Natrag

Tabloid je pozvan

 

Tabloid je pozvan

 

Kruevac: policijska mafija protiv drave, reda i zakona

 

Laka zarada na tekim drogama

 

U pismu grupe radnika Policijske uprave Kruevac, koje je upueno magazinu Tabloid, opisani su detalji prisne saradnje organizovanog kriminalnog udruivanja pojedinih policijskih funkcionera sa  narko dilerima, zelenaima i drugim "eminentnim" predstavnicima podzemlja u rasinskom okrugu. Zbog ogranienog prostora, redakcija prenosi najvanije delove iz njihovog obraanja javnosti...

 

...

 

Kao to znate prvi smo (2013. godine) u Srbiji javno digli glas protivu naeg kriminogenog rukovodstva PU Kruevac, kao i rukovodstva PS Aleksandrovac i Varvarin. Protiv njih se nita nije preduzelo od strane nadlenih organa, jer su oni ipak duboko ukorenjene i umreenezverke"na svim nivoima...

Da  podsetimo ko su oni u ije smo gnezdo utih osa"(lanova stare i Nove DS) anuli. To su, naelnik PU Kruevca Miljan Petrovi, bivi ef BIA-e, Saa Vukadinovi, njegov pomonik Ivica Petrovi, naelnik Rasinskog okruga Milo Radulovi, poslanik DS-a Sran Milivojevi i njegov partijski kolega dravni sekretar u Ministarstvu finansija Miodrag idi, specijalni tuilac za organizovani kriminal Miljko Radisavljevi, ef OKP-a Dejan Puri...Tu su i naelnici, Saa urovi, Goran Spasi, Zoran Ignjatovi, S. Sebi i mnogi drugi, kao i komandir saobraajne policije sa neadekvatnom kolskom spremom, Momir Mini, koji je u poteru za nama ukljuio i svog policajca iz auto-mafije Aleksandra Pajovia umeanog u aferu sa Ivicom Bokoviem iz Konjuha (detaljnije moete pogledati na Internetu) kod koga su pronaeni spiskovi policajaca sa kojima je saraivao i koji su mu ostali duni stotine hiljada eura za usluge koje im je pruao!

Meutim, u potragu za nama se ukljuuje i posebno izdvaja grupa policijskih slubenika PU Kruevac koja na sebe preuzima zadatak da nam stane na put,a predvodi je pored uzdrmanog naelnika PU Kruevac Miljana Petrovia i sa velikim razlogom uznemireni naelnik Jedinice za zatitu svedoka MUP-a Srbije Milo Perovi, koji je angaovao svoje najodanije inspektore: Igora Milosavljevia i Predraga Jakovljevia da proeljaju"svakog kolegu uz nezakonito i neovlaeno prislukivanje, koje uveliko koriste. Usput je naelnik (JZZ) M. Perovi, naloio i Slavku Iveziu da oslune ta se pria meu ostalim policajcima.

Iako je neplanski premeten Miloa Perovia (JZZ) u PU Ni, kako bi ga sauvali od afera u koje je umean, to ne ometa M.Perovia da i dalje vue konce, i upravlja svojim marionetama u PU Kruevac, i da zloupotrebljava jedinicu za line potrebe, i potrebe svog krimogenog klana, preko pomenutih najodanijih inspektora.

Zato kaemo da je neplanski premeten-zato to im je prvobitni, ali neuspeli plan bio da naelnika Miljana Petrovia dovedu u Beograd. To obeanje jo vai, samo da se Petrovi strpi dok se praina ne slegne i ne prou predstojei parlamentarni izbori,a da Miloa Perovia postave za naelnika PU Kruevac, i samim tim bi njegovi najodaniji inspektori iz klana napredovali, i bili uz njegove skute.

U poetku nam nije bilo jasno odakle im tolika smelost i bahatost da otvoreno krenu u hajku, pa da nas kako kau: smene, premeste, suspenduju, izbace, srede i uutkaju, ali na nau alost, moe im se...

Treba da objasnimo i zato albanski narko-bos azim Osmani koristi ba lano ime Milo Petrovi (M.P.). Naime, na tu ideju su doli naelnik Jedinice za zatitu svedoka MUP-a Srbije Milo Perovi(M.P.) i naelnik PU Kruevac Miljan Petrovi(M.P.) da azim ima ime od jednog, a prezime od drugog. Pogledajte samo datume i godine roenja od sve trojice M.P. i videete da se svima nama, pa i vama gospodo iz vrha odlazee i dolazee vlasti sprdaju ispred nosa.

Ovaj ogranak policijske mafije iz PU Kruevac ne zadovoljava sa onim delom narkotika koji dobijaju po slubenoj i utoj staroj i novoj" DS-partijskoj liniji,ve se za svoje velike apetite dodatno snabdevaju iz susedne Bugarske, uz pomo ogranka policijske mafije iz PU Ni, i to bez znanja elnika policijske mafije Srbije...

Velike koliine novca ovaj ogranak policijske mafije zajedniki je ulagao preko biveg efa BIA-e Sae Vukadinovia kod Aleksandra Andrejia-Karelija za kupovine preduzea, kao to je to sluaj sa kruevakim preduzeem Cepak".

Takoe, Kareli daje njihov novac na dugorone pozajmice sa dobrim kamatama ozbiljnijim privatnim preduzetnicima po Srbiji, a dok su M. Perovievi (JZZ) kum Ostoja i prijatelj Goran Makragi, inae voa manje kriminalne grupe sa debelim dosijeom, vlasnik kladionica i hotelaPalas"u Kruevcu, zadueni za kamatarenja po Rasinskom okrugu...

Za uspene poslove i stalni priliv novca kruevaki ogranak policijske mafije mora da zahvali i svojim saradnicima-kriminalcima iz graanstva. Naelnici PU Kruevac Miljan Petrovi i Jedinice za zatitu svedoka MUP-a Srbije Milo Perovi, a uz pomo svojih odanih inspektora stvorili su veliku distributivnu mreu za narkotike pridobivi ucenama, dogovorima i meusobnim uslugama krupne i sitne kriminalce kao i voe ozbiljnijih kriminalnih grupa.Takav jedan pridobijeni voa kriminalne grupe je Goran Obradovi, zvani Sua, koji je pod linom zatitom Miloa Perovia, i njegovih inspektora. Kako i ne bi kada je Suina grupa jedna od glavnih za rasturanje narkotika kruevakog ogranka policijske mafije.

Kada uhapsimo nekog iz Suine grupe koga nije trebalo da hapsimo", kao to je bio sluaj prolog leta sa lanom pomenute grupe, kod koga je pronaeno blizu 30 grama kokaina, odmah bude obaveten Milo Perovi, te on sa svojim inspektorima vri pritisak da se tom licu prikae samo mala koliina kokaina dovoljna "za line potrebe", kako bi mu ublaili krivino delo i nesmetan dalji rad kao njihovog dilera. Preostali kokain M. Perovi, zadrava i preko svojih inspektora vraa svojim ulinim dilerima. Takvih primera ima dosta, a imamo sluaj mladog inspektora, tek primljenog u policijsku mafiju, koji je u kruevakom naselju Ujedinjene nacije lino snabdevao drogom maloletniku dilersku grupu iz tog naselja i "O Dositej Obradovi"!

Taj policajac nije suspendovan, ve je samo premeten van grada, jer ga titi policijska mafija. Zatim imamo sluaj gde kruevaki ogranak policijske mafije dobija dojavu o velikoj plantai opojne droge marihuane u selu preko reke Morave. Tajno su obilazili plantau ekajui vreme berbe i po zavrenoj berbi odabrana grupa inspektora kruevakog ogranka policijske mafije amcem je prela reku uz pomo ribara i izvrila pretres vlasnika plantae kod koga je pronaeno izmeu 1 i 2 kilograma marihuane, ali od ostale droge nije bilo ni traga, a ni mirisa.

Vlasnik plantae je priveden, ali je ubrzo i puten, im su iskusni travari" i  konzumatori droga iz ovog ogranka policijske mafije utvrdili da je kvalitet zaplenjene marihuane odlian i da tamo negde toga ima u izobilju. Zatim su pozvali svog kompanjona vou kriminalne grupe G. Obradovia, koji im, kao i svi ostali slui za prljave poslove, pa mu daju instrukcije o putenom vlasniku plantae, kako bi otiao kod njega i ponudio nagodbu: da mu vlasnik plantae preda jo 9 kilograma iste marihuane, kako bi sa ve oduzetom sve teilo neto vie od 10 kilograma, i da se ceo sluaj zataka i zaboravi, ali da je vlasnik plantae od tada u obavezi da svake naredne godine od berbe odvaja desetku (10 kg.) prvoklasne marihuane, za ovu grupu inspektora iz kruevakog ogranka policijske mafije.

Vlasnik je pristao i predao ak 11 kilograma, jer taj voa kriminalne grupe za sebe uzeo 2 kilograma, i jo uvek uzima koliko mu treba!

Deava se i to da manje grupe sitnih kriminalaca, pa i raseljena lica sa Kosova i Metohije, prevarom dou u posed veih koliina tekih droga (po nekoliko kilograma istog albanskog heroina). Da bi tu drogu unovili, ne obraaju se za pomo poznatim kriminalcima, nego se, "radi sigurnosti", direktno obraaju uvaenim i "potenim" inspektorima iz kruevakog ogranka policijske mafije. Jedan takav je i Igor Milosavljevi (da ne otkrivamo sada sva imena i sve grupe iz razloga dalje istrage). Sa njim se, na primer, teke droge lako pretvore u veliki novac.

Podeli se tako i vie od stotinu hiljada evra, ali, policijska mafija obino uzima vei deo kao bi takvog kriminalca primila u svoje jato kao saradnika i gledala ga kao svog brata.

 Desilo se da jedan takav kriminalac i jedan inspektor po obavljenom poslu sreni, zadovoljni, pijani i nadrogirani od svoje robe zavre u sobi ali kaotopla braa". Nemamo nita protiv takve romanse dok je iza zatvorenih vrata ali protiv ovakvog kriminala imamo i te kako!

Poznato je da kruevaki ogranak policijske mafije dri u aci dobar broj sudija Vieg i Osnovnog suda u Kruevcu, i da svi graani koji su imali bilo kakve dodirne take sa ovim ogrankom policijske mafije, a nisu zavrili u njihovom jatu, zavre kod njihovih sudija. Te sudije po nareenju policijske mafije prihvataju podmetnute dokaze, lane svedoke, i izriu kaznene mere koje policijska mafija odredi nekome.

Treba utvrditi koju korist oni imaju od policijske mafije, pa ih tako slepo sluaju?! Sa nekim tuiocima, kakav je Miodrag Surla, koji je etan po partijskoj liniji(DS) od grada do grada, po centralnoj Srbiji i za sobom ostavljao haos, i njihovim zamenicima u oba suda, je isto kao i sa sudijama.

Umesto tuilatvo da bude naredbodavni organ policiji i drugim dravnim organima koji se bave suzbijanjem kriminala, ono je postalo slepi sluga policijskoj mafiji, koja se postavila iznad tuilatva. Sa ovakvim tuiocima i sudijama neka se pozabavi ministar pravde Nikola Selakovi.

Pozivamo sve asne, savesne i potene kolege iz ostalih 26 PU Srbije da slede na primer i da se oglase protivu policijske mafije u Srbiji. Dajemo punu podrku naem kolegi Zvonku Lazareviu, koji se ve desetak godina bori protivu kruevakog ogranka policijske mafije.

 

 

 

Nije tako

 

U prolom broju u tekstu ''Ko su srpski policijski ataei i ostali EU eksperti koji godinje troe preko milion evra iz budeta Srbije?", pomenuto je i ime Dejana Radenkovia, pomonika naelnika UKP-a, opisano je njegovo kretanje u slubi, to je sve tano navedeno, osim kvalifikacija, kojima su autori pisma koje je upueno Tabloidu, predstavili njegov rad.

 

   

podeli ovaj lanak:

Natrag
Na vrh strane