliki Drim, od Ohridskog jezera do Lea (Alessio), granica izmeu Albanije i Srbije ("divide verso la parte settentrionale l'Albania della Serbia"). Vidite djelo Strabona Geographie de l'impero imperiale, Paris 1805, str. 18.).  Pa i poznati albanski akademik, prof. dr Eqrem abej, na skupu albanologa u Tirani 1972., izjavi da teritorija, gdje danas ive Albanci, u Albaniji i u susjednim zemljama Nije teritorija restrikcije (saimanja), ve teritorija ekspanzije".

Je li mogue da ova protuha ne zna ovo?! Zna on, zna sve ovo sasvim dobro, ali nije postavio sebi za cilj da bilo to nauno razjasni: njegov je cilj da intrigira i lae, da falsifikuje i optuuje zatim Profesora Burovia za falsifikatora.

Protuha Astrit pretendira da je profesor Burovi na niskom intelektualnom nivou, sljedstveno nedostojan njegovog komentara. Pa to nam bar pravo ime ne kae, da mu potraimo i proitamo djela, da vidimo taj njegov vii intelektualni nivo. Koliko da se zna, eks-ambasador Albanije pri OUN dr. Abdi Baljeta, pisao je da je Profesor Burovi, u dvoboju sa Ismailom Kadare, koga ovi Albanci dre za svog najveeg knjievnika i intelektualca, nadvladao ovoga. I injenica je neosporna da se I. Kadare povukao poraen sa dvoboja. Da moda i ovo ne znaju ovi albanski sveznalci?!

Iz svih ovih komentara vidi se jasno mobing cilj protiv profesora Burovia. Sem pomenutih ciljeva na poetku ove kritike i ovo je jedan od ciljeva pretampavanja fragmenata studije profesora Burovia.

Ali ko su ove protuhe? To su poznati albanski profesori, doktori nauka i akademici, koji se ne usuuju da istupe svojim pravim imenom, poto su svesni da ono to kau protiv naeg akademika, prof. dr Kaplana Burovia nije ni najmanje istina. Da se ne bi kompromitirali pred svijetom, ono to laju - potpisuju pseudonimima.

Redakcija lista MAPO, na kraju pretampanog djela akademika Burovia pie: Panja. Sva prava ovog napisa rezerviu se od MAPO i mapo.al". Prije svega postavljamo pitanje: S kakvim pravom oni uspostavljaju svoje pravo nad djelom akademika Burovia, koje su piratski uzeli iz lista Tabloid? Drugo, autor Burovi je to djelo potpisao u Tabloidu: Akademik, prof. dr Kaplan Burovi.

S kakvim pravom mu oni mijenjaju potpis u Prof. Kaplan Resuli Burovi? I dokle e ovi Albanci da nastavljaju sa svojim intrigama, laima i falsifikatima, sa ovim svojim zloinakim mobingom protiv akademika Burovia?!

Duboko ubjeen da nisu svi Albanci kao ovi, koji su se okupili u redakciji lista Mapo, Akademik Burovi nas savjetuje da ne spadnemo na njihovoj razini i da ne gubimo vjeru da e vremenom sami Albanci pokazati mjesto ovim protuhama.

 

 

podeli ovaj lanak:

Natrag
Na vrh strane