Natrag

Teze akademika Burovi}a i Albanci

Teze akademika Burovića i Albanci

 

Suad Sulejmanagić

 

Akademik, prof. dr Kaplan Burović predstavio je svoje albanološke teze pred državnom komisijom Državnog univerziteta u Tirani (Filozofski fakultet), još 1969. godine, unutar njegove monografije Ulcinjsko narečje, kojom je branio svoju drugu diplomu na tom Univerzitetu. Član komisije prof. Mahir Domi mu se suprotstavi, ali se Akademik Burović ne složi sa njim, već uznastoja na svojim stavovima, predstavljajući mu i usmeno nove dokaze u prilog svojih teza.

Komisija je usvojila odbranu diplome, ocjenjujući je najvišom ocjenom, dadoše mu 10 (deseticu). Pošto mu izjaviše da njegova monografija prevazilazi okvire odbrane jedne diplome, rekoše mu i da će je objaviti odmah u univerzitetskom časopisu  Studime filologjike.

Akademik je tu studiju od vremena povjerio Visokom pedagoškom institutu u Skadru, da ga oni objave u njihovom časopisu. I oni su to usvojili i unijeli u materijale broja, koji su i poslali u štampariji Tirane da se odštampa. Ali tamo interveniše Sigurimi (pandan naše UDB-e) i studija Akademika Burovića se skida iz materijala tog časopisa.

Ovo se ponovilo i u časopisu Studime filologjike. I ovdje interveniše Sigurimi i studija Akademika Burovića se izbacuje, ne obavljuje se.

U štampi Tirane, jedan novinar, objavio je izvještaj za studente, koji su duž te godine branili diplome na Univerzitetu Tirane naučnim radovima. Štaviše, nekima su objavili i fragmente iz tih njihovih radova. Ime Akademika Burovića ne nalazi se nigdje u tom dopisu.

Tada jedan drug Akademika Burovića šalje listu MËsuesi u Tirani dopis za odbranu diplome od Akademika, zajedno sa jednim fragmentom te njegove studije. Ni dopis niti fragmenat nisu mu objavili.

U međuvremenu Sigurimi upotrebljava tu studiju da provocira Akademika: pišu mu pismo narečjem Ulcinja, tobože mu to piše otac, koji mu nudi pare, kao pomoć da prebrodi njegove oskudice. Iako Akademik nije ni posumnjao da ga provociraju, dao je ocu "zasluženi" odgovor, ne ispoljavajući ništa od onih muka i zločina, koji su mu se činili u Albaniji od SIGURIMI-a, koji ga bješe potčinio grozno-kriminalnom mobingu.

I pored toga što je SIGURIMI pretrpio neuspjeh sa svim provokacijama i kriminalnom policijskom obradom, koju je permanentno činio Akademiku kroz godine, potražnjom od Josipa Broza Tita njega su uhapsili.

Pred sudom, izjavljujući svoje generalije, Akademik kaže da je dva puta diplomirao, na Albanologiji u Skoplju i na Univerzitetu u Tirani. Oni ga registriraju da je diplomirao samo na Albanologiji u Skoplju. Tada se Akademik začudi zašto mu ne priznaše diplomu Universiteta u Tirani. Pomisli da mu je možda nisu oduzeli, kao što su to oduzimali činove i dekoracije političkim uhapšenicima. Samo ovoliko. Kad je izašao iz zatvora i otišao do Filozofskog fakulteta da potraži jednu potvrdu da je tu diplomirao, pošto su mu diplomu oduzeli oni iz SIGURIMI-a i - sigurno - uništili je, rekoše mu da u matičnoj knjizi diplomiranih, pored njegovog imena piše: "Otjeran sa studija zbog lošeg političkog držanja". Tako je shvatio da su ga ovi Albanci, još prije hapšenja, znači - bez nikakve istrage, ni u zatvor, niti pred sudom - kažnjen na smrt od ove mafije na vlast, koja - pošto ga je uhapsila - učinila sve i da izbriše njegovo ime ne samo iz sjećanja albanskog naroda, već i iz sjećanja njegove djece.

Tek tada je Akademik shvatio zašto mu nisu objavili tu studiju i zašto njegovo ime ne figuriše na listi-dopisu onog novinara, koji bješe pisao za diplomirane odbranom diplome. Pa i zašto mu ni list MËSUESI nije objavio fragmenat studije, niti dopis njegovog druga. SIGURIMI je pratio i provocirali Akademika na svakom koraku, ostavljajući zločin, svinjariju i niskost koji su učinili protiv njega i njegove porodice, i protiv njegove maloletne djece, Dušana od 6 godina i Dušanke od 4 godina. Provocirali su ga i da ih ubije, zajedno sa njihovom majkom, da bi imali čime da opravdaju njegovo hapšenje i streljanje.

Duž njegovog čamovanja u zatvoru, albanski naučnici, na čelo sa Mahir Domijem, za svoje potrebe, uneli su u albanskoj enciklopediji FJALORI ENCIKLOPEDIK SHIPTAR, Tirana 1985, kod glasa GJUHA SCHIPE, naučno otkriće Akademika Burovića u vezi kratkih samoglasnika albanske fonetike, ali bez njegovog imena, jer je bio u zatvoru. Čim su saznali Enverovci da je on autor tog otkrića, u nemogućnosti da i to izbrišu, preštampavaju tu enciklopediju i, kod pomenutog glasa, čine skraćivanja, izbacujući otkriće Akademika Burovića.

Ove stvari sigurno da se ne čine od pojedinaca, kako nam to pretstavljaju ovo novo izdanje, već od mafije na vlasti, jer preštampavanje te enciklopedije, koja ima oko 1.500 stranica velikog formata, A 4, sa najsitnijim slovima i sa fotografijama i mapama, niti priprema jedna osoba, sama, i niti ima ekonomskih mogućnosti da to privatno štampa. Ko je finansirao ovo izdanje? Nije finansirala mafija na vlast ?!

Pošto je izašao iz zatvora, iako je albanska mafija u saradnji sa jugoslovenskom mafijom učinila sve da ga blokiraju, da mu ne dozvolje da objavi nijednu jedinu riječ, on je razbio tu blokadu, ne samo na albanskom jeziku, već i na drugim jezicima. Ovako, između ostalih, stiže da objavi i svoja albanološka otkrića, koje učiniše Albance da pobjesne.

Akademija nauka i umjetnosti Prištine, u svojoj enciklopediji, objavljena 2012, priznaje da je Akademik Burović bez sumnje ličnost najogovaraniji, najnapadnija, najblasfemiranija, najpolemiziranija i najsataniziranija u albanskom svijetu. Eto, Albanci ovog Akademika imaju u svim aspektima, i u aspektu njegovog imena, a kamoli u drugim aspektima, ali posebno u vezi njegovih albanoloških teza.

Protiv Akademika Burovića su se izrazili ne samo usmeno, već i pismeno, preko svih medija, počev od Ramiza Alije, koji - kao presjednik Albanije i šef partije rada "komunističke" Albanije, prethodio je svima; pa preko Ismaila Kadarea - koji je glavni albanski enverovski pisac, koji potpisuje sve što kaže Ramiz Alija; zatim Adem Demaći - maršal OVK i nacionalni heroj Albanaca Kosmeta, uvijek u službi UDB-e; Nafi Čegrani - major UDB-e, koji je silovao i ubijao maloletne djevojčice; Skender Shkupi - akademik, prof. dr. i ambasador "demokratske" Albanije u Turskoj, pa sve do onih koji se ne usuđuju da potpišu pravim imenom njihove paškvile sa svinjarijama, uvredama, psovkama, falsifikatima, lažima i intrigama, pretnjama. Objavili su do sada hiljadama članaka, stotinama "studija", pa i kilometarskih, preko svega i desetine knjiga, sa stotinama stranica, od početka do kraja protiv Akademika Burovića. Pošto su ga ovako satanizirali u albanskoj i stranoj sredini, pa i tamo - u Parizu u Francuskoj, preko mora i okeana, ovi su Albanci pozvali i svoje junake, da odu u Ženevu, gdje danas živi Akademik, da ga ubiju. Pozvali su ih otvoreno, preko interneta. Otvoreno, preko interneta, očitali su mu i opelo! Primjeri ovi bez presedana su u istoriji čovječanstva.

Nekakav Përparim Kapllani, iz SAD, albanološke teze Akademika Burovića nazvao je "crne teze". Svi Albanci, skoro en bloc, prihvatiše stavove ovog Përparima i štampaše mu ih, pa mu ih i preštampaše na sve strane i preko svih medija, svojih i stranih, na albanskom i na stranim jezicima. Mi ih nađosmo na portalu www.mlbloc.osdir.com  na albanskom jeziku.

Ove teze, nešto opširnije, Përparim ih je objavio ranije, moguće čim je Akademik objavio svoje djelo ILIRI I ALBANCI, Ženeva 1994. Pošto se vidjelo da koješta čitaoci ne prihvaćaju, ne štima im, instrukcijama iz centra, on ih je skratio i reduktirao u ovoj formi, u kojoj ih nađosmo.

Uzimamo u analizu ove teze, koje Përparim pripisuje Akademiku Buroviću.

 

CRNE TEZE BUROVIĆA

 

Od Përparim Kapllani

Toronto, 30. januar 2004

 

Evo crne teze Kaplana Resuli Buroviča, otrovnom izvoru antialbanskom, gdje piju vodu Ardian Vehbiu, Fatos Ljubonja i Aurel Plasari. Jedan paragraf konvertiranog Crnogorca Buroviča, ostavio sam ostavio na engleskom, jer zvuči mnogo punije. Drugi dio sam sakupio na albanskom. Materijal je objavljen u formi intervjua u makedonskom listu "Vest", prošle godine. Intervju ste već pročitali u mesažu "Amanet Kaplana Resul Buroviča". Falange antialbanske i terorističke upravljene od Kaplana Resuli imaju donji plan:

 All of that could and can, even needs to be solved without blood. Let the Albanians prove that even Mosconj is theirs, thus give them even it. But until they prove that, they should not be given even one stone from our fatherlands, not only to prevent them from desecrating it, but also in order to prevent them from smashing their own heads with it.

Merak ovih beskrupuloznih istraživača je upravo onaj gornji, koji vi vidjeste na engleskom: da se ne da nijedan jedini kamen iz domovine onih i da se spreče Albanci, pa i lomeći im glave. Imali jasnije od ovoga što je napisao Kaplan Resul Buroviči, Albanac bajbukdžija konvertiran u Crnogorca? Ova ogorčenost bajbukdžija kida nas od smijeha!

 Neka, čitajte niže teze, kako ih je napisao Crnogorac Resuli, svojeručno.  Prije svega naglašavamo da Akademik Burović (a ne -VIČ - na alb. "tele"!) nije konvertirani Crnogorac, već rođeni, od oca i majke, djeda i pradjedova, čistokrvnih Crnogoraca, poznati kao takvi u istoriji Crne Gore i čitave Jugoslavije, pa i Turske, pa i Grčke, pa i Mletačke Republike, pa i Amerike. Zatim, on nije upravljao i ne upravlja nikakvim falangama, ni oružjem niti perom. Naprotiv - falange ste mobilizirali vi, protiv njega i protiv svih poštenih ljudi, koji se ne slažu sa vama. Ali jeste,  istina je da su njegove teze već prihvatili ne samo svijetski naučnici, profesori i doktori nauka, akademici, već i sami pošteni Albanci, kao što su mnogi, pa i od ovog Përparima već imenovani, što je njega i njegove kolege učinilo da pobijesne.

 Prezreni bajbukdžija Akademik Burović je danas, pošto ste mu inscenirali sudske procese i kaznili ga sasvim nevinog na 43 godine monstruoznog zatvora, gdje ste ga i na živo odrali, između ostalog - i da porekne njegovu jugoslovensku (crnogorsku) nacionalnost i da se izjavi za Albanca.

 Danas, pošto ste ogrezli u monstruozne žločine protiv njega i njegove porodice, njegove žene i njegove maloljetne djece, Dušana od 6 godina i Dušanke od 4 godina, koje ste mu masakrirali! A jučer, kad je iz Jugoslavenskog bajboka izašao i stigao kao politički emigrant kod vas, niste ga zvali sa prezrenjem bajbukdžija, već revolucionar. Akademik Burović je bio i ostao revolucionar! Dok ste vi bili i ostali kameleoni. Engleski ne poznajem, a - kao ja - i većina Albanaca, koji su moguće pročitali ovu paškvilu ovog Përparimi-a.

Zato, on bi dobro učinio da je prevede. I - još bolje - da nam je da u originalu na makedonski jezik, ili - u prevodu na albanski, koji je objavio sâm Akademik. Ali, ako se tamo zaista kaže da je Akademik rekao: "Da se ne da ni jedan jedini kamen iz domovine onih i da se spreče Albanci, pa i lomeći im glave", neka nam to dokumentira: gdje je rekao te riječi Akademik?

U originalu navedenog intervjua ih nema, kao što nema ni onaj falsifikat Agrona Tufe, da je tobože Akademik rekao da u Draču dan-danas nema žive duše albanske! Umjesto što citira svoje paskvile (ili svojih kolega!), napisane i objavljene protiv Akademika Burovića na engleskom jeziku, učinio bi dobro da diže ruke od ovih zločina i svinjarija, jer - u suprotnom- vratiće mu se kao bumerang. I od onoga što ćemo vidjeti u nastavku, sasvim jasno izlazi da te riječi nisu Akademikove, jer su protivne, u goloj kontradikciji sa onim drugim riječima koje nam citira ovaj Përparim. Akademik Burović je svojevremeno izjavio da se slaže sa Njegošem, koji kaže: Pokolenja djela sude, Što je čije daju svima. Druga stvar što Përparim sa svojim kolegama pretendira ne samo kamenje, već i čitave oblasti, koje im nikada nisu pripadale i ne pripadaju im ! 

2. Dr. Kaplan Resuli-Burović: Ismail Kadare je poslat  katapultom na Zapad kao agent Sigurimia i albanske države.

Kadare je glavni uzrok hapšenja, interniranja i kažnjavanja. Eks-načelnik albanskog Sigurimi-a izjavio je na RTV godine 1996. da je Kadare bio regrutiran kao agent i da ima pseudonim "General".

Na jednom plenumu Saveza umjetnika godine 1966 ja sam kritikovao Kadarea. Po izlasku iz zatvora, jedan major mi je izjavio da je Sigurimi dobio 12 stranica, napisanih od Ismaila Kadare, gdje se ja optužujem za agitaciju upravo od Kadarea. Kadare je upotrijebio njegovo pero u službi Envera Hodže, pretvarajući govore Envera u novele i poeme.

Glavni cilj Ismaila Kadare jeste da truje zapad sa albanskim istorijskim falsifikatima. 

I dr Abdi Baleta, eks-ambasador Albanije pri OUN, javno je priznao da nam izlaze riječi Akademika Burovića. Sâm Ismail Kadare, pošto je pretrpio neuspjen u njegovoj misiji na Zapad, učinio je autodemaskiranje kao agent SIGURIMI-a. On je priznao javno da, ne samo što nije disidentni književnik, već da nije ni nacionalista. Pa što je bio i što je ovaj Kadare, kad nije nacionalista?! Komunista?! Sâm on izjavio nam je da je komunizmu pojeo alvu (muslimani jedu alvu na samrti kojega!) zajedno sa Sali Berišom, stvar ova sasim istinita. Štaviše, pojeli su alvu i sa kašikom Envera Hodže, pa i na sofri Envera Hodže, zajedno sa njim. Tada?! Zar nije jasno da je on bio i ostao upravo takav kakvim nam ga prikazao Akademik Burović - jedan smrdljivi Enverovac i beskrupulozni kriminalac ?! Istina je da je Akademik Burović prvi koji se usudio da kritikuje i demaskira I. Kadare-a, šta više u jedno vrijeme kad je ovaj imao iza leđa intimusa Envera Hodžu, koji ga branio svakako. Demaskirao ga i nastavlja da ga demaskira na taj način kako dan-danas ne basta nijednom Albancu da ga demaskira.

Za ovo ovom Akademiku treba da zahvale Albanci, a ne da lažu i intrigiraju protiv njega, kako to čini kreatura Përparim. Ali, ovaj përparim, koji uzima u odbranu Kadare-a, šta može biti, ako ne kolega Kadare-a?! Ovo nam dokazuje i braneći mafiju Envera Hodže, pretendirajući da Akademik Burović kaže da sve zločine u Albaniji učinio je Kadare, a ne SIGURIMI i Enver Hodža sa njegovom klikom. Nikada nigdje Akademik nije rekao da je Kadare učinio sve zločine u Albaniji. Naprotiv, Akademik je rekao i kaže da je zločine činio Enver Hodža sa svojim SIGURIMI-em i njegovom klikom, maskirajući se iza leđa ovoga i onoga, znači i iza leđa Kadarea, koji je bio samo jedan član te crne bande i, kao takav, djelovao je po instrukcijama i naređenjima. A onaj izraz bajbukdžija, iz prve tačke, što nam govori?! Da je Përparim sa bajbukdžijcima, ili protiv njih?! Pa sa kime je ovaj antibajbukdžija, ako nije sa onima koji nas učiniše bajbukdžijama ?!

 3. Otkrio sam da Albanci nisu autohtoni i da nemaju porijeklo od Pelazga i Ilira. Albanci nisu autohtoni nigdje na Balkanu. Šta više, oni nisu autohtoni ni u samoj Albaniji, oni su došljaci.  Da Albanci nisu autohtoni ni u samoj Albaniji, kamoli ma gdje drugo na Balkanu, rekli su i dokumentirali prije Akademika Burovića drugi, štaviše - čuveni profesori istorije, doktori nauka i akademici, albanolozi među najpoznatijim u svijetu.

Rekao je to i albanski akademik, prof. dr Ećrem Čabej, kao i mnogi drugi Albanci.  Zašto ovaj Përparim, koji se hvata za Kaplana Burovića, kojemu ne priznaje ni naučna zvanja, niti titulu akademika, ćuti za akademika Čabeja?!

Zašto se nije osuo ovako protiv njega?! Sigurno mu za to još nisu naredili oni iz SIGURIMI-a !

Isto ovako stoji stvar i sa Pelazgima. Ovaj Përparim, koji izlazi na megdan Akademiku Buroviću, izgleda da još nije pročitao ni djelo HISTORIA E SHCIPËRISË, izdanje Istorijskog instituta Albanije, tom I, Tirana 1959. Albanski istoričari su poslije DSR priznali i napisali tamo sasvim jasno da je hipoteza o porijekli Albanaca od Pelazga oborena naučno argumentiranom kritikom austrijskog akademika, prof. dr Gustava Meyer-a.

Mnogi Albanci, koji su se suprotstavili Akademiku Buroviću su kao ovaj Përparim: nisu još pročitali ni pomenuto djelo ISTORIJA ALBANIJE.

Njihovo nepoznavanje stvari i problema, o kojima diskutiraju, sasvim je evidentno i, često, sasvim smiješno, da nam je Akademik o tome još od vremena napisao i objavio satiru ALBANSKA SVINJA (vidite njegovo djelo SKENDERBEG PO DRUGI PUT MEĐU SRBIMA, Ulcinj 2013., str. 149.) Isto ovako stoji stvar i sa Ilirima. Da Albanci nemaju veze sa Ilirima rekao je i dokumentirao to, dokazao, austrijski akademik, prof. dr Gustav Njeigand. Priznali su ovo svi albanolozi svijeta. Priznao je ovo i albanski akademik Čabej sa njegovim kolegama. Ali eto, to mu ne priznaje i Përparim, koji još nije pročitao ni ISTORIJU ALBANIJE!

 4. Albanci, umjesto mljijekom svojih materi, hranjeni su šovinizmom i rasizmom protiv susjeda. Nadam se, ako im ko bude objasnio istinu o njihovoj iliromaniji i njihovim legendama i mitovima, Albanci bi digli ruke od svoje neosnovane mržnje protiv susjeda.

 Da su se Albanci hranili šovinizmom i rasizmom, pošto nam je ovo dokumentovao Akademik Burović, priznao je i Ismail Kadare, tamo - u Parizu, izjavljujući ništa manje već: "Albanci su jedan rasistički narod".

Svjedoči nam ovo i sâm Përparim sa ovim njegovim crnim tezama, koje analiziramo. Pa što manifestirate vi sa ovim vašim crnim tezama, o Përparime, ako ne neukost vašu, indoktrinaciju sa iliromanijom i pelazgomanijom, kao i šovinizam i rasizam vaš najsljepiji ?! Nema sumnje da, osvešćavajući Albance sa istinom o njihovom porijeklu, oni će cedirati, oslobodiće se i od šovinizma i rasizma prema susjednim narodima, kao što su se već oslobodili mnogi od njih, upravo čitajući djela Akademika Burovića, što su izjavili i preko medija. 

5. Formula e Pagezimit /Formula pričešća) je prvi primer pisanog albanskog jezika sa autorom Crnogorcem Pavlem Anđelićem, koga su Albanci albanizirali kao "Pal Ëngjëlli". Prva knjiga na albanskom jeziku "Meshari" napisana je od strane Hrvata Ivana Buzuka i štampana je u Crnoj Gori. Albanci su albanizirali njega i nazvali su ga "Gjon Buzuku".

 Da je Formula pričešća prvi dokumenat pisane albanske riječi, rekli su i kažu albanski istoričari. A da se biskup Drača Pavle nije prezivao ËNGJËLLI, kako ga albanizira i Përparim sa svojim albanskim kolegama-falsifikatorima, dokazuju nam dokumenta vremena i činjenica da se on sa Skenderbegom razumio na srpskom jeziku, a ne na albanskom, koji nisu znali ni jedan niti drugi, što nam dokazuje upravo ta Formula pričešća, kao i njegovi rođaci, koji dan-danas žive u Crnoj Gori i prezivaju se Anđelić, a ne Ëngjëlli. Prezime ovo nepoznato je u albanskoj patronimiji. Preko svega, albanski istoričari su priznali da, sve do XVI vijeka, nijedan Albanac nije uspio da se popne u višem staležu katoličkih klerikalaca, dok je porodica Anđelić, iz Drivasta, kraj Skadra, poznata sa svojim biskupima još od XIII vijeka.

Isto tako, da je albanski tzv. Gjon Buzuku ista ličnost sa Hrvatom Ivanom Buzukom, dokazuje nam činjenica što porodica Buzuk postoji dan-danas u Hrvatskoj, dok u Albaniji nema ni traga. Zna se da je MESHAR (Misal) štampan u Crnoj Gori, pa i sa nekoliko slova srpske ćirilice. Pošto se ovo ne sviđa Përparimu i njegovim kolegama, u posljednje vrijeme su počeli ovi Albanci sa pretendiranjem da je štampan u Italiji. Za ćirilična slova još se nisu prononcirali čija su, ali smo sigurni da će pristati da su ih pozajmili i od đavola i sina mu, samo ne od Srbo-Crnogoraca.

 6. Prva škola na albanskom jeziku otvorena je od Dositeja Obradovića. Srbija je prva država na svetu koja je priznala nezavisnost Albanije. Jedan od najstarijih albanskih autora je Makedonac Petar Budi (1566-1622), koji je objavio tri knjige na albanski jezik. Albanci su ga albanizirali u Pjetr Budi. Jedan drugi Makedonac je Jovan Kukuzel, koga su Albanci albanizirali u Jan Kukuzeli. Činjenica je da se Kukuzel rodio u Drač, u 11 vijeku.  Znamo da se Prparimu ne sviđa što je prvu školu na albanskom jeziku otvorio u Albaniji jedan Srbin, preko svega - i pravoslavni sveštenik - Dositej Obradović.

Znamo da bi danas on bio rad da se nije uopšte i otvorila ta škola, pa i da su ostali Albanci budu nepismeni, samo da je ni Srbi nemaju !  Ako ne zna da je Srbija prva država na svijetu koja je priznala Albaniju kao nezavisnu državu, neka prelista dotičnu dokumentaciju, koju mu njegove kolege evo čitav jedan vijek kriju, u njihovoj suludoj kampanji da samo ocrne Srbe i tako da huškaju svoje Albance protiv njih.

Petar Budi je rekao sâm, pa i sa gordošću, da nije Albanac, već Makedonac. Ovo nam svjedoči i jezik njegovih djela, prepun srpsko-makedonskih riječi, koje nije znao kako da ih prevede na albanski. Što se tiče njegovog albaniziranja, eto gdje ga i vi, Përparime, albanizirate!

 Isto tako i Makedonac Jovan Kukuzeli, što nam svjedoči njegovo prezime, čisto makedonsko, i njegova biografija. I njega su prisvojili iako on nema ama ništa albanskog u sebi i svom stvaranju, ni imena. Ako se rodio u Draču, a Drač je danas u Albaniji (tada se ova zemlja nije zvala Albanija!), ovo ne znači da je bio i Albanac po nacionalnosti. Rodio se u Albaniji i Skenderbeg, pa i u glavnom gradu tadašnje Albanije - u Kruji, ali dokumenta i njegovi savremenici kažu da je bio Srbin, a Akademik Burović nam je to i dokazao! 

7. Skenderbeg je bio porijeklom Srbin. Naim Frašeri (nacionalni pjesnik Albanaca) bio je Vlah. Fan Noli (društveno-politička ličnost Albanije i istaknuti književnik) bio je Grk, njegovo pravo ime je Theophanous Mavromatis. Petar Bogdan (najveći književnik stare albanske književnosti) bio je Srbin, dok je Ismail Ćemali, koji je proglasio 1912.godine nezavisnost Albanije, bio Turčin.  Ako Përparim, ili ma ko drugi, pretendira da su apostrofirani od njega i porijeklom Albanci - neka nam to dokaže. Akademik Burović nam je dokazao da nisu. Isto tako, Akademik nam je dokazao da je pravo ime Fan Noli-a Theofan Mavromatis.  Petar Bogdan nam je ostavio na pismeno da je bio Srbin, a Ismail Ćemal - da je bio Turčin. Pa šta ima u tome zlog što oni, svojim nacionalnim porijeklom, nisu bili Albanci, o crni Përparime?!

Zlo postoji kod vas, koji - umjesto da ih poštujete još jednom više od vaših Albanaca, jer ovi - kao nealbanci - nisu bili dužni Albancima ona njihova samopožrtvovanja, vi ste spremni da im izbrišete imena iz liste poštovanih Albanaca, samo i samo zato što i njihovim porijeklom nisu bili Albanci.

Jugosloveni su izabrali na vrh svoje države, za predsjednika Jugoslavije, Albanca Sinana Hasanija i, ne samo što mu ime nisu izbrisali, već se i ponose njim i tim svojim izborom.

 8. Sloveni su bili prvi autohtoni stanovnici Albanije, prije Albanaca. Sloveni su ušli u Durrës (Drać) godine 548. Albanci su došli iz Transilvanije i Bugarske mnogo kasnije, oko vjekova IX i X. Činjenice da su prije bili Sloveni i zatim Albanci su današnja imena gradova i sela kao Pogradec, Korča (Korća), Čorovoda (Ćorovoda), Berati, "Božigrad", Leskovik, Voskopoja, Kučova, Kelcyra, Belši. Albanski jezik je samo 100-200 godina star.  Akademik Burović, do danas, nigdje nije rekao da su Srbi autohtoni ni u Srbiji, kamoli i u Albaniji! Ali da - rekao je i dokumentirao nam je to da su Sloveni stigli u Albaniju prije Albanaca.

Ovo nam je rekao i Akademik Čabej, štaviše - službeno i sa tribine Zbora ilirskih studija sred Tirane. Da su Sloveni ušli u Drač godine 548., kad tamo nije bilo žive duše albanske, ima napisano i u citiranom djelu ISTORIJA ALBANIJE, kojemu ovaj albanski sveznalac - do danas - izgleda da joj još nije vidio ni korice. Da su Albanci stigli u današnju Albaniju iz Transilvanije i Bugarske rekao je ovom Përparimu i njegov Akademik Čabej, pa i to - da su došli u X vijeku, a ne kako to pretendira Akademik Burović - u IX vijeku.

Znači - jedan vijek prije! I eto, ovi Albanci ne urliču protiv Akademika Čabeja, koji jedan vijek kasnije dovodi Albance u Albaniju, tačnije u oblast Mat Srednje Albanije, već urliču protiv Akademika Burovića, koji ih je doveo jedan vijek ranije. Ne samo gradovi, već i dokumenta arhiva, dokazuju da su Sloveni ušli u Drač godine 548, dok su Albanci jedva uspjeli da iznesu vrh svoga nosa u istoriji Albanije tek godine 1043. Da je Akademik Burović rekao da albanski jezik nije stariji do samo 100-200 godina, jeste vaša notorna laž, Përparime. Naprotiv, on je branio starost albanskog jezika od onih koji su joj tu starost osporavali, dok ove vaše laži su - vaša zahvalnost. 

9. Albanski jezik je mješavina srpskog, makedonskog i bugarskog. Albanci imaju jednu jako veliku moć da asimiliraju druge.  Da je albanski jezik jedan amalgam jezika, rekli su drugi, a ne Akademik Burović. Naprotiv, Akademik Burović je branio albanski jezik onako kako ga dan danas ne brane ni sami Albanci, ne samo zato što nisu znali i ne znaju, već i zato što se nisu usudili i ne usuđuju se.

Ovo se ogleda i u albanskoj štampi (i pored monstruozne medijske blokade, koja je učinjena Akademiku!), ali Përparim sa svojim kolegama su zatvorili oči i - naravno - ne vide to. I da Albanci imaju jako veliku moć asimiliranja drugih, rekli su prije Akademika drugi, dok nam to sami Albanci svakodnevno dokazuju.

Ali, zar su ovi Albanci i protiv ovoga?! Pa ako su protiv ovoga, zašto vrše nasilnu asimilaciju nealbanskog stanovništva i u samoj Albaniji, kamoli i preko njenih granica ?! Silnu moć prirodne asimilacije drugih od strane Albanaca, Akademik Burović ne smatra negativnom stranom. Naprotiv, on im je to uračunao u pozitivne strane, posebno na teritoriji Albanije. Tu su moć Albanci manifestirali do njihovog nacionalnog preporoda (1878). Od nacionalnog preporoda, Albanci vrše nasilnu asimilaciju drugih, preko šantaža i terora, pa i hapšenjem, dranjem na živo i osuđivanjem na smrt. Sigurno da se ovime Akademik Burović nije mogao pomiriti i da to nije pretrpio na svojoj čapri.  10. Dardanci Kosova nisu Iliri, oni su Tračani.

Albanci su keltsko pleme. Ovi Kelti su došli u Mat u 4 vijeku prije nove ere. Staro keltsko ime Albanaca bilo je Arbën/Arbër.  Da Dardanci nisu ilirsko pleme, već tračko, rekli su drugi prije Akademika Burovića, a na bazi istorijske dokumentacije. Ovo nam kažu i sami Albanci, neki u pola glasa (nazivaju ih Iliro-Tračani), ali ima i takvih koji priznaju istorijsku istinu da, u vrijeme Trojanskog rata, u kome su učestvovali i Dardanci, Iliri još ne bjehu sišli iz Centralne Evrope na Balkan. Da su Albanci keltsko pleme, Akademik Burović ne samo što to nikad nigdje nije rekao, već naprotiv - energično se suprotstavio onima koji su to rekli.

On je dan-danas u ogorčenoj borbi sa srpskim "albanolozima", koji se instruiraju od mafije Josipa Broza Tita, a sigurno se plaćaju od mafije Envera Hodže, da se takvim pretendiranjima suprotstave Akademiku Buroviću, tobože se i oni bave albanologijom. O tome je Akademik Burović objavio i čitavu knjigu: HIPOTEZE O POREKLU ALBANACA, Ulcinj 2013. Da su Albanci svoje srednjevjekovno ime Arbën/Arbër uzeli od Kelta, rekli su i drugi albanolozi, pa i njihov akademik, prof. Šaban Demiraj.  11. Prizrenska liga bila je jedna islamska liga. Svi Albanci su mogli da postanu Turci. 

Da je Prizrenska liga u početku bila islamska, a ne albanska, priznali su i sami albanski istoričari. A da su se Albanci, da je potrajalo samo još 100 godina tursko ropstvo, htjeli turcizirati svi, to je prije Akademika Burovića rekao albanski preporoditelj Sami Frašeri. 

12. U godine (1912-1913) albansko stanovništvo je brojilo 700.000 osoba, od kojih samo polovina su bili Albanci. Vlasi su činili 20%, Sloveni 15%, Grci 5%, i drugi (Turci, Romi, Jevreji, Italijani, Čerkezi) 15%. Preko 30% stanovništva Albanije danas ne govori albanski. Prezimena Bello, Blushi, Bogdani, Buda, Budi, Dida, Dobraci, Dragovoja, Dagusha, Haveri (ć), Kapisuzi (ć), Meksi, Millani, Milloshi, Mojsiu, Muzaka, Najdeni, Peku, Prela, Ruka, Sililji, Skura, Shundi, Ziu, nisu albanska prezimena. 

Albanske statistike kažu da, u godine proglašenja nezavisnosti Albanije, 1912, Albanija je imala 700. 000 stanovnika, od kojih samo malo više od polovine su bili Albanci, jer drugi dio bili su nealbanci, posebno Vlasi, Sloveni i Grci. Da dan-danas preko 30% stanovnika Albanije nema albanski jezik maternjim, izvolite videti i ubjediti se preko jedne poštene registracije. 

A ako za citirana prezimena ima stvora koji će dokazati da su albanska, neka nam to dokaže! Ili su Albanci i Bogdan i Miloš ?!  

13. Albanci hoće da učine albanski jezik svjetskim jezikom. Je li moguće da ovaj Përparim još nije čuo za svog brata Preljoc Margiljaj i njegov ćitap ILIRI GOVORE ALBANSKIM - ALBANCI GOVORE ILIRSKIM JEZIKOM (?!), kojim pretendira da je albanski jezik svjetski jezik, pa i klasičan, koji treba da se studira uporedo sa drugim klasičnim jezicima, jer bez albanskog jezika ne mogu da se razumeju i objasne ostali jezici?! Ili je možda izbrisao jadnog Preljoca iz liste Albanaca, kao i njegovog advokata Anton Gojčaj, zbog kompromitacije koju su učinili ne samo sebi, već i albanskom narodu ?!

 14. Medija su u ruke veliko-Albanaca i putevi se patruliraju od gangstera i od socijal-fašističkih bandi, koje su spremne da te klepnu ciglom po glavi ili da ti daju kuršum u čelo.  Imali mogućnosti Përparim da nam da adresu bar jedne albanske medije, u Albaniji ili u dijaspori, gdje ne vladaju veliko-Albanci ?! Albanija je famozna u svijetu po svojim gangsterima i na vrhu vlasti, koji godine 1997/8 zamalo nisu uzeli vlast u svoje ruke. Njen ministar vojni pobježe za Italiju. Ne stotinama, već hiljadama su ubijeni. Što se tiče socijal-fašističke bande, čitajte, o Përparime, vašeg Envera Hodžu, pa se ubjedite da Albanija nije bila u ruke naroda ni u vrijeme Envera Hodže. Crna banda Envera Hodže dan-danas je manipulira. 

15. Albanci hoće da dokažu da je i Moskva njihova. Ali dok ovo dokažu, njima, znači Albancima, ne treba da im se da ni jedan komad kamena od zemlje koju nam ostaviše očevi. Nadajmo se da Amerikanci neće podržati albanski terorizam.  Nigdje Akademik Burović nije rekao da Albanci hoće da dokažu da je i Moskva njihova. Naprotiv, on je rekao da, ako dokažu Albanci da je i Moskva njihova - da im se i Moskva da.  Obrtanje naopako riječi Akademika Burovića vremenom je postalo profesija ovih Albanaca, a ovih dana to vidjesmo i kod arnauta Ilije Petrovića.

Nigdje Akademik Burović nije rekao da se ne da Albancima ni komad kamena od zemlje koju su im ostavili očevi. Naprotiv, on se i borio i prolio svoju krv da se Albancima da sve što im pripada. Što im pripada! Ali Albanci kao Përparim pretendiraju da im pripada i vrh Lovćena !

 Nikada i nigde nije izrazio nadu Akademik Burović da neće anglo-amerikanci podržati albanski terorizam i bilo kojeg drugog naroda, jer anglo-američki teroristi su živjeli i žive terorizmom. Bez terorizma oni nemaju života. Onaj dan kad će ih američki narod pribiti leđima o zid i tražiti im računa, svršiće se i sa anglo-američkim terorizmom. Ali zaštom ovi Albanci, ne samo što nisu protiv terorizma svog, već hoće i da im ga podržaju Amerikanci?!

Pošteni ljudi, principijelni, koji ne traže nešto što im ne pripada, ne samo što ne traže podršku terorista drugih naroda, već i sami jesu protiv terorizma svog, prije svega, a zatim i protiv terorizma drugih. Akademik Burović, kao rijetko ko do sada na svijetu, pružio je i pruža svakodnevno činjenice da nije samo protiv albanskog terorizma i drugih naroda, već i protiv terorizma titoističkih vlasti u njegovom mjestu i narodu. Štaviše, on je sprva položio očite dokaze-primjere na ovom frontu, pa se zatim bacio i na drugim frontovima. Ima vremena što su Akademika Burovića i njegovi izjavljeni neprijatelji, i javni tužilac, tu - u sudskoj sali - priznali su ga i proklamisali za konstruktivnog građanina ovog svijeta. U poslednje vrijeme i njegovi albanski neprijatelji priznaju ga za internaconalistu, pa i za nepomirlivog neprijatelja terorista.

  Ovdje svršavaju crne teze Përparim Kaplana, za koga kažu da je ilegalni sin Husni Kapo-a, član politbiroa CK partije rada Albanije, koga je SIGURIMI lansirao na Zapad, kao i Ismaila Kadare. Bio bačen ili svlačen od svega ljudskog, ime Përparim - Napredak ne zaslužuje, jer ga i nije opravdao. Njemu više ide ime Dështim - Neuspjeh, jer i sa ovim njegovim tezama, kako vidjeste iz analize koju im učinismo, on je pretrpio neuspjeh. I nema kako da ne pretrpi neuspjeh kad brani nešto što se ne može odbraniti, kad se stavio u službi jedne klike kriminalaca, jedne mafije, kojoj nije daleka kapitulacija. Ovdje treba dodati da ovaj Përparim niti je autor ovih "crnih teza", onako kao što nije ni autor paskvile, koju je objavio protiv Akademika Burović pariski list L'UMANITE, nijedan Francuz.

Crne teze Përparima napisala je ista ruka koja je napisala i paskvilu lista L'HUMANITE, tamo - u Tirani, u sjedište Centralnog Komiteta, tada Partije rada, danas "Socijalistička" partija. Crne teze ovog "Përparima" svjedoče nam veliko uznemirenje klike Envera Hodže (i svih onih koji su ih podržali !) od naučnih otkrića Akademika Burovića, kojima se ovaj ne samo afirmirao u svijetu kao najveći savremeni albanolog, već je svojim otkrićima minirao zgradu albanologije podignutu do sada od Albanaca i onih koji su ih podržali u njihovim falsifikatima. Od ovih teza Akademika Burovića u albanologiji više ništa neće biti kao do sada.

Zgrada albanologije moraće da se diže iznova, od samih temelja, na bazi istine i naučnih principa formulisanih od Akademika Burovića. Sataniziranje Akademika Burovića i preko ovih "crnih teza" svjedoči nam da se njegove albanološke teze usvajaju ne samo od drugih, već i od samih Albanaca. Broj onih koji podržavaju Akademika Burovića iz dana u dan raste, dok je dr Ardian Kljosi prije godinu dana izvršio i samoubistvo sred Tirane upravo zato što se pomirio i sa smrću, ali ne da se odrekne "crnih teza" Akademika Burovića. Albanološke teze Akademika Burovića su izvršile jako veliku i značajnu ulogu da se Albanci osvijeste i otresu ne samo svog šovinizma i rasizma, već i enverizma.

Upravo ovo je enverovsku mafiju najviše zaboljelo. Upravo zato "Përparimi" nigdje ne spominje jednu od glavnih teza Akademika Burovića, tezu nad svim tezama, tezu koja je baza svim njegovim ostalim, spomenutim tezama. Ona je: Enver Hodža, sa njegovom klikom na vrhu partije rada "komunističke" i na vrhu albanske države je jedna najcrnija banda, najkriminalnija, koja je uzurpirala narodnu vlast i diktaturu proletarijata izvrnuo u ličnu diktaturu, social-fašističku i najkrvaviju, jer ne poštuje nikakve zakone, pravila i principe. Karakter ove teze, koja nedostaje u teze "Përparimi-a", pokazuje nam sasvim jasno da njegove teze nije napisao on, već CK PRA. Sve ostale teze Akademika Burovića, ne samo što se baziraju na ovoj tezi, već i laži, intrige, falsifikati, pretnje i sataniziranja, koja se čine Akademiku Buroviću od albanske mafije na vlasti, imaju za cilj upravo maskiranje ove istine, ove teze, koju je Akademik Burović tresnuo u lice Enveru Hodži još prvih mjeseci svoga hapšenja, iz zatvorske ćelije, gdje mu se rasprstiše mračni oblaci, koji su ga do tada hranili iluzijama, koje ga i dovedoše u Albaniju.

Osvešćujući se da je dopao u ruke jednog krvavog kriminalca, beskrupuloznog, koji ne poštuje ni tačku i ni zapetu ma kojeg zakona, Akademik Burović, pomiren sa smrću, bacio se svom silom u borbi protiv njega i njegove klike, kao niko drugi, ni tada niti danas. Sa druge strane, upravo od ovih riječi Akademika Burovića, Enver Hodža više nije nalazio mira ni u snu. Koprcajući se kao smrtno ranjena zmija, posljednjih dana njegovog života, on uze pero i napisa: "Ata ljë sot drejtojnë Shtetin Shljiptar dhe Partinë e Punës, nuk janë asgjë tjetër veçse një bandë e zezë, kriminale dhe e urryer nga i gjithë populli" - "Oni koji danas upravljaju Albansku državu i Partiju rada, nisu ništa drugo do samo jedna crna banda, kriminalna i omražena od čitavog naroda"

Ko ne vjeruje, neka otvori knjigu Envera Hodže RAPORTE E FJALIME 1980-1981, Tirana 1983, str. 388.

Samopriznanje Envera Hodže dokazuje nam da teze Akademika Burovića nisu ni najmanje crne, već sasvim istinite, ogledalo jedne crne i najcrnije stvarnosti, koju je On demaskirao i stigmatizirao, kao niko drugi, ni prije niti poslije njega, ni dan-danas. Urlanje Albanaca protiv Akademika Burovića ima za cilj upravo ovo, da se prikrije ova njegova teza, ova njegova istina, koja je zabolela i boli Enverovce kao nijedan drugi udar sa ma koje strane im je došao.

Zato, nije ni najmanje slučajno što su akademika, prof. dr Kaplana Burovića proglasili za Mendelu Albanije, još u zatvorskim ćelijama, a - kad je izašao iz zatvora - i za Mendelu Balkana. Nije ni najmanje slučajno što su za njega još odavno rekli da je zaslužio da mu se sred Albanije digne jedan obelisk nad svakim drugim obeliskom. I podićiće mu se ! 

Albanci su počeli da mrdaju i u ovom aspektu, počeli su da se osvjećuju. I ne samo Albanci! Počeli su da se osvješćuju i drugi narodi Balkana, Evrope i svijeta. Srpski narod ga odlikovao za zlatnom medaljom i proglasio ga za Viteza, dok ga naučna institucija Matica srpska primila za svog redovnog člana.

 

 

 

 

 

podeli ovaj članak:

Natrag
Na vrh strane