https://www.youtube.com/channel/UCh1byVR71-7NppEvZETaXCw

Natrag

Zakonopravila

Zakonopravila

 

Zašto je u Srbiji svaka kazna blaža od mere surovog, neograničenog pritvora

 

Iznuda pomoću suda

 

Pritvor je postao najefikasnije političko oružje vladajućih stranaka i najbolji biznis za državu i političare. Ovo najbolje pokazuju igre oko jemstva koje su učestale u poslednjih godinu dana. Na kraju, ako i ne bude suđenja, niko od inicijatora neće odgovarati-ni političari, ni tužioci, a ni slepi poslušnici iz MUP-a. Odgovaraće jedino poreski obveznici. Sve u svrhu disciplinovanja neistomišljenika, konstatuje Tabloidov urednik Josip Bogić, bivši pukovnik Uprave za borbu protiv organozovanog kriminala.

 

Josip Bogić

 

Da i ovoj i ovakvoj vlasti nije stvarno stalo do iskrene borbe protiv kriminala  već samo do golog opstanka na vlasti i novca koji je neophodan i državi i pojedincima, najbolje ilustruju činjenice da  je sve koncipirano ta ko da je mnogo važnije da se „dotični", ukoliko ne pristane na "kompromise" uhapsi, drži u pritvoru „koliko je potrebno", da prihvati „veoma dobre uslove za slobodu" ili da kao čovek, političar i privrednik propadne.

Pritvor služi kao neka vrsta iznude političkih protivnika i neistomišljenika a ne kao mera obezbeđenja prisustva okrivljenog u postupku. Pritvor je postao najgora moguća kazna, iako je po zakonu to mera obezbeđenja prisustva okrivljenog u krivičnom postupku i to samo izuzetno. On ne može da se primenjuje uvek kao pravilo. Proširenjem kruga krivičnih dela, najnovijim izmenama ZKP-a za pritvor otvorene su mogućnosti raznim zloupotrebama kakve su već u skorijoj prošlosti viđene a i danas viđamo. Evropska povelja o ljudskim pravima i univerzalna deklaracija zabranjuju donošenje novih zakona ili delova zakona kojima se umanjuje već postignuti stepen ljudskih prava.

Ako se ima u vidu kaznena politika i praksa dosadašnjih sudova ispada da će za potencijal ne izvršioce ova mera ustvari biti kazna gora od stvarne kazne. Do sada su za ovakva krivična dela, za koja je zaprećena kazna zatvora do pet godina, izricane uglavnom uslovne kazne, a ne zatvorske kazne. Sada će provesti u pritvoru do 30 dana, bez presude? Ovako ispada da je kazna blaža od pritvora! Zbog toga oni koji imaju para i nude zamenu pritvora za jemstvo.

Pritvor je jedna od više mera obezbeđenja prisustva okrivljenog za nesmetano vođenje krivičnog postupka. Tu pre svega spadaju poziv, zatim dovođenje, ukoliko se okrivljeni ne odazove pozivu, zabrana napuštanja stana ili mesta boravišta, jemstvo, i tek na kraju, kao krajnja mera, pritvor

U članu 141 ZKP-a, propisano je da se pritvor može odrediti samo odlukom suda pod uslovima propisanim u ovom Zakoniku, ako je pritvaranje neophodno radi vođe nja krivičnog postupka i ako se ista svrha ne može ostvariti drugom merom. Dužnost je svih organa koji učestvuju u krivičnom postupku i organa koji im pružaju pravnu pomoć da trajanje pritvora svedu na najkraće neophodno vreme i da   postupaju sa naročitom hitnošću ako se okrivljeni nalazi u pritvoru.

Članovi Zakona o organizovanom kriminalu koji se odnose na pritvor gde je određivanje ove mere na period "koliko treba", najviše se zloupotrebljava u praksi, iako se Ustavni sud oglasio sa stavom da te odredbe nisu u saglasnosti sa Ustavom tj. da su neustavne i one se najčešće zloupotrebljavaju. Sve one afere(bezbrojne mafije) jasno govore o tome. U članu 31 Ustava piše da  trajanje pritvora sud svodi na najkraće neophodno vreme, imajući u vidu razloge pritvora. Pritvor određen odlukom prvostepenog suda traje u istrazi najduže tri meseca, a Viši sud ga može, u skladu sa zakonom, produžiti na još tri meseca. Ako do isteka ovog vremena ne bude podignuta optužnica, okrivljeni se pušta na slobodu čim prestanu razlozi zbog kojih je pritvor bio određen.

Jedno od mera prisustva je i jemstvo. Shodno članovima 188, 200-207 Krivičnog zakonika Srbije, jemstvo je definisano kao jedna od mera "koje se mogu preduzeti prema okrivljenom za obezbeđenje njegovog prisustva i za nesmetano vođenje krivičnog postupka". Novac ostaje dok ne bude doneta sudska presuda. Kada suđenje bude završeno, bez obzira na to da li će ga osloboditi ili osuditi, optuženom će biti vraćen novac. Prema odredbama Krivičnog zakonika, jemstvo uvek "glasi na novčani iznos koji sud određuje s obzirom na stepen opasnosti od bekstva, lične i porodične prilike okrivljenog i imovno stanje lica koje daje jemstvo". Kao garancija se u ovom slučaju mogu koristiti gotov novac, hartije od vrednosti, dragocenosti ili druge pokretne stvari veće vrednosti, koje se lako mogu unovčiti i čuvati ili u stavljanju hipoteke za iznos jemstva na nepokretna dobra lica koje daje jemstvo.

Međutim, nejasno je na osnovu kojih kriterijuma se izriču iznosi jemstava kao i to što je vrednost jemstva postavljena u evrima, a zvanična valuta u državi je dinar.

Da li to znači da će, kad dođe vreme za vraćanje novca, sve opet biti računato u evrima? Kao primer oduzimanja vrednosti koje je dato kao jemstvo u korist Republike Srbije, može se navesti krivični postupak koji se vodio protiv okrivljenog Jezdimira Vasiljevića, kada je prekršio dato obećanje i napustio boravište bez odobrenja.

Pre Miroslava Miškovića rekord u visini jemstva držao je bivši predsednik Fudbalskog saveza Srbije Zvezdan Terzić,  pošto mu je Viši sud u Beogradu odredio sumu od milion evra. Milanko Šarančić, bivši direktor Železnica Srbije, posle 13 meseci provedenih u Centralnom zatvoru pušten, pošto je njegova porodica kao garanciju položila hipoteku na imovinu vrednu 710.000 evra.

Anton Stanaj, koji je ubijen u Sudanu, a koji je osuđen na šest i po godina zbog šverca cigareta, platio je 400.000 evra, kako bi bio pušten iz Centralnog zatvora do pravosnažnosti presude. Sreten Jocić, zvani Joca Amsterdam je u martu 2006. izručen Srbiji iz Holandije, zbog optužbi da je 13 godina ranije podstrekavao na ubistvo Gorana Marjanovića. Sloboda ga je koštala 300.000 evra, a on je pušten dva meseca nakon izručenja. Bivši član Upravnog odbora Elektroprivrede Srbije Radosav Savatijević- Kene  pušten je iz pritvora da se brani sa slobode prošlog avgusta, pošto je kao jemstvo založio svoju kuću procenjenu na 250.000 evra upisom hipoteke.

Među novijim i većim jemstvima je i ono određeno za vlasnika konsultantske kuće "Ces Mekon" Zvonimira Nikezića, uhapšenog zbog sumnje da je umešan u malverzacije u aferi "Azotara" u visini od milion evra. Ustavni sud je utvrdio da je produžavanje pritvora Zvonimiru Nikeziću neustavno i obzirom da svaka odluka suda mora isključivo biti ne samo zakonita već zasnovana na ustavu i međunarodnim pravnim dokumentima. Tako je svako dalje zadržavanje Nikezića u pritvoru neustavno, posebno ako se ima u vidu da su razlozi zbog kojih je on u pritvoru zasnovani na pravno nepostojećim kategorijama i na činjeničnim netačnostima.

Na sednici Velikog veća 18. jula utvrđeno je da je rešenjima Apelacionog suda u Beogradu od 21. marta 2013. godine, od 4. aprila 2013. podnosiocu ustavne žalbe povređeno pravo na ograničeno trajanje pritvora, zajemčeno odredbom člana 31 stav 1 Ustava Republike Srbije, navodi se u informaciji Ustavnog suda. Nikezić je u pritvoru od 24. novembra prošle godine, a ovo je prvi put da Ustavni sud, dok je okrivljeni u pritvoru, sagleda neustavnost produžavanja pritvora. Specijalni sud u Beogradu doneo je prošle sedmice, po nalogu Apelacionog suda, novu odluku, prema kojoj on može da bude pušten iz pritvora ukoliko položi jemstvo od jednog umesto 2,2 miliona evra, koliko je prethodno utvrdio. Kome su otišle razlike između prvobitno ponuđenih iznosa i onih iznosa koje je sud prihvatio? Pritvorenici su sigurno dali pare za slobodu u punom iznosu! Ustavni sud svojom odlukom o pritvoru malo poremetio račune nekima ili je samo povećao cenu slobode!

Ali, šta će oni koji nemaju nijednog dinara ni evra u džepu?

 

 

 

 

podeli ovaj članak:

Natrag
Na vrh strane