https://www.youtube.com/channel/UCh1byVR71-7NppEvZETaXCw

Natrag

Ni{

Ni

 

 

Pismo predsednika Udruenja malih akcionara opljakanog Nissal-a

 

 

Peat za kafanskim stolom

 

 

Posle napisa u Tabloidu o kriminalu koje vlasnici sprovode u Nissalu, redakciji je dostavljeno pismo predsednika Udruenja malih akcionara Zorana orevia, u kome se opisuje ta se sve deavalo i deava u ovoj nekada uspenoj kompaniji. Iako je jasno da su vlasnici opljakali preko 61.000.000 evra, potkupljeno niko pravosue nita ne preduzima, pie izmeu ostalog u pismu koje u celosti objavljujemo...

 

 

...

 

 

Klub manjinskih akcionara Nissal a.d. Ni je uputio vei broj krivinih prijava protiv odgovornih za pljakaku privatizaciju Nissal-a, kao i nakon privatizacije, a o emu ste do sad pisali. Uputili smo prijavu i za smrt inenjera Zvonimira Jovanovia, koji je krajem 2010. godine poginuo na presi koja nije bila obezbeena senzorom za automatsko zaustavljanje,a o emu ste i pisali. Sa velikim iznenaenjem, primili smo krajem maja Obavetenje zamenika Vieg javnog tuioca, u kome se kae da nema mesta pokretanju i voenju krivinog postupka protiv bilo kog lica za krivino delo za koje se gonjenje preduzima po slubenoj dunosti. Da iznenaenje bude vee, vezao se i za nae zahteve za reviziju i preispitivanje sporne privatizacije Nissal-a.

S razlogom se pitamo: da li pljaku od vie od 61. milion evra, moe zatitnik kriminala, zamenik VJT Dobrivoje Peri, da smesti u jednu reenicu, a da nam i ne objasni o kojim prijavama, kao i o kojim zahtevima je re, jer smo ih podneli na vie desetina adresa?"

Pitamo se da li je dobro pogledao javni poziv za prodaju Nissal-a i kako su definisani uslovi za otkup tenderske dokumentacije, da li je video bonitet tajkuna iz Domal-a koji je imao samo 3.768,76 evra, umesto potrebnih milion evra, da li je video zapisnik tenderske komisije, gde se lae da kupac ispunjava uslove, da li je video potpis Mirka Cvetkovia na odluci o oceni jedinog ponuaa, gde i on lae da kupac ispunjava uslove i predlae prodaju, a kasnije i potpisuje kupoprodajm ugovor? I tu nije kraj, jer su tajkunu dozvolili da radi skoro sve na crno, da rasprodaje imovinu, da uzima hipotekarne kredite, da vri nezakonite dokapitalizacije, da konvertuje zemlju, dobijenu na korienje, u linu imovinu, na tetu akcionara, ali i drave. Nita nisu preduzeli protiv tajkune koje su jo i "pokrivali", kao to sada ini i zatitnik kriminala Dobrivoje Peri, koji prima redovnu platu od drave, ali radi protiv iste.

U prilogu dva videete da smo se obratili VJT-u u Niu prigovorom u zakonom nam ostavljenom roku, kao i da smo podneli zahtev za sprovoenjem istrage Viem sudu u Niu (prilog 3). Uz urednu prijavu, odrali smo protest pred Viim javnim tuilatvom u Niu 12. 6. 2013. godine i traili sastanak sa tada v.f. predsednika Vieg javnog tuilatva Bojane Miti, kao i samim Dobrivojem Periem, ali se nisu pojavili. Kasnije predstavnici kluba manjinskih akcionara dolaze na sastanak sa Bojanom Miti, ali se nita ne preduzima po predmetu Nisal-a, ali ni protiv Peria, to smo traili.

Pred Nissalom Klub manjinskih akcionara zakazuje protest za 11.07.2013. i postavlja atore,a tu ostajemo i sutradan. Razlozi to smo se okupili ba tamo su Vama dobro poznati, a to je sledee:

- da bi se zaustavio rad na crno kada nije hteo ministar Dinki kome smo podnosili prijave,sa registarskim brojem i markom kamiona, sa tanom kilaom izvezenih profila uz propusnicu umesto rauna i otpremnice, kao i sa tanim vremenom izvoenja,

-da nateramo tajkune da zaposlenima overe zdravstvene knjiice, da im uplate obeane zarade sa zakanjenjem od osam meseci, da im uplate doprinose na zarade, to su zaboravili vie od tri godine, da im ne dozvolimo vie nezakonite dokapitalizacije, kojim su vrili promene vlasnikog odnosa na tetu akcionara i drave,

-da pitamo da li im je neko omoguio konverziju oko 11 hektara zemljita dobijenog na korienje u linu unovinu, na tetu Drave, ali i lokalne samouprave, iju podrku imaju.

Vredno pomena je da je direktor Nissal-a Neboja "Jebe mi mater" tambilj, sat vremena pre naeg dolaska ve dogovorio sa predstavnicima MUP-a gde da nam zabrane postavljanje atora, a vrhunac svega je da je od vie desetina angaovanih bildera, petnaestak napustilo fabriki krug i da su se rasporedili tridesetak metara od ulaza u Nissal.

Iako je policija zaduena za odravanje javnog reda i mira na javnim povrinama niko iz MUP-a ih nije dirao sve dok nismo lino intervenisali kod novopostavljenog naelnika kriminalne policijske uprave Nia, gospodina Anelkovia. Nakon toga su povueni u krug Nissal-a u kome je u tom trenutku bilo vie osoba privatnog obezbeenja, nego zaposlenih jer ih je bilo samo tridesetak radno angaovanih. Ostali su na nezakonitim plaenim odsustvima i odmoru.

Ko je odgovoran to je najuspenije preduzee metalskog kompleksa do pljake u organizaciji Mirka Cvetkovia i Aleksandra Vlahovia, uz pomo tajkuna, od 1254 zaposlenih, sa redovnim primanjima i uplatama doprinosa na zarade, svedeno na samo tridesetak radno angaovanih od oko 300 zaposlenih, bez zarade i drugog, pitaju manjinski akcionari nadlene dravne institucije, kojima se obraaju.

Zbog toga to nismo imali odgovor iz VJT-a , gde je predmet Nissal-a i kakve su im dalje namere, pred palatom pravde u Niu organizovali smo proteste s poetkom od 15.7.2013. koji su trajali do 26.6.2013,a slike sa postavljenim atorima i parolama dobili ste ve od mog kolege. Vie javno tuilatvo je veim delom protesta bilo bez predsednika, jer je Bojana Miti bila zamenjena novim koji je preuzeo dunost tek 23.7.2013. Sve do 22.7.2013.niko nam nije mogao da odgovori gde je na predmet i tri razliita odgovora smo ba tog dana dobili.

Predsednik Vieg suda u Niu, Krsti rekao je da je Nissalov predmet kod Republikog javnog tuioca. Minut kasnije sekretarica VJT-a pokazuje nam papire da je predmet od tog dana ve u Viem javnom sudu (a predsednik ne zna), a u pisarnici VJT-a su nam nakon provere odmah potom rekli da je predmet kod sudije Aleksandra Teodosia. Za pet minuta tri razliita odgovora. To isto su svi isti potvrdili i sutradan, pa smo traili i sastanak sa pomenutim sudijom Teodosiem, a koji nam je tada rekao da je tog jutra, dakle 23.7.2013, dobio predmet, mada je isti traio pisanim putem i 10.6.2013, a zahtev je ponovio i 18.7.2013.god., ali uzalud.

Upomost se ipak isplatila, jer se od tog dana menja odnos prema nama, pa nas je novopostavljeni predsednik VJT-a pozvao na razgovor 26.7.2013. u 12 asova. Upoznao nas je i sa upuenim zahtevom za operativni radom na celokupnom predmetom Nissal-a, kao i sa zahtevom da se preispitaju svi navodi iz teksta u Vaem listu "Kad gazde zabrazde" po kome smo pisali krivinu prijavu, a koju Vam aljemo u prilogu. Zahtev MUP-u podneo je zamenik Vieg javnog tuioca Goran Bursa.

Dok smo ekali postavljenje novog predsednika VJT-a uputili smo nekoliko krivinih prijava protiv odgovornih, a sve Vam ih dostavljam u prilozima. Kako nam je novi predsednik VJT-a rekao iste e zamenik Vieg javnog tuioca Vlada Pavlovi proslediti Osnovnom javnom tuilatvu, nadlenom za razmatranje iste, a mi emo o tome biti pisano obaveteni.

 

Gradonaelnik Zoran Perii nam je pre nekoliko meseci dao samo podrku na papiru, a sa direktorom Krstiem i pomonikom ministra Mrkonjiem, Draganom Jovanoviem, sastaje se stalno. Otvoreno smo mu zamerili zato je zaboravio da ih podseti da zaposlenima overe zdravstvene knjiice, jer ima i bolesnih radnika, kojima doktori, kolege gradonaelnika ne daju doznake, a nee ni da ih lee.

Zaboravio je i da ih podseti da trebaju i zarade dati ponekad zaposlenima i jo mnogo ta drugo. Zaboravio je i da je njegov opis posla borba za sve graane Nia, jer on te muke nema. Ima ovek zdravstvenu zatitu, uplaeni su mu i doprinosi na zarade, zarade su mu redovne, a moda ih dobija i na vie mesta, pa to bi ga interesovali obini radnici ili akcionari.

Obeao sam da Vam pojasnim i sledee. Pre ulaska tajkuna u Nissal, sredinom 2003. godine, etiri veeri je dolazio tada radnik Domal-inenjeringa Momilo Ceki nudei mi ogronmu koliinu evra. Nisam izdao radnike, nisam uzeo nueno mi, nisam se sastao petog dana sa Goranom Vukoviem (iako je doao u Ni).

Traio sam samo da definiemo otpremnine pre ulaska tajkuna u posed i potpisivanje dogovorenog Pojedinanog kolektivnog ugovora. Nissal potpisao to su traili direktori i drugi sindikat od mene, ali sam zato i oteran iz Nissal-a nezakonito i jo uvek vodim rat sa pravosudnom mafijom, jer je i novom ministru Selakoviu dravni sekretar Danilo Nikoli, koji je unitio niko pravosue. Protiv njega je udruenje za zatitu graana Feniks svojevremeno skupljalo i potpise za njegovu smenu, to on dobro zna. Jo uvek su u nikim sudovima sudije poslunici, poput Ivana Sokolovia, Jelene Jovanovi, Ivane Ranelovi i dr.

 Pomonik ministra je i sada pre ovih deavanja dolazio kod mene kui vie puta da se dogovorimo, jer mu nisu odgovarali organizovani protesti i pisanja u Vaem listu. Dolazio je da bi me vodio u banjsku kafanu "Devet Jugovia", gde bi me ekao i Nea Peat. Dolazio je dva puta i Nea sam, bez Jovanovia, te smo pili sok u kafani "Banje". Priali su da im nanosim zlo piui Vama i organizujui proteste, te da to nekako reimo. Za kafanskim stolom sam im kazao da u svoje aktivnosti nastaviti, a to i inim.

Pitajte Jovanovia otkud njemu ovoliko interesovanje za Nissal, kada je ve drugi mandat pomonik ministra! Nije li on kljuni ovek koji zaustavlja sve nae aktivnosti i hoe li se konano stati na put kriminalnim radnjama u organizaciji vlasti? Zna li Aleksandar Vui da mu zlo nanose saradnici poput Danila Nikolia, koji je radio za sve reime, a da sada na preporuku Periia postaje i dravni sekretar Ministarstva pravde?

 

Posebno Vam elim rei da smo u Niu, kopije teksta objavljenog u prethodnom broju Tabloida oblepili gde god smo mogli, to nam jedino i ostaje.

 

Predsednik Udruenja malih akcionara, Zoran orevi

 

podeli ovaj lanak:

Natrag
Na vrh strane