Natrag

Vr{ac

Vršac

 

Kriminalna privatizacija za potrebe mafije i političara

 

Društveno dobro u privatnom posedu

 

Organizovanim kriminalom, ucenama, pritiscima i otvorenom korupcijom, izvršena je takozvana vlasnička transformacija Društvenog javnog komunalnog preduzeća „Drugi oktobar" iz Vršca u Društveno preduzeće „Drugi oktobar" iz Vršca. Novom preduzeću je uklonjen prefiks, "komunalno", kako se ne bi znalo da je reč o preduzeću koje obavlja komunalne delatnosti. Skoro petnaest godina traju igre oko ove vršačke "zlatne koke". Za to vreme su najbolje prošli direktor firme Ljubisav Šljivić i bivši predsednik izvršnog odbora opštine Vršac, Jovica Zarkula, koji su se obogatili dok je trajala "transformacija"

 

A. Nađ

 

Spregom vlasti i kriminala, DP "Drugi oktobar" iz Vršca je još početkom prošle decenije dopao u ruke "operativnih mešetara", direktora firme Ljubisava Šljivića, inače, bivšeg predsednika Skupštine opštine Vršac, Jovice Zarkule, bivšeg Predsednika izvršnog odbora skupštine opštine Vršac, Đurice BarićaJorgovanke Tabaković, koja je u to vreme bila ministar za ekonomiju i vlasničku transformaciju.

U "akciji" su učestvovali i sud u Vršcu i Pančevu, kao i Vrhovni sud, opštinsko, republičko i opštinsko tužilaštvo, policija, SUP Pančevo, a pre svega OUP-a Vršac, na čijem čelu su bili Ljubinko Bukvić a posle njega Dušan Panić (koji je nedavno penzionisan a sada ga je Šljivić zaposlio u DP „Drugi oktobar").

Sve je počelo kada je Komunalno preduzeće „Drugi oktobar" trebalo po kratkom postupku da se privatizuje, odnosno otme od građana i države za male pare, i kada je ono čak dvanaest puta obezvređeno raznim birokratskim igrama.

Da bi bilo jasnije o kakvoj se "zlatnoj koki" radi, treba reći da DP „Drugi oktobar" iz Vršca čini radna jedinica Komunalac (iznošenje smeće, čišćenje ulica, održavanje  zelenila, sahrane i  održavanje  groblja, čišćenje dimnjaka), zatim Vodovod (distribucija vode, kanalizacija i prečišćavanje voda gasovoda) Distribucija gasa i toplote, Usluga (građevinska operativa, niskogradnja, ugostiteljstvo), Fabrika za proizvodnju flaširane vode, Radna zajednica...

Kakav je skandal u pitanju, govori i podatak da je Privredni sud u Pančevu koristio četiri dokumenta od kojih su dva bila falsifikati. Ipak, u jednom od originala ipak postoji trag da je reč o državnoj imovini, na osnovu čega je komunalno preduzeće registrovano kao društveno preduzeće.

Privredni sud u Pančevu je potom izvršio promenu oblika organizovanja preduzeća iz Društveno javnog komunalnog preduzeća „Drugi oktobar" u DP „Drugi oktobar", uz priložene isprave i dokaze kao što su odluka skupštine o promenama oblika organizovanja, saglasnost SO Vršac, rešenje direkcije za procenu vrednosti kapitala, Statut i dokaz o usvajanju statuta...Vlasnička transformacija DJKP „Drugi oktobar" u DP „Drugi oktobar" urađena je na osnovu odluke Skupštine opštine Vršac koja nikada nije doneta na sednici skupštine opštine Vršac (radi se o čistom falsifikatu!).

Dokazano je na osnovu zapisnika i video snimka sa sednice skupštine opštine 24. maja 2000. godine, kada je doneta pomenuta odluka, da takva odluka uopšte nije ni doneta (!), što znači da je nepostojeća odluka zavedena i potpisana od strane bivšeg predsednika opštine Jovice Zarkule i kao takva postoji u spisima Privrednog suda u Pančevu! Na njoj se nalazi i prijemni pečat DJKP „Drugi oktobar". Pomenuta odluka korišćena je kao pravni akt na osnovu koje je Privredni sud u Pančevu doneo rešenje.

 Dana 24.5 2000. godine, doneta su tri različita zaključka! U jednom od zaključaka konstatuje se da je preduzeće po zakonu izvršilo procenu vrednosti ukupnog osnovnog kapitala i strukturu koje je verifikovalo ministarstvo za ekonomiju i vlasničku transformaciju svojim rešenjem od 21. februara 2000. godine. Imajući u vidu utvrđenu strukturu kapitala Skupština opštine daje saglasnost da DJKP „ Drugi Oktobar" iz Vršca može pristupiti promeni oblika ovog preduzeća u skladu sa zakonom.

Ova tri oprečna zaključka u Privrednom sudu u Pančevu služe kao pravni akt saglasnosti skupštine opštine Vršac, mada se oslanjaju na falsifikovano rešenje ministarstva za ekonomiju i vlasničku transformaciju od 21. februara 2000. godine, a oslanjaju se i na zaključak Upravnog odbora DJKP  „2 oktobar" održanog 24. februara 2000. godine, koji u celosti prihvata procenu vrednosti procenjivača Financing centra iz Novog Sada (koji dokazuje vrednost ukupnog osnovnog kapitala, odnosno dokazuje vrednost društvenog i državnog kapitala). Sva tri zaključka doneta su suprotno zakonu o sredstvima u svojini Republike Srbije.

Zbog svega ovoga, tri člana predsedništva sindikata „Nezavisnost" odlaze u Ministarstvo za privredu i privatizaciju kod tadašnje pomoćnice ministra Mire Prokopijević koja im je pokazala nekompletnu dokumentaciju D P „Drugi oktobar" na uvid. U toj dokumentaciji je postojao samo društveni  kapital  u iznosu od 78.227.000. Dokumentacija državnog kapitala je nestala i zbog toga Mira Prokopijević nije htela da potpiše rešenje koje je donela ondašnja ministarka Jorgovanka Tabaković. Rešenje je na intervenciju sindikata ipak poništeno. Zahtev sindikata se usvaja i pomenuto ministarstvo donosi zaključak kojim traži od DP „Drugi oktobar" da ponovi postupak verifikacije procenjene vrednosti ukupnog osnovnog kapitala u DP „Drugi oktobar" Vršac, radi utvrđivanja postojanja i visine državnog kapitala.

Opština Vršac podnosi tužbu Privrednom sudu Pančevo za brisanje upisa DP  „2 oktobar" Vršac. Vlada Republike Srbije preko Republičkog javnog pravobranioca i S.O. Vršac vode potom dve tužbe protiv DP „ 2 oktobar". Prva tužba je poznata a odnosi se na vraćanje „javnog" statusa komunalnom preduzeću i  dokazivanju da u preduzeću postoji državna imovina. Druga tužba odnosi se na dokazivanju državnog zemljišta.

Prva tužba vodila se pred sudom u Pančevu, a vodila ga je sudija Speransa Jančić. Na osnovu priložene dokumentacije sve je bilo jasno. U toku samog procesa sudiji je dostavljen zaključak Upravnog odbora DJKP „ 2 Oktobar" održanog 24.2.2000 godine, ugovor o obavljanju pojedinih komunalnih delatnosti između izvršnog odbora SO Vršac i DP „Drugi oktobar", zaključak Ministarstva za privredu i privatizaciju donet dana 16.11.2001 godine pod brojem 1201/99.

Na raspravi, punomoćnik preduzeća "Drugi oktobar" je potvrdio da u ovom preduzeću postoji društveni kapital. Tako je i napisano u rešenju sudije tog dana. Sudija Jančić je odbila tužbeni zahtev S.O. Vršca iz razloga da je preduzeće po zakonu registrovano i nema državnog kapitala. S.O. Vršac, ne odustaje nego se dalje žali drugostepenom Trgovinskom sudu u Beogradu. Sudija koji je vodio spor bio je Goran Savić. On odbija tužbu iz razloga što u strukturi kapitala nema državnog kapitala i što je preduzeće po zakonu registrovano.

Ministarstvo za privredu i privatizaciju dana 20. februara, 2003. godine traži od Republičke direkcije za imovinu da se direkcija izjasni o statusu imovine koju koristi preduzeće „Drugi oktobar" iz Vršca u procesu utvrđivanja vrednosti i strukture kapitala. Već 19. maja 2003. godine, direkcije za imovinu se izjasnila da vlasničku strukturu kapitala u potpunosti čini državni kapital.

Skupština opštine Vršac se ne zaustavlja, pa se preko opunomoćenog advokata žali Vrhovnom sudu. Tadašnji sudija ovoga suda Dragiša Slijepčević presudu donosi u korist DP „Drugi oktobar" na isti način kao i prethodne sudije.

Konačno, sve sudije su donele presude u korist DP „ Drugi oktobar" iz Vršca, dokazujući da u DP „Drugi oktobru" ne postoji nijedan dinar državne imovine kao nijedan kvadratni milimetar državnog zemljišta. Gradski park, groblje i izvorište vode (odakle se Vršac snabdeva vodom) proglašeni su društvenom imovinom.

Na kraju, kada su sve presude donete, nakon punih tri godine od zaključka ministarstva za privredu i privatizaciju, Šljivić preko Agencije za privatizaciju, nanovo procenjuje državni kapital u preduzeću! Tadašnji ministar za privredu i privatizaciju Predrag Bubalo dogovara se sa Šljivićem i Zarkulom oko privatizacije DP "Drugi oktobar". Bubalo odmah šalje pismo direktoru da ovaj raspiše tender za prodaju. 

U Vršcu se istovremeno osniva Udruženje građana „Građansko-sindikalni front" koji je nastavio da se bori za istinu o „Drugom oktobru".  U specijalnom tužilaštvu za organizovani kriminal  čekao se reizbor tužioca i pred sam reizbor sindikatima je rečeno da je predmet upućen višem javnom tužilaštvu u Pančevu. Oni se tada dogovaraju da sačekaju izveštaj tužioca iz Vršca Milana Tkalca. Na žalost, Tkalac je već bio kompromitovan, jer je godinama štitio Ljubisava Šljivića, Jovicu Zarkulu i radio je za njih.

Konačno, privatizacija DP „Drugi oktobar" je obustavljena tek odlukom Izvršnog veća Vojvodine. Ali, već je bilo kasno...Za sve ove godine, Šljivić i Zarkula su postali bogati ljudi.  Sindikat „Nezavisnost" je tražio da se ispita njihova imovina, kako pokretna tako i nepokretna.  

Traženo je, takođe, i od Ministarstva unutrašnjih poslova da se izvede inspekcija u DP „Drugi oktobar" koja treba da ispita sve zloupotrebe direktora Ljubisava Šjivića koje je učinio u proteklom periodu. Od Republičke uprave javnih prihoda, odeljenje finansijske policije Pančevo zatraženo je da izvrši kontrolu poslovanja. Misija izgleda nemoguća, ali, pravda je spora, nekad može i da stigne, ako ima dovoljno upornih da na njoj insistiraju...

 

 

 

podeli ovaj članak:

Natrag
Na vrh strane