https://www.youtube.com/channel/UCh1byVR71-7NppEvZETaXCw

Natrag

Povodom

Povodom

 

Masovno trovanje stanovnitva neispravnom hranom, pogodilo i deja obdanita

 

Lau, kradu i ubijaju

 

U novosadskim obdanitima histaminom je otrovano vie od sto maliana. Ova vest odmah je ublaena, pa su po zahtevu "drugova" zaduenih za izvetavanje deca kojima je osip trajao krae od vremena koje su proveli u vrtiu, skinuta sa liste. Roditeljima te dece je saopteno da kod njih nije bilo reakcija. Samo ona deca ije zdravlje je bilo ugroeno i koja su zbog guenja, jakog svraba i osipa morala da budu medicinski zbrinuta zvanino su proglaena otrovanom njih etrdeset petoro. U naredna dva dana, "samo za medije", otrovanih je bilo dvadeset i estoro!

 

Vuk Stani

 

Medijsko zatakavanje broja otrovane dece u novosadskim obdanitima, obavili su vladini slubenici, kako bi istina o trovanju naroda na kojoj zarauju domai i strani tajkuni, ostala tajna.  Naime, do novosadskih vrtia, nekako su stigle otrovne sardine uvezene iz Tunisa, a uvezlo ih je preduzee iz Zemuna. Privrednik je deo robe prodao novosadskim obdanitima, a deo je puten u maloprodaju.

Kada su uraene analize sardina koje su deca jela za doruak  ispostavilo se da je na kilogram sardina prisutno 400 miligrama histamina. Sve preko 40 miligrama je opasno po zdravlje. U pitanju je bio eliza test, a uradio ga je Novosadski nauni institut. Uvoznik nije verovao rezultatima i  zatraio je da se obavi super analiza. Super analiza je ponovo pokazala prisutnost od 400 miligrama na jednom kilogramu. Uvoznik je sada okrivio proizvoaa iz Tunisa i uputio mu je nalaze mejlom i faksom i zahtevao da ovaj uzme robu nazad kao neispravnu. 

Proizvoa mu je rekao da nema problema, ali da prethodno mora da mu dostavi razultate analize nacionalno referentne laboratorije Srbije. Poto je takva laboratorija ne postoji, proizvoa nije priznao neispravnost robe i ona nije vraena u Tunis. Za laboratoriju je EU ranije donirala opremu, ali je oprema ukradena iz Batajnice. Ona se sada nalazi na Novosadskom univerzitetu i njome je do imenovanja na mesto ministra upravljao profesor Dragan Glamoi, kako je tamo zavrila Glamoi bi trebalo da objasni.

Roba koju privrednik nije mogao da vrati u Tunis, trebalo je da bude zaplenjena i unitena, ali uprava to uradila samo sa jednim kontigentom robe dok su etiri druga ostala u prodaji. Riba zaraena histaminom izaziva alergijske reakcije, u ekstremnim sluajevima moe doi i do guenja i smrtnih ishoda.

Iz materijala koji nam je dostavila profesorka Veselina Pelagi koja je ovaj sluaj opirno komentarisala na drutvenim mreama ispostavilo se da i po naim propisima sanitarni i veterinarski inspektori moraju mnogo odlunije da reaguju.

Ko je kriv to je takva riba uvezena iz Tunisa? Kriv je Sinia Kotur naelnik odeljenja za meunarodni promet i sertifikaciju u ministarstvu poljoprivrede. Njegov posao je da u zemlju ne ulaze otrovne namirnice. Nije Kotur jedini krivac, njegovi efovi Zoran Miovi, direktor uprave za veterinu i ministar poljoprivrede Dragan Glamoi, krivi su to se ova situacija konstantno ponavlja. Stalno se u Srbiju uvozi zdravstveno neispravna roba. Ko je kriv to sva riba nije zaplenjena i unitena pre ulaska u novosadske vrtie?

Krivi su naelnici republike i beogradske veterinarske inspekcije Sanja elebianin i Duan Ljutina. Ljutina jer je riba krenula neispravna iz Zemuna koji je u njegovoj nadlenosti, elebianinova to je neispravna riba servirana deci za doruak u Novom Sadu.

Krivi su i roditelji koji sede u savetima roditelja u vrtiima i kolama irom Srbije, ako ute o ovakvim dogaajima. Krivi svi koji prihvataju provizije da ovako neodgovornim privrednicima dozvole snabdevanje vrtia hormonskom piletinom, neispravnom ribom, virlama punjenim mainski otkoenim mesom tree kategorije u kome su kosti bubrezi, plua i trtice ivotinja i drugi otpatci kojima u EU vie ni make ne hrane.

Krivi su svi u Ministarstvu zdravlja koji se prave da ovo nema veze sa njihovim ministarstvom. Kriva je ministarka Slavica uki dejanovi jer uti dok od zdravih graana otrovnom hranom prave prave armiju invalida.

Krivi su Sudovi koji oslobaaju trovae nae dece ili odugovlae postupke, krivi su tuioci koji nemaju hrabrosti da pokrenu krivine postupke kada im policija dostavi dokaze.

Da li nezavisnost rada sudova i samostalnost tuilatva znae da e deca sudija i tuilaca morati da piju mleko sa povienim nivoom afla toksina, da jedu piletinu sa hormonima i antibioticima, govedinu zaraenu malenbergom, svinjske nicle od crknutih prasia, prutu od svinja obolelih od svinjske kuge... 

Da li su plate sudija i tuilaca dovoljne da se njihove porodice hranom ne snabdevaju u Maksiju, Amanu, Idei i drugim prodavnicama gde se masovno prodaje nezdrava hrana?

Vreme je i da nam Aleksandar Vui, objasni kakva je to borba protiv korupcije, kada ljudi koje plaaju tajkuni sede u Ministarstvu poljoprivrede i dozvoljavaju da nas masovno truju. Zar tim ministarstvom ne upravlja ovek koga je on predstavio kao velikog strunjaka?

Prole godine veterinarski inspektor Momilo Cvetkovi podneo je prijavu Tuilatvu protiv odgovornih u Upravi za veterinu Zorana Miovia, Sanje elebianin, protiv ministra poljoprivrede i svih efova okrunih odseka veterinarske inspekcije.

Prijavom su obuhvaene i tri firme za proizvodnju hrane, a koje su  distribuirale  proizvode tetne za ljudsko zdravlje u prodavnice irom Srbije.

Cvetkovi je dostavio sve dokaze koje postupak zahteva, sada se postavlja pitanje da li treba rad redovnih sudova i tuilatva koji posao ne umeju ili ne ele da urade, da zamene narodni sudovi, gde bi narod uz pomo motki i kamenica po kratkom postupku sudio pokvarenim kapitalistima i njihovim plaenicima.

 

 

 

 

podeli ovaj lanak:

Natrag
Na vrh strane