https://www.youtube.com/channel/UCh1byVR71-7NppEvZETaXCw

Natrag

Rusija

 

Rusija

 

EKSKLUZIVNO: U ukrajinskom gradu Slavjansk, koji se nalazi na istoku zemlje, prolila se krv.

 

 

Sloboda pod nadzorom hunte

 

 

Nakon dolaska direktora CIA Dona Brenana, u Kijev 12-13. aprila, privremeni predsednik Ukrajine Aleksandar Turinov naredio je vojnu operaciju usmerenu na guenje protesta na jugoistoku zemlje. U meuvremenu, lideri SAD i Evrope, a za njima i Ukrajine, u neoekivanom" talasu narodnog nezadovoljstva, kao i obino, vide ruku Moskve". Zapadni mediji puni su saoptenja o ruskim pijunima, najamnicima i turistima koji za 500 dolara dnevno" dolaze na mitinge, zauzimaju administrativne zgrade i izazivaju provokacije. Na ovaj nain, u glavama Evropljana, Amerikanaca i Ukrajinaca, stvara se slika o zlom i pokvarenom agresoru - Rusiji. ta se u stvari dogaa u Harkovu, Donjecku, Lugansku, Nikolajevu, Odesi i drugim gradovima na istoku i jugu Ukrajine? ta je zapravo dovelo do tragedije? Ko je kriv i moe li se zaustaviti nasilje? O tome pie na dopisnik iz Moskve Viktor Hlistun

 

 

Viktor Hlistun

 

 

Poslednji trofej

 

 

Ako govorimo o geopolitikoj igri koja se povela izmeu SAD i Rusije na teritoriji Ukrajine, i golim okom se vidi da je prvo poluvreme (Krim) Amerika izgubila. Crno more nee videti prekookeanske jastrebove i njihove vojne baze na nepotopivim nosaima aviona", verovatno dok je Rusija iva. Poen u drugom poluvremenu za SAD mogla bi da postane ukrajinska mrea gasovoda, koja je jedna od najveih na svetu. Ali, ni to nee mnogo nauditi Rusiji. Gasni napad" je uguen. Gas iz tenih kriljaca iz Amerike kojim menader Barak Obama stalno pokuava da nahrani" Evropu, nikome ne odgovara. Ovaj gas je mnogo skuplji od sibirskog, a i nema ime da se prebaci preko okeana. Ako Evropa, pod pritiskom SAD, u perspektivi i smanji nabavku sibirskog gasa, Rusija e poeti da ga isporuuje Aziji i Kini. Ako ima gasa, odnosno robe, bie i kupaca. A u Rusiji je mnogo gasa. Nedavno je na Jamalu poela izgradnja preduzea za preradu prirodnog gasa iz novih nalazita. Gradi se i morska luka, a u meuvremenu, ve su izgraeni specijalni  brodovi za prevoz gasa u Kinu, preko Severnog ledenog mora. Tako da, ako SAD i dobije drugo poluvreme u Ukrajini, to e biti kratko i slabo.

Tree poluvreme igra se na jugoistoku Ukrajine. Izbgubiti u ovom delu igre, znai izgubiti monu ukrajinsku polugu za pritisak na Rusiju. Ovaj region je, po evropskim shvatanjima teritorije, ogroman. Obuhvata osam oblasti - Harkovsku, Donjecku, Lugansku, Dnjepropetrovsku, Zaporoku, Hersonsku, Nikolajevsku i Odesku, koje zauzimaju polovinu teritorije Ukrajine. A glavno je to se ovaj region prostire direktno ispod stomaka Rusije i Belorusije. Rasporeivanje raketa NATO-a (itaj SAD) - to je ono o emu mata Pentagon. A ta znae za vojni pritisak na Rusiju dve morske luke, u Odesi i Nikolajevu?! Iako e se u krimskim lukama nalaziti ruski brodovi, Odesa i Nikolajev postae jaki aduti u rukama NATO-a. Samo zamislite kakve se perspektive pritiska, ne samo na Rusiju, nego i na celu Evropu, otvaraju pred SAD, ako se utvrde na jugoistoku Ukrajine.

Dodajte tome likvidiranje mnogih fabrika i preduzea u regionu koji sada proizvode za ruska preduzea hiljade i hiljade proizvoda. Ovde se nalaze preduzea vojne industrije, industrije uglja, metalurgije, hemijske industrije, raketno-kosmike industrije, avio industrije, brodogradnje i remonta brodova, naftne industrije... Ne treba sumnjati u to da e veina ovih preduzea, koja rade za Rusiju - prestati sa radom. Prvo, ta proizvodnja nije potrebna Zapadu, a drugo, to je jo jedan povod da se oslabi Rusija. Ni Evropa, ni SAD, takvu ansu nee ispustiti. Nastradae ukrajinski radnici, ali na to niko od osvajaa" ne obraa panju.

 

 

Uplai i komanduj

 

 

Opekavi se na Krimu, SAD je reila da ne rizikuje na jugoistoku Ukrajine. Ameriki stratezi nisu eleli da uloe dodatna sredstva i razrade nove oblike i metode obrade" proruskog stanovnitva. Ili su se ulenjili. Ukratko, krenuli su utabanim putem: prvo da uplae ljude, a zatim da rade sa njima sve to poele. Napokon, Amerikancima nije potrebna samo Ukrajina, ve teritorija, naseljena pokornim stanovnitvom koje e bez razmiljanja ispunjavati bilo koju direktivu, i uz to silno mrzeti Rusiju, smatrati je svojim prirodnim neprijateljem. Nita novo. Svi vladari, kako u Americi, tako i u Evropi, koji su hteli da bace na kolena, porobe ili oslabe Rusiju, shvatali su i shvataju: to je nemogue uiniti ako Ukrajinci i Rusi ostanu braa po krvi i ako se budu voleli. Zato ih obavezno treba posvaati, a najbolje je od njih napraviti neprijatelje. Treba priznati da su 23 godine posle raspada SSSR-a, Evropljani i Amerikanci poneto i uspeli da urade na tom planu. Na zapadu Ukrajine, a delimino i u centralnim delovima zemlje, postalo je moderno mrzeti Rusiju i Ruse. Sada je red na jug i istok. Zastraivanje je organizovano u dva pravca. Amerika i EU su odluili da bace na kolena" Rusiju, jer su u njoj videli izvor zla i glavnog inspiratora narodnih protesta. Marionetskoj privremenoj vladi Ukrajine poruili su da se razraunaju sa protestantima u gradovima i selima na jugu i istoku zemlje. U poetku, sve je krenulo glatko. Tako je bar izgledalo politiarima sa druge strane okeana. Evropske zemlje su pourile da se dodvore preokookeanskom udovitu i uvele su sankcije protiv Rusije.

Mnogo buke ni oko ega, tako bi se mogli opisati efekti sankcija na Rusiju. Amerikanci, Francuzi i sve lanice NATO poele su da pokazuju miie (drukije se to ne moe opisati) na talasima Crnog mora - uli su sa pet velikih vojnih brodova. Meu njima bio je i razara Donald Kuk, naoruan tomahavk raketama. NATO je najavio jaanje vojnog prisustva u regionu, Barak Obama (otmeni menader, tanije torbar) predloio je Evropljanima da otvore novanike i daju vie sredstava za NATO. Zato? Zato to e Rusi da napadnu Ukrajinu i moda da krenu i dalje u osvajanje... Ali, Rusija se nije uplaila i pravila se da to nije ni primetila.

Posebno bih napomenuo da su se stvari o kojima piem dogaali i dogaaju na fonu obeanja Zapada i SAD o pomoi kijevskim vlastima za izvlaenje zemlje iz duboke ekonomske krize. Uzgred, u ovim obeanjima, primer daje Amerika. Iskreno govorei, ve je dosadilo sluati kako e Amerika garantovati Ukrajini za kredit od milijardu dolara. Amerika daje garancije, a ne novac. Ali, niko ne uri da da kredit Ukrajini i tih milijardu dolara, ak i sa takvim garancijama. Meunarodni monetarni fond (MMF) takoe ne uri sa pomoi. I samo Rusija nastavlja (neverovatna dobrota!) da pomae. Tako je prole godine samo za gas, Ukrajina ostala duna ruskom Gazpromu vie od dve milijarde dolara. Da dodam i to da je nedavno direktorka MMF-a Kristin Lagard izajvila da je ukrajinsku ekonomiju spasla i spaava - Rusija.

 

Poznati stil

 

U drugom pravcu delovanja, zastraivanje stanovnitva, prepoznaje se poznati stil - ameriki. Stvar nije samo u tome to su SAD dovele najamnike i instruktore, isto kao u Gruziji uoi njenog napada na Junu Osetiju. Kandidat za predsednika Ukrajine deputat Vrhovne rade Oleg Carev, saoptio je da je za specijalne agente SAD ostavljen ceo sprat zgrade Slube bezbednosti Ukrajine u Kijevu. Tu je, po reima Careva, ulaz ukrajinskim oficirima - zabranjen. Posmatrai su izbrojali 300 najamnika amerike vojne strukture, poput ozloglaenih jedinica Blackwater - Crna voda. im su na jugoisotku poeli mitinzi, tamo su poslati najamnici Crne vode". Na istoni front" za zastraivanje su poslati i banderovci iz odreda nacistikog, tzv. Desnog sektora Dmitrija Jaroa. Glavni nacista je objavio da e se kandidovati za predsednika Ukrajine na izborima koji e odrati 25. maja.

Poetkom marta, posle proglaenja referenduma na Krimu, uestali su pogromi u gradovima na jugoistoku. Uvee, 14. marta, u Harkovu, na Rimarskoj ulici, ubijeno je dvoje i ranjeno petoro ljudi koji su protestovali protiv politike kijevskih vlasti. Policija je zadrala u pritvoru oko 40 boraca Desnog sektora, koji su ovde doli iz zapadnih delova Ukrajine. Nakon pet sati zadravanja u pritvoru, a meu njima su bili ubica ili ubice, oni su puteni na slobodu. U isto vreme, u Donjecku, dolo je do obrauna izmeu pristalica i protivnika kijevskih vlasti u kojima je poginuo jedan graanin, a nekoliko ih je ranjeno...

Istovremeno sa surovim razbijanjem mirnih demonstracija, sprovoena je i istka velikih razmera: Sluba bezbednosti Ukrajine hvatala je lidere protestnih akcija, aktiviste, ljude nelojalne vlastima i odvodila ih u istrani centar u Kijevu. Talas hapenja proirio se po celom jugoistoku.

Istrani centri u Kijevu brzo su popunjeni i poeli su da ih alju u Poltavu. Slubu bezbednosti Ukrajine narod je poeo da zove slubom banderizacije", prema prezimenu naciste Bandere. Novoj kijevskoj vlasti odlino je poeo da pristaje nadimak hunta".

Aktivisti su tretirani profesionalno, uz pomo svih tehnolokih dostignua. Tako su agenti slube banderizacije" ili lanovi pokreta Desni sektor (Sluba bezbednosti radi sa njima rame uz rame), pod maskom novinara, videokamerama snimali lica aktivista na mitinzima. Meu protestante su ubrojani ne samo oni koji su mitingovali, nego i svi oni koji reima ili delom pokazuju svoju lojalnost protestantma i nezadovoljstvo privremenom huntom. Skoro svi lideri koje su protestanti izabrali da vode pregovore sa vlastima, i tzv. narodni gubernatori, brzo su zavrili iza reetaka. Sudbina nekih od njih do sada nije poznata. Jasno je da tokom hapenja i ispitivanja i pretraga, nije potovan nikakav zakon. U Odesi, na primer, na Kulikovom polju, odran je miting. Meu demonstrantima je bio i nastojnik hrana Svete Tatjane, Oleg Mokrjak. To je bilo dovoljno da ga Sluba bezbednosti uhapsi. Svetenstvo Odeske eparhije pravoslavne crkve, bilo je prinueno da se pismom obrati predsedniku Vrhovne rade Ukrajine i vriocu dunosti predsednika drave Aleksandru Turinovu. Imamo to pismo. U njemu pie:

Otac Oleg optuen je za zloin po lanu 1, stav 110 i lanu 2, stav 110 Kaznenog zakona Ukrajine - delovanje protiv nacionalne bezbednosti Ukrajine. Istragu je izvrio islednik iz Kijeva, u ijoj pratnji su bili specijalci iz odreda Alfa, Slube bezbednosti Ukrajine, njih estorica naoruani automatima. Istraga je obuhvatila i dva graanina Ukrajine, jednog iz grada erkasi i drugog iz Volinske oblasti (zapadni region Ukrajine), koji su stigli zajedno sa uhapenima. Delovanje Slube bezbednosti protiv stanovnika jugoistoka Ukrajine oigledno ukazuje na to da specijalne slube ne veruju u podrku svojih saradnika u lokalu, ve dovode i svedoke i islednike iz daleka. Slanje do zuba naoruanih specijalaca da pretrae dom nenaoruanog i bespomonog svetenika podsea na nain na koji su fariseji uhapsili Gospoda naeg Isusa Hrista."

Svetenici dalje piu o tome da je Oleg Mokrjak uestvovao na mitingu na Kulikovom polju, ali da nije govorio na tribini, niti isticao apele i proklamacije, ve samo ispunjavao svoju pastirsku dunost". U zakljuku pisma stoji: Jezikom pretnji, zastraivanja, ultimatuma, provokacija, politikih rasprava, progona onih koji drugaije misle, nemogue je ujediniti Ukrajinu! Mi ne elimo da narodni nemiri dobiju masovni karakter i narue mir nae vienacionalne i multikulturne drave."

A sekretar Odeske eparhije, protojerej Andrej Novikov pobegao je od krivinog gonjenja u Moskvu. Pre toga, oca Andreja su zvali na razgovor" u Slubu bezbednosti Ukrajine, kod istog islednika koji je sprovodio istragu protiv oca Olega. Razlog - telefonski razgovori sa jednim aktivistom-protestantom. Svetenik je ispriao: To je za mene bio kljuni trenutak. Koliko znam, zakon zabranjuje prislukivanje telefonskih razgovora, odnosno ovek ne moe biti krivino gonjen zbog toga sa kim je i o emu razgovarao. Apsolutno bezakonje. Odluio sam da ne ekam da mi se desi ono to se dogodilo ocu Olegu, i tokom noi sam odleteo u Moskvu." Otac Andrej je saoptio da su u Odesi ostali njegova majka, supruga i erka. Kada je stigao u Moskvu, video je na mobilnom telefonu da je oko ponoi imao proputen poziv sa nepoznatog telefona. Pretpostavljam da su dolazili u moju kuu da me trae, ali me nisu nali. Tipine staljinistike metode, nona hapenja itd.", izjavio je svetenik.

 

 

Ko je heroj, a ko razbojnik

 

 

Istovremeno sa hapenjima, Kijev je smenio lokalne rukovodioce i postavio svoje ljude. lanovi Desnog sektora primoravali su gradonaelnike, direktore javnih preduzea, kola, tuioce, sudije, policijske oficire itd. da piu ostavke. To je divljaki izgledalo. Mladim razbojnicima (17-20 godina) veoma se dopalo, na primer, da narede starijim, esto zaslunim ljudima (posebnu mrnju kod njih su izazivali veterani Otadbinskog rata) da kleei mole za oprotaj. Za ta? To ni sam Bog ne zna. Bez obzira na to, neredima je nazivana narodna revolucija, a borci Desnog sektora su nazivani herojima Majdana.

Vie od mesec dana u gradovima na jugoistoku, ljudi (uzgred, posle posla, u slobodno vreme, za razliku od boraca Desnog sektora koji ratuju" u Kijevu, na Majdanu, od novembra prole godine) su izlazili na mirne proteste. Traili su, na primer, veu samostalnost za regione, uestvovanje u izboru lokalnih rukovodilaca. Istaknuta je molba da ruski jezik bude drugi jezik u regionu, jer su nove vlasti ve pripremile i spremaju se da donesu zakon o njegovoj zabrani. Ljudi su bili nezadovoljni zbog toga to za sve to vreme nijedan politiar, nijedan predstavnik novih vlasti, nijedan lider bilo koje partije ili deputat Vrhovne rade, NIKO nije doao, nije nastupio pred graanima koji su mirno protestovali. Zato su protestante poeli da nazivaju separatistima, izdajnicima, razbojnicima. A protiv njih su se i borili heroji revolucije i Majdana. U aprilu je broj privedenih i uhapenih aktivista preao 300. Krivina dela su im kuvali" kao piroke". Sa ekrana ukrajinskih televizija (emitovanje svih ruskih kanala su zabranili, a one koji su se ipak usudili da gledaju ruske kanale, estoko su kaznili) otvoreno su lagali da se na mitinzima okupljaju male grupe separatista i bandita, kojima je mesto u zatvoru. I politiari su se ukljuili u pljuvanje". Sakupio sam nekoliko izjava poznatih ukrajinskih politiara. Prenosim ih DOSLOVNO.

Deputat Vrhovne rade Ukrajine iz partije Sloboda, Irina Farion, u prolosti aktivna komsomolka, rukovodilac kruoka za optu lingvistiku i marksistiko-lenjinistiku estetiku, lan Kluba meunarodnog prijateljstva, na zasedanju parlamenta je rekla: U Vrhovnoj radi je naruen status ukrajinskog jezika. Svima onima koji govore ruski treba rei da govore jezikom nikogovia, jezikom okupatora. Nikogovie treba poslati to dalje, a na okupatore pucati. Tada e se kod nas uspostaviti red na polju jezika."

Biznismen Boris Filatov, zamenik novog gubernatora Dnjepropetrovske oblasti, oligarha Igora Kolomojskog, predloio je svoj recept za umirivanje" pobunjenih graana na jugoistoku Ukrajine i objavio ga na fejsbuku: Nikakav desant sa Majdana. Nikakve ekstremistike izjave. ubretu (olou, ljamu) treba davati obeanja, garancije, ustupke koje trae. A potom ih sve obesiti."

Kandidat za predsednika, lider partije Batkivina, biva premijerka Ukrajine, Julija Timoenko, u telefonskom razgovoru sa bivim zamenikom sekretara Saveta nacionalne bezbednosti i odbrane Nestorom ufriem, dala je nekoliko ekstravagantnih" izjava: Ja sam spremna da uzmem automat i pucam tom glupanu (misli se na Putina) u elo." Generalno... treba uzeti oruje i uutkati te avolske nitarije (oko 10 miliona Rusa na jugoistoku). Na njih treba pucati iz nuklearnog naoruanja..."

Ako ste paljivo itali uoili ste koliko je tu mrnje prema ljudima. I ti politiari ne smatraju sebe nacionalistima, banderovcima, kao na primer, takoe nacista, Jaro i njegovi borci.

Zastraivanja nisu imala efekte koje su oekivale kijevske vlasti i njihovi ameriki i evropski pokrovitelji. Graani se nisu povukli i sakrili u svoje stanove. Narod je odjednom shvatio da je obmanut. Revolucija uopte nije narodna, i ak nije ni revolucija, ve obian oruani prevrat, koji su organizovali i platili Zapad, SAD i lokalni oligarsi. U stvari, u februaru je u Kijevu, zahvaljujui nacistima i radikalima, klan bogataa predvoenih predsednikom Janukoviem, smenjen klanom druge grupe oligarha. Jedne oligarhe smenili su drugi. Na istoku zemlje to je odmah primeeno. Tako su u Dnjepropetrovsk, Donjeck, nove vlasti poslale oligarhe - Kolomojskog, Tarutu...

 

 

Po scenariju Majdana

 

 

Demonstranti na istoku Ukrajine su se umorili od toga da mole novouspostavljenu vlast da obrati panju na njihove probleme. Strpljenje naroda eksplodiralo je 6. aprila u oblasnom gradu Lugansku, kada su pristalice federalizacije Ukrajine na juri zauzeli sedite Slube bezbednosti Ukrajine i zatraili oslobaanje svog voe - narodnog gubernatora Aleksandra Haritonova i nekoliko aktivista koji su ranije uhapeni. Uhapeni su brzo bili osloboeni, ali zgradu koju su zauzeli, demonstranti nisu napustili. U centru Luganska se na mitingu okupilo mnogo naroda. Tu je odlueno da se oformi koordinacioni komitet protesta. I to prema revolucionarnim zakonima. U zgradi Slube bezbednosti Ukrajine otkrivena je soba sa orujem koje je tamo ostalo jo iz vremena KGB-a. Oruje je takoe ostalo u zgradi koju su zauzeli ruski protestanti.

Otvoreno govorei, pristalice federalizacije su od tog trenutka usvojile iskustvo organizacije protesta na kijevskom Majdanu. I tamo su vlasti poele da sluaju zahteve Kijevljana koji su mirno protestovali tek poto su borci (u poetku su sebe nazivali samoodbranom Majdana) poeli da zauzimaju administrativna sedita - dom sindikata, rezidenciju predsednika...Istina, za razliku od majdanskih boraca koji su odmah obznanili da su nacionalisti i da ele da stvore Ukrajinu kao zemlju samo jedne nacije - ukrajinske, demonstranti iz Luganska samo trae da se raspie referendum o federalizaciji drave. Oruje koje su pronali u zgradi Slube dravne bezbednosti, pristalice federalizima su ostavile za zatitu mirnih graana, svojih zemljaka, koji su od tog dana dolazili na centralni trg Luganska i deurali tamo dan i no. Sve do sada, uvaju ih odredi saoodbrane.

Zauzimanje zgrada administracije i snaga bezbednosti i postavljanje oko njih barikada, pristalice federalizma nisu poele samo u Lugansku. U Donjecku su istog tog 6. aprila protestanti zauzeli zgradu oblasne dravne administracije. Tamo su uesnici mitinga na trgu Lenjina simbolino zapalili faizam", olien u strailu sa likom Stepana Bandere. Uesnici takoe ire izjavu u kojoj se govori o njihovom pravu da zatrae pomo, ne samo Rusije, ve i Kine, u sluaju pogoranja situacije.

A situacija je bivala sve napetija. Protesti su se irili i dobijali sve vie pretei karakter. U gradovima ahtjorskog kraja - Donjeckoj oblasti - do 15. aprila vlast je prela u ruke pristalica federalizacije u 10 gradova: Gorlovka, Slavjansk, Mariupolj, Jenakijevo (rodno mesto predsednika Janukovia), Kramatorsk i dr. U Donjecku je bila rasputena lokalna vlast. Privremeni savet proglasio je Donjecku narodnu republiku. Samostalnu republiku oformili su i u Luganskoj oblasti.

Kijev je najavio antiteroristiku operaciju, a izaslanici iz Kijeva, Julija Timoenko,  privremeni premijer Arsenij Jacenjuk, nedavno postavljeni gubernator Donjecke oblasti, oligarh Sergej Taruta i nekoliko kandidata za predsednika Ukrajine, uputili su se na jugoistok. Niko od njih nije razgovarao sa narodom na trgovima. Uplaili su se. Jacenjuk se, na primer, vratio u Kijev i pokuao da sa narodom na jugoistoku razgovara putem direktnog tv linka, ali mu nije uspelo. Timoenko je pozvala na nasilno reenje problema terorizma i separatizma.

Taruta je doslovno izjavio: Reenje o antiteroristikim operacijama usmereno je ka zatiti mira i poretka u naoj zemlji, koje trenutno kod nas cinino i hladnokrvno ugroavaju naoruani, agresivni fanatici. Oni su teroristi i mi im neemo dozvoliti da vladaju u naoj zemlji."

Istovremeno, na stranu pobunjenika poeli su da prelaze pripadnici ukrajinske policije i vojske. U Slavjansku su, 14. aprila, specijalne jedinice Slube dravne bezbednosti pokuale da napadnu pristalice federalizacije, ali ih je doekao otpor. Jedan oficir Slube je poginuo, a gubitke su pretrpeli i borci samoodbrane grada. Prolivena je prva krv. Privremeni predsednik Aleksandar Turinov je 15. aprila trei put (ovaj put konano) objavio da e biti preduzete specijalne vojne operacije uz korienje avijacije, borbene tehnike i artiljerije. On je, takoe, pozvao sve Ukrajince koji ele da pokau herojstvo u borbi za jedinstvo zemlje" da se upute na jugoistok. Prema pobunjenim gradovima prebaeno je toliko tehnike, kao da se Ukrajina sprema za rat sa Rusijom.

Nacista Dmitrij Jaro objavio je mobilizaciju Desnog sektora. Odredi Desnog sektora uputili su se na istoni front". A u Slavjansku, gde se pretpostavlja da e biti izvren prvi udar po pobunjenicima", lanovi samoodbrane zauzimaju pozicije. Na ulicama ljudi prave barikade. itelji ne odlaze sa centralnog trga i nadaju se da niko nee pucati po njima.

 

 

Jo nije rat, ali nije ni mir

 

 

Pripadnici militantnih grupa koji se bore na strani privremene vlade, tanije reeno hunte, ostvarili su prvi uspeh: zauzeli su vojni aerodrom blizu grada Kramatorsk i 20km od Slavjanska. Po nekim podacima, ima ranjenih i poginulih. Ali, nisu uspeli da razbiju gnezdo" pristalica federalizma, Slavjansk. Graani Kramatorska, ene, starci i deca, opkolili su aerodrom i ne putaju ove borce da izau. Istiem: re je o lanovima militantnih grupa, a ne o pripadnicima vojske. Vojne jedinice, iako su stigle u pobunjene krajeve, trude se da ne uestvuju u akcijama protiv mirnog stanovnitva. Nalozi iz Kijeva o otvaranju vatre na stanovnitvo se ne potuju. Hunta je to shvatila i odmah na istoni front" poslala ekstremiste iz Desnog sektora i tek formirane Nacionalne garde. U gradovima u kojima su vlast u svoje ruke uzele pristalice federalizma, uestale su provokacije. U naseljenim mestima na ukrajinskoj teritoriji koja se nalaze blizu granice sa Rusijom odjednom su se pojavili zeleni ljudi" - ljudi prerueni u ruske vojske: specijalne slube Ukrajine uz pomo amerikih saradnika, uporno pokuavaju da dokau da je nemire na jugoistoku organizovala Rusija. Lokalno stanovnitvo lovi provokatore i odvodi u policiju.

Privremeni predsednik Turinov konano je postavio oveka koji e biti odgovoran za sprovoenje specijalnih operacija. To je general Slube bezbednosti Ukrajine, ezdesetetvorogodinji Vasilij Krutov. Evo njegovog prvog saoptenja: svi koji daju otpor bie uniteni. Krutov je sam pokuao da uvede red" i priao je graanima, koji su okruili borce na aerodromu kod Kramatorska. Ali, do razgovora nije dolo, ene zamalo nisu prebile generala, kojeg je spaslo lino obezbeenje. Otpor se nastavlja.

 

 

 

podeli ovaj lanak:

Natrag
Na vrh strane