https://www.youtube.com/channel/UCh1byVR71-7NppEvZETaXCw

Natrag

Razaranje

Razaranje

Kako je sumanutom odlukom Ministarstva kulture upropašćen konkurs za zaštitu kulturnog nasleđa

 

Konsternacija u kokošarniku

 

Zbog čega su eminentne naučne ustanove strpane u isti koš sa nevladinim sektorom. Ko je prvi ograničio broj aplikacija na konkurse. Kao je pančevački recept postao zarazna bolest. Kome su u Pančevu nevladine organizacije bile važnije od ustanova kulture. Na šta je u 2013. godini straćeno 300.000 eura iz pretpristupnih fondova. Na šta se u 2014 godini u Pančevu iz budžeta baca 21 milion dinara. Ko stoji iza skarednog projekta Rock & River. Ko su pripadnici pančevačkog hitlerjugenda a ko su njihovi promoteri i zaštitnici.
 

Stanislav Živkov

 

  U skladu sa tzv demokratskim tradicijama bilo bi najnormalnije raspisivanje različitih konkursa na svim nivoima vlasti iz raznih oblasti pa i zaštite kulturnog nasleđa u Republici Srbiji. Tako je nedavno Ministarstvo kulture i informisanja  raspisalo  Konkurs  za finansiranje ili sufinansiranje projekata iz oblasti kulturnog nasleđa u Republici Srbiji u 2014. godini.

Kojim su obuhvaćene sledeće oblasti: zaštita, očuvanje i prezentacija nepokretnog kulturnog nasleđa; zaštita, očuvanje i prezentacija arheološkog nasleđa;  zaštita, očuvanje i prezentacija muzejskog nasleđa; zaštita, očuvanje i prezentacija arhivske građe;   zaštita, očuvanje i prezentacija nematerijalnog nasleđa; zaštita, očuvanje i prezentacija stare i retke bibliotečke građe te za bibliotečko-informaciona delatnost kako bi se realizovao opšti cilj konkursa: doprinos očuvanju, istraženosti, dostupnosti i održivoj upotrebi kulturnog nasleđa, kao i razvoju bibliotečko-informacione delatnosti u Republici Srbiji.

Pored svih manje više normalnih i uobičajenih ciljeva na kojima se insistiralo pri ovom konkursu, ipak postoji nekoliko pravih bisera za koje bi bilo jako zanimljivo videti neko suvislo obrazloženje. Tako se recimo kao ciljevi navode Prezentacija koja unapređuje dostupnost i održivo korišćenje nepokretnog kulturnog nasleđa; Prezentacije koji unapređuju dostupnost i održivo korišćenje muzejskog nasleđa; Ipak apsolutno najneverovatnije budalaštine predstavlja deo konkursa koji se odnosi na nematerijalnu baštinu, odnosno na nešto što uopšte ne postoji pa se stoga sa pravom postavlja pitanje kako će se realizovati ciljevi konkursa poput Istraživanja i dokumentovanja elemenata nematerijalnog kulturnog nasleđa u Republici Srbiji; Očuvanja, prenošenja znanja i prezentacije elemenata nematerijalnog kulturnog nasleđa; te Podizanja svesti o značaju nematerijalnog kulturnog nasleđa, što se sve ukratko može svesti na proučavanje i zaštitu praznog u šupljem, ili eventualno zaštitu usmene tradicije po  kojoj je, recimo, veoma važno saznati činjenicu da je pre 101 godinu na prvom izvođenju drugog klavirskog koncerta Rahmanjinova u trećem redu na četvrtom sedištu sedeo posetilac oženjen petom ženom sa kojom ima šestoro dece.

Pošto je proučavanje ovakvih pseudokulturnih kapitalnosti očito još jedna tekovina tzv demokratizacije Ministarstvo kulture postavilo je I dodatni uslov kako bi se učešće na konkursu još više demokratizovalo pa je pravilima određeno da podnosioci prijava mogu konkurisati sa najviše tri projekta na Konkursu za sufinansiranje projekata iz oblasti kulturnog nasleđa u Republici Srbiji u 2014. godini, što predstavlja pravi kulturni genocid kojim se sve eminentne naučne ustanove izjednačavaju sa kojekakvim nevladinim organizacijama koje predstavljaju prave društveno-politikantske parazite kojima se nemilice upumpavaju neverovatne svote novca za najordinarnije budalaštine pod izgovorom nazoviprojekata što se i potvrđuje odredbom konkursa po kojoj na  konkursu mogu da učestvuju i druga pravna lica koja se bave edukacijom, promocijom i prezentacijom kulturnog nasleđa i bibliotečke delatnosti u saradnji sa ustanovama registrovanim za obavljanje ovih delatnosti, o čemu, uz konkursnu dokumentaciju, dostavljaju mišljenje nadležne ustanove zaštite ili biblioteke što u prevodu znači da će se davanje ovakvih mišljenja svesti na šlihtanje strankama i strančicama koje će po ključu davati mišljenja i svoje stranačke hitlerjugende ubacivati u konačnu podelu plena!

Sa kongresa čavki

Ovakva skandalozna odluka Ministarstva kulture navodno je doneta kako bi se smanjio ukupan broj aplikacija, a pogotovu broj aplikacija tzv. civilnog sektora pošto je personal ministarstva navodno preopterećen tekućim poslovima a na ovaj način je napravljen kompletan haos jer recimo Filozofski fakultet čiji arheolozi imaju svake godine po više arheoloških terena, treba da umesto tih 10-15 projekata za ceo fakultet konkuriše sa ukupno 3 projekta za sva odeljenja zajedno. Ista je stvar sa arheološkim institutom koji takođe ima veliki broj višegodišnjih istraživačkih projekata od kojih se shodno ovoj odluci neki moraju prekinuti kako bi se sve svelo na Prokrustovu postelju Ministarstva kulture.

Pitanje je da li je ministar Tasovac uopšte znao za ovo i ko je zapravo autor ove ideje. Doduše ovo nije prvi put da se ovakva budalaština pojavljivala na nekom konkursu za projekte iz kulture.. Naime ona je već nekoliko godina aktuelna, najpre na konkursima koje organizuje Pokrajinski sekretarijat za kulturu kao i grad Pančevo. To je sve krenulo 2011. godine, naravno niko nikada nije rekao zbog čega, ali   se zna da su pančevačke kulturološkinje u Pančevu u isti koš za konkurse za kulturu stavile i nevladin sektor, pojedince i ustanove kulture i sve to na osnovu neke sumanute strategije razvoja kulture koju je za period 2011-2015 izradio Zavod za proučavanje kulturnog razvitka verovatno kao nekakvu evropsku tekovinu. U Vojvodini je iza takve gluposti stajao pančevački zet, odnosno tadašnji sekretar a sadašnji pomoćnik sekretara za kulturu Milorad Đurić sa svojom ekipom a sada se čitava stvar prelila na republički nivo. Kao rezultat ove budalaštine novac je davan kojekakvim budalaštinama jer je kao zvaničan cilj proklamovana integracija nevladinog sektora u ustanove kulture. Ukratko, šalji  ludog u vojsku pa sedi kući i plači.

O tome šta zapravo stoji iza ovakvih sumanutih odluka najbolje govori sledeći primer koji samo pokazuje neverovatan obim arčenja para poreskih obveznika na ordinarne budalaštine. Tako je budžetom grada Pančeva za 2014 godinu predviđeno izdvajanje prave sitnice od svega 17.090.141 dinar za skaredni projekat prekogranične saradnje sa Rumunijom pod monumentalnim nazivom Rock & River za koji je samo u 2013 godini u skladu sa demokratskim pravilom da su pare tu da se spičkaju, spičkano najmanje 300.000 evra.

Osim toga takođe na prekograničnu saradnju sa Rumunijom  u okviru IPA programa za 2014. godinu predviđeno je još 4.065.900 prenetih najvećim delom iz salda za 2013 godinu tako da će ukupan ceh za 2014 godinu za prekograničnu saradnju izneti najmanje 21.156.041 dinar a da niko normalan ne zna na šta se zapravo arči ovoliki novac, ali se zato zna da se u skladu sa poslovicom ko ne plati na mostu plaća na ćupriji , nematerijalan ceh već odavno naplaćen jer su na zahtev Nacionalnog saveta Rumunske zajednice u Srbiji, gotovo sve ustanove kulture u Pančevu naprasno postale od značaja za tu zajednicu koja je zbog toga još naprasnije dobila i osnivačka prava u brojnim ustanovama i predstavnike u njihovim upravnim odborima. O tome da je skaredni projekat Rock & River bio od kapitalnog značaja za sve osim za grad Pančevo najbolje govore prošlogodišnja dešavanja prilikom apliciranja za IPA projekte sa Rumunijom kada je do izražaja došla tradicionalna demokratičnost pančevačkog II sprata, odnosno sedišta pančevačkog kongresa čavki i čavkica!

Naime, pravu konsternaciju u tom kokošarniku izazvala je prosta činjenica da je još neko, osim nevladinih štetočina uopšte bio obavešten o postojanju konkursa Socioekonomski razvoj Dunavske regije u Srbiji koji je raspisan kao deo Ipa fonda Evropske unije za Grant šemu sa Rumunijom.

Svoj zajednički projekat pod radnim nazivom "Od Tise do Dunava" pripremili su u saradnji Narodni Muzej Pančevo, Narodni muzej Zrenjanin i udruženje za negovanje tradicija iz Novog Bečeja i samo je trebalo da se obezbedi ravnopravno učešće grada Pančeva. Međutim usledilo je neprijatno iznenađenje predstavnicima Muzeja pošto su su se pančevačke kulturološkinje odmah pozvale na ograničenje od tri projekta po gradu i izjavile da je muzej zakasnio, iako je rok za podnošenje projekata uveliko trajao, samo zato jer su se već najavili paraziti iz pančevačkih nevladinih organizacija.

Trebala je velika odvažnost tadašnjeg većnika za kulturu Milisava Uroševića koji je shvatio činjenicu da prioritet u apliciranju treba da ima ustanova kojoj je grad Pančevo osnivač, te su potom neke od prijava nevladinih organizacija odbačene a primljena je prijava Narodnog muzeja Pančevo. Kao osnovne projektne aktivnosti  od kojih bi zaista svi imali koristi predviđene su koordinacija projektnih aktivnosti samog muzeja, adaptacija prostora, opremanje muzeja elektronskom i drugom opremom, izrada programa suvenirske ponude, izrada reprezentativnog programa suvenira, sklapanje ugovora o komisionoj prodaji, održavananje završne konferencije, kao i stručna poseta muzejima u Mađarskoj. Takođe je dogovoreno da grad Pančevo obezbedi dodatno sufinasiranje za slučaj da projekat bude odobren.

 Kamen i reka

 

Pošto je  aplikacija ovog projekta omela udružene zločinačke poduhvate pančevačke majke Tereze Snežane Baralić Bošnjak i ostalih kulturološkinja iz kokošarnika sa II sprata, one su veoma uspešno agitovale najpre za svojevrsnu našu stvar, odnosno COSA NOSTRU pa je tako proguram skaredni projekat Rock & River koji predstavlja najordinarniju svinjariju i ozakonjenje idiotizma. O tome najbolje govori zvanično obrazloženje  koje je dala koordinatorka projekta izvesna Marija Komanov iz kancelarije za mlade grada Pančeva u kome se pored ostalog navodi i sledeće :  Projekat „Rock-n-River - Kreiranje prijateljske atmosfere za mlade duž obale reke Tamiš"   je treći projekat koji finansira Evropska unija u kome su partneri grad Pančevo i rumunska opština Karansebeš.

Za razliku od prethodna dva projekta u kojima je akcenat bio na zaštiti životne sredine područja koja povezuje reka Tamiš, projekat „Rock-n-River" će omogućiti sticanje znanja, razmenu iskustava mladih u Pančevu i Karansebešu kroz zajedničke aktivnosti u oblasti kulture, sporta i rekreacije. Karansebeš je opština koja se nalazi na izvoru reke Tamiš a Pančevo je na ušću to je bio povod za saradnju a glavna ideja je iskoristiti ovu prednost tako da će reka biti glavno mesto odvijanja programskih sadržaja koje će organizovati mladi.Ono što će pančevci i pančevke kroz ovaj projekat dobiti jeste novo mesto okupljanja, koje će biti na samoj obali. Kroz projekat ćemo napraviti ponton ili jednu plutajuću platformu, na samoj vodi koja će zapravo biti bina za različite događaje. Ono sa čime ćemo početi će biti koncerti. Odatle i naziv „Rock & River" a kasnije ćemo ovaj prostor koristiti i za neke druge događaje, manifestacije i videćemo već na koji način će on da zaživi. Najglavnije aktivnosti koje će se dešavati u našem gradu i koje će pre svega biti posvećene mladima ali i svima drugima koji vole da uživaju u interesantnoj muzici i da budu na otvorenom će biti taj veliki koncert „Rock & River". Planiramo da se on desi za Međunarodni dan mladih, 12. avgusta pa ćemo tada ugostiti nekoliko bendova, mladih neafirmisanih bendova iz Rumunije a domaćini će im biti naši bendovi odavde iz Pančeva.

Za taj muzički deo će biti zadužen Dom omladine, ali ono što će biti prateće aktivnosti je u stvari to oživljavanje i kreiranje prijateljske atmosfere na obalama reke Tamiš.", Ono što prethodi glavnom događaju u avgustu je povezivanje mladih . Planirane su   dve radionice jedna u Pančevu jedna u Karansebešu   "Mladi u evropskoj Rumuniji" i „Imam plan!" na kojima će mladi razmeniti iskustva u primeni standarda vrednosti EU, znanje i veštine u strateškom i projektnom planiranju U toku projekta biće organizovana i izložba fotografija na obali Tamiša   pod nazivom „Tamis in shot", a  opština Karansebeš će uraditi Studija izvodljivosti Greenfield zone namenjena izgradnji omladinskog centra na obali Tamiša u Karansebešu, koja će doprineti razvoju socijalne infrastrukture,Ukupna vrednost projekta „Rock-n-River" koji će biti realizovan do kraja leta   je 300.000 evra.

A pošto se po našem starom običaju sve razvuklo do doživotnih razmera , čitava stvar koja je trebala da bude ovekovečena 20.avgusta prošle godine otvaranjem ploveće pozornice na Tamišu razvukla se najpre do kraja septembra a da bi se na kraju iskukalo odlaganje do kraja juna 2014 godine, taman da se natenane još nekoliko puta ode u Karansebeš radi provoda i moralnog sprovoda! O tome na šta se zapravo arčio i još uvek arči novac što poreskih obveznika što pretpristupnih fondova Evropske unije najbolje govore same manifestacije održane i planirane u okviru tzv projekta Rock & River.

Tako je pod izgovorom stvaranja prijateljske atmosfere za mlade duž reke Tamiš organizovan fotokonkurs Tamiš u fokusu sa ciljem da reka Tamiš bude predstavljena u svom najboljem svetlu, u delu toka kroz Karansebeš i Pančevo. Sledeća budalaština bila je internacionalna radionica Mladi u Evropskoj Rumuniji održana 12, juna 2013. godine u Karansebešu (Rumunija) te radionica Imam plan!, na kojima su se razmenjivala iskustva u primeni standarda vrednosti EU, kao i znanja i vestine u strateškom i projektnom planiranju. Kroz organizaciju 2 zajednička muzička koncerta pod nazivom „Rock-n-River" promovisani su mladi neafirmasani rok bendovi, a kao prateća aktivnost, organizovana je izložba fotografija na obali Tamisa pod nazivom „Tamis u kadru". Navodno je veoma važna aktivnost bila i obezbeđivanje Studije izvodljivosti grinfild zone, namenjene izgradnji omladinskog centra na obali Tamiša u Karansebešu, koja će doprineti razvoju socijalne infrastrukture. U Karansebešu postoji Dom kulture i Gradska biblioteka, kao jedine ustanove kulture namenjene svim kategorijama stanovništva, tako da za mlade ne postoji posebno namenjen prostor, što je glavni motiv za izradu studije izvodljivosti za izgradnju grinfild zone na obali Tamiša. Obezbeđivanjem stacionirane platforme na keju u gradu Pančevu, stvaraju se uslovi za razvijanje kvalitetnijeg života, pre svega za mlade kao i za druge društvene grupe, kao i za razvoj kulturnog i rečnog turizma, zahvaljujući mogućnosti pristupa čamaca i malih brodova ugrađenim pristanima.

U ovaj projekat biće uključeni brojni subjekti sa obe strane, predstavnici ustanova kulture, udruženja mladih i onih koji se bave mladima, sportske organizacije, muzički bendovi, autori odabranih fotografija, neformalne grupe, pojedinci, predstavnici lokalne samouprave preko donosilaca odluka i predstavnika lokalne administracije, Kancelarija za mlade i Dom omladine Pančevo, kao i brojni neposredni učesnici i posetioci na dešavanjima na obalama reke. Iza ovog projekta ostaće brojni produkti i stvoriće se uslovi za nastavak i konkretizaciju prekogranične saradnje među mladima u oba grada, koja će biti vidljiva u dokumentima koji će se verifikovati od strane lokalnih vlasti oba grada, tako što će mladi Pančeva ugraditi novi aspekt prekogranične saradnje koje će se naći u novom strateškom dokumentu brige o mladima, a mladi u Rumuniji će raditi na pripremi predloga agende aktivnosti za izradu njihovog budućeg Akcionog plana brige o mladima. Projekat „Rock-n-River" - Creating a Youth Friendly Ambience Along the Tamis River (Kreiranje prijateljske atmosfere za mlade duž obale reke Tamiš), doprineće razvoju postojećih resursa i stvoriti uslove za nove oblike saradnje i partnerstva među mladima u regionu.

Sinergija kanalizacije Kako bi se ovaj udruženi zločinački poduhvat neometano realizovao u pančevačkoj gradskoj upravi su čak odredili da se ista ta Marija Komanov posebno bavi I civilnim sektorom pa su tako definisane i Osnovne aktivnosti Sekretarijata u oblasti saradnje sa civilnim sektorom:

- ostvarivanje saradnje sa udruženjima građana u oblasti javnih službi i drugim oblastima iz nadležnosti Sekretarijata, u skladu sa zakonom i drugim propisima i odgovarajućim opštim i drugim aktima organa lokalne samouprave

- učestvovanje u postupku planiranja budžeta grada u delu koji se odnosi na finasiranje udruženja građana

- pružanje stručne pomoći u pripremi i izradi projekata udruženja građana

- pripremanje i realizacija javnog konkursa za finansiranje programa i projekata udruženja građana u oblasti javnih službi i drugim oblastima iz nadležnosti Sekretarijata

- praćenje i evaluacija odobrenih projekata na javnom konkursu koji raspisuje grad Pančevo

- iniciranje i praćenje intersektorske saradnje organizacija civilnog sektora kao i praćenje saradnje civilnog sektora sa javnim i privatnim sektorom

- ostvarivanje saradnje sa republičkim i pokrajinskim organima i organizacijama i drugim organizacijama i subjektima

- učestvovanje u pripremi projekata organa lokalne samouprave u oblasti javnih službi

-organizovanje i sprovođenje istraživanja

- pripremanje analiza, informacija i izveštaja za potrebe organa lokalne samouprave i drugih organa i organizacija

- organizovanje seminara i savetovanja u cilju razvoja civilnog sektora

 

Pošto je za tzv. projekat Rock & River izdvojena enormna količina novca, uopšte ne čudi da  su naprasno pojavili i drugi pretendenti na novac pa je tako 18. aprila 2013 godine osnovana nevladina organizacija  Connecting people koja se bavi razvojem nove preduzetničke i volonterske kulture, korišćenjem inovativnih metoda i novih tehnologija u rešavanju konkretnih problema, razvojem omladinskog i socijalnog preduzetništva, podizanjem kapaciteta, kako državne uprave i lokalne samouprave, ali tako i civilnog sektora, kako bi efikasnije mogli da odgovore na društvene probleme, kreiranje javnih politika ali i obrazovanjem relevantnih aktera o istim, umrežavanje i informisanje mladih. Osnivač ove skarede nevladine organizacije je izvesni Deniz Hoti, koji se hvali pohađanjem kurseva Škola socijalnog preduzetništva, Kurs sinergijskog online marketinga, Trening iz volonterskog menadžmenta, Web blog radionica što sve zajedno predstavlja najobičnije prodavanje magle, ali ako se zna da su u ove svinjarije uključeni i drugi kapitalci pančevčakog nevladinog hitlerjugenda poput izvesnog Filipa Milenkovića i Stefana Josimova postaje sasvim jasno da uskoro nekome može pasti na pamet gradnja plovećeg cirkusa na Tamišu, proučavanje sinergije kanalizacija Karansebeša i Pančeva mada bi možda najprimerenija bila multimedijska prezentacija istorije feminizma i kupleraja u ova dva grada. Jedino se postavlja pitanje ko bi u ovim kapitalnim projektima bili volonteri?

 

 

 

podeli ovaj članak:

Natrag
Na vrh strane