Natrag

Su(lu)dovanje

 

Su(lu)dovanje

 

Davno izgubljena čast srpskih sudija i državnih tužilaca, i njihova zlodela (6)

 

Sudije se uspravljaju ?

 

Srpski sudovi još donose presude ''U ime naroda''. I uglavnom protiv naroda, odnosno običnih građana, koji ne pripadaju gornjoj strukturi društva, niti organizovanim kriminalnim grupama koje drže na vezi i apanaži veći broj sudija i državnih tužilaca. Za razliku od državnih tužilaca, koji svojim zamenicima mogu izdavati obavezujuća uputstva, sudije su potpuno samostalne u svom radu i odlučivanju. Nažalost, najveći broj delilaca pravde tako se i ponaša - nasilno, priprosto, ne poštujući zakonitost, ni javni moral. Uvek su spremni da za sitnu paru, ili dodvoravanje nekom važnom čoveku iz partija na vlasti, poštenom građaninu otmu stan, imovinu, decu, proglase ga ludim, oduzmu mu poslovnu sposobnost, ili ga drže mesecima i godinama u pritvoru, sve dok ga potpuno ne slome i učine nesposobnim za život. I to sve čine nekažnjeno, za svoj rad primaju najveće plate u državi, a imaju i mnoge druge privilegije. Nova vlast nastoji da pravosuđe potpuno stavi u funkciju zaštite interesa vladajuće klike, suprotno zahtevima iz Brisela da se pravosuđe mora dubinski očistiti od korupcije, nepotizma, nestručnosti i politikantstva

 

M. Brkić

 

Ima li nade? Može li se srpsko pravosuđe vratiti na stare grane, da sudije budu poštovani ljudi, da dele pravdu po zakonu, i zakona se drže kao pijan plota? Evo nekoliko primera koji ukazuju da, ipak, ima nade.

Viši sud u Požarevcu postupa po tužbi 17 zaposlenih iz Ministarstva pravde Srbije, protiv našeg lista. Tužioce predvodi porodica Vidić. Velimir je penzionisani upravnik KPZ Padinska Skela, ali je po penzionisanju postavljen za savetnika bivše ministarke pravde Snežane Malović, po ugovoru o povremenim poslovima. Sa tog položaja prvog čoveka Uprave za izvršenje krivičnih sankcija, gospodin Vidić zapošljava svoju suprugu Mirunu u Okružni zatvor u Beogradu, ''ugovorom o preuzimanju radnice Mirune Vidić, zaposlene u KPZ Istok". I njegova kćerka Maja Vidić, zaposlena je u Upravi za izvršenje krivičnih sankcija. Velimir i Maja imaju završenu višu trenersku školu u Leposaviću! Maja je zadužena za bezbednost u zatvorima! I kada se očekivalo da će novi ministar pravde da se zahvali porodici Vidić na ''pomoći'', po nečijem nalogu on zapošljava Velimira u stalni radni odnos! Presudile su pederske veze. Velimir je bio do bombardovanja NATO alijanse  upravnik zatvora u Istoku. Lepe pare je zaradio ostavljajući Albance osuđenike na Kosmetu.

 

Otpor iz Požarevca

 

Novi direktor Uprave za izvršenje krivičnih sankcija je Milan Stevović, a upućeni tvrde da je i on buzurant! Eto neslućenih mogućnosti za uživanje. Daš dupe, dobiješ slobodu. A u zatvorima puno muškaraca! Nije slučajno što je tužba podneta Višem sudu u Požarevcu. Rođeni brat vršioca funkcije predsednika ovog suda Dragana Vučićevića je načelnik u KPZ Zabela.

Dajući instrukcije da se brzo presudi, gospodin Vučićević je izazvao bes svojih dostojanstvenih koleginica. Najpre je sudija Vesna Vuković, dobivši predmet i instrukcije, zatražila svoje izuzeće. Usvojen je njen zahtev, i dodeljen je sudiji Svetlani Savić, koja se nakon održanog ročišta 26. juna, odlučila da zatraži svoje izuzeće. Predsednik suda je zahtev usvojio, i predmet dodelio sudiji Mirjani Savić, koja istog dana odbija da sudi i traži svoje izuzeće. Zahtev - usvojen! Predmet je dodeljen sudiji Branislavi Savović, koja, takođe, traži izuzeće da ne sudi u ovom predmetu, po nalogu v.f. predsednika suda Vučićevića. Njen zahtev predsednik je odbio kao neosnovan.

Sudija Savović potom otkazuje raspravu koja je bila zakazana za 3. septembar, i zakazuje suđenje za 5. avgust, po nalogu predsednika suda. Sve to piše na sajtu Višeg suda u Požarevcu. Ona za naš list tvrdi da je izložena pretnjama i pritiscima predsednika suda, koji je obećao porodici Vidić da će se doneti osuđujuća presuda. A njemu su, kaže sudija Savović, obećali, ako dobro odradi posao, da bude izabran za predsednika suda.

U istoriji srpskog pravosuđa teško je naći slučaj da četvoro sudija jednog suda odbija da sudi u predmetu u kojem se traži presuda koja je doneta u Ministarstvu pravde Srbije. Dobro je što sudije počinju da pružaju otpor. Viši sud u Požarevcu je, eto, postao sud predvodnik.

 

I Valjevo se budi

 

Ministru pravde i državne uprave Nikoli Selakoviću, njegovom šefu kabineta, državnom sekretaru u ministarstvu pravde  Danilu Nikoliću, predsedniku Odbora za pravosuđe u Narodnoj skupštini RS  Petru Petkoviću, predsedniku Vrhovnog kasacionog suda i Visokog saveta sudstva  Dragomiru Milojeviću, i članu Visokog saveta sudstva, profesoru Zoranu Stojanoviću i v.f. predsednika Apelacionog suda u Beogradu  Dušku Milenkoviću, zaposleni u Višem sudu u Valjevu obratili su se pismom-molbom da uzmu na znanje njihove ozbiljne primedbe na odluku o ponovnom postavljanju sudije Biljane Savić za vršioca funkcije predsednika ovog suda.

"...Zaposleni u Višem sudu u Valjevu, ali i u Osnovnom sudu u Valjevu, prinuđeni su da Vam se ponovo obrate i da Vam ukažu kako funkcioniše pravosuđe: U Višem sudu u Valjevu situacija je dodatno pogoršana posle našeg trećeg obraćanja Vama krajem prošlog meseca, po više osnova: sudija Biljana Savić, stari - novi v.f. predsednika Višeg suda u Valjevu je dobila neki dopis - ne znamo od koga, od Vas kome smo se obratili, i traženo je njeno izjašnjenje, nadamo se na neke od naših navoda, koji su svi tačni.

Zbog tog papira koji je dobila sudija Biljana Savić, stari - novi v.f. predsednika Višeg suda u Valjevu počela je da vrši teror - da se obraća zaposlenima sa pitanjima: da li se neko od njih oseća ugrožen zbog njenog ponašanja. Naravno da joj niko neće reći da se oseća ugroženim, ali to joj nije dovoljno, jer ona pojedinim zaposlenima preti drakonskim sankcijama, zato što sumnja da joj nisu ,,odani", dok sa druge strane od nekih zaposlenih pokušava da dobije podršku da bi mogla da nastavi da rukovodi sudom.

Osim toga, sudija Biljana Savić, stari - novi v.f. predsednika Višeg suda u Valjevu počela je da zavodi ,,diktaturu proletarijata" i prema sudijama Višeg suda u Valjevu - inače ažurnog suda, u kome svaki sudija svoj posao radi kao pravi profesionalac bez obzira u kakvim je odnosima sa v.f.predsednika Višeg suda u Valjevu.

Na koji način se to odvija: bez bilo kakvog kolegijuma ili pismenog upoznavanja sudija sa ,,novinama" koje nikada nisu postojale u tom pogledu u našem sudu od 1.7.2013.godine, pravosudna straža po njenoj naredbi beleži bukvalno svaki izlazak ili ulazak sudije u zgradu, ako treba i više puta u toku radnog vremena. Počele su i da se izriču opomene pojedinim sudijama zbog izlazaka i dužeg zadržavanja van suda u toku radnog vremena. Ovakvo ponašanje bi imalo svoje opravdanje u punoj meri, i sve to bi bilo na mestu da je naš sud neažuran sud, a nije! Ovakvo ponašanje je ispod svakog nivoa dostojanstva jednog predsednika suda i odnosa prema svojim kolegama.

A da ne biste pomislili da mi ne pratimo sve materije u radu našeg suda ukazaćemo na još jedan primer njenog kršenja odnosno pokušaja kršenja zakona u korist svog prijatelja i njegovih klijenata. Primera je bezbroj. I u svakom novom pismu, tematski ćemo Vam ukazivati na pojedine segmente njenog rada u korist stvarnog predsednika Višeg suda u Valjevu - advokata Radoslava Tadića iz Uba.

U predmetu Višeg suda u Valjevu Gž.br.680/12 sudija Biljana Savić, stari - novi v.f. predsednika Višeg suda u Valjevu, bila je predsednik veća u parnici tužioca Gorana Damnjanovića i Živka Todorovića zbog smetanja državine, koje je zastupao advokat Radoslav Tadić protiv tuženih Željka Radivojevića i Živane Radivojević, u kom predmetu je rešenjem prvostepenog suda 19 puta bio usvojen tužbeni zahtev tužilaca. Odlučujući po žalbi tuženih, Viši sud u Valjevu je preinačio prvostepeno rešenje i odbio tužbeni zahtev kao neosnovan. Najverovatnije, da predsednik veća nije u momentu većanja znala ko zastupa koju parničnu stranku jer nije bila sudija izvestilac. Kada je saznala ko zastupa tužioce, prvo je odbila da potpiše drugostepenu odluku pa je tražila da se predmet ponovo veća od članova veća, što su ostali članovi veća odbili. To se može proveriti. Dokaz- rešenje Višeg suda u Valjevu Gž.br.680/12

A svoj odnos - zajedničko pojavljivanje na javnim mestima sa faktičkim predsednikom suda Radoslavom Tadićem, advokatom iz Uba, sudija Biljana Savić, stari - novi v.f. predsednika Višeg suda u Valjevu ne krije, pa je tako nedavno sa njim bila i zajedno sedela na slavi advokata u Valjevu - u restoranu Šofer bar, kao i na privatnoj proslavi i druženju za Vidovdan u selu Komanice u organizaciji advokata Milovana Živkovića iz Beograda, gde je u oba slučaja bilo po više od sto prisutnih gostiju. U jednom od sledećih priloga ćemo Vam dostaviti i neke njihove zajedničke fotografije.

U Osnovnom sudu u Valjevu situacija je takođe, dodatno pogoršana posle našeg prethodnog zajedničkog dopisa jer Ljiljana Karać, v.f. predsednika Osnovnog suda u Valjevu umesto da preduzima odgovarajuće mere i da pozove na odgovornost neodgovorne sudije, ali i pojedine službenike iz suda kojim rukovodi - po više osnova: po osnovu nerada i javašluka u tom sudu, po osnovu nezakonitog rada, po osnovu izostanka kontrole rada sudija, jer postoje sudije koje najmanje šest meseci pa i više od godinu dana nisu uradile presude u krivičnoj materiji - sudija Nikola Mirković što se vešto krije. Sve to propušta i umesto toga pokušava da trguje u ovom periodu sa predstavnicima pojedinih političkih stranaka ne bi  se nekako umilila i njima i sudiji Biljani Savić , v.f. predsednika Višeg suda u Valjevu, da bi ostala na svom radnom - neradnom mestu.

A kome se to ona obraća? Doktoru Mihajlu Jokiću, predsedniku Skupštine grada Valjeva, istaknutom članu najužeg  rukovodstva SNS u Valjevu, i rođenom bratu Ace Jokića, jednog od najmoćnijih ljudi iz Valjeva na radu u Beogradu - doskorašnjem ličnom sekretaru prvog potpredsednika Vlade g. Aleksandra Vučića, i Darku Glišiću, predsedniku okružnog odbora SNS za kolubarski okrug. Mi sve vidimo, pratimo i znamo. Molimo Vas sprečite ponovno poguban uticaj politike na pravosuđe! Nemojte da dozvolite da politika ponovo uđe u sudove kao prilikom "reforme pravosuđa". Mi smo dovoljno dugo u pravosuđu i znamo: kakvi su prvi ljudi u pravosuđu, takvo nam je i pravosuđe! Ovde možemo da dodamo: kakve su prve dame u pravosuđu valjeva , takvo je i pravosuđe - dakle, nikakvo!

Poštovana gospodo, preduzmite nešto! Proverite i ove naše naše navode ! Učinite to u interesu pravosuđa i naše države, a njima dvema, ako su ovi navodi tačni, posle provere lepo se zahvalite na dosadašnjem radu. I ispratite ih, tamo gde im je mesto. Mi, sudije, državni službenici i nameštenici iz oba suda Vas i dalje posmatramo i očekujemo Vaš korak! Zbog Srbije, grada Valjeva i svih nas zaposlenih u pravosuđu.

 

Ćutanje je zlato

 

Prozvani se nisu oglasili, pa je pismo iz Valjeva, sa još preciznijim objašnjenjem, prosleđeno v.f. predsednika Apelacionog suda u Beogradu Dušku Milenkoviću, koji je rešenjem i postavio sudiju Biljanu Savić za ponovnog vršioca funkcije Višeg suda u Valjevu...

"...Zaposleni u Višem sudu u Valjevu prinuđeni su da Vam se obrate pismenim putem. Nismo mogli ni da zamislimo da će žena koja je sticajem životnih okolnosti - zbog smrti prethodnog v.f. predsednika Višeg suda u Valjevu postavljena kao iznuđeno rešenje na to mesto u oktobru 2010.godine, to smo mogli da progutamo kao gorku pilulu. Ali da će ona ponovo biti imenovana na to mesto - za novog v.f. predsednika Višeg suda u Valjevu, to ni u ludilu nismo mogli da zamislimo. Zašto? Zato što je privatizovala sud - zaposlila svoju sestru od tetke Milicu Trifunović krajem 2011. godine, prvo kao daktilografa, pa potom kao zapisničara! To i vrapci u sudu znaju! Zato što je njen dugogodišnji prijatelj (više od dve decenije) advokat Radoslav Tadić iz Uba, pravi predsednik Višeg suda u Valjevu, a ona je samo puki izvršilac njegovih želja! Kako to izgleda u praksi:

U predmetu Višeg suda u Valjevu K. br. 59/10, veće kojim je predsedavala sudija Biljana Savić donelo je 7. 4. 2011. godine presudu kojom je:

Optuženi Nenad Milošević iz Uba oglašen krivim zbog krivičnog dela teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja iz člana 297 stav 2 u vezi člana 289 stav 1 KZ - izvršenog 9.8.2008.godine i osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 6(šest)meseci , koju će optuženi izdržati po pravnosnažnosti presude, a koja će se izvršiti na taj način što za vreme izrečene kazne ne sme napuštati prostorije u kojima stanuje, osim u slučajevima propisanim zakonom koji uređuje izvršenje krivičnih sankcija.

Tu ništa ne bi bilo sporno da je to bilo moguće u skladu sa odredbama Krivičnog zakonika koje su važile u vreme izvršenja krivičnog dela ili u vreme donošenja prvostepene presude.  Međutim, to nije bilo moguće! U vreme donošenja KZ i početka primene od 1. 1. 2006. godine odredbe čl. 45 imale su samo 4 stava. U "Sl. glasniku RS", br. 72/2009 od 3. septembra 2009. godine, objavljena je izmena koja je integrisana u tekst (sa stupanjem na snagu osmog dana od dana objavljivanja), a do izmene 121/2012 ovaj član glasio je:

 "...Osuđenom kojem je izrečena kazna zatvora do jedne godine, sud može odrediti da se ova kazna izvrši na taj način što osuđeni ne sme napuštati prostorije u kojima stanuje, osim u slučajevima propisanim zakonom koji uređuje izvršenje krivičnih sankcija...". To znači da je odluku mogao da donese samo predsednik nadležnog suda nakon pravnosnažnosti presude ! A ne sudija - odnosno veće!

A tek nakon izmena u "Sl. glasniku RS", br. 121/2012 propisano je:

"...Ako učiniocu krivičnog dela izrekne kaznu zatvora do jedne godine, sud može istovremeno odrediti da će se ona izvršiti tako što će je osuđeni izdržavati u prostorijama u kojima stanuje ukoliko se s obzirom na ličnost učinioca, njegov raniji život, njegovo držanje posle učinjenog dela, stepen krivice i druge okolnosti pod kojima je delo učimo može očekivati da će se i na taj način ostvariti svrha kažnjavanja...". U pitanju je, dakle, školski primer kršenja zakona od strane sudije! l krivično delo, koje očekujemo da ćete prepoznati i inicirati pokretanje krivičnog postupka protiv Biljane Savić, sudije - vf. predsednika Višeg suda u Valjevu.

Ovo je Biljana Savić učinila zbog svog dugogodišnjeg prijatelja - i ne samo prijatelja advokata Radoslava Tadića. Ovo je samo jedan primer njenog kršenja zakona u korist svog prijatelja i njegovih klijenata. Primera je bezbroj. Nju štiti i Janko Lazarević, sudija Vrhovnog kasacionog suda u Beogradu, i jedan od najbližih prijatelja i zemljaka advokata Radoslava Tadića, takođe iz Uba. Mi znamo da su Vam se i pojedini advokati iz Valjeva pismeno obraćali i ukazivali na spregu Radoslava Tadića i Janka Lazarevića i zaštitnički odnos prema Biljani Savić. I da niste do sada ništa ni pokušali da proverite od tih navoda!

Mi ćemo pratiti Vaše ponašanje povodom našeg obraćanja i da li ćete nešto preduzeti. U narednom periodu ukoliko uočimo da ste se pokrenuli i nešto preduzeli dostavićemo i nove podatke, brojne!

Ukoliko procenimo da od našeg pisanja nema ništa, obratićemo se medijima. Za sada smo anonimni jer moramo da mislimo na naš posao i na naše porodice. Sve što smo naveli je tačno. I lako proverljivo. Još jedan detalj koji Vam može biti zanimljiv i lako proverljiv: zatražite od Uprave Okružnog zatvora u Valjevu da Vam dostave podatke o broju advokata koji su posećivali pritvorenike u periodu od 1. 1. 2010 do 31. 5. 2013. godine - koliko advokata (po imenu) je imalo posete pritvorenicima i broj pritvorenika, te koliko je kao angažovani branilac imao svaki advokat u navedenom periodu! Biće vam mnogo toga jasnije! A tek ukidanja pritvora - brzometno, kada se advokat Radoslav Tadić pojavi u nekom predmetu. Za početak smatramo da je dosta...".

 

I Danilo se pravi lud

 

I državnom sekretaru u Ministarstvu pravde Danilu Nikoliću stiglo je 12.6.2013. pismo sudija i službenika sudova iz Valjeva...

"...Zaposleni u Višem sudu u Valjevu prinuđeni su da Vam se ponovo obrate pismenim putem posle rešenja vf. predsednika Apelacionog suda u Beogradu Duška Milenkovića iz prošle nedelje kojom je postavio starog vf. predsednika Višeg suda u Valjevu sudiju Biljanu Savić za novog v.f. predsednika ovog suda. Nismo mogli ni da zamislimo da će žena koja je sticajem životnih okolnosti - zbog smrti prethodnog v.f. predsednika Višeg suda u Valjevu postavljena kao iznuđeno rešenje na to mesto u oktobru 2010. godine, to smo mogli da progutamo kao gorku pilulu. Ali da će ona ponovo biti imenovana na to mesto - za novog v.f. predsednika Višeg suda u Valjevu. To ni u ludilu nismo mogli da zamislimo. Zbog toga Vam se ponovo obraćamo i ukazujemo na još neke nepravilnosti u radu sudije Biljane Savić, starog - novog v.f. predsednika Višeg suda u Valjevu i na njenu vezu sa advokatom Radoslavom Tadićem iz Uba.

Kako to izgleda u njenoj praksi? U predmetu Višeg suda u Valjevu Ki 59/11 prema osumnjičenom Ivanu Alimpijeviću posle saslušanja kod istražnog sudije određen je pritvor zbog postojanja osnovane sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga iz čl. 246 st1. KZ iz pritvorskog razloga propisanog u ČI.142 st.1.tač.3. ZKP - jer su osobite okolnosti ukazivale da bi puštanjem na slobodu osumnjičeni mogao da ponovi krivično delo.  Razlog koji je opravdavao takvu odluku je bila prethodna osuđivanost osumnjičenog zbog istovrsnog krivičnog dela - u vezi sa opojnim drogama.

Posle donošenja rešenja o sprovođenju istrage, kao branilac okrivljenog se pojavljuje 12.12. 2011.godine na volšeban način advokat Radoslav Tadić, sa punomoćjem koje je potpisao brat okrivljenog, a prethodno od strane suda postavljeni branilac po službenoj dužnosti biva razrešen dužnosti branioca.

U toku trajanja istrage po ovom predmetu gde je postupak vođen protiv više lica, krajem decembra 2011 godine VJT Valjevo podnosi i zahtev za proširenje istrage protiv tih lica među kojima je i Ivan Alimpijević zbog postojanja osnovane sumnje da je izvršio još jedno krivično delo - Omogućivanje uživanja opojne droge iz čl.247.st.1 KZ.

Istražni sudija blagovremeno, 5.1.2012.godine podnosi predlog za produženje pritvora prema okrivljenom Ivanu Alimpijeviću, ali veće iz čl. 24 st. 6 ZKP kojim predsedava vf. predsednika Višeg suda u Valjevu sudija Biljana Savić donosi prosto neverovatnu odluku KV 4/2012 od 6. 1. 2012. godine. Ne uvažava predlog svog kolege koji je opravdan, nego  okrivljenom lvanu Alimpijeviću ukida pritvor, a u obrazloženju rešenja daje prosto neverovatne razloge i ne osvrće se na prethodnu osuđivanost okrivljenog zbog istovrsnog krivićnog dela. Prilog: rešenje Kv 4/2012.

Posle izlaska iz pritvora okrivljeni je promenio branioca, kada je njegov cilj bio postignut - da što pre izađe iz pritvora, što mu je u ovom slučaju pošlo za rukom za rekordno kratko vreme - samo 28 dana ! Ovo je Biljana Savić učinila zbog svog dugogodišnjeg prijatelja - i ne samo prijatelja advokata Radoslava Tadića. To je još jedan primer njenog kršenja zakona u korist svog prijatelja i njegovih klijenata. Primera je bezbroj. Mi ćemo u narednom periodu pratiti Vaše ponašanje povodom našeg obraćanja i da li ćete nešto preduzeti. U narednom periodu ukoliko uočimo da ste se pokrenuli i nešto preduzeli dostavićemo i nove podatke. Brojne! Ukoliko procenimo da od našeg pisanja nema ništa, obratićemo se medijima. Za sada smo anonimni jer moramo da mislimo na naš posao i na naše porodice. Sve što smo naveli je tačno. I lako proverljivo. A sa ovim dopisom smo požurili u odnosu na prethodni dopis, da bismo Vam pokazali da smo ozbiljni i da su naši podaci tačni. I da smo ozbiljni ljudi - žene i muškarci koji stojimo iza ovog dopisa. I da Vas nateramo da se zamislite nad odlukom da Biljana Savić bude, odnosno ostane na čelu Višeg suda u Valjevu, a takođe da sprečimo moguće njene dalje destruktivne namere da za vf. predsednika Osnovnog suda u Valjevu postavi sebi bliske osobe - poput sudije Branke Marković i njoj sličnih, o čemu ovih dana bruji - u negativnom smislu ceo Osnovni sud u Valjevu.

 

Cane se vratio kući

 

Moć advokata iz Uba počiva na snazi  i novcu njegovog glavnog klijenta - Stanka Subotića, iz Uba, poznatijeg u ovom kraju kao Cane Žabac. Posle deset godina izbeglištva od Interpolove poternice, nakon što je Apelacioni sud u Beogradu ukinuo presudu kojom je Subotić osuđen na šest godina zatvora zbog šverca duvana, uz neobično visoku kauciju od pola miliona evra i hipoteku na kućom, Stanko se vratio u zemlju.

Nema nikakve sumnje da moć njegovog advokata iz Uba nije tolika da može da natera predsednika Apelacionog suda u Beogradu Duška Milenkovića, koga sigurno lično i ne poznaje, da njegovu intimnu prijateljicu postavi za predsednicu Višeg suda u Valjevu. Nalog je Milenkoviću prosledio v. f. predsednika Vrhovnog kasacionog suda Dragomir Milojević, na molbu svog mentora, sudije ovog suda Janka Lazarevića. 

Ova dvojica sudija nisu reizabrani, jer su bili pod stalnom prismotrom, kao najskuplje sudije u istoriji srpskog pravosuđa. Nakon što su vraćeni u Vrhovni kasacioni sud po odluci Ustavnog suda, brzo su se udružili i preuzeli sud i vlast u ''kući pravde''. (Izveštaje o korupciji  dvojca Milivojević - Lazarević, objavićemo u  specijalnom izdanju u septembru mesecu koje posvećujemo korupciji u srpskom pravosuđu.)

 

Ministar i ostali pederi

 

Ministar pravde Srbije Nikola Selaković je opskurna ličnost. U svojoj stranci je poznat kao nežni peder. Aleksandar Vučić sa njim komunicira preko izvesnog Marija Maletića, momka od 23. godine. Ministar nežnog srca je Ministarstvo pravde i državne uprave pretvorio u oazu pedera i lezbejki! Osim Milana Stevovića, po pozadinskim zaslugama se ističe i državni sekretar Danilo Nikolić. Nikolić je bio siva eminencija niškog pravosuđa. Nije reizabran za predsednika Višeg suda u Nišu, ali se učlanio u osmu stranku po redu, i uspeo je kao naprednjak, koji uživa otpozadi.

Nikolićev čovek, sudija Višeg suda u Nišu Zoran Krstić, agresivni peder, postavljen je pre mesec dana za vršioca dužnosti predsednika ovog suda. Zamenio je pristojog čoveka, sudiju Ivana Bulatovića. Pederi se šire i povezuju. Smrad koji ostaje iza njih je nesnosan. Zoran Krstić je pre četiri godine i osam meseci osudio Simu Spasića, predsednika Udruženja nestalih i kidnapovanih Srba sa Kosova, pod optužbom da je, navodno, silovao svoju bivšu ženu, koja živi u Nišu. Sve je bilo režirano. Ispostavilo se da je Simina bivša žena ostala trudna prilikom '' silovanja'', a sudija Krstić se šokirao kada je lekar-veštak potvrdio da je ''silovana'' trudna sa drugim čovekom! Ipak, presuda je bila stroga. Kada se ''silovana"' pismom, sa potpisom i dvoje maloletne dece iz braka sa Simom, obratila sudu da Simi smanji kaznu ili ga pusti iz zatvora, sudija Krstić sklanja to pismo!

 V.F. predsednika Višeg suda u Nišu sudija Ivan Bulatović je, na pismo Spasića koje mu je on uputio iz zatvora, dostavio sve tražene podatke iz spisa predmeta, a koje je sudija Krstić sklonio iz predmeta. Danas Krstić živi u velikom strahu, a pederska zajednica unapredila ga je u vršioca dužnosti predsednika suda u Nišu, dodelila mu policijsko obezbeđenje. Dok bludniči sa niškim pederima, Krstića čuva policija. U specijalnom izdanju u septembru predstavićemo i ljubavne i kriminalno zločinačke aktivnosti i 25 sudija iz Niša.

 

Šobat, kao Gospođa zla

Taj 1. novembar 2011. godine je bio dan kada sam istinski poželeo da se napijem krvi nepoznatom sudiji. Računovodstvo me obavestilo da je sa računa preduzeća koje izdaje Tabloid skinut iznos od 69.022 dinara. Banka nas je obavestila da je to urađeno po nalogu Prvog osnovnog suda u Beogradu. Naveli su i broj rešenja po kojem je postupljeno. Protiv preduzeća nema nikakvih pravosnažnih presuda, po kojima smo nekom dužni novac. Pokušavam da shvatim šta se to desilo sudijama. Zovem prijatelje, i saznajem da je pomenuto rešenje potpisala kurveštija koja se zove Snežana Mladenović Kostić.

Pozivam telefonom predsednicu Prvog osnovnog suda u Beogradu Tanju Šobat. Njena sekretarica u kabinetu u zgradi suda na Novom Beogradu je gruba, osiona, jedva se uzdržavam da joj ne pomenem majku i sve po spisku. Gospođa Šobat je, kaže, na sastanku. Nema vremena za mene. Šaljem faksom predsednici dopis kojim tražim da preduzeću, u roku od 24 sata vrati oteti novac. Ali nju baš zabole...

Odlučio sam da otvorim stranice Tabloida i da raskrinkama reformisane sudije koji tlače i pljačkaju građane ove opljačkane i obeščašćene zemlje. Sutradan sam poslao pismo vršiocu funkcije (sada se oni tako potpisuju) predsednika suda gospođi Tanji Šobat, zahtevajući po Zakonu o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja odgovore na pitanja o radu pojedinih sudija njenog suda. Nisu me zanimali njeni odgovori, hteo sam da je na taj način obavestim da znam s kim imam posla. Dva sata kasnije, gospođa Šobat je našla vremena da mi faks porukom odgovori da "...Pitanja koja ste mi postavili u Vašem tekstu (očigledno je bila nervozna, pa je progutala slovo, prim. aut.) nisu od interesa za javnost, već predstavljaju Vašu očiglednu nameru da iznesete neistine, intrige i laži o funkcionisanju Prvog osnovnog suda u Beogradu. Sva pitanja su postavljena na neprimerenom jeziku i predstavljaju uvrede i klevete. Ja, kao vršilac funkcije predsednika Prvog osnovnog suda u Beogradu, nisam saglasna da se bilo šta objavi iz mog privatnog života.''.

 

Propust u radu!

 

Sutradan mi je iz Prvog osnovnog suda u Beogradu stigao odgovor zamenice predsednika suda Mirjane Dimitrijević.

"...Povodom Vaše pritužbe od 1. 11. 2011. godine, koja se odnosi na predmet ovog suda 3 I. 21856/2011 obaveštavamo vas da je izvršen uvid u navedeni predmet i utvrđeno je da je u smislu člana 55 Zakona o uređenju sudova i člana 9. sudskog poslovnika, Vaša pritužba osnovana. Naime, u konkretnom slučaju ocenjeno je da je došlo do propusta u radu suda, tako što je prilikom donošenja rešenja o izvršenju u kome je određeno izvršenje protiv izvršnog dužnika - fizičkog lica, sud prevideo činjenicu da je pored navedenog tekućeg računa izvršnog dužnika označen i PIB i matični broj koje podatke ne može imati fizičko lice već isključivo pravna lica.

Međutim, imajući u vidu da je NBS OPN kao nadležna organizacija za prinudnu naplatu dužna da se stara o zakonitom načinu sprovođena prinudne naplate, odnosno da vode računa o činjenici da je izvršni dužnik navedene u rešenju o izvršenju i vlasnik označenog tekućeg računa sa koga se vrši plenidba novčanih sredstava, to je shodno navedenom nastala situacija i posledica propusta u radu od strane NBS OPN..."

Novac koji nam je skinut zbog ''propusta u radu suda'' još nam nije vraćen. Ovih dana ista sudija, Snežana Mladenović Kostić, opet grubo kršeći zakon, skinula nam je iznos od 210 hiljada dinara! I otišla je na godišnji odmor! Njena predsednica iz svoje hacijende u Zemunu, na posao kreće oko 11 sati, a vraća se iza podne! Naši istraživači pomno prate njen (ne)rad. A u sudu u kome je gospođa Šobat predsednik, sudi više od 230 sudija! Pokrenuli smo sudski postupak protiv Republike Srbije i Prvog osnovnog suda u Beogradu. Nema nijednog suda na planeti koji otme građaninu novac, onda to proglasi ''propustom u radu suda'' i nikom ništa!

U sledećem broju opisaćemo kako nas je isti izvršni sudija Snežana Mladenović - Kostić po drugi put opljačkala. Ali, sudije u Srbiji još mogu da rade što im je volja. Nekažnjeno. To pokazuje i slučaj Ljiljane Brkić, nekadašnje predsednice Opštinskog suda u Mladenovcu, a danas v.f. predsednika Drugog osnovnog suda u Beogradu. U nameri da od krivičnog progona izuzme članove  vrha Demokratske stranke u Mladenovcu, gospođa Brkić je pred kraj 2009. godine naložila referentima Slađani Đorđević i Vladimiru Đorđeviću da 50 krivičnih predmeta arhiviraju - kao rešene! Naložila je da rešenje o arhiviranju potpiše sudija Miodrag Vasić. Potom njemu pakuje ''lošu biografiju'' i on ne prolazi reizbor. Da ukloni tragove.

Po nalogu Višeg javnog tužilaštva, SBPOK je pre dva meseca saslušao referente, da se izjasne o sklonjenim predmetima. Sudija Brkić ih odmah premešta na druga radna mesta. Tako se odrekla i bišeg šefa računovodstva Mire Gavrilović, koja je osuđena na četiri godine zatvora, zbog zloupotrebe položaja, ali je i ona u Požarevcu ispitana, i objasnila da je novac davala predsednici suda. I sudija Miodrag Vasić, koji je pre nekoliko meseci vraćen u Drugi osnovni sud u Beogradu, opisao je da je potpisao rešenje o arhiviranju predmeta, jer je verovao predsednici suda da su oni, zaista, i rešeni. Služba za borbu protiv organizovanog kriminala zatražila je od gospođe Brkić pisano izjašnjenje, na zahtev v.f. predsednika Višeg suda u Beogradu, jer viši tužilac još nije potpisao nalog o pokretanju krivičnog postupka.

Nedodirljivost sudija i tužilac, koji su iznedreni iz Demokratske stranke, prosto je neshvatljiva. Predstavnici međunarodne zajednice otvoreno su saopštili predsedniku Srbije, da znaju da su njegova stranka i Aleksandar Vučić, najotvorenije protivnici reformi u pravosuđu, jer pljačkaju građane na isti način kao i propala vlast Borisa Tadića.

 

(Nastavak u sledećem broju)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

podeli ovaj članak:

Natrag
Na vrh strane