https://www.youtube.com/channel/UCh1byVR71-7NppEvZETaXCw

Natrag

Ovo u Evropi nema!

"Credi Agricole Bank" Novi Sad otima novac i maltretira građane, pri čemu ima zaštitu novosadskog sudstva, tvrdi njen bivši štediša, nekadašnju rukovodilac u kriminalističkoj policiji Novog Sada, penzionisani kapetan Milovan Aleksić

.....

Bio sam klijent navedene banke, ali zbog nepoštovanja ugovora o kreditu sa njima sam 2006. godine raskinuo sav poslovni odnos. Prevremeno sam otplatio kredit, vratio platne kartice i povukao sve menice. Nakon šest godina, u julu 2012. godine službenik banke me je nazvao saopštivši mi da banci od oktobra 2006. godine dugujem 15.000 dinara, pa zbog kamata taj dug je narastao na 250.000 dinara. Malo je trebalo da tada doživim infarkt, ali sam kasnije, u martu ove godine doživeo dva zahvaljujući novosadskom sudu, ali sam nekim čudom ostao živ.

Nakon tog obaveštenja sam od banke tražio da mi u pisanoj formi dostavi dokaz o mom dugovanju, takozvani "isplatni listić", ali taj dokaz nisam dobio.

Protiv banke sam podneo tužbu Osnovnom sudu u Novom Sadu zbog maltretiranja i nanošenja duševne boli (P/7460/12). Postupajući sudija tog suda odbija predlog za veštačenje i donosi presudu da je moj tužbeni zahtev neosnovan, što potvrđuje i drugostepeni sud. A sudila je sudija osnovnog suda u Novom Sadu Jasmina Gavrić. Umesto da to učini veštak, ona tvrdi da nisam pretrpeo nikakvu povredu časti i ugleda i duševnu bol zbog pretnje banke da sam joj dužan platiti 255 hiljada dinara, mada nisam im dugovao ni prebijene pare. Ali, uzaludna je bila moja nada da će jedno pogrešno zaključivanje ispraviti viši sud.

Apelacioni sud u Novom Sadu, u veću sastavljenom od sudija Milana Miličkovića, kao predsednika veća, i sudija Nataše Dačić i Olivere Pejak Prokeš, odbio je moju žalbu, uz potpuno lažno obrazloženje.

Dakle, banka bez dokaza može da traži zastarelo potraživanje nakon šest godina, na to zaračunava enormne kamate, neosnovano se bogati, a sudovi je u tome podržavaju. Ovakvih primera u Evropskoj Uniji sigurno nema.

Milovan Aleksić,

Petrovaradin

podeli ovaj članak:

Natrag
Na vrh strane