Natrag

Zaječar

„Budućnost u koju verujemo" u Zaječaru se pretvorila u (srednji) PRS (3)

Mlaćenje prazne slame

Tri ustanove likvidirane da bi se fiktivno smanjio broj zaposlenih, a svakog dana se zapošljavaju novi partijski kadrovi - Agencija za strateški razvoj naprečac formirana, registrovana uz pomoć falsifikovanih dokumenata, a onda krišom otišla u likvidaciju.

Uverena da Zaječarci imaju kratko pamćenje, u čemu ima i dosta istine, PRS-ovska vlast u Zaječaru (koja se iskrala ispod šinjela Aleksandra Vučića) krenula je na radikalno „preuređivanje" javnih preduzeća i ustanova u gradu na Timoku. Na sednici Skupštine grada, koja je održana 12. 10. 2013. godine u likvidaciju, koja će očigledno dugo trajati, otišle su ustanove: Centar za kulturu grada Zaječara, Ustanova za sport „Zaječar" i Turistička organizacija grada Zaječara. Na istoj sednici je doneta udluka o osnivanju JKP „Komunalno" čime bi praktično dosadašnje JKP „Kraljevica" sa 206 radnika bilo oterano u stečaj, ali se taj slučaj pretvorio u pravu pravcatu zavrzlamu kojoj se kraj ne nazire. Na drugoj strani novi zaječarski bosovi, očigledno vični preduzetničkim trikovima i muljavinama, počeli su da formiraju privredna društva sa ograničenom odgovornošću, koja nemaju nikakvu sopstvenu imovinu i finansiraće se iz budžeta. Sve je to, naravno, urađeno bez ikakve transparentne i argumentovane računice, što je toliko iritiralo ljude koji se razumeju u ekonomiju, da se na sednici Skupštine komentarisalo da se tako radi samo u „mafijaškim preduzećima".

Vuksan Cerović

Ako je suditi po obrazloženju koje na pomenutoj sednici dala Jasmina Gačević Mladenović, tadašnja načelnica Gradske uprave, ustanove Centar za kulturu, Turistička organizacija grada Zaječara i Ustanova za sport Zaječar, likvidirane su zarad fiktivnog smanjenja administracije. Na krajnje brutalan način svi radnici su dobili otkaze i upućeni na tržište rada, da bi se broj zaposlenih u administraciji samo privremeno smanjio. Tek toliko da se nadležni u Ministarstvu finansija obaveste kako zaječarska vlast smanjuje administraciju.

- Ukidanje Turističke organizacije grada Zaječara je presedan u Srbiji - rekla je odbornicima bez uvijanja Aleksandra Madžoski v. d. direktorka te ustanove. - U Srbiji postoje 122 turističke organizacije i mnoge su u manjim i manje bogatim opštinama. Budućnost Zaječara je isključivo u turizmu i poljoprivredi. Ja sam tek juče saznala da će Turistička organizacija biti likvidirana. To je nonses. Prekjuče je bila sednica Upravnog odbora radi raspisivanja konkursa za direktora. Meni zaista nije jasno šta se u ovom gradu dešava. Ovo je poigravanje sa ljudima.

Gledano iz današnje perspektive nije bilo nikakvih razloga da se pomenute ustanove na tako brutalan način ugase. Osim što je radnicima napravljen prekid u radnom stažu i što je izvestan broj, pre svega nepodobnih radnika ispraćen na ulicu bez otpremnine, umesto kojih su došli PRS - ovi kadrovi, ništa drugo nije dobijeno. Naprotiv. Umesto Ustanove za sport „Zaječar" formiran je Sportsko - poslovni centar „Timok" d. o. o. čiji je jedini osnivač grad Zaječar i finansira se iz gradskog budžeta pa se po tom osnovu uzima u obzir prilikom utvrđivanje maksimalnog broja zaposlenih u lokalnoj administraciji. Umesto Turističke organizacije „Zaječar" i Centra za kulturu grada Zaječara formirana je nova ustanova Centar za kulturu i turizam „Cekit".

Nakon toga je, krajem 2013. godine formirana ustanova „Gitarijada". Sedam dana kasnije za v. d. direktora je imenovan Perislav Ducić, koji je novu PRS-ovsku vlast dočekao na funkciji direktora Centra za kulturu grada Zaječara, sa koje je odmah smenjen sa obrazloženjem da je loše radio. Njegovoj rehabilitaciji su, sasvim sigurno, doprinele višegodišnje sumnjive javne nabavke vezane za organizovanje koncerata estradnih zvezda i zvezdica. Gotovo bez izuzetka ti koncerti su imali veze sa Sašom Mirkovićem, sadašnjim predsednikom Skupštine grada Zaječara i njegovom firmom „Beoton".

Postavlja se logično pitanje šta je dobijeno ovim potezima. Objektivno malo ili ništa. Demonstrirana je moć i pokazana brutalnost kojoj radnici ništa ne znače. Na drugoj strani organizacija poslovanja u tim ustanovama je sada znatno komplikovanija i manje transparentna. Neka „preduzetnička novorođenčad" nisu ni prohodala a već su se urušila.

„Agencija za strateški razvoj grada Zaječara" d. o. o. osnovana je odlukom Skupštine grada broj 011-38 od 5. oktobra 2013. godine i u njoj je, prema nezvaničnim podacima radilo dvadesetak radnika, od čega gotovo polovina iz Beograda. Direktor agencije je bio Ljubomir Vučković, a njegov zamenik Marko Jeftić, vlasnik firme Alfa media pool u Beogradu. Obojica Mirkovićevi ljudi.

Odluka o osnivanju Agencije objavljena je u Službenom listu grada „Zaječara" broj 37. i u članu 1. piše: „Grad Zaječar osniva Agenciju za strateški razvoj grada Zaječara d. o. o. Zaječar, kao jednočlano privredno društvo sa ograničenom odgovornošću...". U članu 16. te Odluke piše: „Organi Agencije su: Nadzorni odbor i Direktor..."

U Registar privrednih subjekata, koji se vodi u Agenciji za privredne registre, upisana je kao privredno društvo (kao jedini član navedena je Skupština opštine Zaječar) Rešenjem od 4. novembra 2013. godine, sa pretežnom delatnošću: „Uređenje poslovanja i doprinos uspečnijem poslovanju u oblasti ekonomije"(!?). Rešenje je potpisao registrator Miladin Maglov. U maju ove godine je registrovana ispravka kojom je jedini član društva umesto Skupštine opštine Zaječar postao grad Zaječar.

Samo nekoliko dana posle te ispravke Registrator u Agenciji za privredne registre doneo je Rešenje kojim je odbacio Registracionu prijavu za pokretanje postupka likvidacije „Agencije za strateški razvoj grada Zaječara" d.o.o. jer: „Uvidom u podnetu dokumentaciju, utvrđeno je da dostavljena odluka o pokretanju postupka likvidacije nije sačinjena u skladu sa odredbom člana 533. Zakona o privrednim društvima, obzirom da je rok koji je određen za prijavu potraživanja kraći od propisanog članom 533. stav 1. Zakona o privrednim društvima". Dakle, zbog formalnih razloga.

O pokretanju postupka likvidacije Gradsko veće i Skupština grada nisu doneli nikakvu odluku. Po Zaječaru se samo šuškalo da je odluku o likvidaciji donelo Gradsko veće. O čemu se radi odgovor smo pokušali da nađemo na sajtu Agencije za privredne registre i otkrili da je „Agencija za strateški razvoj grada Zaječara" registrovana na osnovu - falsifikata!?

Falsifikovana je Odluka o osnivanju „Agencije za strateški razvoj grada Zaječara" d.o.o. Zaječar i to tako što je Agenciji za privredne registre dostavljen dokumenat koji se bitno razlikuje od dokumenta usvojenog na sednici Sklupštine grada Zaječara i objavljenog u „Službenom listu grada Zaječara". U članu 1. Odluke koja je objavljena u Službenom listu grada Zaječara piše: „Grad Zaječar osniva 'Agenciju za strateški razvoj grada Zaječara' d.o.o.".

Zaječar kao jednočlano privredno društvo sa ograničenom odgovornošću (u daljem tekstu: Agencija). U Odluci koja je objavljena na sajtu Agencije za privredne registre u istom članu piše: „Grad Zaječar osniva „Agenciju za strateški razvoj grada Zaječara" d.o.o. Zaječar, kao dvodomno privredno društvo sa ograničenom odgovornošću (u daljem tekstu: Agencija)".

Druga krupna razlika nalazi se u članu 16. pomenute Odluke. U verziji koja je objavljena u „Službenom listu grada Zaječara" i koja je izvorna, u pomenutom članu piše: „Organi Agencije su Nadzorni odbor i Direktor. Organe Agencije imenuje i razrešava osnivač, na mandatni period od četiri godine. Poslove, koji su po Zakonu o privrednim društvima u nadležnosti Skupštine privrednog društva, vrši Nadzorni odbor Agencije". U odluci koja je objavljena na sajtu Agencije za privredne registre taj član izgleda znatno drugačije i glasi: „Organi Agencije su: Skupština, Nadzorni odbor i Direktor. Organe Agencije imenuje i razrešava osnivač, na mandatni period od četiri godine. Poslove koji su po Zakonu o privrednim društvima u nadležnosti Skupštine privrednog društva, vrši Gradonačelnik grada Zaječara, ili lice koje on ovlasti".

Odluku koja je objavljena na sajtu Agencije za privredne registre potpisao je Jovica Trajković, zamenik predsednika Skupštine grada Zaječara iz redova SPS, koji nije predsedavao sednicom na kojoj je doneta. Pokušavajući da dokučimo kako je odluka izmenjena razgovarali smo sa dotičnim i evo šta nam je rekao: „Ja potpisujem većinu odluka koje donese Skupština, jer je predsednik Saša Mirković mnogo zauzet u Beogradu. Sasvim sam siguran da sam potpisao odluku za koju su glasali odbornici Skupštine grada.

Da li je u toj odluci nešto kasnije menjano ne znam, ali ako jeste ja u tome svakako nisam učestvovao"?

Na zahtev Trajkovića doneta je odluka koja se čuva u arhivi Skupštinske službe i ona je indentična dokumentu koji je objavljen na sajtu Agencije za privredne registre. Na dokumentu je potpis Jovice Trajkovića. Nismo stekli utisak da je Trajković iznenađen sadržajem dokumenta koji je drugačiji od onoga koji je objavljen u „Službenom listu grada Zaječara" i o kome su se odbornici na sednici izjašnjavali.

Nije se baš pretrgao u traženju Službenog lista u kome je objavljena drugačija odluka. Sasvim je izvesno da je znao da je sadržaj dokumenta menjan posle izjašnjavanja odbornika, pa bi time trebali bi da se pozabave oni koji su za to nadležni. Naposredno nakon razgovora sa njime proverili smo kako izgleda pomenuta odluka u štampanom primerku „Službenog lista garada Zaječara" broj 37/2013., koji se čuva u „Istorijskom arhivu Timočke krajine" u Zaječaru i ustanovili da se taj dokumenat i dokumenat objavljen na sajtu Agencije za privredne registre bitno razlikuju. Dakle, nema sumnje da je odluka falsifikovana!

Zbog čega je to učinjeno možemo samo da nagađamo. Agencija za strateški razvoj, na čelu sa Mirkovićevim kadrom Ljubomirom Vučkovićem, koji je razrešen dužnosti 4. aprila 2014. godine nakon atraktivnog putovanja u SAD, bila je od početka - ćorak. Unapređenje razvoja grada Zaječara započela je redizajniranjem grba grada, izradom propagandnog materijala, grafičkih rešenja i zvanične internet prezentacije grada Zaječara. Taj posao joj je poveren Rešenjem Gradskog veća broj od 21.11.2013. godine. Zatim joj je Rešenjem Gradskog veća III broj 02-470 poverena izrada Lokalnog akcionog plana zapošljavanja koji je, prema nezvaničnim saznanjima uradilo Odeljenje za lokalni ekonomski ravoj u sastavu Gradske uprave grada Zaječara. Konačno, ambicioznim rešenjem Gradskog veća III broj 02-189, od od 3. aprila 2014. godine Agenciji je poverena gomila uopštenih poslova. Šta je od svega toga rađeno i koliko je to koštalo grad Zaječar, građani pojma nemaju ali svakako nije mnogo, jer je mesec dana kasnije likvidirana. Neće ni imati, jer će na osnovu falsifikovane Odluke o osnivanju, finansijske izveštaje, likvidacione bilanse i tome slično razmatrati "Skupština" Agencije oličena u mašinskom tehničaru gradonačelniku Velimiru Ognjenoviću. Mašala.

A 1.

Šampioni po likvidacijama

Neverovatno je ali tačno: zaječarska lokalna samouprava verovatno je šampion Srbije po broju likvidacionih postupaka. Osim već pomenutih Centra za kulturu, Turističke organizacije, Ustanove za sport i Agencije za strateški razvoj, pod led je nedavno otišla i Agencija za ruralni razvoj. Pet likvidacija, pet likvidacionih upravnika i još... Koliko to košta Zaječarci pojma nemaju.

podeli ovaj članak:

Natrag
Na vrh strane