Kucni lijekovi za astmu elicea 10 mg Lijekovi za garavicu
Lijekovi za upalu grla ivermectin gdje kupiti Lijekovi za garavicu
Lijekovi za valunge Lijekovi za lijecenje oteklina. lexilium cijena Lijekovi za tinitus
lijekovi protiv raka. Lijekovi za trovanje hranom lorsilan cijena prirodni lijekovi za prehladu
prirodne tablete za spavanje lunata bez recepta Proizvodi za njegu masne koe
organizirati modafinil hrvatska Lijek za morsku bolest
lijek za suha usta normabel bez recepta lijek za artritis
lijekovi za zatvor Lijek za akne rivotril cijena sredstvo za zadravanje vode
Lijekovi za rast kose. Sredstva za suhi kaalj xanax cijena Lijekovi za bolesti zuba.
lijek koji spaava ivot Lijecenje akni kod kuce. zaldiar bez recepta pojedinacni cvjetovi

  https://www.youtube.com/channel/UCh1byVR71-7NppEvZETaXCw

Natrag

LES SUISSES,

LES SUISSES,

HANNIBAL ANTE PORTAS !

 

- Ima neto trulog u dravi vajcarskoj -

 

Pie: Prof. Dr Kaplan BUROVI, akademik

 

Stigao sam u vajcarsku ne kao svi drugi politiki emigranti, pa su mi vajcarske vlasti priredile i jedan neobian, specijalan doek, rekao bih kao nijednom drugom emigrantu, za to su javno, preko lista L'HUMANITE1), jo pre mog prispea tamo, porueni od francuskih "socialista" i "komunista", sigurno kolege Staljina, Josipa Broza Tita, Envera Hode i tutti quanti. Pa - neminovno - i od vajcarskih "socialista", "komunista", koji su, koju nedelju pre mog prispea u vajcarsku, pozvali specijalnog Enver Hodinog ambasadora Ismail Kadare, da govori i svedoi njima i albanskim emigrantima u vajcarskoj o meni, ko sam ja i ta predstavljam kao drutveno-politika linost i kao knjievnik.

Moda e ko od vas rei: "Ne uri se da hvali nijedne vlasti, jer praktika je kriter istine !"

Pa dobro, izvolite videti i praktiku:

vajcarske su mi vlasti dale status politikog emigranta odmah, kao nijednom drugom emigrantu. Svaki mesec su mi u ruke davali pare da plaam stan, pare da se hranim, oblaim, pare za osiguranje, za lekarsku pomo, ako budem imao potrebu za to. Nisam radio nijedan dan, a iveo sam kao ban. Naravno, u poreenju ne sa ivotom po jugoslovenskim i albanskim zatvorima, ve kao profesor i knjievnik po profesiji. Na slobodi !

Jednog dana stie mi iz ambulante (Ovde je nazivaju PERMANANCE DE MEYRIN) jedna faktura od 520 frs za pregled, koji mi bee uinila lekarka Mira Daut, ko zna pre koliko meseci. Pogledah je zamiljen, zatim sa sumnjom i - rekoh eni:

-Ma ovu fakturu, eno moja, ini mi se da sam je platio jednom !

ena moja, kao i sve druge ene, ne sumnja u nita, ali ipak poe samnom u ambulantu, gde predstavih fakturu i rekoh im:

-Izvinite, ali ini mi se da sam ovu fakturu jednom platio. Izvolite videti, molim.

Jedna infermierka, lepa kao to su u ovoj zemlji lepe infermierke, tu - predamnom, otvori kompjuter i pogleda. Namah razrogai oi, pogleda me sa iznenaenjem i ree:

-Mesije, ne jednom, ve DVA PUTA ste je platili !

-Nemogue!- uinih i ja iznenaen, jer mi se ovo nije desilo ni kod socijal-faiste Josipa Broza Tita, niti kod njegovog kolege super socijal-faiste Envera Hode.

-Evo, vidite! Vidite !- pozva me infermierka da joj se pribliim i pogledam na ekranu kompjutera.

Pogledah ne samo ja, ve i moja ena.

Stvarno, tamo pisae da je ta faktura plaena DVA PUTA. Posle bezgraninog uenja (A kako se neu uditi, ljudi, kad su mi eto - tu fakturu traili i po trei put da platim !), nasmejah se lako i rekoh eni:

-Nekome ovde, u vajcarskoj, nije dosta to sam po zatvorima Balkana patio i stradao ne samo za slobodu i demokratiju tih naroda tamo, to sam se uz to borio i za slobodu i demokratiju vajcarske, da im ne stigne ovde staljinizam i da ne prepate i ovi ono to prepatismo mi, ve bi hteli da i ovde nastavim sa istim patnjama, pa - razume se i sa istom borbom!

ena je utala nema, jer jo nije verovala ni svojim uima, niti oima. Buljila je u ekran kompjutera, trljala oi, gledala u mene, u infermierku, pa opet u ekran.

-Rekao sam ti, eno,- nastavih ja,- da jugoslovenska UDB-a i albanski SIGURIMI imaju duge ruke i mnoge prijatelje, saradnike, posebno ovde - u vajcarskoj.

 

Buroviu, mi smo intervenirali kod vajcarskih vlasti da vam skinu status politikog emigranta i da vas oteraju iz vajcarske. Mi emo se obratiti i Meunarodnom sudu protiv vas zato to ne priznajete da ste Albanac i zato to piete da Albanci nisu autohtoni, ni Pelazgi, pa ni Iliri !

Bahri BRISKU

- Zvunik crnogorske UDB-e i albanskog SIGURIMI-a

 

 

Ona je nastavila da uti, jer ju je tako Enver Hoda, tamo - u Albaniji, vaspitao.

Zapanjena, utala je i infermierka.

Naravno da ja, vaspitan u nadoveanskoj borbi za ljudska prava, potraih im da mi se vrate tih 520 frs, koje sam platio po drugi put.

Zauzet kompjuterom i onime to smo tamo videli, nisam primetio da se jedna druga infermierka, mogue ne ba ovako lepa kao ova to nam otkri da smo po drugi put platili istu fakturu, im se to saznade, odmah nekuda nestade, izgubi se. Upravo kad ja potraih da mi vrate 520 frs, koje sam platio po drugi put, ona se vrati i ree:

-Mesije, vi imate ovde dve neplaene fakture, evo ih, obe ine 520 frs, pa emo vam tih 520 frs zadrati za ove dve fakture.

-Pa dobro, dobro!- rekoh ja i ne sumnjajui u nita.

Rekoh vam da su mi vajcarske vlasti davale svaki mesec pare u ruke da platim osiguranje - i ja sam to redovno plaao, mislei da je to osiguranje za penziju ili, da me Titoisti i Enverovci ne ubiju, poto su i preko interneta pozvali svoje junake da dou u vajcarsku i da me ubiju.

Fakture, koje su mi dolazile od lekarke M.Daut ja sam plaao iz mog depa. Kako za sebe, tako i za enu, za dete. Pa i lekove. Po apotekama, gde sam uzimao lekove, plaao sam na licu mesta, iz depa. Nit sam znao, niti mi je iko rekao, da fakture treba da predam osiguravajuem zavodu CSS, koji su nadleni da ih plaaju, kao i trokove za lekove.

Ostavimo po strani ovo. Ne pitajmo ni zato mi nisu to rekli, niti zato me ni oni, u birou gde su mi svaki mesec davali pare, nisu pitali idemo li mi kod lekara, zato im ne podnosimo fakture CSS da nam oni plaaju 10% trokova za lekarske usluge i lekove, kako to predvia pravilnik o tretmanu emigranata.

Pitamo samo ovo: Kako se sloie te dve nove fakture upravo za 520 frs, koliko je trebalo da mi se vrate?

Drugo pitanje: Kad sam ja to bio kod lekara, i to dva puta redom? Ja ne pamtim da sam bio ni jedan jedini put, a ne dva puta?

Tree pitanje: Jesam li ja isti dan i isti as dva puta pregledan od lekara i za svaki put su pisali posebnu fakturu?

etvrto pitanje: Poto sigurno nisam pregledan ni isti dan, kamoli i isti as, te dve fakture mora da su raznih dana. Onda, zato mi ni jednu od njih nisu poslali do tada? Kako to da mi alu po trei put fakturu od 520 frs, a fakture to zajedno ine 520 frs nisu poslali ni jedan jedini put?! aljui po trei put fakturu od 520 frs, nisu se setili da imaju u ruke dve druge fakture neplaene ni jedan jedini put?!

Peto pitanje: U vajcarskoj su svi osigurani za lekarsku pomo i lekove. Bez osiguranja lekar te ne pregleda. A ovo znai da fakture plaaju institucije osiguravanja, a ne klijenti ambulanti, lekara i apoteka. Prema tome, i te moje fakture oni su znali da ih treba platiti moj osiguravajui zavod, onaj kome svaki mesec plaam i na bazi kojeg osiguranja su me oni pregledali, a ne ja !

esto pitanje: ato mi te dve fakture ne dadoe? Pa zar nisu znale da ja treba da ih podnesem osiguravajuem zavodu, da mi ih oni plate?

Ako je moj osiguravajui zavod platio po prvi put fakturu od 520 frs, sigurno da je nije platio i po drugi put! To se sigurno jo nije desilo nijednom osiguravajuem zavodu! Da ne plaaju ni po prvi put im se desilo i deava im se svakodnevno, ali ne i da plaaju po drugi put. Ovo mislim da je bilo dovoljno da oni u PERMANANCE DE MEYRIN shvate da sam ja tu fakturu platio iz mog depa.

I eto, umesto da mi bar te pare vrate, oni mi potraie da tim parama platim one dve druge fakture! Pa zar te infermierke nisu bile svesne da te dve fakture, ako su i stvarne, a ne fiktivne, treba da plati moj osiguravajui zavod, a ne ja ?!

One su bile svesne i po nainu kako ja govorim francuski jezik da sam stranac, da ne poznajem mehanizam ivota vajcarske. Ako nisu proitale pariski list L'HUMANITE, one su mi sigurno videle i fotografiju u vajcarskoj tampi, pa i u glavnom listu eneve i vajcarske LA SUISSE! One su me poznavale dobro, i te kako dobro, jer je meu njima bila i infermierka Slavica, Slovenka, koja me rado doekivala i dugo razgovarala samnom o svakojakim problemima.

Zato su me zavele da platim i dve druge fakture iz depa, umesto da mi objasne da fakture predam u osiguravajui zavod, jer e mi ih oni platiti ?! Zato su i one preutale istinu ?! Zato me nisu uputile ?!

Zar nije jasno da su one dve fakture fiktivne, napravljene od vremena druge isplate fakture od 520 frs, da bi njima uinili ono to uinie ?!

A poto ove pare nisu unele u svoj dep, u slubi koga su ovo uinile?! U slubi jugoslovenske mafije ili u slubi albanske mafije, koje me prate u korak i plaaju vree droga i prostitucija dolara da se proganjam, da se persekutiram svakako ?!

Ili imamo i u vajcarskoj kakvu mafiju ?!

Ove su se svinjarije reale jedna za drugom, tako da mi nisu dali vremena ni da odahnem, kamoli i da postavim sebi sva ta pitanja i osvestim se s kim to imam posla. Proli su ne samo meseci, ve i godine, dok sam se osvestio. Trebao sam da od ovih pretrpim prvi infractus miocardis, pa i da se suoim i provokacijom drugog infracta da bih se osvestio.

Mogu vam napisati itav roman o ovim provokacijama, svinjarijama, zloinima koji su mi uinjeni u ovoj zemlji, pod zastavom vlasti, koje pretendiraju da su demokratske, pa sam im zato i poverio ne samo moj ivot, ve i ivot moje ene i mog deteta, mog sina.

Neu vas zamoriti i drugim njihovim svinjarijama, ali me sasluajte samo i ovo:

Kad su mi dali status politikog emigranta, Crveni krst eneve, koji me uze u svoj patrona, na moju molbu dade mi i 3.000 frs da kupim posue za kuhinju i posteljinu za spavanje. Idui mesec sam poeo vraanje duga u rate od po 100 frs, sve uplaujui u poti. Posle dve-tri godine ja sam isplatio to.

U meuvremenu ja sam promenio dva-tri stana. Prooe i jedno pet godina. Kad eto ti, iz Berna vajcarske mi vlasti trae da im vratim tih 3.000 frs duga. Sigurno su mislili da sam ja ili bacio ili izgubio potanske potvrde o vraanju tog duga. Odgovorih im pismeno da sam ih od vremena vratio. Za neko vreme, sve dok ne pooh za Balkan da tampam moje knjige, ostavie me na miru. Kad stigoh tamo, u Podgorici, stie mi od ene telegram da su oni iz Berna opet traili da im platim 3.000 frs, a sa pretnjom da e me proslediti i kazniti, ako ih odmah ne platim. Tako sam morao da se izloim novim trokovima i hitno vratim nesvrena posla, da pretresem moju arivu, naem potanske potvrde za isplaivanje tog duga i poaljem njihove fotokopije na njihovu adresu.

Tada mi stie i tree pismo od njih, kojim mi javljaju da se iz tih fotokopija vidi da sam ja vratio Crvenom krstu u enevi 3.000 frs, ali nigde ne pie da su to za moj dug.

Ja nisam pitao njih ta to oni imaju samnom, kad mi te pare nisu dal oni, ve Crveni krst. Tada se toga nisam setio. Ali se setih da mi je Beatija, tako se zvala slubenica Crvenog krsta, dala i pismenu izjavu da sam ja te pare vratio. Zato se dadoh jo jednom u pretragi moje arive i eto - naoh i to pismo. Odmah napravih fotokopiju i poslah gospodi u Bern.

Posle ovoga me oni nisu vie uznemiravali za ovo, ali su preduzeli druge svinjarije, jo gore, prljavije, kriminalne, pa i uperene protiv mog ivota. Da, i protiv mog ivota !

Pitam: Da sluajno nisam sauvao izjavu Beatije da sam vratio te pare, to bi uradili ovi vajcarci samnom?! Sigurno me ne bi pojeli, ali bi me izmrcvarili sa idi-mi-doi po njihovim biroima, kancelarijama i sudovima, pa bi me moda bacili i u koju eliju zatvora, jer bih im odbrusio "Dosta vie sa ovim faizmom !"2), a posle zatvora - proterali bi me iz vajcarske.

Umesto da vas zamorim ovim mojim patnjama i stradanjima od vajcarske demokratije, izvolite videti to su mi uinili upravo ovih dana !

Doe mi od CSS faktura sa oznaenom sumom novca, koju treba da platim. Krenuh u poti da je platim, ali prethodno skrenuh u odeljenje potanskih kutijica da vidim da nema tamo koje pismo za mene. Tamo naoh pismo osiguravajueg zavoda HELSANA, gde sam osiguran od pre dve godine, jer sam napustio pre dve godine osiguravajui zavod CSS upravo zbog maltretiranja.

Tada rekoh sebi:

-Kaplane, to tai CSS od tebe, kad ti od pre dve godine nisi vie njihov klijent ?!

Sigurno da odustah od plaanja te fakture. Naprotiv, pooh u CSS, pokazah im fakturu i upitah ih:

-ta je ovo?

- Pa faktura! Platite je, mesije!- ree mi slubenica.

-Ali ja nisam va klijent, gospoo !

-A, tako?! Dajte je ovano da vidimo !

Uze mi fakturu i poe do njenog stola, otkuca neto na kompjuteru, zatim uze nekoga na telefon, neto sa nekim prozbori niskim glasom, zatim se vrati kod mene i ree mi:

-Mesije, izvinite! Pogreili smo, izvinite! Ne treba da je platite

Da moda nisu pogreili ovako i sa vama, gospodine vajcarcu, koji mogue itate ovo?! Moe li iko biti garantiran od ovih "greaka"?! Budite sigurni i spavajte spokojno, jer - dok neka mafija ne bude dala i za vas koju vreu dolara od droge ili prostitucije onima, koji mene ovako tretiraju, nee praviti i vama ovakve "greke". A kako ste sigurno uli, kau da postoji i vajcarska mafija.

Ja vam kaem da je praktika kriterijum istine. I dodajem:

E-he-hej, les Suisses, Hannibal ante portas ! 

 

eneva,

Dana 04.X.2013.

___________________

1) U francuskom glavnom listu socijalista-komunista L'UMANITE, Paris, 24. januara 1991, objavljena je paskvila protiv mene, toboe sam u Jugoslaviji bio kanjen zatvorom 10 godina kao albanski nacionalista, a u Albaniji da sam izdrao zatvor od 20 godina kao agent jugoslovenske UDB-e. lanak nema potpis, ali je jasno da ga napisao kriminalac Ramiz Alija, tada presednik Albanije i ef Partije rada ("komunistike") Albanije, koji je oprao ruke u krvi mojoj i moje porodice, nedorasle dece, svi sasvim nevini: lino on, budui i presednik Republike Albanije, primoran od pokreta masa u Albaniji protiv terora, priznao mi je punu nevinost dokumentom Narodne skuptine Albanije i nastavio sa svojim zloinima protiv mene i moje porodice.

2) Jednom prilikom sam im i to odbrusio u jednoj kancelariji.

 

 

podeli ovaj lanak:

Natrag
Na vrh strane