Natrag

Tabloid je pozvan

Tabloid je pozvan

 

Skandali na beogradskom Fakultetu sporta i fizikog vaspitanja: rentijeri, plagijatori i kriminalci

 

Kukolj raste i na DIF-u

 

Naa najstarija visokokolska ustanova, Fakultet sporta i fizikog vaspitanja Univerziteta u Beogradu (popularni DIF) gui se u problemima. O tome u pismu Tabloidu pie grupa profesora ove renomirane visokokolske ustanove

 

 

Kompleks teniskih terena nedostupan je studentima punih 16 godina. Njega je uzurpirao izvesni Vesko Drakovi, bivi ef Kabineta Milovana Bojia. Kuriozitet je to da je desetogodinji ugovor o zakupu teniskih terena potpisao tadanji prodekan fakulteta, Vladimir Koprivica, mada za tako neto nije bio ovlaen, a Direkcija za imovinu Republike Srbije nikad nije dala saglasnost na ovaj ugovor.

Po isteku ugovora 2008. zakupac je odbio da vrati kompleks vlasniku. Poto je DIF dravna visokokolska ustanova, koja se finansira iz budeta, to znai da je drava oteena za najmanje 2.000.000 evra. Umesto da zbog sklapanja tetnog ugovora ode na robiju, Koprivica je pre par meseci izabran za dekana. Krivini postupak protiv Drakovia i Koprivice jo nije okonan.

Kompleks fudbalskih terena do nedavno je bio uzurpiran od propale firme Komgrap". Kada je Komgrap", posle viegodinjeg sudskog postupka isteran, tadanji dekan, Duan Miti ostavio im je na besplatno korienje, u periodu od 6 godina, zatvoreni poslovni prostor od oko 400 kvadrata. Komgrap" je nakon toga taj prostor dao u zakup nekoj drugoj firmi, ova treoj...

 teta koja se na ovaj nain nanosi budetu Republike iznosi vie od 100.000 evra, imajui u vidu da se prostor nalazi na vrlo atraktivnoj lokaciji u zatienoj zoni Koutnjak. DIF sada ne moe da koristi svoj prostor, a istovremeno plaa ogromne raune za struju, vodu... Krivini postupak, koji se vodi protiv Mitia jo nije okonan.

Nekadanji kadrovski centar upisao je u periodu od 2001-2005. vie od 2.000 studenata na neakreditovani studijski program. Kandidati su svesno dovedeni u zabludu da se radi o vioj koli, kakva je nekada postojala pod okriljem DIF-a. Indekse i "diplomi" su potpisali tadanji dekani Milo Kukolj i Sreko Jovanovi.

Samo na ime trokova kolarine fakultet je inkasirao oko 1.400.000 evra.  "Diplomiralo" je 570 studenata. Svi oni su bili uvereni da poseduju diplomu vie kole. Veliki broj lica sa ovakvom diplomom" zaposlio se u razliitim dravnim organima, navie u MUP-u. Malverzacije su otkrivene pre par godina i o tome su obaveteni nadleni.

Reagovala je jedino Agencija za borbu protiv korupcije, a Prosvetna inspekcija pojavila se tek pre nekoliko dana, uoi izbora. Prethodno, grupa nastavnika koji se plae da e zavriti u zatvoru zbog ove prevare, organizovala je hajku na dekana ora Stefanovia, koji je pokuao da zaustavi cunami nezakonitih postupaka. Stefanovi je podneo ostavku, a novo rukovodstvo, predvoeno dekanom Vladimirom Koprivicom, sada vri odmazdu nad onima koji su podravali pokuaj normalizacije. Koliko je ostraena nova vlast na DIF-u, vidi se po tome to je otkaz dobio jedan od nastavnika koji 30 godina radi na fakultetu, koji je sindikalni rukovodilac i ima (zatieni) status uzbunjivaa Agencije za borbu protiv korupcije!

Rentiranje velike sportske hale fakulteta, do 2007. godine, u periodu kada su dekani bili  Kukolj i Jovanovi, odvijalo se tako da su sa razliitim privatnim sportskim klubovima sklapani fiktivni ugovori u kojima se navodilo da se tu radi o nekakvim zajednikim projektima.  Nikakvi projekti nisu postojali, a ni zakupci ni fakultet nisu platili PDV na zakupninu!

Pre par godina jedan od bivih nastavnika i nekadanji dekan DIF-a prijavio je kao plagijatora Dejana Ilia, koji sada radi na predmetu Korektivna gimnastika. Isto lice je neto kasnije prijavljeno kao falsifikator doktorske disertacije. Oba puta stvar je zatakana na nivou fakulteta. Organ Univerziteta koji je zaduen da sankcionie ovakve prekraje, Odbor za etika pitanja, godinama ne funkcionie. Dok se u Nemakoj, po hitnoj proceduri, ponitavaju falsifikovani i plagirani doktorati, ak i ministrima, na Univerzitetu u Beogradu, tako neto je praktino nemogue izvesti.

Savet fakulteta je organ upravljanja i uz dekana ima najvea ovlaenja. Sainjavaju ga predstavnici nastavnika, saradnika, nastave, studenata i predstavnika osnivaa. Ovih poslednjih ima etiri. Neverovatno je to da im je mandat istekao jo 2006. godine, a da resorno ministarstvo nije nita uradilo da imenuje nove! Neki od predstavnika osnivaa, kojima je mandat odavno istekao, povremeno dolaze na sednice Saveta i glasaju za pojedine skandalozne odluke, kao to je bila ona kada su bivem dekanu Duanu Mitiu, dali saglasnost da potpie ugovor kojim je Komgrapu" ustupio 400 kvadrata na est godina besplatno.

Jedan od predstavnika osnivaa je sudija Vrhovnog kasacionog suda, Predrag Trifunovi, mada Zakon o sudijama ne dozvoljava da sudije budu lanovi ovakvih organa. Aktuelni predsednik Saveta je profesor Dragoljub Vinji bio je vrlo angaovan oko ruenja dekana Stefanovia i dovoenja na vlast Koprivice, a ogluio se ak i na preporuku koja je, sa ogromnim zakanjenjem, stigla iz Ministarstva prosvete, potpisanu od strane pomonika ministra, Slobodana Stupara, da se zastane sa izborom dekana dok Vlada ne imenuje etiri nova predstavnika.

 

 

 

 

 

 

 

 

podeli ovaj lanak:

Natrag
Na vrh strane