Natrag

Reagovanje

Reagovanje

 

Kuda vode zarale ine eleznica Srbije?

 

Ciganski dil sa trojanskim konjem

 

U eleznici Srbije veinu zaposlenih ine asni i poteni ljudi koji se svim silama trude da sauvaju ovo preduzee i ivote putnika. O svemu ta se dogaa u ovom velikom sistemu, redakciji Tabloida pie grupa nezadovoljnih radnika, upozoravajui da pljaka koja se jo uvek sprovodi moe da dovede do tekih posledica.

 

...

 

Krajem decembra prole godine, konano su se dogodile kadrovske promene i u naoj firmi. Posle etvorogodinjeg nerada i nijedne zapoete investicije gospodina Milovana Markovia iz DS-a, oekivalo se kvalitetno kadrovsko reenje SNS-a i konano pokretanje investicionog ciklusa, potpuno dotrajale infrastrukture. Ali, naalost, dogodio nam se Sima (Dragoljub Simonovi) i umesto najavljivanog prosperiteta, kree potpuni kadrovski haos i konano unitenje posrnule firme. Sima, zvani i Sima Ciganin, dovlai preko sedamdeset svojih prijatelja, stranakih kolega i raznoraznih protuva, bez adekvatne kolske spreme, sa kupljenim diplomama raznih jeftinih menadmenata. Kvalitetne i strune kadrove koje Sima smenjuje pod izgovorom da su nesposobni i korumpirani..

Dragan Gruji, bivi direktor direkcije za prevoz (najstruniji saobraajni inenjer, sa licencom, tenim znanjem engleskog jezika, i izuzetnim ljudskim osobinama), biva smenjen, a na njegovo mesto dolazi Negoslav Teofilovi, Simin komija iz Vrina, (polupismeni neradnik i hohtapler, ali sa diberskim fazonima groanske trafte, Grujiu nije ni do lanaka). Gruji daje otkaz krajem septembra i poinje da radi u meunarodnoj firmi "Kargo" Slovenija Hrvatska Srbija.

Predrag Nekovi, bivi direktor Sektora za ETP (jedan od najboljih signalnih inenjera u Srbiji, sa licencom, tenim znanjem engleskog jezika i neverovatnom energijom za zatitu interesa eleznice i sektora za ETP), biva smenjen i postavljen na pripravniko radno mesto u Topideru. Naime, mnoge poslove na investicijama, tipa rekonstrukcija pruge Golubinci - Stara Pazova, ugradnja putnih prelaza, po njegovom nareenju radili su radnici Sektora za ETP, a ne privatne firme, ime je uteeno vie desetina miliona dinara, ali za te novce su bili uskraene raznc firme, koje sem elje da uzmu pare, nemaju strune kadrove za izvoenje ovih poslova. Tako se stiu moni neprijatelji. Nekovi daje otkaz i odmah poinje da radi u meunarodnoj firmu  "AZD".

Naravno da u eleznicama jo ima strunih i normalnih direktora (Jankovi, apin, Kovi, Radovi) koji pokuavaju da zaustave Simino kadrovsko divljanje, ali za sada neuspeno.

Na mesto smenjenog Nekovia, Sima postavlja do sada najgore kadrovsko reenje, Sau Jokia (Crnogorac, roen u Plavu, zavrio viu kolu u Rakoj i neki fakultet u aku, sa svega sedam godina staa na eleznici). Nikada se nije desilo da energetiar, sa tako malo staa, bude direktor sektora za ETP, ime je direktno ugroena bezbednost saobraaja..

Postavljanju ovog polupismenog Crnogorca, sa vokabularom od stotinak rei, aktivno je pomagao Simin trojanski sindikalni konj Perica orevi, koji ima specijalni zadatak. Naime, za ovog bolesnog i nepismenog lika, koji je takoe uspeo da kupi diploma u aku, vezane su mnoge kriminalne radnje. Za vreme DS-a bio je desna ruka Milanu Cvejiu, ilasovoj udarnoj pesnici na eleznici.

 Maksimovi i pored otvorenog protivljenja Nekovia postavlja Pericu orevia na mesto efa OC-a u Poarevcu, iako je predsednik sindikata i lan upravnog odbora, to je prosto neverovatno i ima elemenata vie krivinih dela. Perica sa radnim mestom u Poarevcu, gde nikada nije otiao, konkurie za reavanje stambenog pitanja u Beogradu, to je potpuno nezakonito, i dobija stan od 85 kvadrata.

Sima reen da uniti sve institucije ulazi u rat sa sindikatima i bira svog trojanskog konja Pericu da potpie izmene kolektivnog ugovora i drastino smanji prava radnika i potpuno marginalizuje uticaj. Perica stalno dri sastanke po vorovima. Preti i obeava pozivajui se na mo velikog Sime i nekog funkcionera iz ministarstva Rafailovia.

Perica aktivno sa Jokiem uestvuje u hajki na Nekovia i na sve inenjere koji su saraivali sa njim. Smenjuju se inenjeri, koji su postavljeni pre samo dva meseca, sa obrazloenjem da su korumpirani Nekovievi ljudi, iako su proli sve bezbednosne kontrole prilikom postavljenja. Oigledno je da Joki  kree u unitavanje Sektora ime otvara mogunost upliva privatnih firmi, koje treba da preuzmu odravanje elektrotehnikih sistema i ureaja, to mu je postavljeno kao osnovni zadatak.

Takozvane mere tednje imaju pozitivan efekat na par meseci, ali izuzetno tetan na due staze, jer su sve nabavke zaustavljene i njihova realizacija je ispod pet odsto za ovu godinu. Stanje infrastrukture je katastrofalno, jer da postoji iole ozbiljne kontrole vie od 70 odsto naih pruga bi moralo biti iskljueno iz saobraaja. Kupuju se gluposti, ali ne pragovi i skretnice, pa vozovi stalno ispadaju i pravo je udo to nije dolo do veih nesrea i gubitka ljudskih ivota.

Zabrinjavajue je i ponaanje SNS-a, stranke kojoj su puna usta Evropske unije i njenih standarda, da ne menja nesposobne, nestrune i prljave radikalske kadrove (Dragoljub Simonovi je, ipak, na nivou pregledaa kola, bez obzira na kupljenu diplomu neke improvizacije od kole u Sopotu). teta je ve sada ogromna, a za neko vreme bie i nenadoknadiva  

 

 

podeli ovaj lanak:

Natrag
Na vrh strane