https://www.youtube.com/channel/UCh1byVR71-7NppEvZETaXCw

Natrag

Tabloid je pozvan

Tabloid je pozvan

 

Čije je JKP Infostan: direktorke prinudne naplate Bahre Marković, ili građana Beograda?

 

 

Dobar dan, razgovor je završen!

 

 

Direktorka prinudne naplate JKP Infostan u Beogradu, Bahra Marković, slika je i prilika odnosa partijskih preduzeća prema građanima. Čitalac V.G. koji je imao „bliski susret" sa ovom neprijatnom ženom, u pismu upućenom magazinu Tabloid, opisao je kako ova „ustanova" pljačka građane i kako gospođa Bahra „likvidira" problem na licu mesta, isterujući građane iz kancelarije...

 

...

 

Svako mesečno zaduženje građana Beograda za korišćenje komunalnih usluga koje obračunava JKP Infostan mora da sadrži uplatnicu sa tačno naznačenim uslugama i cenama za period na koji se odnosi. Kada su u pitanju neizmirene obaveze građana prema JKP Infostan, uplatnice koje stižu za naplatu uglavnom su pod pretnjom prinudne naplate, plenidbom stvari ili zatvorom. Na tim pretećim papirić-uplatnicama teško se može naći datum od kog meseca - godine je nastao dug.

Naš sugrađanin i čitalac koji je kasnio u izmirivanju svojih obaveza prema JKP Infostan, pokušao je da u službi prinudne naplate JKP Infostan proveri stanje uplata i dugovanja po mesecima i godinama pošto na rešenju o prinudnoj naplati nije mogao da prepozna na koje mesece i godinu se dug odnosi. Uplate je vršio namenski sa naznačenim mesecima i godinama. U dokumentaciji JKP Infostan uplate su prebacivane na mesece i godine, po njihovom objašnjenju na objedinjene mesece i godine. Takvim obračunom dug se prebacuje prema potrebi JKP Infostan, odnosno građanin je uvek dužan jer se ne vodi evidencija uplata po mesecima i godinama. Tražeći objašnjenje i listing od zaposlenih u službi prinudne naplate JKP Infostan, rekli su mu da to ne daju jer se kod njih vode sistemski i objedinjeni obračuni. Oni ne daju listinge, već samo obračune za određeni period.

Insistirajući da dobije listing, jer je utužen i jedan deo dugovanja izmirio ali iz obračuna ne može da prepozna na  koje mesece i godine se obaveze odnose, zaposleni u službi prinudne naplate JKP Infostansu našeg sugrađanina uputile da ide u Sud i tamo traži listing, jer oni nemaju više vremena da mu objašnjavaju, pošto on ne razume šta je sistemska objedinjena naplata. Ako je nezadovoljan može slobodno da ide i da se žali kome hoće jer oni su svoje rekli. Poslušavši savet, pokušao je da od direktorke prinudne naplate JKP Infostan Bahre Marković dobije listing dugovanja i uplata. Primila ga je ne zainteresovano (posle dugog čekanja da se vrati sa bolovanja) uz napomenu da nema mnogo vremena i da brzo kaže šta želi. Čim joj je spomenut listing, direktorka Bahra Marković je rekla da se ona ne bavi takvim stvarima i da uputi pismeni prigovor koji će JKP Infostan razmotriti ima li ili nema osnova. Posle tih reči nezadovoljnom građaninu rekla je da izađe iz kancelarije jer je razgovor završen.

Zbunjen, ponižen i uvređen pokušao je da preko službe obezbeđenja zakaže prijem kod direktora JKP Infostan. Odgovor je bio isti. Direktor ne prima stranke, napišite prigovor pa možda vam i odgovori.

Posle svega što je doživeo, ostalo mu je da još proba da pošalje goluba pismonošu koji će možda imati više sreće. Shvatio je da JKP Infostan građanima uteruje strah u kosti, i pljačka građane pretećim tužbama i prinudnom naplatom. Sve je dobro razrađeno. Sistemsko i objedinjeno naplaćivanje komunalnih usluga iz koga se ne vidi šta građani treba i koliko da plaćaju, idealno je da JKP Infostan i zastarela potraživanja naplaćuje a ovakvim obračunima to prikriva.

Jer, kada jednom plate deo dugovanja, građani automatski priznaju dug kao svoju obavezu, bez obzira da li je dug  zastareo. Očekivanja građana na dostupnost informacija koja su u javnom i njihovom interesu velika su zabluda. Jer na ovom primeru najbolje se vidi kako država preko javno komunalnih preduzeća (u ovom slučaju Infostana) pljačka svoje građane. Odnosno preko svoje političke baze obezbeđuje sredstva za funkcionisanje partija koje su u vlasti.

podeli ovaj članak:

Natrag
Na vrh strane