Natrag

Zaje~ar

 

Zaječar

 

Mutljavinama načelnice Gradske uprave u Zaječaru ne nazire se kraj

 

Vlast pretvorena u batinu

 

Zoran Stojanović Šiško, jedini stručnjak za oblast sporta u Gradskoj upravi Zaječar dobio je otkaz zbog "sumnjive" proslave rođendana, a Božidaru Jonoviću, pomoćnom radniku u Mesnoj zajednici Metriš preselo prijavljivanje mutnih radnji šefa Mesne kancelarije u Dubočanu

 

 Vuksan Cerović

 

U Gradskoj upravi u Zaječaru opasno je bilo slaviti rođendane i prijavljivati nezakonite radnje ljudi kojima je neko čuvao leđa. U ovo prvo na svojoj koži se uverio Zoran Stojanović Šiško, čije je rođendansko slavlje protumačeno kao politički čin, a u ovo drugo Božidar Jonović, pomoćni radnik u Metrišu, kome je preselo prijavljivanje mutnih poslova Snežana Gicića, matičara u Dubočanu. 

Stojanović je izleteo na ulicu bez obzira što je u trenutku kada se to dešavalo bio jedini radnik Gradske uprave kvalifikovan za poslove sporta za koji su izdvajane velike pare i još, pride, predsednik Asocijacije slobodnih i nezavisnih sindikata u Gradskoj upravi. Jonović je otkaz dobio u disciplinskom postupku kojem nije prisustvovao jer je bio na višemesečnom bolovanju, niti je imao zastupnika. Presudila su mu, kaže, dva lažna svedoka koji su ispričali u dlaku indentične priče...

 

Sumnjiva proslava rođendana

 

Kada je, 4.2.2008. godine u Domu vojske Srbije u Zaječaru slavio rođendan, Zoran Stojanović Šiško nije ni slutio šta će ga zadesiti. Tražio je dva dana od godišnjeg odmora i zajedno sa prijateljima sa slavljem krenuo u prepodnevnim satima. Dva dana kasnije, kada je došao na posao sačekalo ga je neprijatno iznenađenje.

- Dan pre mog rođendana bili su predsednički izbori na kojima je Boris Tadić pobedio Tomu Nikolića - kaže Stojanović.

 - Kad me je načelnica Jasmina Gačević Mladenović pitala šta sam slavio, i bila vidno nezadovoljna mojim odgovorom da se radilo o rođendanu, bilo mi je odmah jasno da je đavo odneo šalu. Tražila je da nabrojim radnike iz Gradske uprave koji su bili na slavlju, a kada sam odbio, otvoreno mi je rekla da ću snositi posledice.

Stojanović tvrdi da tada nije bio član nijedne stranke. Znao je da je gradonačelnik Boško Ničić na tim izborima podržavao Tomu Nikolića, ali smatrao je da se to njega ne tiče. Izgleda da je to uverenje bilo pogrešno.

- Nedugo posle toga usledila je izmena Sistematizacije poslova i radnih zadataka u Gradskoj upravi - kaže Stojanović. - Ukinuta su radna mesta pozivara, za koje je Gradska uprava pre toga od države dobila skutere da ne bi pešačili po Zaječaru i moje radno mesto. Ubrzo, posle toga, 14. 3. 2008. godine dobio sam rešenje da sam - neraspoređen. Podneo sam prigovor načelnici Gradske uprave, ali je odbijen.  Rešenje o prestanku radnog odnosa dobio sam 7.5.2008. godine.

U obrazloženju Rešenja o prestanku radnog odnosa, kojim je načelnica Gradske uprave stavila tačku na "sumnjivu" proslavu Stojanovićevog rođendana, uopšte ne piše koji su razlozi za to. Prepisane su neke zakonske odrebe, ali konkretni razlozi uopšte nisu navedeni. Usmeno mu je rečeno da u Gradskoj upravi ne postoji drugo radno mesto koje bi odgovaralo njegovim kvalifikacijama.

- To je bila laž - kaže Stojanović. - Dragan Mišković, upravni inspektor sa sedištem u Smederevu izvršio je, na osnovu mog zahteva vanredni inspekcijski pregled u Gradskoj upravi i utvrdio da je u Odeljenju za privredu i društvene delatnosti postojalo nepopunjeno radno mesto prosvetnog inspektora, za koje sam ispunjavao uslove. Na osnovu toga je 9.10.2008. godine doneo rešenje o odlaganju izvršenja rešenja o neraspoređivanju i otkazu koja je donela načelnica Gradske uprave. I ne samo to: nedugo pošto su u Sistematizaciji ukinuli mesto referenta za sport, formirana je Kancelarija za omladinu i sport u kojoj su zaposleni partijski podobni radnici.

Jasmina Gačević Mladenović  se očigledno nije mnogo uzbuđivala zbog Rešenja upravnog inspektora, pa je tek posle skanjivanja dugog šest meseci Stojanovića najpre, po drugi put proglasila neraspoređenim, a onda ga rasporedila na radno mesto prosvetnog inspektora (15.4.2009.). Obrazloženje tog rešenja je veoma interesantno. U njemu piše:

 "Stojanović Zoran ima zasnovan radni odnos na neodređeno vreme u Gradskoj upravi Zaječar, u svojstvu neraspoređenog. Obzirom da je prestala potreba za obavljanje poslova radnog mesta "poslovi sporta", na kojima se imenovani nalazio, zbog povećanog obima posla u Odeljenju za privredu i društvene delatnosti, a u skladu sa stručnom spremom zaposlenog, Stojanović Zoran se raspoređuje na poslove navedene u izreci rešenja. Na ovim poslovima imenovani će se nalaziti dok za to postoji potreba".

Verujemo da ni načelnici Gradske uprave nije bilo jasno šta je napisala u obrazloženju Rešenja o raspoređivanju tada nezaposlenog lica Zorana Stojanovića na radno mesto prosvetnog inspektora, ali je njemu poslednja rečenica bila veoma jasna. Bila je nedvosmisleno upozorenje da na tom mestu neće dugo ostati. Tako je i bilo. Tri meseca kasnije, 28. septembra 2009. godine po drugi put mu je uručeno rešenje o otkazu.

U međuvremenu se događalo svašta. Iako je u aprilu 2009. godine "raspoređen" na radno mesto prosvetnog inspektora, Stojanović nije odjavljen sa spiska nezaposlenih koji se vodi u Filijali Nacionalne službe za zapošljavanje u koji je upisan u maju 2008. godine. To se crno na belom vidi iz  Uverenja broj 10114-1/2010-6292, koje mu je izdala Nacionalna služba za zapošljavanje Filijala Zaječar  8.10.2010. godine, u kome piše da je nezaposleno lice od 5. juna 2008. godine do izdavanja Uverenja. Da bi njegov slučaj bio još veća pravna lakrdija u režiji Jasmine Gačević Mladenović postarala se Filijala Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje koja mu je, 7.12. 2010. godine izdala Rešenje broj 181.5.3-67/10 u kome piše da mu je utvrđeno svojstvo osiguranika po osnovu zaposlenja u Gradskoj upravi Zaječar od 8.5.2008. godine. Dakle od dana kada je dobio otkaz.

- Činjenica je da nisam radio od maja 2008. kada sam dobio otkaz do juna 2009. godine kada sam raspoređen za prosvetnog inspektora - kaže Stojanović. - Neverovatno je šta su mi sve radili. U maju 2008. godine, pre rešenja o otkazu, ponuđeno mi je da potpišem izjavu u kojoj piše da ne želim da budem raspoređen u istom ili drugom državnom organu i da svojevoljno želim da mi prestane radni odnos u Gradskoj upravi. Naravno, odbio sam da potpišem i podneo tužbu Osnovnom sudu u Zaječaru. Sud je 20. 4. 2012. godine doneo presudu broj 18.P.1. 331/10 kojim su poništena rešenja Gradske uprave na osnovu kojih sam u maju 2008. godine ostao bez posla. Gradski javni pravobranilac se žalio Apelacionom sudu. Sad čekam.

Pročitali smo žalbu Gradskog javnog pravobranioca Slobodana Videnovića. Najviše nas je impresioniralo njegovo mišljenje da je Stojanović "bio u radnom odnosu" u Gradskoj upravi od 1992. do 2010. godine bez prekida "pa se postavlja pitanje pravnog interesa za vođenje ovakvog spora".

 

 

Nedodirljivi šef mesne kancelarije

 

Pre nekoliko dana u iz Zaječara je odjeknula vest da je priveden i zadržan u policijskom pritvoru Snežan Gicić (50), šef Mesne kancelarije u zaječarskom selu Dubočane, koji je istovremeno obavljao i poslove matičara u selima Dubočane, Glogovica i Mala Jasikova. Gicić je osumnjičen da je na nezakonit način venčao Anđela Cvetkovića, starog 80 i kusur godina i rumunsku državljanku D.M. (51).

U medijima se špekulisalo da je u trenutku venčanja "mladoženja" već bio pokojnik i da je Gicić, da bi "mlada" mogla da nasledi njegovu penziju i imovinu u matičnu knjigu upisao datum od pre tri godine.

Slučaj sumnjivog venčanja u Velikoj Jasikovi provalio je Božidar Jonović koji je, 18.9.2013. godine, službenicima PU Zaječar u zapisnik ispričao da je Gicić u martu ili aprilu ove godine u Velikoj Jasikovi venčao 80 i kusur godina starog Anđela Cvetkovića i jednu rumunsku državljanku i da je za to dobio novac.

 U ulozi matičara bio je Snežan Gicić, a u Gradskoj upravi u Zaječaru nikada do sada nije saopšteno da li je imao neophodnu saglasnost da nosi matičnu knjigu u Beograd i tamo zaključuje brak. Jedini pravi pisani trag o tom događaju je dopis načelnice Gradske uprave Zaječar Odeljenju Upravne inspekcije za podunavski okrug od 26.5.2009. godine u kome piše:

 "Što se tiče okolnosti zaključenja braka od strane šefa Mesne kancelarije Dubočane na parkingu u Beogradu o istom ne mogu da se izjasnim, jer o istom nije vođen disciplinski postupak, te nisu utvrđivane činjenice, s razloga što je prošlo više od šest meseci od učinjenog dela"!?

 Ova izjava ne bi bila neko čudo da disciplinske postupke u Gradskoj upravi ne zakazuje i sprovodi načelnik. Kad hoće i ako hoće.

- Ni to nije sve - kaže Božidar Jonović, koji tvrdi da je otkaz u Gradskoj upravi u Zaječaru, gde je radio kao pomoćni radnik u MK Dubočane, a onda po kazni u MK Metriš, dobio zato što je smetao Giciću i njegovim mentorima.

- Protiv Gicića sam na zapisnik u PU Zaječar podneo prijavu da je prevario državu za 12.000 evra tako što je, koristeći se mestom šefa MK Dubočane, sa staračkim domaćinstvima sklopio fiktivne ugovore i ostvario pravo na subvencije u pomenutom iznosu. Prijavio sam ga i što je i što je meštanima Dubočana prodavao po 100 evra po lokaciji  državno zemljište u koritu potoka, gde su kopali bunare. O svemu tome sam 2010. obavestio pismeno Gradskog javnog pravobranioca Slobodana Videnovića i Gradsko veće, ali mu nije falila dlaka s glave.

Giciću nije, ali Jonoviću jeste.

 

                                                           

 

 

 

podeli ovaj članak:

Natrag
Na vrh strane