https://www.youtube.com/channel/UCh1byVR71-7NppEvZETaXCw

Natrag

Su(lu)dovanje

 

Su(lu)dovanje

 

Davno izgubljena čast srpskih sudija i državnih tužilaca, i njihova zlodela (12)

 

Smrt bez pravnog leka

 

Srpski sudovi još donose presude ''U ime naroda''. I, uglavnom, protiv naroda, odnosno običnih građana, koji ne pripadaju gornjoj strukturi društva, niti organizovanim kriminalnim grupama koje drže na vezi i apanaži veći broj sudija i državnih tužilaca. Za razliku od državnih tužilaca, koji svojim zamenicima mogu izdavati obavezujuća uputstva, sudije su potpuno samostalne u svom radu i odlučivanju. Nažalost, najveći broj delilaca pravde tako se i ponaša - nasilno, priprosto, ne poštujući zakonitost, ni javni moral. Uvek su spremni da za sitnu paru, ili dodvoravanje nekom važnom čoveku iz partija na vlasti, poštenom građaninu otmu stan, imovinu, decu, proglase ga ludim, oduzmu mu poslovnu sposobnost, ili ga drže mesecima i godinama u pritvoru, sve dok ga potpuno ne slome i učine nesposobnim za život. I to sve čine nekažnjeno, za svoj rad primaju najveće plate u državi, a imaju i mnoge druge privilegije. I nova vlast nastoji da pravosuđe potpuno stavi u funkciju zaštite interesa vladajuće klike, suprotno zahtevima iz Brisela da se pravosuđe mora dubinski očistiti od korupcije, nepotizma, nestručnosti i politikantstva. Za tužioce i delioce pravde u Srbiji birani su podobni i prepodobni, loši studenti i još lošiji ljudi...

 

Milica Grabež

 

Serijal o stanju u srpskom pravosuđu objavljen u magazinu Tabloid-List protiv mafije, dao je snage mnogim sudijama i tužiocima, koji svakodnevno izveštavaju naš istraživački tim o zlodelima pojedinih, otuđenih od morala i zakona sudija i tužilaca.

Reforma je koju j sprovela banda ministarke Snežane Malović ostavila je tragične posledice. Veći broj sudija pretvorio se u kadije, i sude po svojim ličnim kriterijumima, zanemarujući zakon.

Izmenjeni sastav Visokog saveta sudstva, kojem su pored starih, ozloglašenih članova, pridodati, po funkciji koju obavljaju,  vršilac funkcije predsednika Vrhovnog kasacionog suda  sudija Dragomir Milojević, koji i predsedava Visokim savetom sudstva, ministar pravde Nikola Selaković i predsednik Odbora za pravosuđe Skupštine Srbije, sada bira na ključne sudijske položaje sudije koje označi na ceduljicama potpredsednik Vlade Srbije Aleksandar Vučić.

I sam predsednik VSS nije krajem 209. godine prošao na reizboru. Bio je u to vreme sudija Vrhovnog suda Srbije.

Ovih dana, na Milojevićev predlog, za sudiju Apelacionog suda u Novom Sadu izabrana je sudija Višeg suda Zdenka Stakić. Ona nije prošla reizbor, zbog predloga za njeno razrešenje zbog postupanja u krivičnom postupku koji je vođen protiv monaha Ilariona, optuženog zbog pedofilije. Naime, ona je, kao sudija Višeg suda u Novom Sadu, potvrdila presudu Opštinskog suda u Novom Sadu, kojom je monah Ilarion osuđen zbog pomenutog krivičnog dela, i to uoči  same zastarelosti postupka. Optuženi je izjavio vanredni pravni lek, preko svojih branilaca, i Vrhovni sud Srbije, u veću kojim je predsedavao sudija Dragomir Milojević, uvažilo je zahtev za vanredno preispitivanje presude, jer je bio zakonit.

Naime, sudija Stakić je, u brzini, da ne zastari predmet, onemogućila optuženog monaha u korišćenju prava na odbranu.  Nakon ukidanja presude od strane Vrhovnog suda Srbije, nastupila je zastarelost krivičnog gonjenja. Žestoko je tada reagovala ministarka Malović, tražeći čak i krivičnu odgovornost za sudije, čak i za Dragomira Milojevića, čije veće moralo, poštujući zakon, da ukine presudu sudije Zdenke Stakić.

Po odluci Ustavnog suda Srbije,  i sudija Zdenka Stakić je vraćena na rad u Viši sud u Novom Sadu, ali posle nekoliko meseci, njen ''sabrat po progonu'' Dragomir Milojević promovisao je gospođu Stakić za sudiju Apelacionog suda u Novom Sadu.

Povratnici sada vode reč u Visokom savetu sudstva. Oni žmure, u punom sastavu, na sva zlodela koja čini veći broj sudija. Visoki savet sudstva nikako da smeni disciplinskog tužioca, ozloglašenu sudiju Mirjanu Ilić iz Višeg suda u Beogradu, koja nije podnela nijedan predlog za kažnjavanje sudija koji na najgrublji, primitivniji i umišljajni način, krše zakone! Do sada gospođa Ilić nije pokrenula nijedan predlog za utvrđivanje odgovornosti svojih kolega, jer bi ona sama, kao pijanica i propalica, morala biti udaljena iz suda. Ali...

Visoki savet sudstva unapredio je u sudije Apelacionog suda u Beogradu sudije Višeg suda u Beogradu Jasminu Vasović, Vladimira Vučinića, sudije odeljenja za organizovani kriminal, i vršioca funkcije predsednika Višeg suda u Beogradu Aleksandra Stepanovića. Sudija Jasmina Vasović je predsedavala krivičnim većem, koje je, po treći put odbilo zahtev za ponavljanje postupka optuženima za ubistvo francuskog navijača Brisa Tatona. Dva puta je veće Apelacionog suda u Beogradu ukidalo njene rešenja, ali ni izvedeni dokazi - svedočenje dvoje svedoka, koji su istog dana, kada se dogodio slučaj, dali izjave u policiji, i ne znajući koje lice je u pitanju, da su videli da je Taton sam preskočio žardinjeru i pao, nije bio dovoljan da se ponovi postupak, i 13 osuđenih pusti iz pritvora!

Presudu, kojom su navijači osuđi na 240 godina zatvora donela je sudija Mirjana Ilić, a veće Apelacionog suda u Beogradu je, ipak, kazne prepolovilo, i smanjilo ih za 120 godina zatvora.

Vršilac dužnosti predsednika Višeg suda u Beogradu, sudija Aleksandar Stepanović, nije želeo da sudiju Jasminu Vasović izuzme iz odlučivanja u vanraspravnom veću, i pored činjenice da su njena dva predhodna rešenja ukinuta, i da optuženi, zbog njene surovosti i kršenja zakona, mesecima leže u zatvoru, bez krivice.

Kako se desilo da sudija Stepanović, sa nepune četiri godine staža u Višem sudu u Beogradu, bude izabran za sudiju, a da pritom, praktično, nje presudio nijedan krivični predmet u ovom sudu, za razliku od desetine sudija koji su se dokazali kao vrhunski pravnici.

U sledećim brojevima opisaćemo pogubno delovanje ministra Nikole Selakovića i predsednika Visokog saveta pravosuđa  sudije Dragomira Milojevića.

 

 

Njima je lakše bez morala

 

 

Koliko je koban uticaj na zataškavanje posledica nereizbora sudija i tužilaca sadašnjeg podpredsednika Vlade Srbije Aleksandra Vučića, koje su  sudije, zbog pederastije, postavljene na ključne sudijske položaje, opisaćemo u narednim brojevima.

Odsustvo svake odgovornosti za presuđivanje pretvorilo je Viši sud u Nišu i Apelacioni sud u Nišu u privatne sudove. Pored privatnih izvršitelja, dobili smo i privatne sudije.

Postavljanjem sudije Duška Milenkovića. Za vršioca funkcije predsednika Apelacionog suda u Beogradu početkom ove godine, i predlogom Visokog saveta sudstva narodnoj skupštini da ga izabere na ovu funkciju, desetina sudije ovog suda postala je organizovana kriminalna grupa, lišena svakog moralnog obzira. Pomenuti Duško Milenković se pravi lud, i sve to toleriše. Nije podneo nijedan predlog za pokretanje disciplinskog postupka protiv sudija, koji najdirektnije, i umišljaji krše zakon, donoseći konačne presude, koje se, praktično, ne mogu pobijati bilo kojim pravnim sredstvima.

Zbog odsustva morala i odsutsva straha od odgovornosti za presuđivanje, veći broj sudija za novac, drogu, napredovanje i slične privilegije, osuđuju građane, praktično, na smrt. Više razbojništava nad građanima, svojim presudama, izvrše sudije, nego oni kojima sude za ova nedela! A reforma je izbacila na sudske položaje i nepismene delioce pravde, bez elementarnog obrazovanja.

U ovom broju objavljujemo pismo sudije Osnovnog suda Dragice Jovanović, i dokument koji nam je poslala. Ostala pisma i pritužbe sudija i javnih tužilaca o kriminalu i nemoralu svojih kolega, objavićemo u sledećim nastavcima, a njima se, kao ljudi, izvinjavamo što nismo u mogućnosti odmah da sva objavimo, ali ćemo i ona koja još budemo dobila, sigurno predočiti javnosti.

 

Purani naše sudstva

 

Poštovani, godinama pratim vaš rad kroz brojne komentare, kolumne, članke, pa sam i sama imala čast da mi objavite nešto što sam napisala. Povod za ovo pisanje je akt od 28.10.2013. godine, koji vam dostavljam u originalu, onako kako je podeljen svim sudijama u Osnovnom sudu u Jagodini i molim da na stranicama vašeg lista date objašnjenje gde se nalazi Kraljevina Nemačka.

Vršilac funkcije predsednika Osnovnog suda u Jagodini Nebojša Jeremić je na tom mestu četiri pune godine, pa bi bilo dobro da u vašoj rubrici analizirate njegov rad, kao i rad Žarka Milanovića, a posebno njegovo angažovanje kao stečajnog upravnika u „Agroopremi" koji je od 1. januara 2010. godine, došao za sudiju ovoga suda, a da nije bio ni pripravnik, ni saradnik, iako je u ovom sudu bilo saradnika koji su prethodno radili po15 i više godina. Bilo bi jako poželjno i da vaš stručni, i posebno informisani tim utvrdi, kako je tada izabrana za sudiju Barbara Jovanović, koja nije bila ni pripravnik ni saradnik ovoga suda.

Prevedeni su u sudije, takođe Odlukom Skupštine RS, a da rezultate o njihovoj uspešnosti niko nije gledao. Zamolila bih vas i da utvrdite kako je to 1. januara 2010. godine, u Osnovnom sudu u Jagodini ostalo bez posla oko 40 ljudi (mislim na sudije, među njima i ja, službenike, zapisničare, daktilografe...),  i kako je tada došlo isto toliko ljudi iz Svilajnca. Rekovca, Despotovca na rad u Jagodinu.

 U toku 2010. godine, od juna meseca, počeli su da vraćaju pojedine službenike, a sada je propala reforma pokazala svoje lice samo na četiri zapisničara, koji sa radnim stažom od preko 20 i 30 godina volontiraju, jer tog 1.1. 2010. godine, nisu bili raspoređeni odlukom Visokog saveta sudstva. Bilo bi poželjno da pogledate rezultate sudija koji su došli u Osnovni sud u Jagodinu, iz Svilajnca, Rekovca i Despotovca. Za sudije koje su birane na 3 godine, nema rezultata, a njih je birala Skupština Republike Srbije. Obratite pažnju da za isti posao, na istim radnim mestima, jedne sudije bira VSS, navodno prema njihovim rezultatima, a druge Skupština Republike Srbije, ne tražeći nikakve rezultate i neupoređujući ih, jer je to nemoguće učiniti, pošto ti ljudi uopšte nisu bili na sudijskim funkcijama.

Vaše istraživačko novinarstvo i saznanja koja dobijamo čitanjem vašeg lista, daju nadu da još uvek ima časnih i poštenih ljudi koji će reći istinu. U tome imate podršku i moju i mnogih drugih.

Želim da vam prva čestitam Novu 2014. godinu, da vam poželim dobro zdravlje, istrajnost, pravdoljubivost i sve one osobine koje krase Čoveka.

Ukazujem vam  poštovanje,

 

Dragica Jovanović, sudija Osnovnog suda u Jagodini

 

 

 A. 1

 

Saradnja sa "Kraljevinom Nemačkom"!?

 

REPUBLIKA SRBIJA

OSNOVNI SUD U JAGODINI

 I Su.br. 1/13-451

28.10. 2013.GODINE  JAGODINA

 

Svim kolegama

 

Ovim aktom Vas obaveštavam da je Visoki savet sudstva u saradnji sa Vladom Kraljevine Nemačke učestvovao u projektu „Model sud" i u okviru tog projekta načinjen je nacrt dokumenta, koji bi trebali da čine ovaj projekat a opet rezultati projekta bi se u budućnosti trebali koristiti prilikom izrade, renoviranja i opremanja sudova. Nacrte dokumenata možete pronaći na adresi http/www.vss.sud.rs/doc. Uputstvo - za - definisanje - modela - suda. Pdf. Primedbe i predloge na navedena dokumenta potrebno je dostaviti Visokom savet sudstv do 30.10.2013. godine na adresu: Model.sudvss.sud.rs

 

VF predsednika suda

Nebojša Jeremić

 

 

A. 2

 

Vapaj roditelja osuđenih navijača

 

Mučan je osećaj zloslutne tišine koja i dalje dirigovano obavija „Slučaj Taton" !

Prateći sve što se odigravalo u društvu od promene vlasti,očekivali smo da će se bitne društvene koristi,naročito poštovanje zakona, i jednakosti prava za sve građane,odavno nepovratno usmeriti ka  jedino mogućem...  poštenom i odgovornom odnosu prema svim građanima samoga društva!!

Pošteno i odgovorno je po nama da svako odgovara za počinjeno,za silne lopovluke, malverzacije, i urušavanje same egzistencije društva, i da će isti (poznati počinioci) tih silnih ne dela,biti tamo gde im je i mesto...na optuženičkoj klupi.

Većina potiče iz suludog vremena bivše vlasti, i većinu je upravo ona počinila,režirala,ili „pokrivala" svojim uticajem,kako to sad postaje svima jasno i očigledno!

Oni i dalje dobijaju medijski prostor, i bez ikakve savesti sebi dopuštaju drsku odbranu počinjenog  uz pokušaj zamene teza o nekakvom političkom progonu!

Uz  sva ta medijska nadmudrivanja uviđamo da vreme nepovratno prolazi... Za mnoge od  njih na slobodi,i u punom komforu  i luksuzu za njih i njihove porodice,dok je za naše sinove, to vreme dekorisano rešetkama, iza kojih  broje dane kada će doći čas gde će dokaz biti istina a ne laž, i kada će nedostojni i bez savesti iz bilo kog segmenta društvenog života sići sa odgovornih funkcija, a pošteni (ako ih uopšte više ima u ovakvom urušenom društvu) doći na njihova mesta!

Svi sad uveliko znaju (mnogi od prvih trenutaka same tragedije)da je „Slučaj Taton" politička režija i konstrukcija,gde je sama žrtva Tatona još uvek ne razjašnjena, jer se uprlo prstom svesno i namerno , u pogrešnom pravcu!  Očevici su izneli pred sudom,ono što su videli... čime se nepobitno dokazuje da Brisa Tatona niko nije dotakao!!!

Kako je moguće da osuđeni robijaju za delo teškog ubistva...to neka umnije glave rasude, i da li je to zakon i pravda!

Sigurni smo da je i sadašnje rukovodstvo države jako dobro upoznato o kakvom je slučaju reč,i da imaju način i mehanizme, da nas kao građane zaštite od torture i samovolje pojedinaca,koji bitno utiču na tok samog postupka...Naravno ako to žele.  U suprotnom dobićemo jasnu sliku koliko je zaista ovo pravna država, ili je to samo na papiru, i to selektivno po potrebi pojedinaca ili interesnih grupa!

Prvi potpredsednik Vlade gospodin Aleksandar Vučić, je čovek sa  osećajem  za pravdu, reče predsednik JSD Partizan Duško  Vujošević (dinamitom spreman da brani svoje i kluba, egzistencijalne interese,pozivajući čak navijače u odbranu istih,a koje uzgred , javno nikad nije uzeo u zaštitu u ovom režiranom sudskom postupku gde su životi  u pitanju ....! ).

Hvala mu. Svakako da je i nama dragocen taj osećaj za pravdu, gospodina Vučića. Gospodin predsednik Republike Srbije Tomislav Nikolić nedavno je izjavio da, Pravo i  Pravda ponovo stanuju u Srbiji, ministar pravde gospodin Selaković, na početku svog mandata sa iskrenošću reče: Srbija je željna Pravde... Puno je vremena prošlo od tih obećavajućih izjava...Mi i dalje (bez dinamita) ponizno čekamo svoje mrvice pravde, ako nam ih uopšte udele!

Činite po savesti, pa kako nam bude! Mnogi nas upućuju na ulicu,da „tražimo" Pravdu...Malo je kome to „pošlo za rukom".  Žalosna je  država u kojoj  se Pravda ne nalazi u Sudu! Za nas  do sad, kroz sam postupak koji je zagonetno ne definisan , i bez  jasnog smera u kojem će poći, promenom vlasti sve je ostalo isto!

Mnogi kažu svi su oni isti..

Razuverite nas u tome, ili ćete i  nas uvrstiti u „mnoge" koji će  nevoljno reći, ali sa razlogom i opravdanjem...svi su oni isti!! 

                                                                                                         

Udruženje građana „ Hoćemo Istinu"

 

 

podeli ovaj članak:

Natrag
Na vrh strane